SKKN một số HƯỚNG PHỤC vụ lý THUYẾT KIẾN tạo GIÚP học SINH học tốt PHÉP BIẾN HÌNH 11

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ HƯỚNG PHỤC VỤ THUYẾT KIẾN TẠO GIÚP HỌC SINH HỌC TỐT PHÉP BIẾN HÌNH 11

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ HƯỚNG PHỤC VỤ LÝ THUYẾT KIẾN TẠO GIÚP HỌC SINH HỌC TỐT PHÉP BIẾN HÌNH 11
... THUYẾT KIẾN TẠO GIÚP HỌC SINH HỌC TỐT PHÉP BIẾN HÌNH 11 2-3/ Bài dạy: PHÉP ĐỒNG DẠNG 14 MỘT SỐ HƯỚNG PHỤC VỤ LÝ THUYẾT KIẾN TẠO GIÚP HỌC SINH HỌC TỐT PHÉP BIẾN HÌNH 11 15 MỘT SỐ HƯỚNG PHỤC VỤ LÝ THUYẾT ... KIẾN TẠO GIÚP HỌC SINH HỌC TỐT PHÉP BIẾN HÌNH 11 2-2/ Bài dạy: PHÉP ĐỐI XỨNG TRỤC 12 MỘT SỐ HƯỚNG PHỤC VỤ LÝ THUYẾT KIẾN TẠO GIÚP HỌC SINH HỌC TỐT PHÉP BIẾN HÌNH 11 13 MỘT SỐ HƯỚNG PHỤC VỤ LÝ THUYẾT ... MỘT SỐ HƯỚNG PHỤC VỤ LÝ THUYẾT KIẾN TẠO GIÚP HỌC SINH HỌC TỐT PHÉP BIẾN HÌNH 11 MỘT SỐ HƯỚNG PHỤC VỤ LÝ THUYẾT KIẾN TẠO GIÚP HỌC SINH HỌC TỐT PHÉP BIẾN HÌNH 11 Giải pháp 2: Chủ động nắm kiến thức...
 • 28
 • 122
 • 0

Dạy học chủ đề ứng dụng đạo hàm của hàm số theo hướng tiếp cận thuyết kiến tạo nhận thức của j piaget và mô hình dạy học khám phá của j bruner

Dạy học chủ đề ứng dụng đạo hàm của hàm số theo hướng tiếp cận lý thuyết kiến tạo nhận thức của j piaget và mô hình dạy học khám phá của j bruner
... dạy học chủ đề ứng dụng đạo hàm hàm số theo hớng vận dụng thuyết kiến tạo hình dạy học khám phá Trong chơng trình bày số biện pháp dạy học chủ đề ứng dụng đạo hàm hàm số theo hớng vận dụng ... trạng dạy học chủ đề ứng dụng đạo hàm hàm số 1.4 Kết luận chơng Chơng 2: Dạy học chủ đề ứng dụng đạo hàm hàm số theo hớng vận dụng thuyết kiến tạo hình dạy học khám phá 2.1 Vị trí chủ đề ứng ... chỉnh, chứng minh Vì đây, chọn đề tài nghiên cứu là: Dạy học chủ đề ứng dụng đạo hàm hàm số theo hớng tiếp cận thuyết kiến tạo nhận thức J Piaget hình dạy học khám phá J Bruner "...
 • 104
 • 837
 • 10

Vận dụng một số quan điểm của thuyết kiến tạo để dạy học các bài về quá trình phát triển của cơ thể con người môn khoa học lớp 5

Vận dụng một số quan điểm của lý thuyết kiến tạo để dạy học các bài về quá trình phát triển của cơ thể con người môn khoa học lớp 5
... Chương VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM CỦA LÍ THUYẾT KIẾN TẠO ĐỂ DẠY CÁC BÀI VỀ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA CƠ THỂ CON NGƯỜI 2.1 Khả vận dụng số quan điểm thuyết kiến tạo để dạy học trình phát triển thể người ... học trình phát triển thể người môn Khoa học lớp 5 Mục đích nghiên cứu Vận dụng số quan điểm thuyết kiến tạo để dạy học trình phát triển thể người môn Khoa học lớp 5, để tổ chức trình dạy học ... học lớp nhằm nâng cao hiệu dạy học môn Khoa học Tiểu học Đối tượng nghiên cứu Quá trình dạy học tổ chức sở vận dụng số quan điểm thuyết kiến tạo dạy học nội dung trình phát triển thể người...
 • 72
 • 391
 • 1

Nghiên cứu vận dụng thuyết kiến tạo dạy học một số kiến thức phần quang hình, vật 11 THPT luận văn thạc sỹ vật

