Đề tài giao thức thỏa thuận khóa diffie hellman

giao thức thỏa thuận khóa diffie - hellman

giao thức thỏa thuận khóa diffie - hellman
... trao đổi thông tin Giao thức thỏa thuận khóa Diffie - Hellman Nhóm : ĐHKHMT2-K5 - - 2.1 • • Giao thức thỏa thuận khóa Diffie Hellman Trao đổi khóa Diffie Hellman thiết lập khóa chia sẻ bí mật ... giao thức Diffie - Hellman Tìm hiểu đặc điểm đặc trưng giao Nguyễn Đình Triệu thức thỏa thuận 10 - 14 khóa Diffie Hellman Phạm Thị Yến Tìm hiểu giao thức thỏa thuận khóa - 10 Diffie Hellman + Ví ... hóa giải mã sử dụng khóa bí mật (thể màu sơn bí mật cuối cùng) Nhóm : ĐHKHMT2-K5 Giao thức thỏa thuận khóa Diffie Hellman Hình 1: Sơ đồ giao thức thỏa thuận khóa Diffie - Hellman 2.3 Ví dụ số...
 • 17
 • 1,225
 • 10

mã hóa khóa công khai rsa và giao thức thõa thuận khóa diffie - hellman

mã hóa khóa công khai rsa và giao thức thõa thuận khóa diffie - hellman
... - Thuật toán RSA khóa: Khóa công khai (Public Key) • Khóa bí mật (Private Key) - Mỗi khóa số cố định sử dụng trình hóa giải - Khóa công khai công bố rộng rãi cho người dùng để hóa ... đời hóa khóa công khai khóa quản lý cách linh hoạt hiệu Người sử dụng cần bảo vệ khóa Private key Hệ thống an toàn nhiều so với hóa khóa riêng, người hóa giải liệu hóa khóa công khai ... toán gọi Public-Key khóa dùng cho việc hóa công khai cho tất người.Một người hòan toàn xa lạ dùng khóa để Hình 2.1: Cách thức hóa công khai hóa liệu người mà có khóa giải tương ứng...
 • 30
 • 465
 • 2

Giao thức trao đổ khóa Diffie-Hellman

Giao thức trao đổ khóa Diffie-Hellman
... αXAXB mod q ATMMT - TNNQ 26 Giao thức trao đổi khoá Diffie-Hellman ATMMT - TNNQ 27 Giao thức trao đổi khoá Diffie-Hellman ATMMT - TNNQ 28 Giao thức trao đổi khoá Diffie-Hellman Ví dụ: – A B chọn ... 3 Giao thức trao đổi khoá Diffie-Hellman Giao thức trao đổi khoá A B: – A B thống chọn chung số nguyên tố q phần tử sinh α – ... a2 mod p = a mod p = a mod p = -1 ATMMT - TNNQ 44 Bài tập Hacker lợi dụng điểm yếu giao thức trao đổi khoá Diffie-Hellman để thực công Man-inthe-Middle Mô tả công Vẽ hình minh hoạ ATMMT - TNNQ...
 • 28
 • 593
 • 11

đề tài Giao thức bảo mật wep

đề tài Giao thức bảo mật wep
... giải vấn đề bảo mật WEP 7) Các cách công: Các Giải Pháp Tấn Công WEP: GIAO THỨC BẢO MẬT WEP Page 17 Tấn công phòng chống mạng WLAN vấn đề quan tâm nhiều không chuyên gia lĩnh vực bảo mật mà quan ... mã hóa RC4 giao thức WEP Giải thuật mật mã: Mã hóa liệu dựa vào giải thuật mật mã để làm ngẫu nhiên hóa liệu Có hai loại mật mã sử dụng mật mã chuỗi mật mã khối WEP dùng phương pháp mật mã chuỗi ... công có chuỗi mật mã Từ đó, chuỗi mật mã dùng để giải mã gói có IV gửi gói mã hóa hợp lệ sử dụng chuỗi mật mã có để công máy khác mạng GIAO THỨC BẢO MẬT WEP Page 13 Điểm yếu bảo mật xác thực Shared...
 • 26
 • 516
 • 5

Tài liệu Đề tài: Giao thức UDP và ARP ppt

Tài liệu Đề tài: Giao thức UDP và ARP ppt
... SỐ LIỆU NHÓM 2_KHMT1-K4 _UDP & ARP GIAO THỨC UDP ARP A Tìm hiểu giao thức UDP Tầng giao thức TCP/IP họ giao thức gọi họ giao thức IP, bao gồm bốn tầng Cần nhớ TCP/IP giao thức mà thực họ giao ... multicast unicast Giao thức IP giao thức Internet TCP UDP hai giao thức tầng giao thức vận sở giao thức IP Hình cách ánh xạ mô hình OSI ánh xạ vào kiến trúc TCP/IP họ giao thức TCP/IP Nguyên ... điều khiển thiết bị khác TCP UDP phần họ giao thức TCP/IP; giao thức có ưu nhược điểm riêng Giao thức UDP giao thức đơn giản, phi liên kết cung cấp dịch vụ tầng giao vận với tốc độ nhanh Nó hỗ...
 • 22
 • 782
 • 2

ĐỀ TÀI GIAO THỨC VPN FIREWALL

ĐỀ TÀI GIAO THỨC VPN FIREWALL
... VPN Đường kết nối VPN gọi VPN turnel đường hầm , đường ống VPN CÔNG TY MẸ Công ty LAN Công ty INTERNE INTERNE vpn lan lan T vpn lan lan T vpn user lan vpn user lan Hình minh hoạ sử dụng vpn firewall ... GVHD : Thầy Thái Thanh Tuấn Đề Tài Firewall VPN MỤC LỤC I SƠ LƯỢC VỀ FIREWALL: II SƠ LƯỢC VỀ VPN: III BÀI LAB MÔ PHỎNG FIREWALL VPN: III.1 Vấn đề cần nghiên cứu: .5 III.2 ... LAN GVHD : Thầy Thái Thanh Tuấn Đề Tài Firewall VPN III BÀI LAB MÔ PHỎNG FIREWALL VPN: III.1 Vấn đề cần nghiên cứu: • • • • • Nghiên cứu hệ thống mạng có firewall vpn internet Nghiên cứu lưu lượng...
 • 41
 • 227
 • 0

Đề tài giao thức định tuyến OSPF và mô phỏng bằng phần mềm mô phỏng packet tracer của CISCO

Đề tài giao thức định tuyến OSPF và mô phỏng bằng phần mềm mô phỏng packet tracer của CISCO
... IP cho biết lớp địa ♦♦ Các giao thức định tuyến: đưa giao thức truyền mạng, ♦ đặc điểm, nhược điểm, ưu điểm giao thức ♦♦ Giao thức định tuyến OSPF: Hiểu rỗ giao thức OSPF tìm ♦ hiếu câu lệnh đế ... tin cập nhật định tuyến Vũ Trí Cường - Lớp H09VT10 BẢO CẢO THỤC TẬP TÓT NGHIỆP GIAO THÚC ĐỊNH TUYÊN OSPF CHƯƠNG III: GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN OSPF 3.1 Khái Niệm OSPF giao thức định tuyến dạng Link-State ... kỳ hội tụ Chu kỳ hội tụ OSPF ngắn tốn lun lượng đường truyền Chính lý em lựa chọn giao thức định tuyến OSPF đưa hình trực quan sinh động phần mềm Packet tracer CISCO Em xin gửi lời cảm...
 • 31
 • 827
 • 3

Báo cáo đề tài: Giao thức khởi tạo phiên - SIP trong mạng NGN pdf

Báo cáo đề tài: Giao thức khởi tạo phiên - SIP trong mạng NGN pdf
... Là giao thức báo hiệu mở, mềm dẻo có khả mở rộng, SIP khai thác tối đa công cụ Internet để tạo nhiều dịch vụ mạng NGN Sơ đồ giao thức báo hiệu SIP NGN thể hình Hình 7: SIP mạng NGN Giao thức khởi ... giao thức báo hiệu Bài báo cáo nhóm em sâu vào tìm hiểu giao thức SIP để thấy rõ ưu điểm vượt trội Nội dung báo cáo gồm chương: • Chương 1: Tổng quan mạng NGN • Chương 2: Giao thức khởi tạo phiên ... chuẩn giao diện thân thiện Với tính thông minh mạng, NGN tạo tiền đề cho bước phát triển công nghệ dịch vụ tương lai 23 CHƯƠNG II: GIAO THỨC KHỞI TẠO PHIÊN- SIP 2.1 Đặc điểm giao thức khởi tạo phiên: ...
 • 46
 • 209
 • 0

Đề tài: Giao thức TCP/IP ppsx

Đề tài: Giao thức TCP/IP ppsx
... TRANSPORT NETWORK DATA LINK PHYSICAL Giao thc tng Giao thc tng Giao thc tng Giao thc tng4 Giao thc tng Giao thc tng Giao thc tng1 H thng m B NG DNG TRèNH DIN PHIấN GIAO VN MNG LIấN KT D LIU VT Lí ... Internet s dng k thut chuyn mch gúi v dựng giao thc TCP/IP Ngy nhiu mng vi kin trỳc khỏc cú th ni vo Internet nh cỏc cu ni a giao thc 1.2 Giao thc TCP/IP Khỏi nim giao thc (Protocol) l mt khỏi nim c ... v c bit l h giao thc chun ca ISO (t chc tiờu chun hoỏ quc t ) da trờn mụ hỡnh tham chiu by lp cho vic kt ni cỏc h thng m Trờn Internet h giao thc c s dng l b giao thc TCP/IP Hai giao thc c dựng...
 • 41
 • 372
 • 0

