Tiểu luận môn học an toàn, an ninh thông tin mã hóa dữ liệu và xác thực PGP (pretty good privacy)

Tiểu luận môn học an toàn, an ninh thông tin hóa dữ liệu xác thực PGP (pretty good privacy)

Tiểu luận môn học an toàn, an ninh thông tin mã hóa dữ liệu và xác thực PGP (pretty good privacy)
... hoàn thành tiểu luận Chân thành cảm ơn Trang Tiểu luận môn học An toàn an ninh thông tin Chương TỔNG QUAN AN TOÀN AN NINH THÔNG TIN Nguy đe dọa an ninh, an toàn thông tin Theo số liệu thống kê, ... toàn an ninh thông tin Chương MÃ HÓA VÀ XÁC THỰC PGP – PRETTY GOOD PRIVACY Giới thiệu chung PGP Khái niệm: hóa PGP phần mềm máy tính dùng để mật hóa liệu xác thực Phiên PGP Phil Zimmermann ... Tiểu luận môn học An toàn an ninh thông tin MỤC LỤC Trang Tiểu luận môn học An toàn an ninh thông tin LỜI MỞ ĐẦU Nhân loại sống năm đầu kỷ 21, thời đại mà thông tin, tri thức trở...
 • 24
 • 227
 • 2

Tiểu luận môn học an toàn, an ninh thông tin hóa dữ liệu xác thực PGP (pretty good privacy)

Tiểu luận môn học an toàn, an ninh thông tin mã hóa dữ liệu và xác thực PGP (pretty good privacy)
... hoàn thành tiểu luận Chân thành cảm ơn Trang Tiểu luận môn học An toàn an ninh thông tin Chương TỔNG QUAN AN TOÀN AN NINH THÔNG TIN Nguy đe dọa an ninh, an toàn thông tin Theo số liệu thống kê, ... toàn an ninh thông tin Chương MÃ HÓA VÀ XÁC THỰC PGP – PRETTY GOOD PRIVACY Giới thiệu chung PGP Khái niệm: hóa PGP phần mềm máy tính dùng để mật hóa liệu xác thực Phiên PGP Phil Zimmermann ... Tiểu luận môn học An toàn an ninh thông tin MỤC LỤC Trang Tiểu luận môn học An toàn an ninh thông tin LỜI MỞ ĐẦU Nhân loại sống năm đầu kỷ 21, thời đại mà thông tin, tri thức trở...
 • 24
 • 136
 • 0

Tiểu luận an toàn an ninh thông tin hóa dữ liệu xác thực PGP (pretty good privacy)

Tiểu luận an toàn an ninh thông tin mã hóa dữ liệu và xác thực PGP (pretty good privacy)
... Trang Tiểu luận môn học An toàn an ninh thông tin Chương MÃ HÓA VÀ XÁC THỰC PGP – PRETTY GOOD PRIVACY Giới thiệu chung PGP Khái niệm: PGP (Pretty Good Privacy) phần mềm máy tính dùng để hóa ... hóa thông thường để tạo Sau văn rõ hóa, session key hóa với khóa công khai người nhận truyền kèm theo với Trang Tiểu luận môn học An toàn an ninh thông tin Hình Quá trình hóa PGP ... Tiểu luận môn học An toàn an ninh thông tin MỤC LỤC Trang Tiểu luận môn học An toàn an ninh thông tin LỜI MỞ ĐẦU Nhân loại sống năm đầu kỷ 21, thời đại mà thông tin, tri thức trở...
 • 27
 • 708
 • 0

Báo cáo môn học an toàn, an ninh thông tin hóa dữ liệu xác thực PGP (pretty good privacy)

Báo cáo môn học an toàn, an ninh thông tin mã hóa dữ liệu và xác thực PGP (pretty good privacy)
... hóa liệu PGP 2.1 Các Khái niệm: - Mật thông thường mật khóa công khai: Hình Mật thông thường Hình Mật Khóa công khai ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG THE UNIVERSITY OF DANANG Hoạt động hóa liệu ... ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG THE UNIVERSITY OF DANANG Nội dung báo cáo Giới thiệu PGP Hoạt động hóa liệu PGP Hoạt động xác thực PGP Demo ứng dụng PGP hóa mail Thunderbird ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG THE ... ưu điểm hóa nhanh phương pháp hóa thông thường ưu điểm phân phối khóa hóa khóa công khai -Tìm hiểu chữ ký số để xác thực nguồn gốc thông tin bảo đảm tính toàn vẹn thông tin PGP kết hợp...
 • 14
 • 182
 • 0

