Bài tập tài chính doanh nghiệp dùng cho sinh viên ngành kinh tế trần thụy ái phương

Bài tập tài chính doanh nghiệp dành cho ôn thi kế toán hành nghề

Bài tập tài chính doanh nghiệp dành cho ôn thi kế toán hành nghề
... sau thuế doanh thu: 4% - Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu: 12% - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế vốn kinh doanh: 8% Yêu cầu: Hãy lập bảng cân đối kế toán mẫu cho doanh nghiệp K? Bài tập 4: Công ty ... vốn kinh doanh Yêu cầu : Xác định nhu cầu vốn lưu động tăng thêm năm kế hoạch so với năm báo cáo? Định hướng nguồn trang trải cho nhu cầu tăng vốn năm kế hoạch? Bài tập 3: Doanh nghiệp X thành lập, ... năm 6% Theo anh chị, ông Y có nên đầu tư vào cổ phiếu công ty không? Biết rằng: Tỷ suất sinh lời đòi hỏi 15%/năm Bài tập 5: Công ty cổ phần BBC vừa công bố trả cổ tức cho cổ đông thường 1000 đ/cổ...
 • 23
 • 702
 • 3

bai tap tai chinh doanh nghiep ty suat sinh loi

bai tap tai chinh doanh nghiep ty suat sinh loi
... thay đổi Bài tập tài Doanh nghiệp(tỷ suất sinh lợi) BT1: Công ty H dự đoán doanh thu năm sau 6triệu$.chi phí cố định dự kiến 800000$,và tỷ lệ chi phí biến đổi giá bán 0,75.công ty vay nợ 600000$ ... suất vay nợ 10%.Công ty có 20000cổ phần ưu đãi với cổ tức cổ phần ưu đãi 3$/cp 60000 cp thường lưu hành.thuê suất thuế TNDN 40%.hảy tính EPS năm sau cho công ty BT 2:Công ty A bắt đầu hoạt động ... cty A chọn phương án sau đây: PA A:Với biến phí đơn vị 6,75$/sp định phí hoạt động 675000$; PA B, với biến phí đơn vị 8,25$/sp định phí 401250$.Để hổ trợ hoat động sx cho Phương án này, công ty...
 • 2
 • 611
 • 3

bài tập tài chính doanh nghiệp tỉ số sinh lời

bài tập tài chính doanh nghiệp tỉ số sinh lời
... Ý NGHĨA Năm 2010 sức sinh lời 33.81 điều có nghĩa bỏ 1đ tài sản đem lại 33.81 %đồng lợi nhuận Năm 2009 bỏ 1đ mang lại 30.6%đồng lợi nhuận Năm 2010 suất sinh lời tăng 3.21% so với năm 2009 ... nguyên nhân lợi nhuận tăng cao 1đ tài sản bỏ năm 2010 tạo nhiều lợi nhuận năm 2009, chứng tỏ công ty hoạt động kinh doanh có hiệu năm 2009 c) Tỷ suất sinh lời tài sản ROA Bảng phân tích Chỉ tiêu ... giải phẫu yếu tố tác động đến hiệu kinh doanh (ROE) doanh nghiệp: Gánh nặng thuế: Sau cổ phần hóa vào năm 2006, Công ty miễn 100% thuế thu nhập doanh nghiệp năm giảm 50% năm Tháng 01/2006, công...
 • 6
 • 195
 • 0

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ (TÀI LIỆU DÙNG CHO SINH VIÊN NGÀNH KINH TẾ ĐẦU TƯ)

