Bài thu hoạch nghiên cứu và cài đặt các thuật toán phân lớp dữ liệu với maple

NGHIÊN CỨU CÀI ĐẶT CÁC THUẬT TOÁN PHÂN LỚP DỮ LIỆU VỚI MAPLE

NGHIÊN CỨU VÀ CÀI ĐẶT CÁC THUẬT TOÁN PHÂN LỚP DỮ LIỆU VỚI MAPLE
... Tuấn Anh Nghiên cứu cài đặt thuật toán phân lớp liệu với Maple Mục Lục GV: PGS TS Đỗ Văn Nhơn HVTH: Huỳnh Tuấn Anh Nghiên cứu cài đặt thuật toán phân lớp liệu với Maple Chương 1: THUẬT TOÁN FIND-S ... Anh Nghiên cứu cài đặt thuật toán phân lớp liệu với Maple Chương 3: THUẬT TOÁN CANDIDATE ELIMINATION GV: PGS TS Đỗ Văn Nhơn 32 HVTH: Huỳnh Tuấn Anh Nghiên cứu cài đặt thuật toán phân lớp liệu với ... Anh Nghiên cứu cài đặt thuật toán phân lớp liệu với Maple - Hiển thị định - Phân lớp cho New Instance mới: GV: PGS TS Đỗ Văn Nhơn 27 HVTH: Huỳnh Tuấn Anh Nghiên cứu cài đặt thuật toán phân lớp liệu...
 • 42
 • 480
 • 2

Nghiên cứu cài đặt các thuật toán phân lớp dữ liệu

Nghiên cứu và cài đặt các thuật toán phân lớp dữ liệu
... cứu cài đặt thuật toán phân lớp liệu Chương 3: THUẬT TOÁN CANDIDATE ELIMINATION GV: PGS TS Đỗ Phúc 32 HVTH: Huỳnh Tuấn Anh Nghiên cứu cài đặt thuật toán phân lớp liệu MÔ TẢ THUẬT TOÁN Thuật toán ... Anh Nghiên cứu cài đặt thuật toán phân lớp liệu Mục Lục GV: PGS TS Đỗ Phúc HVTH: Huỳnh Tuấn Anh Nghiên cứu cài đặt thuật toán phân lớp liệu Chương 1: THUẬT TOÁN FIND-S HỌC KHÁI NIỆM VÀ BÀI TOÁN ... Tuấn Anh Nghiên cứu cài đặt thuật toán phân lớp liệu - Hiển thị định - Phân lớp cho New Instance mới: GV: PGS TS Đỗ Phúc 27 HVTH: Huỳnh Tuấn Anh Nghiên cứu cài đặt thuật toán phân lớp liệu x:=[Sunny,Hot,High,Weak]...
 • 42
 • 308
 • 0

Tiểu luận môn hệ hỗ trợ quyết định NGHIÊN CỨU CÀI ĐẶT CÁC THUẬT TOÁN PHÂN LỚP TRONG KHAI PHÁ DỮ LIỆU

Tiểu luận môn hệ hỗ trợ quyết định NGHIÊN CỨU VÀ CÀI ĐẶT CÁC THUẬT TOÁN PHÂN LỚP TRONG KHAI PHÁ DỮ LIỆU
... Nhân Nghiên cứu cài đặt thuật toán phân lớp khai phá liệu GV: PGS TS Đỗ Phúc HVTH: Lê Duy Đắc Nhân Nghiên cứu cài đặt thuật toán phân lớp khai phá liệu Chương 1: THUẬT TOÁN FIND-S HỌC KHÁI NIỆM VÀ ... Anh Nghiên cứu cài đặt thuật toán phân lớp khai phá liệu - Hiển thị định - Phân lớp cho New Instance mới: GV: PGS TS Đỗ Phúc 27 HVTH: Huỳnh Tuấn Anh Nghiên cứu cài đặt thuật toán phân lớp khai phá ... Anh Nghiên cứu cài đặt thuật toán phân lớp khai phá liệu Chương 3: THUẬT TOÁN CANDIDATE ELIMINATION GV: PGS TS Đỗ Phúc 32 HVTH: Huỳnh Tuấn Anh Nghiên cứu cài đặt thuật toán phân lớp khai phá liệu...
 • 42
 • 305
 • 0