Nghiên cứu vận dụng lý thuyết kiến tạo dạy học một số kiến thức phần quang hình, vật lý 11 THPT luận văn thạc sỹ vật lý
... thuyết kiến tạo nhận thức vào dạy học số kiến thức phần Quang hình Vì nêu, chọn đề tài luận văn Nghiên cứu vận dụng thuyết kiến tạo dạy học số kiến thức phần Quang hình, Vật 11 THPT ... ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH LÊ VĂN ÚT NGHIÊN CỨU VẬN DỤNG LÝ THUYẾT KIẾN TẠO DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC PHẦN QUANG HÌNH, VẬT LÝ 11 THPT Chuyên ngành: luận PPDH môn Vật lí Mã số: 60.14.10 LUẬN VĂN ... đích nghiên cứu Nghiên cứu vận dụng thuyết kiến tạo dạy học số kiến thức phần Quang hình vật 11 THPT nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học vật trường THPT Đối tượng phạm vi nghiên cứu...
 • 73
 • 419
 • 3

skkn một số giải pháp quản hoạt động bồi dưỡng học sinh năng khiếu trong trường thpt chuyên lào cai

skkn một số giải pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh năng khiếu trong trường thpt chuyên lào cai
... T S GI I PHÁP QU N LÝ HO T NG B I D NG H C SINH N NG KHI U TRONG TR NG THPT CHUYÊN LÀO CAI Ng i vi t : Nguy n Tr ng Giang nv : Tr ng THPT chuyên t nh Lào Cai I C s th c hi n tài : C s lu n ... h c sinh có thông tin xác y k p th i v s tu d ng c a h c sinh V ánh giá chung v l nh v c c nghiên c u Sau m t th i gian th c hi n nhi m v b i d ng h c sinh n ng u t i tr ng THPT chuyên Lào Cai, ... sinh l p chuyên t i THPT chuyên Lào Cai Vi c th c hi n ch c ch n không tránh kh i sai sót R t mong nh n c s góp ý, i u ch nh Chúng xin ti p thu s a ch a hi u qu c a ho t ng ngày m t t t h n Lào...
 • 12
 • 282
 • 0

Dạy học chủ đề ứng dụng đạo hàm của hàm số theo hướng tiếp cận thuyết kiến tạo nhận thức

Dạy học chủ đề ứng dụng đạo hàm của hàm số theo hướng tiếp cận lý thuyết kiến tạo nhận thức
... trạng dạy học chủ đề ứng dụng đạo hàm hàm số 1.4 Kết luận chơng Chơng 2: Dạy học chủ đề ứng dụng đạo hàm hàm số theo hớng vận dụng thuyết kiến tạo mô hình dạy học khám phá 2.1 Vị trí chủ đề ứng ... dạy học chủ đề ứng dụng đạo hàm hàm số theo hớng vận dụng thuyết kiến tạo mô hình dạy học khám phá Trong chơng trình bày số biện pháp dạy học chủ đề ứng dụng đạo hàm hàm số theo hớng vận dụng ... nhằm vận dụng thuyết kiến tạo mô hình dạy học khám phá dạy học 2.2.3 Một số soạn theo hớng vận dụng thuyết kiến tạo mô hình dạy học khám phá vào dạy học chủ đề ứng dụng đạo hàm hàm số 2.3...
 • 89
 • 188
 • 1

DẠY HỌC TRI THỨC PHƯƠNG PHÁP THEO HƯỚNG VẬN DỤNG THUYẾT KIẾN TẠO ( THỂ HIỆN QUA CHỦ ĐỀ BIẾN HÌNH Ở TRƯỜNG THPT)

DẠY HỌC TRI THỨC PHƯƠNG PHÁP THEO HƯỚNG VẬN DỤNG LÝ THUYẾT KIẾN TẠO ( THỂ HIỆN QUA CHỦ ĐỀ BIẾN HÌNH Ở TRƯỜNG THPT)
... tri thức phơng pháp cho học sinh THPT theo quan điểm kiến tạo thông qua dạy học hình học biến hình cần thiết Chơng Dạy học tri thức phơng pháp theo hớng vận dụng thuyết kiến tạo thể qua chủ ... thức phơng pháp theo hớng vận dụng thuyết kiến tạo trình dạy học Toán Đề phơng pháp dạy học tri thức phơng pháp theo hớng vận dụng thuyết kiến tạo thông qua dạy học chủ đề biến hình Thử nghiệm ... 2.2.2 Các tri thức phơng pháp theo hớng vận dụng thuyết kiến tạo thông qua dạy học kiến thức phép biến hình 2.3 Một số phơng thức dạy học tri thức phơng pháp theo hớng kiến tạo 2.3.1 .Dạy học khái...
 • 53
 • 435
 • 0

