Báo cáo đồ án tìm hiểu giao thức SNMP và phần mềm quản lý hệ thống mạng ciscoworks LAN management solution

Tìm hiểu giao thức SNMP và phần mềm quản lý hệ thống mạng ciscoworks LAN management solution

Tìm hiểu giao thức SNMP và phần mềm quản lý hệ thống mạng ciscoworks LAN management solution
... các phần bản của giao thức SNMP và phần mềm giám sát hệ thống mạng CiscoWorks LAN Management Solution MỤC LỤC CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ HỆ THỐNG MẠNG VỚI GIAO THỨC SNMP ... CỦA QUẢN LÝ HỆ THỐNG MẠNG 16 CHƯƠNG 3: TRIỂN KHAI PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỆ THỐNG MẠNG CISCOWORKS LAN MANAGEMENT SOLUTION 17 Tổng Kết 28 Tài liệu tham khảo 28 Quản ... Khoa học máy tính – MM02A Quản hệ thống mạng 3- 1.2.2.Giới thiệu giao thức SNMP SNMP giao thức quản lý mạng đơn giản”, giao thức quản lý mạng đơn giản Giao thức tập hợp thủ tục mà...
 • 31
 • 403
 • 0

Tìm hiểu giao thức SNMP và phần mềm quản lý hệ thống mạng CACTI

Tìm hiểu giao thức SNMP và phần mềm quản lý hệ thống mạng CACTI
... Cacti thực chức quản lý thiết bị và các thông số mạng hệ thống 2.3 CÀI ĐẶT CACTI Cài đặt gói cần thiết trước cài đặt Cacti Khoa học máy tính – MM02A Nhóm Quản lý hệ thống mạng ... diện quản lý của cacti Hình 2.2: Đăng nhập vào giao diện quản lý 2.4 CẤU HÌNH CACTI Giao diện chính của chương trình Khoa học máy tính – MM02A Nhóm Quản lý hệ thống mạng ... liệu thu thập hệ thống để quản lý dễ dàng Hình 2.8: Sơ đồ quản lý hình của chương trình Khoa học máy tính – MM02A Nhóm Quản lý hệ thống mạng với giao thứv SNMP Trang 27...
 • 35
 • 1,103
 • 4

Tìm hiểu giao thức SNMP và thực hiện việc giám sát, quản lý hệ thống mạng cho khoa CNTT

Tìm hiểu giao thức SNMP và thực hiện việc giám sát, quản lý hệ thống mạng cho khoa CNTT
... Tìm hiểu giao thức SNMP và thực hiện việc giám sát, quản lý hệ thống mạng cho khoa CNTT DANH SÁCH HÌNH VẼ Tìm hiểu giao thức SNMP và thực hiện việc giám sát, quản lý ... dựng và triển khai hệ thống mạng cho khoa CNTT Tìm hiểu giao thức SNMP và thực hiện việc giám sát, quản lý hệ thống mạng cho khoa CNTT 1.4 Nội dung thực Nội dung thực hiện/ nghiên ... nghiệm Tìm hiểu giao thức SNMP và thực hiện việc giám sát, quản lý hệ thống mạng cho khoa CNTT CHƯƠNG 2: 2.1 LÝ THUYẾT VỀ GIAO THỨC SNMP Giới thiệu chung giao thức SNMP SNMP là “giao...
 • 62
 • 229
 • 0

Đồ án tìm hiểu và triển khai hệ thống linux virtual server

Đồ án tìm hiểu và triển khai hệ thống linux virtual server
... KHÔI 34 Tìm hiểu và triển khai hệ thống Linux Virtual Server 2.3 TỔNG QUAN VỀ LINUX VIRTUAL SERVER 2.3.1 Giới thiệu Linux Virtual Server Linux virtual server (LVS) kỹ thuật tập hợp server ... triển khai hệ thống Linux Virtual Server MỤC LỤC NGUYỄN VĂN CHÂU KHÔI Tìm hiểu và triển khai hệ thống Linux Virtual Server MỞ ĐẦU Tính cấp thiết của đề tài Năm 2012 đánh dấu ... CHÂU KHÔI 35 Tìm hiểu và triển khai hệ thống Linux Virtual Server Hình 2.5 Các thành phần hệ thống LVS − Virtual Server: Tập hợp server thành hệ thống − Real Server: Các server dịch...
 • 75
 • 1,417
 • 2