Nghiên cứu các thuật toán phân lớp dữ liệu dựa trên cây quyết định

Nghiên cứu các thuật toán phân lớp dữ liệu dựa trên cây quyết định
... - 2- Nghiên cứu thuật toán phân lớp liệu dựa định Chương TỔNG QUAN VỀ PHÂN LỚP DỮ LIỆU DỰA TRÊN CÂY QUYẾT ĐỊNH 1.1 Tổng quan phân lớp liệu data mining 1.1.1 Phân lớp liệu Ngày phân lớp liệu (classification) ... trình phân lớp liệu - (b2) Phân lớp liệu Trong mô hình phân lớp, thuật toán phân lớp giữ vai trò trung tâm, định tới thành công mô hình phân lớp Do chìa khóa vấn đề phân lớp liệu tìm thuật toán phân ... Partition(Sk) } Hình - Mã giả thuật toán phân lớp liệu dựa định Khóa luận tốt nghiệp – Nguyễn Thị Thùy Linh – K46CA - 14- Nghiên cứu thuật toán phân lớp liệu dựa định Các thuật toán phân lớp C4.5 (Quinlan,...
 • 67
 • 982
 • 3

NGHIÊN CỨU CÁC THUẬT TOÁN PHÂN LỚP DỮ LIỆU TRÊN CÂY QUYẾT ĐỊNH

NGHIÊN CỨU CÁC THUẬT TOÁN PHÂN LỚP DỮ LIỆU TRÊN CÂY QUYẾT ĐỊNH
... trình phân lớp liệu - (b2) Phân lớp liệu Trong mô hình phân lớp, thuật toán phân lớp giữ vai trò trung tâm, định tới thành công mô hình phân lớp Do chìa khóa vấn đề phân lớp liệu tìm thuật toán phân ... Nghiên cứu thuật toán phân lớp liệu định GVHD: PGS.TS Đỗ Phúc Tiêu chuẩn để đánh giá phương pháp phân lớp: Độ xác phân lớp: CHƯƠNG 2: CÂY QUYẾT ĐỊNH ỨNG DỤNG TRONG PHÂN LỚP ... học 07 Trang 18 Nghiên cứu thuật toán phân lớp liệu định I GVHD: PGS.TS Đỗ Phúc THUẬT TOÁN PHÂN LỚP CÂY QUYẾT ĐỊNH ID3: Giới thiệu: Giải thuật quy nạp ID3 (gọi tắt ID3) giải thuật học đơn giản...
 • 52
 • 323
 • 1

Nghiên cứu ứng dụng các thuật toán giải các bài toán tính toán trên computer cluster

Nghiên cứu và ứng dụng các thuật toán giải các bài toán tính toán trên computer cluster
... nghiên cứu đề tài - Nghiên cứu lý thuyết xử lý song song, xử lý phân tán - Nghiên cứu cách xây dựng vận hành Computer Cluster, tìm hiểu khả Computer Cluster Nghiên cứu cách cài đặt thuật toán xử ... phân tán, nghiên cứu việc cài đặt hệ thống Cluster server ứng dụng để giải phương trình vi phân đạo hàm riêng Laplace, phương trình có ứng dụng lớn khoa học kỹ thuật có cách giải phức tạp Các kết ... nghiên cứu - Về lý thuyết: + Ứng dụng kết lý thuyết xử lý song song + Nắm bắt cách thức xây dựng hoạt động Computer Cluster, từ xây dựng triển khai Computer Cluster theo yêu cầu toán + Nghiên cứu...
 • 88
 • 368
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng các thuật toán điều khiển thích nghi LiSlotine cho hệ chuyển động Robot Almega 16

Nghiên cứu và ứng dụng các thuật toán điều khiển thích nghi LiSlotine cho hệ chuyển động Robot Almega 16
... quan Robot công nghi p Chương 2: Nghi n cứu Robot Almega 16 - Phương trình động học thuận - Phương trình động lực học Chương 3: Thuật toán điều khiển thích nghi Li-Slotine cho hệ chuyển động Robot ... Đề tài Tên đề tài: Nghi n cứu ứng dụng thuật toán điều khiển thích nghi Li-Slotine cho hệ chuyển động Robot Almega 16 Nội dung đồ án: Mục tiêu đề tài: Điều khiển bám quỹ đạo xác Tên sinh ... trình động lực học robot viết nhiều dạng khác để áp dụng thuật toán điều khiển cách dễ dàng Ở chương nghi n cứu thuật toán điều khiển thông minh nên ta đưa phương trình động lực học robot Almega 16...
 • 47
 • 236
 • 0

Đồ họa máy tính đề tài tìm hiểu cài đặt các thuật toán vẽ đường cho trường hợp tổng quát đường thẳng phân loại các thuật toán

