Bài tập lớn môn học tương tác người máy

Bài tập lớn môn học Tương tác người máy

Bài tập lớn môn học Tương tác người máy
... muốn chơi  Học game, game phức tạp có hướng dẫn  Chơi game III Tổ chức lại trang giao diện trang web để hiển thị tốt máy tính cá nhân thiết bị di động Với đặc thù thiết bị di động hình tương đối ... cục trang lộn xộn, rườm rà, mục liên quan không xếp logic  Thời gian chờ người dùng để chơi game tương đối lâu  Không hỗ trợ đa ngôn ngữ  Trang web không hiển thị tốt smart phone có hình bé ... kiếm, tìm theo thể loại game, môi trường chơi.Sau tìm game, người dùng chơi, game có phần hướng dẫn học game, tiêu chí đáp ứng tốt yêu cầu người dùng Tuy nhiên hạn chế tiêu chí người dùng tiếng anh...
 • 18
 • 172
 • 0

báo cáo bài tập lớn môn thông tin vô tuyến cân bằng kênh bằng phương pháp zff và mmse

báo cáo bài tập lớn môn thông tin vô tuyến cân bằng kênh bằng phương pháp zff và mmse
... cụ thể phương pháp ZFF MMSE B Phương pháp cân kênh ZFF MMSE 12 Bộ cân kênh ZF • Giới thiệu Bộ cân kênh ZF (Zero Forcing Equalizer) dạng cân kênh tuyến tính sử dụng hệ thống viễn thông để chuyển ... đổi tín hiệu cân kỹ thuật cân kênh gọi cân phi tuyến Ngược lại ta gọi kỹ thuật cân tuyến tính 11 Phân loại cân Bảng so sánh kỹ thuật cân kênh Cân tuyến tính Cân phi tuyến • Tín hiệu cân không quay ... kênh, cân kênh phải có khả thích nghi (adaptive) theo thời gian Thông tin Bộ lọc phát, P(f) Kênh C(f) + Bộ lọc thu, H(f) Bộ cân bằng, E(f) Bộ định phía thu n(t) Vị trí cân hệ thống tuyến Vài...
 • 21
 • 216
 • 0

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MÔN VI XỬ LÝ

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MÔN VI XỬ LÝ
... mẫu chốt reset, vi c lập trình Flash bò cấm P P U Như chế độ 2, cấm thêm vi c kiểm tra chương trình P P P Như chế độ 3, cấm thêm vi c thực thi chương trình b¸o c¸o bµi tËp lín m«n Vi xư lý - nhãm ... vµ chøc n¨ng ®· ®ỵc ®Ị cËp ë trªn ta cã thĨ ®i tíi vi c h×nh thµnh vi c ghÐp nèi cđa LCD víi vi ®iỊu khiĨn nh sau: 44 b¸o c¸o bµi tËp lín m«n Vi xư lý - nhãm I - Líp §T11.K45 Nh trªn h×nh minh ... víi vi xư lý theo kiĨu nèi tiÕp (SÏ ®Ị cËp tíi ë phÇn sau) A1D0A2D2A3D3 Tín hiệu đòa AnDmWECSOE Vào/ra liệu Ghi Chân chọn vỏ Đọc Cấu trúc tổng quát vi mạch nhớ 12 b¸o c¸o bµi tËp lín m«n Vi...
 • 133
 • 458
 • 0

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN Môn Công nghệ web và các dịch vụ trực tuyến: Xây dựng một trang tin điện tử với Liferay (sử dụng tính năng CMS)