ĐỒ ÁN MÔN HỌC BẢO MẬT THÔNG TIN ĐỀ TÀI: GIAO THỨC WEP-WPA

ĐỒ ÁN MÔN HỌC BẢO MẬT THÔNG TIN ĐỀ TÀI: GIAO THỨC WEP-WPA
... chúng em tìm hiểu rõ vấn đề bảo mật thông tin Trong phần đề tài báo cáo môn học chúng em vận dụng tất kiến thức mà em học để hoàn thành tốt đồ án “Tìm hiểu giao thức WEP-WPA , lần chúng em xin ... đổi khoá thông tin khoá 2.Các thông tin chi tiết khóa 2.1 Hình cho biết AP dùng thuật toán mã hoá AES, sử dụng chế SHA1 để băm địa MAC kết hợp với trường MIC để bảo vệ gói tin 2.2 Thông tin trường ... PHƯƠNG PHÁP BẢO MẬT CHO MẠNG WLAN 2.1Giới thiệu : Trong hệ thống mạng vấn đề an toàn bảo mật thông tin hệ thống nhiệm vụ vô quan trọng Thông tin có giá trị nó có tính xác, thông tin coi bảo...
 • 37
 • 464
 • 3

đề tài giao thức sip

đề tài giao thức sip
... thiết lập Ngoài SIP có mô hình hoạt động liên mạng với SS7 (đến PSTN) liên mạng với chồng giao thức H.323 B.Các giao thức SIP Các giao thức khác IÈT sử dụng để xây dựng ứng dụng SIP SIP hoạt động ... triển giao thức SIP Đầu tiên SIP đơn giao thức dùng để thiết lập phiên quảng bá cho Internet2 ( từ đến cuối thập kỉ 90 ) SIP phát triển SIP Working Group IETF Phiên ban hành vào tháng năm 1999 tài ... mạng SIP 1.Thành phần SIP : bao gồm SIP User Agent ( UA ) SIP server 1.1 .SIP User Agent ( người dùng Agent) : SIP UA thiết bị đầu cuối điểm cuối dialog : SIP UA guiử nhận yêu cầu trả lời SIP...
 • 31
 • 174
 • 2

BÁO CÁO MÔN MẠNG TRUYỀN THÔNG-ĐÈ TÀI GIAO THỨC SSL

BÁO CÁO MÔN MẠNG TRUYỀN THÔNG-ĐÈ TÀI GIAO THỨC SSL
... TRÚC GIAO THỨC SSL 2) Giao thức SSl SSL giao thức tầng (layered protocol), bao gồm giao thức sau      Giao thức SSL Handshake Giao thức SSL Change Cipher Spec Giao thức SSL Alert SSL ... và hoàn thiện Mạng truyền thông Đề tài: Giao thức SSL KHOA THỐNG KÊ TIN HỌC-ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CẤU TRÚC GIAO THỨC SSL 1) Cấu trúc SSL Mạng truyền thông Đề tài: Giao thức SSL KHOA THỐNG KÊ ... Server 2003) sử dụng mã hóa SSL 19 Mạng truyền thông Đề tài: Giao thức SSL KHOA THỐNG KÊ TIN HỌC-ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG KẾT THÚC ĐỀ TÀI 20 Mạng truyền thông Đề tài: Giao thức SSL ...
 • 20
 • 81
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phương thức giao dịch thoả thuận tại ttgdckhnnghiệm thu cấp bộ kết quả thực hiện đề tài dự án nghiên cứu khoa học công nghệphương thức giao dịch thỏa thuậnphương thức giao dịch thỏa thuận là gìđề tài phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dụcđề tài kết thúc khóa họcgiao dịch chứng khoán theo phương thức thỏa thuậnđề tài giáo dục ý thức bảo vệ môi trườngphương thức giao dịch thỏa thuận giản đơnđề tài giáo dục ý thức chính trị cho học sinh thptđề tài nhận thức của cha mẹ về giáo dục con cái trong gia đình hiện nay ở xã hồng quảng huyện a lưới tỉnh thừa thiên huế thực trạng và giải phápgiao an hoat dong voi do vat hinh thuc hoat dong co chu dich de tai giao thongtiểu luận môn nghiên cứu khoa học về đề tài giáo dục hành vi trẻ thông qua làm quen tác phẩm văn học với trẻ 45 tuổihình thức thỏa thuận trọng tàithỏa thuận khóa và nhận thực umts umts akaPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)bao cao nguyen ly bao quan thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITbài tập Vat ly nguyen tuBài 12. Phân bón hoá họcTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 48. QuảBài 43. Rễ cây