Khóa luận tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin huấn luyện mạng nơron RBF với mốc cách đều và ứng dụng

Khóa luận tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin: Huấn luyện mạng nơron RBF với mốc cách đều ứng dụng

Khóa luận tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin: Huấn luyện mạng nơron RBF với mốc cách đều và ứng dụng
... HỌC CÔNG NGHỆ Lê Xuân Minh Hoàng HUẤN LUYỆN MẠNG NƠRON RBF VỚI MỐC CÁCH ĐỀU VÀ ỨNG DỤNG KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY Ngành: Công nghệ thông tin Cán hướng dẫn: PGS.TS Hoàng Xuân Huấn ... có mạng nơron RBF - sau gọi tắt mạng RBF - coi loại nơron nhân tạo tốt để giải toán nội suy hàm nhiều biến Mạng RBF trọng nghiên cứu có nhiều thuật toán huấn luyện mạng RBF áp dụng nhiều ứng dụng ... thể hóa kiểm chứng hiệu phương pháp này, lấy tên đề tài : Huấn luyện mạng nơron RBF với mốc cách ứng dụng Nội dung khóa luận sâu nghiên cứu vấn đề sau : 14 -Khảo cứu mạng nơron RBF -Khảo cứu...
 • 60
 • 301
 • 0

Khóa luận tốt nghiệp huấn luyện mạng nơron RBF với mốc cách đều ứng dụng

Khóa luận tốt nghiệp  huấn luyện mạng nơron RBF với mốc cách đều và ứng dụng
... Lê Xuân Minh Hoàng HUẤN LUYỆN MẠNG NƠRON RBF VỚI MỐC CÁCH ĐỀU VÀ ỨNG DỤNG KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY Ngành: Công nghệ thông tin Cán hướng dẫn: PGS.TS Hoàng Xuân Huấn HÀ NỘI – 2010 ... Kiến trúc mạng Nơron RBF 14 1.3.3 Đặc điểm huấn luyện mạng Nơron RBF 15 CHƯƠNG THUẬT TOÁN LẶP HDH HUẤN LUYỆN MẠNG RBF 16 2.1 THUẬT TOÁN LẶP HDH HAI PHA HUẤN LUYỆN MẠNG RBF 16 2.1.1 ... có mạng nơron RBF - sau gọi tắt mạng RBF - coi loại nơron nhân tạo tốt để giải toán nội suy hàm nhiều biến Mạng RBF trọng nghiên cứu có nhiều thuật toán huấn luyện mạng RBF áp dụng nhiều ứng dụng...
 • 50
 • 66
 • 0

khóa luận tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin: KANTS hệ kiến nhân tạo cho phân lớp

khóa luận tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin: KANTS hệ kiến nhân tạo cho phân lớp
... 2.3 Phân tích 22 CHƯƠNG 3: KANTS – HỆ KIẾN NHÂN TẠO CHO PHÂN LỚP 24 3.1 Giới thiệu 24 3.2 Các khái niệm mở đầu .25 3.2.1 Mô hình nhận thức bầy đàn hệ kiến ... luyện neural bị tác động để tạo khoảng cách với Quá trình tạo lên dạng ổn định lưới mà nhờ đó, liệu giống cụm lại gần 31 CHƯƠNG 3: KANTS – HỆ KIẾN NHÂN TẠO CHO PHÂN LỚP Chương giới thiệu mô hình ... thầy Hoàng Xuân Huấn, thuộc môn Khoa học máy tính, khoa Công nghệ thông tin, trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN Trong thời gian thực khóa luận, thầy nhiệt tình hướng dẫn giúp đỡ nhiều Ngoài thời...
 • 55
 • 269
 • 1

Luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin khai phá dữ liệu có canh tác dữ liệu ứng dụng trong khai phá dữ liệu y khoa

Luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin khai phá dữ liệu có canh tác dữ liệu và ứng dụng trong khai phá dữ liệu y khoa
... khái niệm khai phá liệu canh tác liệu - Các quy trình phương pháp khai phá liệu canh tác liệu - Ứng dụng canh tác liệu y khoa cụ thể bệnh nhân sốt xuất huyết Kỹ thuật khai phá liệu công cụ ... vực liên quan) trình KPDL phương pháp khoa học giúp cho KPDL thành công Chương trình b y khai phá liệu canh tác liệu ứng dụng khai phá liệu y khoa Đ y phương pháp khai phá liệu sử dụng ... tính khai phá) Tóm lại khai phá liệu canh tác liệu hiệu suất khai phá liệu thông thường 2.1.5 Khả ứng dụng canh tác liệu khai phá liệu CTDL cần thiết cho tương lai [7] Nó tác động hiệu...
 • 81
 • 498
 • 0

Luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin Nghiên cứu mô hình kho câu hỏi trắc nghiệm ứng dụng trên di động

Luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin Nghiên cứu mô hình kho câu hỏi trắc nghiệm và ứng dụng trên di động
... nghiệm ứng dụng thiết bị di động trở nên cần thiết Trên lý chọn đề tài: NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH KHO CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VÀ ỨNG DỤNG TRÊN DI ĐỘNG Mục tiêu: Mục tiêu luận văn nghiên cứu sở khoa học đề ... TẮT MÔ HÌNH KHO CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VÀ ỨNG DỤNG TRÊN DI ĐỘNG hình thức học tập sử dụng công nghệ thông tin Hình thức học tập lấy người học làm trung tâm hướng tới việc khuyến khích tự học, tự nghiên ... Các thông tin cung cấp tạo câu hỏi như:  Danh mục  Tên câu hỏi Câu hỏi Hình ảnh hiển thị Hình 17: Câu hỏi tả Câu hỏi so khớp ngẫu nhiên  Câu hỏi so khớp ngẫu nhiên: Câu hỏi thực câu hỏi...
 • 87
 • 282
 • 0

luận văn tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin xây dựng phần mềm quản lý hồ sơ đảng viên

luận văn tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin xây dựng phần mềm quản lý hồ sơ đảng viên
... Nguyễn Văn Luyến Trang Phần mềm quản hồ Đảng viên (ARM)       Quản thông tin trình đào tạo Đảng viên Quản thông tin trình công tác Đảng viên Quản thông tín trình nước Đảng viên ... Đảng viên (ARM) 4.4 Biểu đồ lớp: GV: Trần Văn Ngân SV: Nguyễn Văn Luyến Trang Phần mềm quản hồ Đảng viên (ARM) GV: Trần Văn Ngân SV: Nguyễn Văn Luyến Trang Phần mềm quản hồ Đảng viên ... GV: Trần Văn Ngân SV: Nguyễn Văn Luyến Trang Phần mềm quản hồ Đảng viên (ARM) 7.4 Màn hình Thêm Đảng viên: GV: Trần Văn Ngân SV: Nguyễn Văn Luyến Trang Phần mềm quản hồ Đảng viên (ARM)...
 • 54
 • 374
 • 0

Đề cương thực tập tốt nghiệp NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Đề cương thực tập tốt nghiệp NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
... dụng Công nghệ thông tin sở thực tập - Thực tập Tìm hiểu Công nghệ: Sinh viên thực tập tìm hiểu số vấn đề Công nghệ lĩnh vực ứng dụng Công nghệ thông tin (quản lý theo qui trình, sử dụng công ... KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TÊN ĐỀ TÀI:………………………………………… ………………………………………………………… Bắc Ninh, năm 2013 Mẫu bìa TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỦY SẢN KHOA CÔNG NGHỆ ... sở thực tập, sinh viên thực tập nhiều số loại nội dung V HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP: - Đợt thực tập tốt nghiệp tổ chức sở trường - Giáo viên phải quán triệt mục đích, yêu cầu đợt thực...
 • 13
 • 6,455
 • 2