TÌM HIỂU GIAO THỨC SSL/TLS CÁCH TẤN CÔNG VÀ PHÒNG CHỐNG

TÌM HIỂU GIAO THỨC SSL/TLS CÁCH TẤN CÔNG VÀ PHÒNG CHỐNG
... tính và bả o maậ t Page 23 Chương 3: Các kiể u tấ n công và phòng chố ng Bá o cá o môn: Mạ ng má y tính và bả o maậ t Page 24 1/Các kiểu công SSL/TLS Mặc dù giao thức SSL/TLS ... giao thức TLS 1.0 dẫn xuất từ SSL 3.0 Bá o cá o môn: Mạ ng má y tính và bả o maậ t Page Chương 2: Cấ u Trúc và cách hoa ̣t đô ̣ng của SSL 1/Cấu trúc giao thức SSL: Cấu trúc SSL giao ... Protocol .trang 17 Chương 3: Các kiể u tấ n công và phòng chố ng trang 23 Các kiể u tấ n công trang 23 Cách phòng chố ng trang 24 Chương 4: Cài đă...
 • 32
 • 445
 • 0

Báo cáo đồ án giải thuật cắt tỉa alpha beta phương pháp và minh họa

Báo cáo đồ án giải thuật cắt tỉa alpha beta phương pháp và minh họa
... khoảng thời gian thuật toán AlphaBeta tìm đến độ sâu gấp hai lần thuật toán Minimax Ta có đồ thị so sánh hai thuật toán: I.6: Hớng cải tiến thuật toán AlphaBeta: Thuật toán AlphaBeta giúp tiết ... thut ct ta Alpha- Beta I.1:Cây trò chơi I.2:Chiến lợc vét cạn I.3:Chiến lợc MiniMax I.4 :Thuật toán cắt tỉa Alpha- Beta I.5: Đánh gía thuật toán Alpha- Beta I.6: Hớng cải tiến thuật toán AlphaBeta II: ... gi th tc AlphaBeta u tiờn vi sõu tỡm kim v th c hin ti pos cú dng nh sau: AlphaBeta(-INFINITY, +INFINITY, 4); So với thuật toán MiniMax thuật toán AlphaBeta đa thêm hai biến alpha, beta làm...
 • 24
 • 2,877
 • 14

Báo cáo đồ án tốt nghiệp Tìm hiểu về công nghệ wimax và hiện trạng triển khai tại Việt nam

Báo cáo đồ án tốt nghiệp Tìm hiểu về công nghệ wimax và hiện trạng triển khai tại Việt nam
... không dây cố định Wimax 2.3 Công nghệ mạng truy nhập băng rộng không dây di động Wimax 2.1 Giới thiệu công nghệ Wimax Mô hình triển khai Wimax 2.1 Giới thiệu công nghệ Wimax Ưu điểm Wimax: Dễ dàng ... Chương 1: Tìm hiểu công nghệ không dây Chương 2: Công nghệ mạng truy nhập băng rộng không dây Wimax Chương 3: Mô hình triển khai hệ thống mạng không dây cố định VDC Chương 1: Tìm hiểu công nghệ không ... 1.2 Công nghệ không dây 1.3 Giới thiệu chuẩn không dây 1.3 Giới thiệu chuẩn không dây Chương 2: Công nghệ mạng truy nhập băng rộng không dây Wimax 2.1 Giới thiệu công nghệ Wimax 2.2 Công nghệ...
 • 20
 • 452
 • 0

Báo cáo ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP : Xây dựng ứng dụng mô phỏng và tìm xe bus trên điện thoại hệ điều hành Android (Phần mềm kèm theo)