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN Môn Công nghệ web và các dịch vụ trực tuyến: Xây dựng một trang tin điện tử với Liferay (sử dụng tính năng CMS)
... thiệu Liferay II Ứng dụng Liferay xây dựng trang tin điện tử Quy trình cài đặt 1.3 Quy trình xây dựng trang tin điện tử .8 1.4 Các thành phần 1.5 Xây dựng ... 30 iii Web Site Tools 46 iv Phân quyền .54 IV Xây dựng trang tin điện tử với Liferay sử dụng CMS 56 Hướng dẫn dành cho người quản trị 56 Xây dựng quản lý trang ... mục thể c Web content display Portlet có thể sử dụng để xuất nội dung web trang portlet Hầu hết nội dung portlet liferay. com website sử dụng liferay, có thể xếp trang với việc sử dụng tính 21...
 • 77
 • 2,159
 • 7

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MÔN MATLAB VÀ ỨNG DỤNG

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MÔN MATLAB VÀ ỨNG DỤNG
... định dần và gần bằng Do Fault được ứng dụng làm tăng điện áp tụ điện và được MOV1 điều chỉnh Dòng đỉnh đạt 8,4 kA xung thứ chu kỳ sau chạy ứng dụng Fault và ổn định ... cổng vào và cổng của mô hình đường dây Chọn Input anh out put current để đo dòng cổng vào và cổng của mô hình đường dây Chọn All pi-section voltages and currents để đo dòng và ... (nguồn) và copy khối AC Voltage Source vào cửa sổ BT Mở hộp hội thoại AC Voltage Source bằng cách nhấp đôi chuột vào biểu tượng và nhập các thông số biên độ, pha và tần...
 • 42
 • 203
 • 0

Bài tập lớn môn kiến trúc máy tính

Bài tập lớn môn kiến trúc máy tính
... tự máy tính • Tổng quan mã ASCII chuẩn, mở rộng • Tổng quan mã Unicode • Tổng quan TCVN3 • 1.Cách biểu diễn ký tự máy tính – Nguyên tắc chung – Một số định nghĩa 1.Cách biểu diễn ký tự máy tính ... thuật máy tính, thay cho cách nghĩ từ góc độ kỹ thuật chiếu sang ngôn ngữ trước (từ cách mã máy tính tới cách biểu diễn ký tự ngôn ngữ) Người ta cần làm mô hình cho giới thực để từ chiếu vào máy tính, ... động xử lý bên máy tính *Xuất vấn đề khái niệm ký tự (character) mở rộng để bao quát cho xử lý người máy tính Bây giờ, ký tự không đơn hình chữ, cách biểu diễn khác cho số máy tính xử lý Do đó,...
 • 64
 • 484
 • 0

Thuyết minh kỹ thuật bài tập lớn môn đấu thầu

Thuyết minh kỹ thuật bài tập lớn môn đấu thầu
... t: Ban qun lý d ỏn XDCB huyn Húc mụn a im XD: xó Trung Chỏnh, huyn Húc Mụn, TPHCM Phn II: THUYT MINH K THUT II H thng s t chc nhõn s: II.1 S t chc hin trng: Giỏm c iu hnh d ỏn Ch huy trng cụng ... Húc Mụn, TPHCM III Cỏc gii phỏp k thut cho cỏc hng mc ch yu: III T chc mt bng thi cụng: Thuyt minh mt bng b trớ cụng trng Nh , phũng i din din tớch 150 m2, bói kt vt liu din tớch 150 m 2, bói ... ln bựn rỏc Thit b thi cụng v trỡnh tay ngh: Nh thu cú phng ỏn chun b v trỡnh lờn K s t thuyt minh bin - phỏp t chc thi cụng, ni dung mụ t Dõy chuyn thit b v trỡnh t thi cụng cỏc lp mt ng ỏ...
 • 81
 • 608
 • 0