Sự thích hợp giữa năng lực của sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin với nhu cầu của ngành công nghiệp

Sự thích hợp giữa năng lực của sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin với nhu cầu của ngành công nghiệp
... Conrado Abraham, his thesis adviser, for his unparalleled guidance and advice in conducting this research; The Visiting Professors including Dr.Arivalan, Dr Balakrishnan, Dr Walberto A Macaraan, Dr ... obtain throughout our life by way of education This assists scientists in inventing equipment and devices, resulting in a high technology nowadays The more developed life becomes, the more necessary ... and implementing the VIBrand 2012 on a larger scale, with a hope to bring about a greater impact Together with the VIBrand, the Ministry of Information and Communications is conducting several...
 • 176
 • 358
 • 0

Sự thích hợp giữa năng lực của sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin với nhu cầu của ngành công nghiệp (2)

Sự thích hợp giữa năng lực của sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin với nhu cầu của ngành công nghiệp (2)
... cầu ngành công nghiệp sinh viên tốt nghiệp sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin Đại học Thái nguyên 2.3 Tìm mức độ quan hệ lực, hài lòng sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin ... lòng sinh viên tốt nghiệp Công nghệ thông tin Đại học Thái nguyên - Xác định mức độ lực sinh viên tốt nghiệp Công nghệ thông tin - Xác định mức độ hài lòng sinh viên tốt nghiệp Công nghệ thông tin ... nhân lực nước” Xuất phát từ thực tế trên, thực nghiên cứu đánh giá Sự thích hợp lực sinh viên tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin với nhu cầu ngành công nghiệp Nghiên cứu nhằm đánh giá lực sinh...
 • 25
 • 281
 • 0

đồ án tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin trường đại học dân lập hải phòng

đồ án tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin trường đại học dân lập hải phòng
... ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY Ngành: Công nghệ Thông tin HẢI PHÒNG - 2013 Sinh viên: Nguyễn Văn Du – Lớp: CT1301 Đồ án tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI ... Đồ án tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG -o0o - XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHO CHO CÔNG TY TNHH DƢỢC PHẨM TAM LONG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI ... chóng Sinh viên: Nguyễn Văn Du – Lớp: CT1301 16 Đồ án tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng Đƣợc đồng ý trƣờng Đại Học Dân Lập Hải Phòng khoa Công Nghệ Thông Tin, ủng hộ nhiệt tình động viên giúp đỡ tận...
 • 106
 • 739
 • 1

Yêu cầu của nhà tuyển dụng về những kỹ năng đối với sinh viên mới tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin. Ứng dụng phương pháp phân tích nội dung

Yêu cầu của nhà tuyển dụng về những kỹ năng đối với sinh viên mới tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin. Ứng dụng phương pháp phân tích nội dung
... chuẩn phương pháp đánh giá khả đáp ứng yêu cầu nhà tuyển dụng Phương pháp phân tích tổng hợp: sử dụng nghiên cứu để phân tích tổng hợp câu hỏi khảo sát nhà tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp ngành công ... viên tốt nghiệp ngành quản lý - kinh tế : Ứng dụng phương pháp phân tích nội dung Bằng phương pháp phân tích nội dung (content analysis), tác giả phân tích nội dung ba trăm mẫu quảng cáo tuyển dụng ... hỏi sau đây: - Sinh viên tốt nghiệp đại học ngành công nghệ thông tin thường bố trí vào vị trí sau tuyển dụng? - Sinh viên tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin tuyển dụng vào doanh nghiệp có cần...
 • 66
 • 509
 • 2

Quản lý tích hợp các trường thành viên Đại học Đà Nẵng Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin

Quản lý tích hợp các trường thành viên Đại học Đà Nẵng Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin
...    Trường Đại Học Bách Khoa Trường Đại Học Kinh Tế Trường Đại Học Sư Phạm Trường Đại Học Ngoại Ngữ Trường Cao Đẳng Công Nghệ Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng Kon ... Đại Học Đà Nẵng Hình II.5: Giao diện trang xem thông tin Đào tạo DTA-NHTPTrang 11 Đồ án I Quản tích hợp Đại Học Đà Nẵng d Cập nhật thông tin Giáo viên Ca sử dụng: Cập nhật thông tin Giáo viên ... thông tin Giáo viên DTA-NHTPTrang 16 Đồ án I Quản tích hợp Đại Học Đà Nẵng Hình II.1.6: Sơ đồ thêm Sinh Viên Hình II.1.7: Sơ đồ cập nhật thông tin Sinh viên DTA-NHTPTrang 17 Đồ án I Quản Lý...
 • 27
 • 192
 • 0

Giao tiếp máy tính với vi điều khiển bằng công nghệ USB điều khiển led ma trận đồ án tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin

Giao tiếp máy tính với vi điều khiển bằng công nghệ USB điều khiển led ma trận đồ án tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin
... hàm giao tiếp usb Người nghiên cứu chọn CCS để vi t chương trình, VB để vi t giao diện 5) Sơ đồ: a) Phần cứng: Nguồn DC Nút nhấn (mở rộng) Máy tính usb Vi điều khiển PIC18F4550 Hiển thị led ma trận ... reset usb reset vi điều khiển Địa usb phải vi t vi điều khiển thông qua trình thiết lập usb firmware Mỉcochip hỗ trợ B-Giới thiệu usb: Universal serial bus (usb- bus truyền thông nối tiếp) giao ... nhóm theo chức C- LED MA TRẬN: Giới thiệu led ma trân: Led ma trận tập led đơn bố trí theo dạng ma trận cho phép hiển thị kí tự Các nhà chế tạo tích hợp dạng ma trận tính theo led 5*7 (5 cột hàng)...
 • 35
 • 218
 • 0

Khóa luận tốt nghiệp môn công nghệ sinh học

Khóa luận tốt nghiệp môn công nghệ sinh học
... gia Việt Nam Bộ Khoa học Công nghệ thành lập Thành viên ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia bao gồm đại diện quan nhà nước, tổ chức khoa học công nghệ, hội, hiệp hội, doanh nghiệp, tổ chức khác ... thống máy móc trang thiết bị Xí Nghiệp dần bổ sung lắp với công nghệ Châu Âu Nhật Bản cho phép Xí nghiệp cung cấp khoảng 8.500 loại sản phẩm/năm Hệ thống cấp đông có công suất 60 tấn/ngày dung lượng ... dựng công 12 PGS.TS TRẦN MINH TÂM ĐHDL VĂN LANG trình dân dụng, công nghiệp Tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài kế toán) Tư vấn xây dựng ( trừ thiết kế công trình, khảo sát xây dựng, giám sát thi công) ...
 • 109
 • 1,235
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: khóa luận tốt nghiệp ngành công nghệ thông tinluận văn tốt nghiệp ngành công nghệ thông tinđề tài luận văn tốt nghiệp ngành công nghệ thông tinđồ án tốt nghiệp ngành công nghệ thông tinbáo cáo tốt nghiệp ngành công nghệ thông tinđề án tốt nghiệp ngành công nghệ thông tinkhóa luận tốt nghiệp ngành thư viện thông tinđề cương thực tập tốt nghiệp ngành công nghệ thông tinđề tài tốt nghiệp ngành công nghệ thông tinbáo cáo thực tập tốt nghiệp ngành công nghệ thông tinđề tài báo cáo thực tập tốt nghiệp nganh cong nghe thong tinđề tài thực tập tốt nghiệp ngành công nghệ thông tinkhóa luận tốt nghiệp môn công nghệ sinh họckhóa luận tốt nghiệp ngành công tác xã hộiđịnh hướng nghề nghiệp ngành công nghệ thông tinĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 48. Quả