Dạy học tri thức phương pháp theo hướng vận dụng thuyết kiến tạo thể hiện qua chủ đề biến hình ở trường trung học phổ thông

Dạy học tri thức phương pháp theo hướng vận dụng lý thuyết kiến tạo thể hiện qua chủ đề biến hình ở trường trung học phổ thông
... kiến tạo thông qua dạy học hình học biến hình cần thiết 46 Chơng Dạy học tri thức phơng pháp theo hớng vận dụng thuyết kiến tạo thể qua chủ đề biến hình trờng phổ thông 2.1 Một số sở khoa học ... chức dạy học Toán trờng phổ thông theo thuyết kiến tạo 1.3.5 Vai trò việc dạy học tri thức phơng pháp theo hớng vận 32 dụng thuyết kiến tạo trờng phổ thông 1.4 Tri thức thuộc phạm trù tri t ... phổ thông Xác định vị trí vai trò việc dạy học tri thức phơng pháp theo hớng vận dụng thuyết kiến tạo trình dạy học Toán Đề phơng pháp dạy học tri thức phơng pháp theo hớng vận dụng lí thuyết...
 • 66
 • 361
 • 1

Vận dụng một số quan điểm của lí thuyết kiến tạo vào dạy học giải bài tập hình học 10 thông qua dạy học chủ đề vectơ và hệ thức lượng trong các hình

Vận dụng một số quan điểm của lí thuyết kiến tạo vào dạy học giải bài tập hình học 10 thông qua dạy học chủ đề vectơ và hệ thức lượng trong các hình
... việc áp dụng quan điểm thuyết kiến tạo dạy học tập hình học 10 Đề xuất số biện pháp dạy học giải tập hình học 10 thông qua dạy học chủ đề vectơ hệ thức lượng hình nhằm khuyến khích học sinh ... kiến tạo dạy học 2.1 Khái niệm kiến tạo 2.2 Quan điểm kiến tạo dạy học Một số luận điểm LTKT Các loại kiến tạo dạy học 4.1 Kiến tạo 4.2 Kiến tạo xã hội 4.3 Quan điểm vận dụng kiến tạo kiến tạo ... toán học cho em Với xác định chọn đề tài nghiên cứu Vận dụng số quan điểm thuyết kiến tạo vào dạy học giải tập hình học 10 thông qua dạy học chủ đề vectơ hệ thức lượng hình Mục đích nghiên...
 • 13
 • 297
 • 2

Các hướng tiếp cận khái niệm lớp 4, 5 theo hướng vận dụng thuyết kiến tạo

Các hướng tiếp cận khái niệm lớp 4, 5 theo hướng vận dụng lý thuyết kiến tạo
... Trờng đại học vinh Khoa giáo dục ==== ==== Các hớng tiếp cận khái niệm toán lớp 4, theo hớng vận dụng thuyết kiến tạo Khoá luận tốt nghiệp đại học Chuyên ngành phơng pháp dạy ... nhanh chúng v hiu qu T ú cỏc em cú th ct cỏc t giy thnh hỡnh thoi 2cm 1,5cm 2,5cm 3cm 2,5cm 2cm 2,5cm 1,5cm 1,5cm 3,5cm 35 4cm Chu vi hỡnh A l: Chu vi hỡnh B l: Chu vi hỡnh C l: Chu vi hỡnh D ... tp, cng c, tỏi hin tri thc Bi 1: in vo ch chm ( ) cỏc cõu sau: 1,5cm 2,5cm 3cm 2,5cm 2cm 2,5cm 1,5cm Hỡnh A 1,5cm Hỡnh B 4cm 3,5cm Hỡnh C Hỡnh D Chu vi hỡnh A l: Chu vi hỡnh B l: Chu vi hỡnh C...
 • 76
 • 72
 • 0

Một số phương pháp của thuyết phát triển trong giải tích phức và giải tích clifford nhiều biến