Báo cáo ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP : Xây dựng ứng dụng mô phỏng và tìm xe bus trên điện thoại hệ điều hành Android (Phần mềm kèm theo)
... phát triển phần mềm: Xây dựng Ứng dụng và tìm xe bus điện thoại hệ điều hành Android. ” Chức phần mềm: tìm kiếm đường xe bus Bài toán hình hoạt động hệ thống diễn sau: Phần mềm hiển thị ... Phạm vi sử dụng: Áp dụng cho thiết bị di động hệ điều hành Android - Đối tượng sử dụng: Chỉ cần thiết bị di động sử dụng hệ điều hành Android, sử dụng ứng dụng Mục tiêu ứng dụng - Ứng dụng trực ... yêu cầu hệ thống chức hệ thống Phân tích hệ thống: Xác định tiến trình xây dựng biều đồ liệu liên quan I MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI CỦA HỆ THỐNG Phạm vi ứng dụng - Tên ứng dụng: PHẦN MỀM TÌM XE BUS -...
 • 48
 • 432
 • 11

BÁO cáo đố án THIẾT kế TEST CASE KIỂM THỬ hộp ĐEN

BÁO cáo đố án THIẾT kế TEST CASE KIỂM THỬ hộp ĐEN
... lược kiểm thử hộp đen thích hợp cho cấp độ kiểm thử từ kiểm thử đơn vị, kiểm thử tích hợp, kiểm thử hệ thống, kiếm thử độ chấp nhận người dùng Kiểm thử hộp xám Kiểm thử hộp xám kết hợp kiểm thử hộp ... lược kiểm thử hộp đen thích hợp cho cấp độ kiểm thử từ kiểm thử đơn vị, kiểm thử tích hợp, kiểm thử hệ thống, kiếm thử độ chấp nhận người dùng Các mục tiêu kiểm thử hộp đen Kiểm thử hộp đen cố ... hộp đen Thực thi test - Các tester thực thi phần mềm dựa kế hoạch tài liệu test sau báo cáo lỗi tìm thấy cho DEV Báo cáo test - Khi việc kiểm thử kết thúc , tester điền kết test vào test case...
 • 25
 • 328
 • 0

tìm hểu giao thức ssl và ứng dụng bảo mật trong hệ thống mạng nội bộ

tìm hểu giao thức ssl và ứng dụng bảo mật trong hệ thống mạng nội bộ
... MIME-e-mail Chương 2: ỨNG DỤNG SSL CHO CÁC DỊCH VỤ WEB VÀ MAIL TRONG MẠNG NỘI BỘ Trang 29 Đồ án môn học Trang 30 2.1.Mô hình mạng Mail Server và Web Server theo giao thức SSL DC 172.16.9.2/24 ... sẽ truy cập vào Mail (SMTP và POP) và Web (HTTP) thông thường Sau triển khai giao thức bảo mật SSL thì máy Client sẽ truy cập vào Mail SSL (SMTPS và POPS) và Web SSL (HTTPS) 2.2.Các ... lớp có giao thức SSL Record Protocol - Trang Các giao thức thiết kế để thiết lập kết nối SSL: lớp gồm có giao thức: SSL Handshake Protocol, SSL ChangeCipherSpecProtocol SSL Alert Protocol SSL sử...
 • 66
 • 388
 • 1

Báo cáo tốt nghiệp TÌM HIỂU VÀ CÀI đặt THUẬT TOÁN PHÂN

Báo cáo tốt nghiệp TÌM HIỂU VÀ CÀI đặt THUẬT TOÁN PHÂN
... trọng việc phân lớp liệu và luật kết hợp KPDL  Nắm thuật toán để phân lớp liệu và tìm luật kết hợp  Cài đặt thuật toán K-means và Apriori chạy với liệu thực và ứng dụng phân tích ... = 50% 26 Thuật toán Apriori 27 Thuật toán Apriori Thủ tục tìm tâêp ứng cử viên 28 Thuật toán Apriori  Thủ tục loại bỏ tập ứng cử viên không phổ biến 29 Nhận xét thuật toán Apriori ... {C1,…,Cm}, toán phân lớp phát biểu sau: Xác định ánh xạ f : D C cho với ti quy lớp Cj  Về mặt thực chất, toán phân lớp chia D thành lớp tương đương Các thuật toán phân lớp dữ liệu  Phân lớp...
 • 31
 • 429
 • 0