Bài tập lớn môn kế toán doanh nghiệp xây lắp

Bài tập lớn môn kế toán doanh nghiệp xây lắp
... An Xây dựng cầu cống qua đường tỉnh lộ 835B Sở GTVT Long An Xây dựng nhà xưởng tỉnh ĐăkNơng Xây dựng nhà máy cơng nghiệp thực phẩm Gia Mỹ Cơng ty TNHH cơng nghiệp thực phẩm Gia Mỹ Xây dựng lò Xây ... nghiệm xây dựng cơng trình: năm - Loại hình cơng trình xây dựng: Xây dựng cơng trình giao thơng, thủy lợi, dân dụng Điển hình cơng trình triển khai: STT Tên hợp đồng Tên dự án Tên chủ đầu tư Xây ... sư cầu đường 04 – 16 năm Kỹ sư xây dựng dân dụng 07 05-10 năm Kỹ sư khí 05 02 – 06 năm Kỹ sư kinh tế xây dựng 02 – 05 năm Kỹ sư trắc địa 02 03 – 05 năm Cao đẳng xây dựng 05 01-03 năm Trung cấp...
 • 28
 • 106
 • 0

Bài tập lớn môn kế toán doanh nghiệp xây lắp

Bài tập lớn môn kế toán doanh nghiệp xây lắp
... dụng phương pháp vào việc điều tra tình hình kế tốn chi phí xây lắp cơng ty cổ phần xây dựng kinh doanh địa ốc Hòa Bình, nhóm tiến hành xây dựng phương án điều tra cụ thể bao gồm nội dung sau:  ... tiền phục vụ - cho hoạt động xe, máy thi cơng Trong doanh nghiệp xây lắp thường có hình thức tổ chức sử dụng máy thi cơng khác tuỳ vào đặc điểm doanh nghiệp Có thể sử dụng Nhóm & Page Bài tập lớn ... tốn tổng hợp chi phí sản xuất xây lắp, kế tốn sử dụng tài khoản 154 “Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang” Đây tài khoản để hạch tốn, tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh phục vụ cho việc tính giá...
 • 43
 • 121
 • 0

Bài tập lớn môn kế toán doanh nghiệp xây lắp

Bài tập lớn môn kế toán doanh nghiệp xây lắp
... tư XD đường Cao Tốc VN 04/2013 Trang 14 KẾ TỐN DOANH NGHIỆP XÂY LẮP NHĨM THỰC HIỆN: 01 GVHD: ThS NGUYỄN THI TRANG Trang 15 KẾ TỐN DOANH NGHIỆP XÂY LẮP GVHD: ThS NGUYỄN THI TRANG TUYẾN CAO TỐC ... định mức, đơn giá, tổng dự tốn xây dựng chế độ tiền lương để thống với chủ đầu tư quan có thẩm quyền, để làm sở tốn − Lập dự toán thi cơng trình − Chủ trì xây dựng mức giá để ký hợp đồng ... KẾ TỐN DOANH NGHIỆP XÂY LẮP − GVHD: ThS NGUYỄN THI TRANG Định kỳ 03 tháng/lần tổ chức kiểm tra việc thực thi cơng cơng trình báo cáo Giám đớc Cơng ty và Cơng ty chủ quản − Chủ trì xây dựng...
 • 59
 • 64
 • 0

bài tập lớn môn kế toán doanh nghiệp xây lắp

bài tập lớn môn kế toán doanh nghiệp xây lắp
... tnhh@phuclocgroup.com 1.2 Ngành nghề kinh doanh  Dịch vụ xây dựng tòa nhà  Dịch vụ xây dựng công trình dân dụng  Dịch vụ chuẩn bị mặt  Xây dựng lắp ghép công trình tiền chế  Dịch vụ xây dựng đặc thù  Dịch ... Resort Gia Viễn Ninh Bình Trang Nhóm KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP XÂY LẮP Giảng viên:NGUYỄN THỊ TRANG Giới thiệu công trình cụ thể Tên công trình Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Quốc lộ 1, thuộc gói thầu ... Trang 11 Nhóm KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP XÂY LẮP Giảng viên:NGUYỄN THỊ TRANG II HẠCH TOÁN CHI PHÍ SỬ DỤNG MÁY THI CÔNG a Nội dung sử dụng máy thi công Công ty TNHH phúc lộc thực xây lắp công trình theo...
 • 38
 • 139
 • 0

