Luận văn nghiên cứu thảm thực vật khô hạn ven biển huyện ninh hải – tỉnh ninh thuận

Tài liệu Luận văn:NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU ORMOSIL PHỦ LÊN BỀ MẶT THỦY TINH BẰNG PHƯƠNG PHÁP SOL-GEL doc

Tài liệu Luận văn:NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU ORMOSIL PHỦ LÊN BỀ MẶT THỦY TINH BẰNG PHƯƠNG PHÁP SOL-GEL doc
... sau phủ lớp Ormosil lên bề mặt thủy tinh theo phương pháp dip-coating Phương pháp xác định đặc trưng dung dịch keo vật liệu: - Phương pháp chụp ảnh SEM: xác định vi cấu trúc vật liệu - Phương pháp ... hữu (ORMOSIL) , lớp phủ từ silica biến tính hữu thủy tinh 3.2 Phạm vi nghiên cứu: Phòng thí nghiệm Phương pháp nghiên cứu Phương pháp chế tạo mẫu: chế tạo dung dịch silica biến tính hữu phương pháp ... phần hữu vật liệu Ormosil, nên bề mặt lớp phủ Ormosil có tính kỵ nước 1.5 CÁC PHƯƠNG PHÁP TẠO LỚP PHỦ Có phương pháp 1.5.1 Phủ nhúng (dip-coating) 1.5.2 Phủ quay (spin-coating) 1.5.3 Phủ phun...
 • 26
 • 327
 • 1

[Luận văn]nghiên cứu các khoản đóng góp của nông dân huyện kim thành tỉnh hải dương

[Luận văn]nghiên cứu các khoản đóng góp của nông dân huyện kim thành  tỉnh hải dương
... c a huy n Kim Thnh 36 3.2 Tỡnh hỡnh dõn s v lao ng c a huy n Kim Thnh 38 3.3 C c u kinh t cỏc ngnh kinh t c a huy n Kim Thnh 40 4.1 Tỡnh hỡnh s n xu t lỳa v m t s cõy rau mu huy n Kim Thnh 49 ... cỏc xó: i c, Liờn Hũa, Kim xuyờn, Ng Phỳc, Kim Khờ, Kim Lng, Vi t Hng, Lai Vu - t cỏt pha chi m 27,69 % t canh tỏc, t p trung nhi u cỏc xó: ng Gia, C m La, Bỡnh Dõn, Kim Tõn 3.1.3.2 Tỡnh hỡnh ... xó Kim ớnh v tỏc ng c a kho n thu 83 4.6 ý ki n c a lónh o xó Ng Phỳc v tỏc ng c a kho n thu 83 4.7 ý ki n c a ng i dõn xó Kim Tõn v tỏc ng c a kho n thu 84 4.8 ý ki n c a ng i dõn xó Kim...
 • 118
 • 262
 • 0

Luận văn nghiên cứu tiêu thụ lâm sản phi gỗ tại huyện con cuông, tỉnh nghệ an

Luận văn nghiên cứu tiêu thụ lâm sản phi gỗ tại huyện con cuông, tỉnh nghệ an
... hi n nghiên c u ñ tài Nghiên c u tiêu th lâm s n phi g t i huy n Con Cuông, t nh Ngh An 1.2 M c tiêu nghiên c u 1.2.2 M c tiêu chung ð tài nghiên c u, ñánh giá th c tr ng tiêu th lâm s n phi ... Nghiên c u trình tiêu th s n ph m phi g tác nhân tham gia trình tiêu th lâm s n phi g t i huy n Con Cuông, t nh Ngh An 1.3.2 Ph m vi nghiên c u 1.3.2.1 Ph m vi v n i dung Do h n ch nghiên c u, ñ ... Ph m vi v không gian Trên ñ a bàn huy n Con Cuông, ñ tài l a ch n nghiên c u tình hình tiêu th lâm s n phi g t i xã th tr n là: Châu Khê, Môn Sơn, L c D Chi Khê th tr n Con Cuông, xã ñ u xã ñi...
 • 127
 • 223
 • 0

Luận văn nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái tại huyện kim bôi, tỉnh hoà bình