báo cáo thực tập tìm hiểu sản xuất ở công ty TNHH chế biến bột mì mê kông

báo cáo thực tập tìm hiểu sản xuất ở công ty TNHH chế biến bột mì mê kông
... Công Ty TNHH Chế Biến Bột Mì Kông Nhà máy chế biến bột mì được xây dựng khu công nghiệp Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Công Ty TNHH Chế Biến Bột Mì Kông ... PHẨM 1.2 Một số sản phẩm công ty Công ty TNHH Chế Biến Bột Mì Kông cung cấp nhiều sản phẩm bột mì đáp ứng cho từng loại yêu cầu khác Sản phẩm của công ty được phân loại theo ... phòng ban BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA VŨNG TÀU KHOA HÓA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA VŨNG TÀU KHOA HÓA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM...
 • 59
 • 402
 • 2

Đề cương " Tìm hiểu hiểu và triển khai hệ thồn dò tìm xâm nhập với Snort" potx

Đề cương
... tích vấn đề liên quan đến hệ thống dò tìm phát xâm nhập IDS - Tìm hiểu nghiên cứu vấn đề liên quan đến chương trình snort - Tìm hiểu phương pháp triển khai thử nghiệm cài đặt Snort NIDS hệ linux ... CHI TIẾT CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG PHÁT HIỆN XÂM NHẬP (IDS - Intrusion Detection System) 1.1 GIỚI THIỆU VỀ IDS 1.1.1 Định nghĩa hệ thống phát xâm nhập - IDS 1.1.2 Lịch sử đời phát triển 1.1.3 ... Packet logger 2.3.3 NIDS 2.4 CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN XÂM NHẬP CỦA SNORT 2.4.1 Dựa vào tập luật 2.4.2 Dựa vào bất thường CHƯƠNG TRIỂN KHAI HỆ THỐNG SNORT 3.1 GIỚI THIỆU KỊCH BẢN 3.2 CÁC BƯỚC...
 • 5
 • 242
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: báo cáo đồ ánbáo cáo đồ án nghịch lưubáo cáo đồ án website thương mại điện tửbáo cáo đồ án thương mại điện tửbáo cáo đồ án điện tử công suấtbáo cáo đồ án vi xử lýbáo cáo đồ án thủy khíhướng dẫn viết báo cáo đồ án môn họccách viết báo cáo đồ án môn họcbáo cáo đồ án quản lý thư việnbáo cáo đồ án mạch thu phát hồng ngoạibáo cáo đồ án quản lý khách sạnbáo cáo đồ án công nghệ phần mềmbao cao do an tot nghiep webbáo cáo đồ án tốt nghiệp công nghệ thông tinPh n t ch nh h ng c a thu v tr c p i v i th tr ng520 b i t p tr c nghi m O H M File word c h ng d n gi i ph n I (1 300)520 b i t p tr c nghi m O H M File word c h ng d n gi i ph n II (301 520)Quyet dinh cap dot 1 thang 9 1109201245 b i t p PH P D I H NH V PH P NG D NG TRONG M T PH NG File word c l i gi i chi ti tphu luc 2. thu tuc cap giay phepphu luc 3. tuyen bo va cam ketphu luc 4. dieu kien hanh nghe45 b i t p PH P I X NG TR C File word c l i gi i chi ti tTập quyền XHCN: một học thuyết đã lỗi thời?20 b i t p PH P QUAY File word c l i gi i chi ti t40 b i t p PH P I X NG T M File word c l i gi i chi ti t10 b i t p PH P D I H NH File word c l i gi i chi ti tCác hoạt động phối hợp tổ chức diễn đàn phổ biến, lấy ý kiến thanh niên về dự thảo BLDSKe hoach to chuc thi dau the thao ky niem thanh lap nganh 220820133. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG.docxTài liệu thẩm định dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 103 2010 NĐ-CPBAo cao danh gia tac dong ND chi tiet Luat tin nguong ton giaoBao cao danh gia tac dong Nghi dinh52 (sau khi thong qua UBND tinh)