Bài tập lớn môn dự toán ngân sách doanh nghiệp

Bài tập lớn môn dự toán ngân sách doanh nghiệp
... kì ngân sách 6 .Ngân sách bảng cân đối kế toán -Dự báo tình hình tài sản nguồn vốn doanh nghiệp thời điểm định thường vào cuối quý cuối năm Phần 2: Lập dự toán ngân sách tong qua kiện Dự toán ngân ... Dự toán ngân sách doanh nghiệp Phần 1: Nội dung số loại ngân sách 1, Ngân sách phải thu tiền mặt -Phản ánh số tiền thực tế thu cho kì ngân sách từ việc cung ứng hàng ... (83,860228) Lập ngân sách báo cáo kết kinh doanh quý III, IV năm N *Quý III: Công ty cổ phần Thăng Long Ngân sách báo cáo kết kinh doanh quý III năm N ĐVT: triệu đồng 11 Dự toán ngân sách doanh nghiệp...
 • 14
 • 796
 • 8

bài tập lớn môn pháp luật về giao dịch bảo đảm

bài tập lớn môn pháp luật về giao dịch bảo đảm
... chung giống các biện pháp bảo đảm khác, ngoài ra, bảo lãnh có những đặc điểm riêng sau đây: - Bảo lãnh là biện pháp mang tính chất đối nhân - Bên bảo đảm bảo lãnh bao giờ ... thuận sử dụng biện pháp bảo đảm bằng tài sản để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh (khoản Điều 336 BLDS 2015) Quy định chưa rõ ràng các biện pháp bảo đảm bằng tài sản, ... nghĩa vụ - Bên nhận bảo lãnh: là bên có quyền quan hệ nghĩa vụ được bảo đảm bằng biện pháp bảo lãnh Đối tượng và phạm vi bảo lãnh Đối tượng của biện pháp bảo lãnh: có thể...
 • 13
 • 275
 • 0

Bài tập lớn môn Công Nghệ Phần Mềm: Thiết kế kiến trúc

Bài tập lớn môn Công Nghệ Phần Mềm: Thiết kế kiến trúc
... Quyết định thiết kế kiến trúc 6.2 Quan điểm kiến trúc 6.3 Mô hình kiến trúc 6.4 Ứng dụng kiến trúc Thiết kế kiến trúc mối liên quan với hiểu biết làm hệ thống cần tổ chức thiết kế cấu trúc tổng ... Chương , thiết kế kiến trúc giai đoạn trình thiết kế phần mềm Đó liên kết quan trọng thiết kế yêu cầu kỹ thuật , xác định thành phần cấu trúc hệ thống quan hệ chúng Các đầu trình thiết kế kiến trúc ... sánh thiết kế bạn kiến trúc tham khảo mẫu kiến trúc chung Bosch (2000 ) mô tả đặc tính phi chức mô hình kiến trúc sử dụng để giúp đánh giá kiến trúc 6.2 ■ Quan điểm kiến trúc 153 6.2 Quan điểm kiến...
 • 36
 • 305
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập lớn môn cnxlntđáp án môn cấu trúc dữ liệubài tập lớn thiết kế các yếu tố hình học đường otobài tập lớn hk môn luật đất đai docbài tập lớnbài tập lớn cnttbài tập lớn số 1 đề agiải bài tập lớnbài tập lớn nguyên lý máybài dạy điện tử tiếng anh lớp 4giáo án ngữ văn lớp 6 bồi dưỡng tham khảo bài thầy bói xem voi 5đáp án môn sử bài 1chọn đáp án đúng trong các phương án sau bài tập1 nhà nguyên xâm lược champa và đại việt đểđánh giá hiệu quả điều trị nhồi máu não trong vòng 4 5 giờ đầu do tắc động mạch não giữa cấp bằng thuốc tpa đường tĩnh mạchbìa tập lớn nghiên cứu marketingmột số giải pháp lớn thực hiện kế hoạch 5 năm 2010 2015Điều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả