SKKN bước đầu sử DỤNG CÔNG cụ MẠNG xã hội để hỗ TRỢ dạy học dự án một số bài TRONG CHƯƠNG TRÌNH SINH học PHỔ THÔNG

Sáng kiến kinh nghiệm BƯỚC ĐẦU SỬ DỤNG CÔNG CỤ MẠNG HỘI ĐỂ HỖ TRỢ DẠY HỌC DỰ ÁN MỘT SỐ BÀI TRONG CHƯƠNG TRÌNH SINH HỌC PHỔ THÔNG

Sáng kiến kinh nghiệm BƯỚC ĐẦU SỬ DỤNG CÔNG CỤ MẠNG XÃ HỘI ĐỂ HỖ TRỢ DẠY HỌC DỰ ÁN MỘT SỐ BÀI TRONG CHƯƠNG TRÌNH SINH HỌC PHỔ THÔNG
... XÉT, ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học: 2014 -2015 ––––––––––––––––– Tên sáng kiến kinh nghiệm: “BƯỚC ĐẦU SỬ DỤNG CÔNG CỤ MẠNG XÃ HỘI ĐỂ HỖ TRỢ DẠY HỌC DỰ ÁN MỘT SỐ BÀI TRONG CHƯƠNG TRÌNH SINH ... sót trình làm V.ĐỀ XUẤT, KHUYẾN NGHỊ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG Sáng kiến kinh nghiệm Bước đầu sử dụng công cụ mạng hội để hỗ trợ dạy học dự án số chương trình sinh học phổ thông giúp GV dạy số chương ... - Dạy học dự án bước đầu thực nên HS chưa nắm chất dự án, trật khỏi hướng ban đầu dự án - Dạy học dự án áp dụng số chương trình phổ thông hành, đa số chương trình sinh học phổ thông cần áp dụng...
 • 34
 • 247
 • 0

Sử dụng thí nghiệm để tổ chức dạy học một số bài trong chương trình sinh học trung học phổ thông

Sử dụng thí nghiệm để tổ chức dạy học một số bài trong chương trình sinh học trung học phổ thông
... tượng sinh học giáo viên cần thường xuyên sử dụng sử dụng có hiệu thí nghiệm trình dạy học Sinh học Sử dụng thí nghiệm phương pháp dạy học quan trọng, thể thiếu dạy học nói chung, dạy học Sinh học ... dung thí nghiệm phải phù hợp với chủ đề học CHƯƠNG 2: SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM TRONG DẠY HỌC SINH HỌC 2.1 Hệ thống thí nghiệm sử dụng dạy học Sinh học 2.1.1 Thí nghiệm 1: Xác định chất khí tạo trình ... lượng, thành công thí nghiệm, lựa chọn đề tài: Sử dụng thí nghiệm để tổ chức dạy học số chương trình Sinh học trung học phổ thông PHẦN 2: NỘI DUNG CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1 Thí nghiệm gì? Theo...
 • 23
 • 301
 • 0

Bước đầu sử dụng công cụ GIS (Hệ thống thông tin địa lý) kết hợp với mô hình lan truyền chất ô nhiễm không khí trong đánh giá tổng hợp chất lượng không khí đô thị Hà Nội

Bước đầu sử dụng công cụ GIS (Hệ thống thông tin địa lý) kết hợp với mô hình lan truyền chất ô nhiễm không khí trong đánh giá tổng hợp chất lượng không khí đô thị Hà Nội
... diem ben tren mat dat cua Sutton (edng thiic 1), theo each tinh tan sua't vugt chuan ndu tren 903 2.2 Su dung edng cii GIS (He thong tin aia lyj uc Aaj uc ^ j nhiem va xay dung ban dd tong hgp ... Contributing the scientific basics for designing the air quality monitoring networks in Hanoi •^ Contributing the scientific basics for designing isolated areas from industry parks •^ Contributing ... phap tinh tan sud't vicot chudn de tinh toan si/ phdn bd cac chat nhiim khdng cac ngudn thdi edng nghiep gdy ddi vdi...
 • 10
 • 236
 • 3

SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM ĐỂ TỔ CHỨC DẠY HỌC MỘT SỐ BÀI TRONG CHƯƠNG TRÌNH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM ĐỂ TỔ CHỨC DẠY HỌC MỘT SỐ BÀI TRONG CHƯƠNG TRÌNH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM  -TIỂU LUẬN SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM TRONG DẠY HỌC SINH HỌC Tên đề tài: SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM ĐỂ TỔ CHỨC DẠY HỌC MỘT SỐ BÀI TRONG CHƯƠNG TRÌNH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN ... học - Nếu làm thí nghiệm để minh họa nội dung phải phu hợp với chủ để học Chương 2: Sử dụng thí nghiệm để tổ chức dạy học số chương trình trung học phổ thông 2.1 Hệ thống thí nghiệm sử dụng dạy ... thích kết thí nghiệm 14 2.2 Sử dụng thí nghiệm để tổ chức dạy học số chương trình Sinh học phổ thông 2.2.1 Thí nghiệm 2.2.1.1 Mục đich: Sử dụng khâu thực hành vận dụng 2.2.1.2 Tiến trình tổ chức: ...
 • 20
 • 259
 • 0

Sử dụng thí nghiệm trong dạy học một số bài thuộc chương trình Sinh học 10 và 11

Sử dụng thí nghiệm trong dạy học một số bài thuộc chương trình Sinh học 10 và 11
... thí nghiệm phải phù hợp với chủ đề học Học viên: Trương Đình Dũng Lớp LL&PPDHBMSP K22 CHƯƠNG 2: SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM TRONG DẠY HỌC MỘT SỐ BÀI THUỘC CHƯƠNG TRÌNH SINH HỌC 10 11 2.1 Hệ thống thí ... đóm bùng cháy đưa vào miệng chai 2.2 Sử dụng thí nghiệm dạy học số thuộc chương trình Sinh học 10 11 19 Học viên: Trương Đình Dũng Lớp LL&PPDHBMSP K22 2.2.1 Thí nghiệm 1: Thí nghiệm nghiên cứu ... hiểu rõ chất vật, tượng sinh học giáo viên cần thường xuyên sử dụng sử dụng có hiệu thí nghiệm trình dạy học sinh học Trong dạy học sinh học trung học phổ thông, thí nghiệm sách giáo khoa thường...
 • 28
 • 239
 • 0

SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM ĐỂ TỔ CHỨC DẠY HỌC MỘT SỐ BÀI TRONG CHƯƠNG TRÌNH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM ĐỂ TỔ CHỨC DẠY HỌC MỘT SỐ BÀI TRONG CHƯƠNG TRÌNH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
... ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM  -TIỂU LUẬN SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM TRONG DẠY HỌC SINH HỌC Tên đề tài: SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM ĐỂ TỔ CHỨC DẠY HỌC MỘT SỐ BÀI TRONG CHƯƠNG TRÌNH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ... tiết học - Nếu làm thí nghiệm để minh họa nội dung phải phu hợp với chủ để học 12 Chương 2: Sử dụng thí nghiệm để tổ chức dạy học số chương trình trung học phổ thông 2.1 Hệ thống thí nghiệm sử dụng ... tài Sử dụng thí nghiệm để tổ chức dạy học số chương trình trung học phổ thông Phần 2: Nội dung Chương 1: Đại cương thí nghiệm dạy học 1.1 Khái niệm: - Thí nghiệm phương pháp nghiên cứu để kiểm...
 • 31
 • 91
 • 0

SKKN Bước đầu ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý

SKKN Bước đầu ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý
... vi qun v ng dng nhng tin b v cụng ngh thụng tin mi hot ng ca Nh trng - Nghiờn cu lun v cụng tỏc quaứn lý, ch o núi chung v vai trũ ca nú vic ng dng nhng tin b v cụng ngh thụng tin mi hot ... ệU ặẽNG DUNG CNG NGH THNG TIN TRONG QUAN LYẽ VAè DAY HOĩC TRặèNG THCS IV- Qun v ch o vic ng dng cụng ngh thụng tin qun v dy hc: Vic ng dng cụng ngh thụng tin qun v dy hc trng ph thụng ... nhng thụng tin, nhng tin b ca nhõn loi + Bờn cnh u t sỏch, bỏo chớ, ti liu, phng tin nghe nhỡn v cỏch thc ng dng cụng ngh thụng tin qun v dy hc trng Nh trng cũn ni mng truy cp thụng tin, s...
 • 14
 • 127
 • 0

bước đầu đánh giá công tác giải phóng mặt bằng (gpmb) phục vụ cho dự án xây dựng các công trìnhsở hạ tầng kỹ thuật(cshtkt) khu vực hồ tây_ quận tây hồ

bước đầu đánh giá công tác giải phóng mặt bằng (gpmb) phục vụ cho dự án xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật(cshtkt) khu vực hồ tây_ quận tây hồ
... bàn Quận thực nhiều dự án xây dựng mà đặc biệt dự án xây dựng công trình sở hạ tầng kỹ thuật khu vực Hồ Tây Cũng dự án đầu xây dựng khác, với dự án xây dựng công trình sở hạ tầng kỹ thuật khu ... khăn trình thực công tác GPMB phục vụ cho dự án xây dựng sở hạ tầng kỹ thuật khu vực Hồ Tây em định lựa chọn đề tài "Bước đầu đánh giá công tác giải phóng mặt (GPMB) phục vụ cho dự án xây dựng công ... CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG PHỤC VỤ CHO DỰ ÁN XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH CS HTKT KHU VỰC HỒ TÂY QUẬN TÂY HỒ 2.1 Vài nét Quận Tây Hồ 2.1.1 Điều kiện tự nhiên Quận Tây Hồ 2.1.1.1 Vị trí địa lý Quận...
 • 63
 • 642
 • 0

Đề tài: Sử dụng công cụ ma trận SWOT để hoạch định chiến lược kinh doanh cho một sản phẩm của nhóm anh(chị) trong thời gian một năm potx

Đề tài: Sử dụng công cụ ma trận SWOT để hoạch định chiếnlược kinh doanh cho một sản phẩm của nhóm anh(chị) trong thời gian một năm potx
... liên tục nghiên cứu để ứng dụng phát triển công nghệ vào cải tiến sản phẩm, phát triển dòng sản phẩm mới, đại cho Trung Nguyên, góp phần tạo nên lợi cạnh tranh bền vững cho công ty  Hoạt động ... đầu năm 2009 chịu ảnh hưởng lớn từ khủng hoảng kinh tế toàn cầu Cụ thể : Sau năm đạt mức tăng trưởng 8% năm 2008 đạt 6,2% tháng đầu năm 2009 đạt 3,1%, năm 2008 đạt 3,9% so với 9,6% năm 2007 Năm ... cho quý cô da khỏe đẹp, tốt cho sức khỏe Giới thiệu sản phẩm sản phẩm đặc biệt có Trung Nguyên, Passiona đem đến cho quý cô tỉnh táo, tập trung vẻ quyến rũ để sống trọn với đam mê thành công...
 • 58
 • 600
 • 5

sử dụng công cụ uspstf đánh giá nguy co và can thiệp dự phòng

sử dụng công cụ uspstf đánh giá nguy co và can thiệp dự phòng
... breast cancer Sử dụng USPSTF http://www.uspreventiveservicestaskforce.org /recommendations.htm Sử dụng USPSTF Sử dụng USPSTF Tình lâm sàng BN nam 31 tuổi, đến khám sức khỏe định kỳ BMI 23 với cân ... with breast cancer is 0.18% She should be aware that even though her breast cancer may be detected by mammography, this does not mean that she will not die of breast cancer Sử dụng USPSTF http://www.uspreventiveservicestaskforce.org ... benefits pertinent to this 40-year-old patient, the USPSTF states: "There is convincing evidence that screening with film mammography reduces breast cancer mortality, with a greater absolute reduction...
 • 23
 • 365
 • 0

sử dụng công cụ epss đánh giá nguy cơ và cna thiệp dự phòng

sử dụng công cụ epss đánh giá nguy cơ và cna thiệp dự phòng
... thể nguy XN tầm soát, chẩn đoán Thời gian lần tầm soát Cách thức tiếp cận Thông tin hướng dẫn BN Tình lâm sàng Khó hay dễ? Lý khó khăn Cách giải Sử dụng epss Sử dụng epss Sử dụng epss Sử dụng epss ... Lipid máu BT, LS: không thừa cân, HA bình thường Cần can thiệp dự phòng? Dự phòng vấn đề gì? Tình lâm sàng Cần can thiệp dự phòng? Dự phòng vấn đề gì? Nội dung Lý Tình lâm sàng Bệnh nhân thắc ... (-), uống rượu (-), Có gia đình, chưa có LS: không ghi nhận lạ Cần dự phòng? Dự phòng vấn đề gì? Sử dụng epss Tình lâm sàng Dự phòng vấn đề gì? Nội dung A* Cervical Cancer: Screening Women 21...
 • 18
 • 281
 • 0

Bước đầu ứng dụng mô hình Tisap đánh giá tình hình phát thải khí SO2 tại một số khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Bước đầu ứng dụng mô hình Tisap đánh giá tình hình phát thải khí SO2 tại một số khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
... tài Bước đầu ứng dụng hình TISAp đánh giá tình hình phát thải khí SO2 số Khu Công Nghiệp địa bàn TP.HCM” để đánh giá qua đề xuất số biện pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí Tình ... ngành : Quản lý môi trường Khóa Phái : Nữ : 2007 Nơi sinh: Hưng Yên I TÊN ĐỀ TÀI :“ Bước đầu ứng dụng hình TISAp đánh giá tình hình phát thải khí SO2 số Khu Công Nghiệp địa bàn TP.HCM ” II ... TP.HCM TISAP Chất thải nguy hại Chất thải không nguy hại Hệ thống xử lý nước thải tập trung Cơ sở liệu Ban quản lý khu chế xuất - công nghiệp TP .Hồ Chí Minh Khu công nghiệp Khu công nghiệp - khu...
 • 64
 • 365
 • 0

Bước đầu ứng dụng mô hình Tisap đánh giá tình hình phát thải khí SO2 tại một số khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.ppt

Bước đầu ứng dụng mô hình Tisap đánh giá tình hình phát thải khí SO2 tại một số khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.ppt
... 20%, tỷ lệ chất thải rắn tái chế tái sử dụng cao MÔ HÌNH TISAP Giới thiệu hình TISAP Dữ liệu đầu vào Chạy hình Kết chạy hình Nhận xét kết chạy hình MÔ HÌNH TISAP (TISAP: Tool for Impoving ... Giới thiệu hình TISAP công thức sử dụng để tính toán phát thải hình tả số liệu liên quan, chạy hình trình bày kết chạy hình Rút nhận xét chung ô nhiễm không khí tả phương pháp ... DIỆN KHỞI ĐỘNG MÔ HÌNH TISAP Giao diện thông tin doanh nghiệp Giao diện thông tin nhiên liệu doanh nghiệp CÔNG THỨC TÍNH TOÁN MSO2=0.02 B Sr (1- SO2 ) MSO2: Lượng khí SO2 thải vào khí quyển, t/năm...
 • 22
 • 266
 • 0

Giáo trình hướng dẫn sử dụng công cụ brush tip set để tạo ảnh biếm họa và chuyển động theo tweened animation p10 ppt

Giáo trình hướng dẫn sử dụng công cụ brush tip set để tạo ảnh biếm họa và chuyển động theo tweened animation p10 ppt
... texture để giả làm ganh chất liệu giấy nên chọn loại có kiểu sọc dọc song song sọc chữ thập cho giống nhu bạn vẽ giáy gango hay giấy gió B2: brush setting,chọn sharpdynamic ... thông số :side jitter , minimum dimetter , angle jitter (để direct) side jitter bạn set cho phù hợp bật chế độ transfer: opacity (thay đổi độ mờ brush) nhớ chọn wet edgle bên *edit chút bạn vẽ lớp ... tối chút cho giống với màu nước màu tươi không giống, thành sơn dầu phấn màu hiệu sau : bạn áp dụng cho việc blend paint mình: kết ...
 • 6
 • 225
 • 0