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ (TÀI LIỆU DÙNG CHO SINH VIÊN NGÀNH KINH TẾ ĐẦU TƯ)
... hành nghiên cứu lập dự án đầu khả thi Bước Nhận dạng dự án đầu Bước Lập kế hoạch soạn thảo dự án đầu tư: Bước Lập đề cương dự án đầu tư: Bước Lập đề cương chi tiết dự án đầu tư: Bước Phân ... Khái niệm đầu cách phân loại đầu tư? Trình bày giai đoạn đầu cho ví dụ minh họa? Khái niệm dự án dự án đầu tư? Phân loại dự án đầu tư? Cho ví dụ minh họa Đặc điểm quản trị dự án đầu tư? CHƯƠNG ... thức: Sinh viên nắm số tiêu để đánh giá dự án đầu góc độ tài chính, qua giúp sinh viên lựa chọn dự án đầu - Kỹ năng: Sinh viên có kỹ vận dụng kiến thức tài dự án đầu vào thực tiễn để đánh...
 • 58
 • 467
 • 4

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG CHUYÊN ĐỀ PHÂN TÍCH LỢI ÍCH – CHI PHÍ (TÀI LIỆU DÙNG CHO SINH VIÊN NGÀNH KINH TẾ ĐẦU TƯ)

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG CHUYÊN ĐỀ PHÂN TÍCH LỢI ÍCH – CHI PHÍ (TÀI LIỆU DÙNG CHO SINH VIÊN NGÀNH KINH TẾ ĐẦU TƯ)
... từ số liệu điều tra hộ sở chế biến lợn xuất khẩu, 2004 Bảng Chi phí nguồn lực cho sản xuất lợn choai lợn sữa xuất Kết phân tích kết hợp hai công đoạn cho thấy: Lợi nhuận thực tế chuỗi ngành hàng ... thu chi tiêu dùng 1-b Dòng thu chi sản xuất Hình Cấu trúc v luân chuyển cân đối kinh tế hộ nông dân Phơng thức cho vay Dòng tiền phơng thức cho vay Cho vay lần Cho vay theo dự án đầu t Đơn chi u ... institutions, model xác đầu t, chi phí, kết sản xuất nh đánh giá lợi ích Về giác độ ti chính, vấn đề đặt với hộ nông dân l: 1) Lm no để xác định đợc đầy đủ dòng tiền thu chi cho hoạt động kinh tế đan xen...
 • 89
 • 448
 • 2

Lựa chọn bài tập phát triển thể lực chung cho sinh viên khoa kinh tế viện đại học mở hà nội

Lựa chọn bài tập phát triển thể lực chung cho sinh viên khoa kinh tế viện đại học mở hà nội
... Tỷ lệ phân loại thể lực chung sinh viên Viện Đại học Mở Nội 57 Biểu đồ 3.2 Trình độ người vấn lựa chọn tập phát triển thể lực chung cho sinh viên Viện Đại học Mở Nội .60 Biểu ... luyện học GDTC sinh viên Khoa Kinh tế thuộc Viện đại học Mở nội - Tiến hành đánh giá thực trạng thể lực chung sinh viên Khoa Kinh tế thuộc Viện đại học Mở Nội theo quy định hành Bộ Giáo dục ... TẠO BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO BẮC NINH LÊ MẠNH HÙNG LỰA CHỌN BÀI TẬP PHÁT TRIỂN THỂ LỰC CHUNG CHO SINH VIÊN KHOA KINH TẾ - VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI Chuyên ngành...
 • 116
 • 470
 • 4

Bài tập tài chính doanh nghiệp chương 4 quyết định nguồn vốn và chi phí sử dụng vốn

Bài tập tài chính doanh nghiệp  chương 4 quyết định nguồn vốn và chi phí sử dụng vốn
... VND/trái phiếu, chi phí phát hành tính bình quân 900.000 đồng/trái phiếu Cho biết thuế thu nhập doanh nghiệp 22% Nếu xem xét chi phí sử dụng vốn đế định bạn chọn phương án nào? Bài tập 11: Công ... phiếu kỳ hạn 11 tháng b Sử dụng liệu câu a xác định chi phí sử dụng vốn STB nếu: - Nhà đầu tư A yêu cầu trả lãi trước - Nhà đầu tư A yêu cầu trả lãi sau Bài tập 6: Giả sử mức sinh lời không rủi ... tức vừa chia 2.000 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ tăng trưởng kỳ vọng cổ tức hàng năm 5% Cho biết thuế thu nhập doanh nghiệp 22% Nếu xem xét chi phí sử dụng vốn đế định bạn chọn phương án nào? Bài tập 12:...
 • 3
 • 527
 • 2

bài tập tài chính doanh nghiệp chi phí sử dụng vốn

bài tập tài chính doanh nghiệp chi phí sử dụng vốn
... IRR dự án khơng cao chi phí sử dụng vốn biên tế dự án Bài 9: a) Chi phí sử dụng nợ dài hạn r i = 8%+2%+1% = 11% b) Chi phí sử dụng nợ dài hạn r i = 8%+2%+3% = 13% c) Chi phí sử dụng nợ dài hạn r ...  10.85 * (1  0.4)  6.51% Chi phí sử dụng vốn cổ phần ưu đãi : 11  11.58% 95 rP  Chi phí sử dụng vốn cổ phần thường : rne   6%  14.33% 80   Chi phí sử dụng vốn lợi nhuận giữ lại: r  ... chi phí sử dụng vốn, cơng ty thẩm định lại tách biệt hai dự án với Việc chọn 263 từ chối 264 dự án 263 tài trợ nợ, IRR dự án đạt mức 8% chi phí sử dụng vốn dự án đạt 7% => cách biệt chi phí sử...
 • 11
 • 141
 • 0

Bài tập và hướng dẫn giải bài tập Tài chính doanh nghiệp

Bài tập và hướng dẫn giải bài tập Tài chính doanh nghiệp
... 3.2 - Bài tập 3.3 - Hướng dẫn giải tập tiêu biểu đáp số Phần IV - Doanh thu, tiền thuế, lợi nhuận phân phối lợi nhuận doanh nghiệp 4.1 - Tóm tắt nội dung 4.2 - Bài tập 4.3 - Hướng dẫn giải tập ... Vai trò người cán tài việc nâng cao hiệu sử dụng VCĐ doanh nghiệp 1.2 - Bài tập Bài tập số Căn vào tài liệu sau doanh nghiệp sản xuất A (Đvt: triệu đồng) Mua máy công cụ đưa vào sử dụng, giá mua ... tËp tμi chÝnh doanh nghiÖp MỤC LỤC Nội dung Lời giới thiệu Mục lục Phần I - Tài sản cố định - Vốn cố định doanh nghiệp 1.1 - Tóm tắt nội dung 1.2 - Bài tập 1.3 - Hướng dẫn giải tập tiêu biểu...
 • 17
 • 27,682
 • 142

Bài tập tài chính doanh nghiệp

Bài tập tài chính doanh nghiệp
... hoá là: 554,4 triệu đồng Bài tập số 22 Căn vào tài liệu sau DN X Hãy xác định: Nhu cầu vốn thành phẩm năm kế hoạch cho doanh nghiệp X? Bμi tËp tμi chÝnh doanh nghiÖp I Tài liệu năm báo cáo: Sản ... phẩm tồn kho 231,5 triệu đồng tồn kho cao 463 triệu đồng Bài tập số 25 Căn vào tài liệu sau doanh nghiệp X I Tài liệu năm báo cáo Căn vào tài liệu kế toán số dư vốn lưu động quý đầu năm báo cáo ... ngày 10/4, chuyến thứ ba 450 lẽ phải đến doanh nghiệp vào ngày 10/6, chuyến thứ tư 800 đến hạn Trong năm kế hoạch doanh nghiệp mua đường từ Công ty Tuy doanh nghiệp thoả thuận với Công ty đường rút...
 • 12
 • 3,057
 • 12