TIỂU LUẬN MÔN HỌC AN NINH MẠNG MÔ HÌNH BẢO MẬT MẠNG

TIỂU LUẬN MÔN HỌC AN NINH MẠNG MÔ HÌNH BẢO MẬT MẠNG
... quan trọng an ninh? 12 Làm việc với hình an ninh mạng 13 9.1 Kiến trúc hình an ninh mạng điểm tương đồng với hình OSI 13 9.2 Một số ví dụ hình an ninh mạng ... hình OSI tất Lớp phải làm việc để có kết cần thiết, an ninh mạng hoàn chỉnh 18 10 Chu kỳ tồn an ninh mạng Khi hình an ninh mạng thực thi, chuyên gia an ninh mạng bắt đầu chu kỳ tồn an ninh ... chuẩn mà tất chuyên gia an ninh mạng tuân thủ, hình an ninh mạng (NSM) Ngày mạng lưới tinh vi phức tạp cung cấp nội dung cho NSM hình an ninh mạng (NMS) đề xuất hình bảy lớp thực việc...
 • 20
 • 476
 • 0

TIỂU LUẬN MÔN HỌC AN NINH MẠNG MÔ HÌNH BẢO MẬT MẠNG

TIỂU LUẬN MÔN HỌC AN NINH MẠNG MÔ HÌNH BẢO MẬT MẠNG
... quan trọng an ninh? 12 Làm việc với hình an ninh mạng 13 9.1 Kiến trúc hình an ninh mạng điểm tương đồng với hình OSI 13 9.2 Một số ví dụ hình an ninh mạng ... hình OSI tất Lớp phải làm việc để có kết cần thiết, an ninh mạng hoàn chỉnh 18 10 Chu kỳ tồn an ninh mạng Khi hình an ninh mạng thực thi, chuyên gia an ninh mạng bắt đầu chu kỳ tồn an ninh ... chuẩn mà tất chuyên gia an ninh mạng tuân thủ, hình an ninh mạng (NSM) Ngày mạng lưới tinh vi phức tạp cung cấp nội dung cho NSM hình an ninh mạng (NMS) đề xuất hình bảy lớp thực việc...
 • 20
 • 349
 • 0

Tiểu luận môn học an ninh mạng Cấu hình hệ thống IDS

Tiểu luận môn học an ninh mạng Cấu hình hệ thống IDS
... loại hệ thống IDS (cũng IPS) dựa vào đặc điểm nguồn liệu thu thập Trong trường hợp này, hệ thống IDS chia thành loại sau: Network-based IDS (NIDS) 1.1.2.1 Hệ thống IDS để bảo vệ hệ thống mạng ... Contents Lý thuyết 1.1 Tổng Quan IDS 1.1.1 Khái Niệm IDS- Intrusion Detection System/ Hệ thống phát xâm phạm IDS hệ thống phòng chống, nhằm phát hành động công vào mạng Mục đích phát ngăn ngừa ... Netcat…) - HIDS cần tài nguyên host để hoạt động - HIDS không hiệu bị DOS - Đa số chạy hệ điều hành Window Tuy nhiên có số chạy UNIX hệ điều hành khác Host IDS – HIDS Network - NIDS HIDS quan sát...
 • 61
 • 228
 • 0

Tiểu luận môn học an ninh mạng Endian Firewall

Tiểu luận môn học an ninh mạng Endian Firewall
... thuyết Giới thiệu Endian Endian Firewall phiên Linux chuyên tường lửa có giao diện quản lý web Endian được tích hợp gói, triển khai nhanh chóng dể cấu hình Một hệ thống Endian được chia thành ... bên - VPN Firewall : tạo kết nối mạng VPN an toàn - Outgoing Firewall : Chức kiểm soát lưu lượng gửi mạng Mail Security: chức Endian Firewall để bảo vệ mail server mail client Endian UTM bảo ... III Firewall – Outgoing traffic Proxy – SMTP Triển khai ứng dụng Triển khai mô hình: - Cài đặt firewall endian theo bước sau: a Tải phần mềm firewall endian ở trang sau: http://www .endian. com/en/community/download/...
 • 25
 • 426
 • 5

Tiểu luận môn học an ninh mạng Hacking Database SQL Server MSSQL

Tiểu luận môn học an ninh mạng Hacking Database SQL Server MSSQL
... thuyết: SQL SERVER SQL Server hệ thống quản lý sở liệu (Relational Database Management System (RDBMS) ) sử dụng Transact -SQL để trao đổi liệu Client computer SQL Server computer Một RDBMS bao gồm databases, ... nhập vào server chương trình osql, sqlcmd có sẵn microsoft sql server ta login vào database server Như ta đăng nhập thành công vào server, ta dùng toàn quyền user vừa đăng nhập để thao tác server, ... công, kiểm tra server sử dụng MSSQL NGSSquireL for SQL SERVER: Với chương trình này, sau điền đầy đủ thông tin để đăng nhập vào server, quét toàn hệ thống đưa lỗi đầy đủ server NGSQL Crack: sử...
 • 8
 • 599
 • 6