Đồ họa máy tính đề tài tìm hiểu và cài đặt các thuật toán vẽ đường cho trường hợp tổng quát đường thẳng phân loại và các thuật toán
... ĐỒ HỌA MÁY TÍNH Tìm hiểu cài đặt thuật toán vẽ đường cho trường hợp tổng quát Input: (x1,y1)(x2,y2) Output : {(x1,y1)(x2,y2)….(xn,yn)} điểm sáng nằm đường thẳng (X2,y2) (x1,y1) ... điểm có tọa độ (xi + 1;yi + ) Thuật toán DDA thuật toán tính toán điểm vẽ dọc theo đường thẳng dựa vào hệ số góc phương trình đường thẳng y = mx + b Trường hợp Đoạn thẳng tăng chậm với điểm đầu ... làm tròn thuật toán cách nhận xét m=Dy/Dx với Dy, Dx số nguyên - Thuật toán Bresenham đưa cách chọn yi+1 yi hay yi+1 theo hướng khác cho tối ưu hóa mặt tốc độ so với thuật toán DDA Vấn đề mấu...
 • 74
 • 507
 • 0

TÌM HIỂU CÀI ĐẶT CÁC THUẬT TOÁN XẾP HẠNG TRANG WEB

TÌM HIỂU VÀ CÀI ĐẶT CÁC THUẬT TOÁN XẾP HẠNG TRANG WEB
... HVTH: Huỳnh Tuấn Anh Tìm hiểu cài đặt thuật toán xếp hạng trang web Mục Lục GV: PGS TS Đỗ Phúc HVTH: Huỳnh Tuấn Anh Tìm hiểu cài đặt thuật toán xếp hạng trang web Chương 1: Thuật toán PageRank I Giới ... Huỳnh Tuấn Anh Tìm hiểu cài đặt thuật toán xếp hạng trang web Dimensionality Reduction: = ~ GV: PGS TS Đỗ Phúc x x x x 22 HVTH: Huỳnh Tuấn Anh Tìm hiểu cài đặt thuật toán xếp hạng trang web 0 0 0 ... Tuấn Anh Tìm hiểu cài đặt thuật toán xếp hạng trang web trang web thuật toán HITS yêu cầu Java kết nối với Maple để thực xử lý Maple lấy kết để hiển thị lên form Các hàm cài đặt thuật toán HITS...
 • 34
 • 804
 • 4

Tiểu luận môn CÔNG NGHỆ TRI THỨC ỨNG DỤNG NGHIÊN CỨU THUẬT TOÁN PHÂN LỚP DỮ LIỆU C4.5 SPRINT DỰA TRÊN CÂY QUYẾT ĐỊNH

Tiểu luận môn CÔNG NGHỆ TRI THỨC VÀ ỨNG DỤNG NGHIÊN CỨU THUẬT TOÁN PHÂN LỚP DỮ LIỆU C4.5 VÀ SPRINT DỰA TRÊN CÂY QUYẾT ĐỊNH
... nghiên cứu, phân tích, đánh giá thuật toán phân lớp liệu dựa định C4.5 SPRINT C4.5 SPRINT có cách thức lưu trữ liệu xây dựng định dựa độ đo khác Do hai thuật toán có phạm vi ứng dụng vào sở liệu ... khai phá liệu IBM Trong thuật toán phân lớp liệu dựa định, C4.5 SPRINT hai thuật toán tiêu biểu cho hai phạm vi ứng dụng khác C4.5 thuật toán hiệu dùng rộng rãi ứng dụng phân lớp với lượng liệu nhỏ ... đặc điểm C4.5 thuật toán phân lớp liệu dựa định hiệu phổ biến ứng dụng khai phá sở liệu có kích thước nhỏ C4.5 sử dụng chế lưu trữ liệu thường trú nhớ, đặc điểm làm C4.5 thích hợp với sở liệu nhỏ,...
 • 27
 • 418
 • 0

Các thuật toán phân cụm dữ liệu ứng dụng trong phân loại Protein

Các thuật toán phân cụm dữ liệu và ứng dụng trong phân loại Protein
... tổng quan khai phá liệu sâu tìm hiểu phân cụm liệu, kỹ thuật phân cụm số ứng dụng phân cụm liệu Chƣơng Các thuật toán phân cụm liệu: Trình bày thuật toán điển hình phân cụm liệu là: K-Means, Chameleon, ... quan phân cụm liệu 1.3.2 Các yêu cầu kỹ thuật phân cụm liệu 1.3.3 Các kiểu liệu phân cụm liệu 1.3.4 Độ đo phân cụm liệu 11 1.3.5 Các kỹ thuật tiếp cận với toán phân cụm ... phí tính toán 1.3.5 Các kỹ thuật tiếp cận với toán phân cụm Các kỹ thuật phân cụm có nhiều cách tiếp cận ứng dụng thực tế Các kỹ thuật phân cụm hƣớng tới hai mục tiêu chung: chất lƣợng cụm khám...
 • 82
 • 136
 • 0