Bài tập tài chính doanh nghiệp

Bài tập tài chính doanh nghiệp
... chi phí? Lập dự toán chi phí sản xuất kinh doanh kỳ kế hoạch? Bài tập số 29 Căn vào tài liệu sau doanh nghiệp Công nghiệp X Tài liệu Năm kế hoạch doanh nghiệp sản xuất: 100.000 sản phẩm A Đơn ... bao nhiêu? Lập Bảng dự toán chi phí SXKD năm kế hoạch? Bài tập số 28 Có tài liệu sau doanh nghiệp Hoàng Gia sau Tài liệu Năm kế hoạch doanh nghiệp sản xuất loại sản phẩm A B; Số lượng sản xuất ... doanh cho doanh nghiệp Công nghiệp A năm kế hoạch? Bài tập số 27 Có tài liệu năm kế hoạch doanh nghiệp sản xuất Y sau Tài liệu Năm kế hoạch doanh nghiệp sản xuất loại sản phẩm A B Sản lượng sản...
 • 10
 • 1,633
 • 19

bài tập tài chính doanh nghiệp

bài tập tài chính doanh nghiệp
... dụng TSCĐ, VCĐ doanh nghiệp? Vai trò người cán tài việc nâng cao hiệu sử dụng VCĐ doanh nghiệp 1.2 - Bài tập Bài tập số Căn vào tài liệu sau doanh nghiệp sản xuất A (Đvt: triệu đồng) Mua máy công ... 3.2 - Bài tập 3.3 - Hướng dẫn giải tập tiêu biểu đáp số Phần IV - Doanh thu, tiền thuế, lợi nhuận phân phối lợi nhuận doanh nghiệp 4.1 - Tóm tắt nội dung 4.2 - Bài tập 4.3 - Hướng dẫn giải tập ... tËp tμi chÝnh doanh nghiÖp Bài tập số Căn vào tài liệu sau doanh nghiệp Công nghiệp X Hãy tính: Tỷ lệ khấu hao bình quân lập kế hoạch khấu hao TSCĐ cho năm kế hoạch Biết rằng: Doanh nghiệp tính...
 • 17
 • 2,348
 • 18

Bài tập tài chính doanh nghiệp - Doanh thu lợi nhuận và phân phối lợi nhuận

Bài tập tài chính doanh nghiệp - Doanh thu lợi nhuận và phân phối lợi nhuận
... thu GTGT khu tr - Sn phm A, B u thuc i tng chu thu GTGT - Thnh phm xut kho c tớnh theo phng phỏp FIFO - Li nhun t hot ng liờn doanh ó np thu TNDN 60 Bi tập ti doanh nghiệp Yờu cu: Hóy tớnh: Thu ... giỏ tho thun cha cú thu GTGT: 110.000.000, thu GTGT: 5% Thu lói tin gi c nm d kin: 100.000.000 Thu sut thu GTGT phi np cho sn phm tiờu th: 60 Bi tập ti doanh nghiệp - Sn phm A, B u l 10% - Sn phm ... nm ca doanh nghip? Tng s thu doanh nghip phi np nm? 60 Bi tập ti doanh nghiệp S li nhun c phõn phi vo cỏc qu doanh nghip? Bi s 36: Cn c vo ti liu sau õy ti doanh nghip X (doanh nghip np thu GTGT...
 • 24
 • 6,111
 • 21

Xem thêm

Từ khóa: đề cương bài giảng lập dự án đầu tư tài liệu dùng cho sinh viên ngành kinh tế đầu tưbài tập tài chính doanh nghiệp xây dựngbài tập tài chính doanh nghiệp trần ngọc thơ chi phi su dung vonbai tap tai chinh doanh nghiep chuong chi phi su dung von uu daibài tập tài chính doanh nghiệpbài tập tài chính doanh nghiệpgiải bài tập tài chính doanh nghiệp ch5 sách brealey myerscác dạng bài tập tài chính doanh nghiệpbài tập tài chính doanh nghiệp phần 2bài tập tài chính doanh nghiệp học phần 2giải bài tập tài chính doanh nghiệp phần 2bài tập tài chính doanh nghiệp 1 chuong 3bài tập tài chính doanh nghiệp 3 có lời giảibài tập tài chính doanh nghiệp phần 3bài tập tài chính doanh nghiệp 3Điều khiển bình trộn hóa chất PLCbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệhop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học