Tiểu luận môn học An ninh mạng Hacking USB Devices

Tiểu luận môn học An ninh mạng Hacking USB Devices
... user/pass lưu trình duyệt - GVHD: Nguyễn Duy Hacking USB Devices III Triển khai công GVHD: Nguyễn Duy Hacking USB Devices Công cụ AHUSB sau extract vào thư mục gốc USB: Đây phần chỉnh sửa file autorun ... Hacking USB Devices Có kiểu công USB phổ biến nay: 1 .USB Attacks Electrical Attacks : kiểu công nhằm chống lại,nói cách khác phá hủy khoá USB cách tác động tới tính chất vật lí xung quanh ... - ChromePass.txt GVHD: Nguyễn Duy Hacking USB Devices - Iepv.txt - Pspv.txt 10 GVHD: Nguyễn Duy Hacking USB Devices - WebBrowserPassView.txt Bây giời dung ccleaner làm cookies, history, … đặc...
 • 14
 • 173
 • 0

Tiểu luận môn học An ninh mạng Hacking web app

Tiểu luận môn học An ninh mạng Hacking web app
... nhiều trang web bị mắc phải lỗi này, ngày có nhiều người quan tâm đến lỗi Gần đây, theo Brian Krebs tờ Washington Post báo cáo hàng ngàn trang web không an toàn xác định vào năm ngoái, trang www.xssed.com ... vào năm ngoái, trang www.xssed.com đưa danh sách gần 13.000 trang có nhiều lỗ hổng cross-site scripting (XSS) Trang www.owasp.org đưa top 10 lỗi bảo mật Web Application XSS đứng thứ sau Injection ... ứng dụng web, ví dụ chương trình Web Vulnerability Scanner để dò quét lỗi XSS Sử dụng webhost để lưu trữ cookie Từng bước triển khai công Bước 1: Hacker biết người dùng sử dụng ứng dụng Web có...
 • 7
 • 242
 • 0

Tiểu luận môn học an ninh mạng mySQL Security

Tiểu luận môn học an ninh mạng mySQL Security
... Microsoft Source Code Analyzer, Microsoft URLScan, dotDefender, IBM Appscan, Acunetix Web Vulnerability Scanner, … Trong báo cáo này, nhóm 19 chọn Acunetix Web Vulnerability Scanner để demo việc ... trang web có chưa flash, SOAP AJAX MMT03/UIT • Quét port web server thực nhiều kiểm tra bảo mật dịch vụ mạng chạy server II Mô hình triển khai Acunetix Web Vulnerability Scanner sử dụng để scan ... website Quá trình nhanh hay chậm tùy thuộc vào tốc độ đường truyền internet độ phức tạp website Bước 3: Phân tích lỗi Chọn lỗi công thử Khi scan xong, bên trái danh sách kết san được, lỗi có màu...
 • 13
 • 240
 • 0

Tiểu luận môn học an ninh mạng Vulnerability software

Tiểu luận môn học an ninh mạng Vulnerability software
... MỤC LỤC DACH SÁCH HÌNH ẢNH I Acunetix Web Vulnerability Scanner Giới thiệu chức phần mềm Hình 1.1 Giao diện phần mềm Acunetix Web Vulnerability Scanner - Một vấn đề nóng thời buổi CNTT Website ... để bảo vệ Website an toàn cao nhất? Nếu chuyên gia lĩnh vực security để tự kiểm tra Website mình, sử dụng phần mềm Acnuetix Web - Vulnerability Scanner để thực điều cách nhanh chóng hiệu Như ... dãy công cụ: Web Scanner, Site Crawer, Target Finder, Subdomain Scanner… cần nhấp chuột vào công cụ để Acunetix Web Vulnerability thực nhiệm vụ Ưu điểm Tool tương tác trực quan - mà nhớ dòng lệnh...
 • 13
 • 735
 • 1

Tiểu luận môn học an ninh mạng chủ đề Advanced TCP

Tiểu luận môn học an ninh mạng chủ đề Advanced TCP
... unreliable Mạng Máy Tính & Truyền Thông Analyze sessions of TCP Quá Trình Khởi Tạo Kết Nối Mạng Máy Tính & Truyền Thông Analyze sessions of TCP Ngắt Kết Nối Mạng Máy Tính & Truyền Thông Analyze ... Contents Mạng Máy Tính & Truyền Thông Define the core concepts of TCP/ IP Analyze sessions of TCP Analyze Packet Analyze Packet Fragmentation References Mạng Máy Tính & Truyền Thông ... & Truyền Thông Analyze sessions of TCP Cấu Trúc Gói TCPConcepts Cấu Trúc Gói UDP Transport Layer Quá Trình Bắt Tay Bước Phân tích trìnhSự Khác Nhau Giữa TCP & UDP bắt tay bước: TCP Connection-oriented...
 • 20
 • 122
 • 0

Xem thêm