Giáo trình hướng dẫn sử dụng công cụ brush tip set để tạo ảnh biếm họa và chuyển động theo tweened animation p9 doc

Giáo trình hướng dẫn sử dụng công cụ brush tip set để tạo ảnh biếm họa và chuyển động theo tweened animation p9 doc
... cho ảnh thêm phần lung linh, huyền ảo, bạn tạo thêm đường ánh sáng công cụ Pen Tool, với lựa chọn khác nhau: Pen Tool: sử dụng để vẽ đường cong từ điểm bắt đầu, nhấp chuột để tạo nét uốn theo ... Tool: chuyển đổi di chuyển điểm gắn cố định thành dạng khác Khi hoàn thành, kết trông giống hình đây: Tiếp theo, tạo thêm hiệu ứng tỏa sáng xung quanh Tạo Layer phía Layer Text, chọn công cụ Brush ... Tool để thêm vài điểm chấm nho nhỏ với kích thước – 4px Kết chúng ta: Hiệu ứng Motion Blurred Glow: Tại bước sau, tạo thêm hiệu ứng chuyển động mờ vào đường cong vẽ trước Kích chuột phải vào Layer...
 • 8
 • 218
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: sử dụng công cụ table 2 chiều để phân tích độ nhạysử dụng các trang mạng xã hộisử dụng phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vần đề hỗ trợ dạy học phần kim loại hóa học lớp 12 nâng cao thptđề tài xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiemj khách quan phần di truyền và biến dị trong chuong trình sinh học 9 thcssử dụng công cụ backtrack tấn công mạngsử dụng công cụ giám sát mạng network monitorsử dụng công cụ dự trữ bắt buộcđánh giá chung về việc sử dụng công cụ nâng cao động lực cho nhân viên tại công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng và thương mại đất việtcác bước sử dụng công cụ arcview gis trong quy hoạch thuỷ lợisử dụng công cụsử dụng công cụ server managersử dụng công cụ lãi suấtkinh nghiệm sử dụng công cụ tìm kiếm googlesử dụng công cụ miễn phísự dụng công cụ phân tích waveletMùa chay sao lại là mùa bốn mươiTuần 7-8-9. Luyện tập phát triển câu chuyệnCon cá trong truyền thống kitô giáo có ý nghĩa gìBài 2. Vượt khó trong học tập102 COMBINATERIAL PROBLEMS IMOTỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CÁC DỊCH VỤ TRONG NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔNHỏi đáp 5 tại sao thánh lễ luôn được cử hành giống nhauHỏi đáp 6 tại sao linh mục phải mặc áo dài trắngHỏi đáp 8 tại sao khi bước vào nhà thờ người ta làm dấu thánh giá với nước thánhAnh huong cua bo sung mo ca tra trong khau phan nuoi ga Sao tai Tra VinhChương II. Bài 1. Những gì em đã biếtHỏi đáp 9 tại sao thánh lễ thường bắt đầu bằng một bài hátTÍNH TOÁN THIẾT KẾ ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ NGẦM 22KV CẤP CHO TRẠM BIẾN ÁP T1 VÀ T3 THUỘC DỰ ÁN KHU TÁI ĐỊNH CƯ TRUNG TÂM VĂN HÓA TÂY ĐÔHỏi đáp 11 dấu thánh giá mang ý nghĩa gìmô hình hệ thống năng lượng điện mặt trời độc lậpĐề tài: Công Nghệ Mạng Điện ThoạiTHỰC TẬP CÔNG NHÂN ĐIỆN – ĐIỆN TỬHỏi đáp 14 các bài đọc được chọn lựa như thế nàoÔn tập: Bảng đơn vị đo khối lượngHỏi đáp 15 bài thánh vịnh có vai trò gì