Một số phương pháp của lý thuyết phát triển trong giải tích phức và giải tích clifford nhiều biến
... 0: Một số kiến thức giải tích thực Chương 1: Đại số Clifford Chương 2: Đa tạp dạng vi phân Phần I: Các phương pháp thuyết thác triển giải tích phức nhiều biến Chương 2: Giải tích phức biến ... aα eα : α Phần I: Các phương pháp thuyết thác triển giải tích phức nhiều biến Chương 2: Giải tích phức biến Mở đầu Cho u hàm nhận giá trị phức, u ∈ C ( Ω ) , Ω tập mở C Cho z số phức bất ... hình toán Cudanh Giải toán miền đa tròn Lí thuyết bó ứng dụng Phần II: Giải tích Quaternion giải tích Clifford Chương 5: Định lí thác triển Hactog cho hàm quy Qaternion nhiều biến Toán tử vi phân...
 • 26
 • 245
 • 1

skkn một số GIẢI PHÁP QUẢN CÔNG tác GIÁO dục HƯỚNG NGHIỆP ở TRƯỜNG THPT NGUYỄN hữu CẢNH THÀNH PHỐ BIÊN HOÀ, TỈNH ĐỒNG NAI

skkn một số GIẢI PHÁP QUẢN lý CÔNG tác GIÁO dục HƯỚNG NGHIỆP ở TRƯỜNG THPT NGUYỄN hữu CẢNH THÀNH PHỐ BIÊN HOÀ, TỈNH ĐỒNG NAI
... giải pháp quản giáo dục học sinh chưa ngoan trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh, Biên Hòa, Đồng Nai MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU CẢNH THÀNH PHỐ BIÊN ... Một số giải pháp quản công tác giáo dục hướng nghiệp trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai Họ tên tác giả: Nguyễn Thị Minh Huệ Chức vụ: Phó Hiệu trưởng Đơn vị: Trường ... năm công tác giảng dạy trường THPT, vừa làm công tác quản vừa trực tiếp hướng dẫn học sinh THPT công tác hướng nghiệp, rút số kinh nghiệm đề xuấtmột số giải pháp quản công tác giáo dục hướng...
 • 48
 • 95
 • 0

Một số vấn đề về thuyết nội suy phức

Một số vấn đề về lý thuyết nội suy phức
... Dựa chuyên khảo “Cơ sở thuyết nội suy PGS.TS Nguyễn Văn Trào số tài liệu khác, hướng dẫn TS Nguyễn Văn Khải nghiên cứu đề tài: Một số vấn đề thuyết nội suy phức làm đề tài luận văn thạc ... toán nội suy Phương pháp nghiên cứu Phương pháp phân tích tổng hợp tài liệu có từ hệ thống số vấn đề thuyết liên quan đến đề tài Đóng góp luận văn Trình bày số vấn đề thuyết nội suy phức ... cứu số vấn đề thuyết nội suy phức giải toán Pick - Nevanlinna 4 Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu thuyết nội suy phức - Bài toán Pick – Nevanlinna Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Hàm số phức...
 • 72
 • 264
 • 0

Một số vấn đề về thuyết nội suy phức

Một số vấn đề về lý thuyết nội suy phức
... toỏn nụi suy c in 1.3 Mt s cụng thc 1.3.1 1.3.2 Cụng thc ni suy Lagrange Cụng thc ni suy Newton Mt s v thuyt ni suy phc 2.1 nh Pick 2.1.1 B Schwarz c in 2.1.2 nh Pick ... 0, n ) c gi l a thc ni suy ca hm s y = f ( x ) ng vi mc ni suy {a:,} vi ( i = 0,n) Bi toỏn xõy dng a thc ni suy nh vy c gi l bi toỏn ni suy c in nh 1.2.1 Cho 71 + mc ni suy X Q , X I , , xn ... kin (]l ) l tn ti nht nh c chng minh a thc ni suy P n { x ) nh (|l 1) c gi l a thc ni suy ca hm y = f ( x ) vi n + mc ni suy 1.3 Mt s cụng thc 1.3.1 Cụng thc ni suy Lagrange Xột cỏc a thc...
 • 78
 • 294
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: skkn một số giải pháp quản lý chuyên môn nâng cao chất lượng giáo dục ở trường thcs văn tiếnmột số tồn tại về lý thuyết của herrzbergcách chứng minh mới cho một số kết quả của lý thuyết mô đunmột số kết quả của lý thuyết thế vịtrong mặt phẳngmột số ứng dụng lý thuyết trò chơi trong kinh tếmột số khái niệm của lý thuyết mặt congmột số khái niệm và lý thuyết cơ bản về các các giải pháp marketing trong nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệpmột số vấn đề về lý thuyết sốmột số khái niệm và lý thuyết về kế toán xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệpmột số khái niệm về lý thuyết sốskkn một số phương pháp phát huy tính tích cực của học sinh trong luyện tập chạy bềnvận dụng lý thuyết kiến tạo vào dạy học phần phân số cho học sinh lớp 4skkn một số kinh nghiệm dạy toán lớp 4 5 cho học sinh khá giỏimột số giải pháp quản lý việc giảng dạy tin học tại các trường thpt trên địa bàn tp thanh hóaskkn một số kinh nghiệm sử dụng trò chơi trong dạy học môn tiếng anh ở tiểu họcchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học