Nghiên cứu cài đặt bộ gán nhãn từ loại cho song ngữ Anh-Việt

Nghiên cứu và cài đặt bộ gán nhãn từ loại cho song ngữ Anh-Việt
... nhau, tuỳ vào ngữ cảnh mà chọn nhãn từ loại thích hợp cho từ Đây công việc chủ yếu gán nhãn từ loại, tìm nhãn từ loại xác cho từ câu 1.2.2 Vai trò gán nhãn từ loại H C gán nhãn từ loại ảnh hưởng ... tập nhãn ngôn ngữ để gán cho mẫu (có thể từ loại, cú pháp, ngữ nghĩa, …) • C[s] : gán nhãn cho mẫu (ví dụ gán từ loại cho từ) C N “go”) TT • T[s] : gán nhãn cho mẫu (ví dụ gán từ loại “VB” cho từ ... quan 1.2 Tổng quan gán nhãn từ loại 1.2.1 Gán nhãn từ loại gì? Để hiểu rõ gán nhãn từ loại trước tiên, cần phải biết số khái niệm nhãn từ loại Vậy nhãn từ loại gì? Trong câu, từ đóng vai trò định...
 • 113
 • 686
 • 3

NGHIÊN CỨU CÀI ĐẶT BỘ GÁN NHÃN TỪ LOẠI CHO SONG NGỮ ANH VIỆT

NGHIÊN CỨU VÀ CÀI ĐẶT BỘ GÁN NHÃN TỪ LOẠI CHO SONG NGỮ ANH VIỆT
... nhau, tuỳ vào ngữ cảnh mà chọn nhãn từ loại thích hợp cho từ Đây công việc chủ yếu gán nhãn từ loại, tìm nhãn từ loại xác cho từ câu 1.2.2 Vai trò gán nhãn từ loại H C gán nhãn từ loại ảnh hưởng ... tập nhãn ngôn ngữ để gán cho mẫu (có thể từ loại, cú pháp, ngữ nghĩa, …) • C[s] : gán nhãn cho mẫu (ví dụ gán từ loại cho từ) C N “go”) TT • T[s] : gán nhãn cho mẫu (ví dụ gán từ loại “VB” cho từ ... trung vào việc gán nhãn từ loại cho câu tiếng Anh Sau đó, dựa H mối liên kết từ tiếng Anh tiếng Việt để ánh xạ từ loại từ tiếng K Anh sang cho từ tiếng Việt Từ đó, xây dụng ngữ liệu -Ð H từ loại cho...
 • 113
 • 329
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu và cài đặt hệ điều hành android trên các thiết bị như laptop và smartphoneđề cương nghiên cứu sinh nghiên cứu và cải tiến kỹ thuật khai phá dữ liệu lớn dựa trên hướng tiếp cận trích chọn thuộc tính đặc trưngcài đặt các thuật toán sắp xếp trên mảng một chiềuquá trình cài đặt các lsa trong cơ sở dữ liệuthử nghiệm và đánh giá các thuật toán phân cụmbài toán phân lớp dữ liệuphương pháp đường dốc nhất giải bài toán quy hoạch phi tuyến và cài đặt demo kết quả của phương phápbáo cáo thu hoạch nghiên cứu thực tếbài thu hoạch học tập và làm theobài thu hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh giáo viênbai thu hoach ve chuot va ban phimbai thu hoach ban phím và chuộtbai thu hoach hoc tap va lam theo tam guong dao duc ho chi minh ve neu cao tinh than trach nhiem ca nhan va noi di doi voi lambài thu hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm chống chủ nghĩa cá nhân nói đi đôi với làmbài thu hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minhBài 7. Từ tuổi vị thành niên đến tuổi giàBài 6. Từ lúc mới sinh đến tuổi dậy thìLuyện tập chung Trang 31Tuần 5. Chiếc bút mựcTuần 5. Chiếc bút mựcTuần 4. Bím tóc đuôi samTuần 4. Những con sếu bằng giấybài kiểm tra 15 chương 1lý thuyết các phép tính chương 1 lớp 6ke hoach to TN 17Bài thực hành 2. Làm quen với các kiểu dữ liệu trên trang tínhBài 1. Máy tính và chương trình máy tính.Bài 7. Câu lệnh lặpTkb 10.0 Full Crack | Crack tkb 10.0 | LH: 0947.090.693Tuần 6. Nhớ-viết: Ê-mi-li, con....KH công nghệ 6Tuần 2Tuần 3Bản cam kết năm họcchuyên đề âm nhạc