Luận văn nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái tại huyện kim bôi, tỉnh hoà bình
... TH C TI N V DU L CH SINH THỏI 2.1 C s lý lu n 2.1.1 Quan ni m c b n v du l ch, du l ch sinh thỏi 2.1.2 c ủi m yờu c u v n i dung c a du l ch sinh thỏi 10 2.1.3 Phỏt tri n du l ch sinh thỏi 16 ... hình đất đai huyện Kim Bôi năm 2007 3.2 Tình hình dân số v lao động huyện Kim Bôi giai đoạn 20052007 3.3 49 54 Giá trị sản xuất v cấu giá trị sản xuất ng nh huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình 55 4.1 ... cấu khách đến Kim Bôi giai đoạn 2005-2007 77 4.7 Tình hình lợng khách đến tháng năm 2007 78 4.8 Tình hình doanh thu du lịch huyện Kim Bôi giai đoạn 2005 - 2007 79 4.9 Cơ cấu khách du lịch đến khu...
 • 159
 • 2,542
 • 7

Luận văn đánh giá hiện trạng nuôi tôm vùng ven biển huyện giao thuỷ, tỉnh nam định

Luận văn đánh giá hiện trạng nuôi tôm vùng ven biển huyện giao thuỷ, tỉnh nam định
... Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định Đánh giá đợc kết hiệu kinh tế nuôi tôm vùng ven biển huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định Xác định đợc mức độ bền vững trại nuôi tôm vùng ven biển huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định ... tài Đánh giá trạng nuôi tôm vùng ven biển huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định mang tính cấp thiết thực tế cao 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Góp phần đa nghề nuôi tôm ven biển huyện Giao ... giải pháp định hớng nuôi tôm vùng ven biển huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định đạt hiệu bền vững 1.2.3 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi địa lí: Bao gồm ao đầm nuôi tôm vùng ven biển huyện Giao Thuỷ, từ...
 • 114
 • 356
 • 3

Luận văn: NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC VÀ TÍNH ĐA DẠNG THỰC VẬT TRONG MỘT SỐ TRẠNG THÁI THẢM THỰC VẬT Ở XÃ THẦN SA, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN docx

Luận văn: NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC VÀ TÍNH ĐA DẠNG THỰC VẬT TRONG MỘT SỐ TRẠNG THÁI THẢM THỰC VẬT Ở XÃ THẦN SA, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN docx
... kể tính đa dạng sinh học Với lý chọn đề tài: “ Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc tính đa dạng thực vật số trạng thái thảm thực vật Thần Sa, huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên Mục tiêu nghiên cứu ... HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - - HOÀNG THỊ THANH THUỶ NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC VÀ TÍNH ĐA DẠNG THỰC VẬT TRONG MỘT SỐ TRẠNG THÁI THẢM THỰC VẬT XÃ THẦN SA, HUYỆN VÕ ... 74 4.4 Đa dạng thành phần dạng sống trạng thái thảm thực vật 75 4.5 Đa dạng cấu trúc hình thái trạng thái thảm thực vật 84 4.6 Đề xuất số biện pháp nhằm bảo tồn trạng thái thảm thực vật KVNC...
 • 119
 • 373
 • 1

Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc và tính đa dạng nguồn tài nguyên cây thuốc ở một số kiểu thảm thực vật tại xã Xuân Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ

Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc và tính đa dạng nguồn tài nguyên cây thuốc ở một số kiểu thảm thực vật tại xã Xuân Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ
... NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM -  - NGUYỄN THỊ YẾN NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC VÀ TÍNH ĐA DẠNG NGUỒN TÀI NGUYÊN CÂY THUỐC MỘT SỐ KIỂU THẢM THỰC VẬT TẠI XÃ XUÂN SƠN, HUYỆN TÂN ... "Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc tính đa dạng nguồn tài nguyên thuốc số kiểu thảm thực vật Xuân Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ" , làm sở cho việc đề xuất biện pháp nhằm bảo tồn phát triển nguồn ... thảm thực vật Xuân Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ' ' GIỚI HẠN NGHIÊN CỨU Chúng tiến hành nghiên cứu: - Cấu trúc, thành phần loài thực vật - Thành phần loài thuốc số kiểu thảm thực vật: rừng...
 • 127
 • 837
 • 9

Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc và tính đa dạng thực vật trong một số trạng thái thảm thực vật ở xã thần sa, huyện võ nhai, tỉnh thái nguyên

Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc và tính đa dạng thực vật trong một số trạng thái thảm thực vật ở xã thần sa, huyện võ nhai, tỉnh thái nguyên
... kể tính đa dạng sinh học Với lý chọn đề tài: “ Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc tính đa dạng thực vật số trạng thái thảm thực vật Thần Sa, huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên Mục tiêu nghiên cứu ... HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - - HOÀNG THỊ THANH THUỶ NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC VÀ TÍNH ĐA DẠNG THỰC VẬT TRONG MỘT SỐ TRẠNG THÁI THẢM THỰC VẬT XÃ THẦN SA, HUYỆN VÕ ... 74 4.4 Đa dạng thành phần dạng sống trạng thái thảm thực vật 75 4.5 Đa dạng cấu trúc hình thái trạng thái thảm thực vật 84 4.6 Đề xuất số biện pháp nhằm bảo tồn trạng thái thảm thực vật KVNC...
 • 119
 • 951
 • 4

[Luận văn]đánh giá mức độ lan truyền tồn dư thuốc bảo vệ thực vật kho kim liên 2, huyện nam đàn, tỉnh nghệ an

[Luận văn]đánh giá mức độ lan truyền tồn dư thuốc bảo vệ thực vật kho kim liên 2, huyện nam đàn, tỉnh nghệ an
... ng lan truy n s lan truy n c a Lindan 56 4.9 M i tương quan gi a hư ng lan truy n s lan truy n c a DDT 57 4.10 M i tương quan gi a hư ng lan truy n s lan truy n c a DDE 58 4.11 M i tương quan ... sĩ khoa h c nông nghi p ………………………… vi 4.6 M i tương quan gi a hư ng lan truy n s lan truy n c a HCB 54 4.7 M i tương quan gi a hư ng lan truy n s lan truy n c a Aldrin 55 4.8 M i tương quan gi ... ñ t s lan truy n c a DDD 66 4.18 M i tương quan gi a t l sét s lan truy n c a HCB 68 4.19 M i tương quan gi a t l sét s lan truy n c a Lindan 69 4.20 M i tương quan gi a t l h t sét s lan truy...
 • 113
 • 591
 • 1

Luận văn nghiên cứu phát triển vùng nguyên liệu rau quả trên địa bàn tỉnh hưng yên phục vụ công ty cổ phần chế biến thực phẩm chất lượng cao hải hưng hưng yên

Luận văn nghiên cứu phát triển vùng nguyên liệu rau quả trên địa bàn tỉnh hưng yên phục vụ công ty cổ phần chế biến thực phẩm chất lượng cao hải hưng  hưng yên
... thúc ñ y vùng rau qu nguyên li u nơi ñây phát tri n t t ð góp ph n gi i quy t v n ñ ch n nghiên c u ñ tài: Nghiên c u phát tri n vùng nguyên li u rau qu ñ a bàn t nh Hưng Yên ph c v công ty c ph ... cho s phát tri n b n v ng c a vùng nguyên li u 2.1.1.9 Phát tri n vùng nguyên li u Phát tri n vùng nguyên li u vi c phát tri n s lư ng di n tích nguyên li u rau qu , v s lư ng s n ph m rau qu ... c v công nghi p ch bi n - ðánh giá th c tr ng vùng nguyên li u rau qu ph c v cho Công ty c ph n lương th c ch t lương cao H i Hưng Hưng Yên - ð xu t m t s gi i pháp phát tri n vùng nguyên li...
 • 143
 • 371
 • 1

Luận văn nghiên cứu thăm dò khả năng tạo đa bội thể trên cá tra (pangasianodon hypopthalmus) bằng phương pháp sốc lạnh

Luận văn nghiên cứu thăm dò khả năng tạo đa bội thể trên cá tra (pangasianodon hypopthalmus) bằng phương pháp sốc lạnh
... n ñ tài: Nghiên c u thăm kh t o ña b i th Tra (Pangasianodon hypophthalmus) b ng phương pháp s c l nh” M c tiêu nghiên c u Bư c ñ u tìm hi u phương pháp quy trình t o ña b i cách xác ñ ... G.V, 1974, (trích qua [4]) Tra ñư c s p x p theo h th ng phân lo i sau: L p Pisces B nheo Siluriformes H tra Pangasiidae Gi ng tra d u Pangasianodon Loài tra P hypophthalmus (Sauvage, ... c u t o th ña b i thành công như: chép, trê, h i, rô phi, ch ch, tr m c , mè, rô hu Cùng v i vi c nghiên c u ñ t o th ña b i nh ng nghiên c u ñánh giá v m t sinh h c...
 • 74
 • 446
 • 0

MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ HIỆN TRẠNG THẢM THỰC VẬT TẠI XÃ PHÚ ĐÌNH HUYỆN ĐỊNH HOÁ TỈNH THÁI NGUYÊN doc

MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ HIỆN TRẠNG THẢM THỰC VẬT TẠI XÃ PHÚ ĐÌNH HUYỆN ĐỊNH HOÁ TỈNH THÁI NGUYÊN doc
... tế - hội, tạo nên cảnh quan du lịch sinh thái nên công tác bảo vệ, nghiên cứu rừng trọng Đối tượng phương pháp nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu Các trạng thái thảm thực vật Phú Đình, huyện ... rải rác vùng đất chân núi sườn núi KẾT LUẬN Hệ thực vật Phú Đình huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên đa dạng phong phú Bước đầu ghi nhận 547 loài thực vật bậc cao có mạch thuộc 121 họ 372 chi ngành, ... UNESCO (1973), thảm thực vật Phú Đình có lớp quần hệ: rừng kín, thảm bụi thảm cỏ với kiểu thảm thực vật gồm: Rừng nhiệt đới thường xanh mưa mùa nhiệt đới địa hình thấp núi thấp Thảm bụi nhiệt...
 • 5
 • 358
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu thảm thực vậtluận văn nghiên cứu thực trạng ô nhiễm môi trườngluận văn nghiên cứu biến tính than hoạt tính làm vật liệu hấp phụ xử lý amoni và kim loại nặng trong nướcluận văn nghiên cứu thực trạng phát triển tính tích cực vận động cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi thông qua hoạt động chơi đóng vai theo chủ đềluận văn nghiên cứu thực trạng bệnh đái tháo đường điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh bắc kạn pptluận văn nghiên cứu thực trạng suy dinh dưỡng thiếu protein năng lượng ở trẻ em dưới 5 tuổiluận văn nghiên cứu tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty cổ phần vật liệu xây dựng tuấn khanhluận văn nghiên cứu và chế tạo vật liệu bột và màng zns cu alluận văn nghiên cứu đặc điểm sinh vật học và biện pháp hoá học phòng trừ bọ phấn bemisia tabaci homoptera aleyrodidae hại cà chua vùng gia lâm hà nôiluận văn nghiên cứu ảnh hưởng bởi độ mặn lên điều hoà áp suất thẩm thấu và ion của lươn đồngmonopterus albus ở các độ mặn khác nhau pptxluận văn nghiên cứu đặc điểm sinh vật học và biện pháp hoá học phòng trừ bọ phấn bemisia tabaciđối tượng luận văn nghiên cứu các nhân tố tác động các hình thức và giải pháp đầu tư tín dụng của ngân hàng no amp ptnt quảng nam vào kktm chu lailuận văn nghiên cứuluận văn nghiên cứu sản xuất cáluận văn nghiên cứu mực4. Don de cu Nguyen Hong QuanA Danh muc tai lieu gui co dong 2013Du thao Nghi quyet DHCD DHG Pharma 2013Du thao Quy che bau cu HDQT-BKS 2014-2018TTr001 Phat hanh co phieu thuong 3-1Phieu dong gop y kien 2014A Chuong trinh - the le bieu quyetBC002 Bao cao cua BKS 2014TTr004 Sua doi dieu le Cong ty 17-04-20154. Thuyet minh BCTC 2008NGAU HUNG LY QUA CAUTài liệu dùng trong Đại hội cổ đông thường niên 2014 ngày 28.04.2014 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH The le bau cu03 Du thao quy che lam viec04 Du kien danh sach Ban kiem phieuThai cuc quyen thuong thuc van dapfb comsachvothuatco 016761 46892 zalo fb callThái cực quyền nguyễn duy chínhTài liệu dùng trong Đại hội cổ đông thường niên 2014 ngày 28.04.2014 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH 06 Bao cao cua HDQTBáo Cáo Tài Chính 2014 – Thép Nhà BèBáo cáo tài chính năm 2016 | NBSteel.VN BCTC nam 2016 TNBtài liệu miễn phí muc luc