TIEU LUAN THONG KE BAYES UNG DUNG TRONG TAI CHINH

Thống ứng dụng trong bưu chính, viễn thông

Thống kê và ứng dụng trong bưu chính, viễn thông
... xap xi sau: K = 3,322 Ign + Trong do: Ign - Lo-ga-rit co sd 10 cua n n - Tdng sd lan quan sat Sau xac dinh sd to can thiet, tfnh ldn cua moi td: h — \ max —v m i n K Trong do: h - Do ldn moi td ... binh cong to Trong trudng hop nay, so trung binh cong chung se la so trung binh cong gia quyen cua cac so trung binh cong to, quyen so la sd don vi cua moi td: XV, X= 11 = If, i=l Trong do: X ... giong Cho nen thuc te phai neu ro rang nhung hien tUOTig ca biet nao duoc ke’ la don vi t6ng the Trong nhung trudng hop kho khan cho viec gidi han, nguoi ta phai lap mot danh muc cac don vi hoac...
 • 175
 • 113
 • 0

Phân tích thống mô hình ARCH và một số ứng dụng trong tài chính

Phân tích thống kê mô hình ARCH và một số ứng dụng trong tài chính
... đổi, loại hình với loại nhiễu khác Định nghĩa hình ARCH : Đưa hình ARCH, GARCH, ARCH- M, ràng buộc tham số, tính chất dừng chuỗi thời gian ARCH Ước lượng kiểm định tham số hình ARCH phương ... chứng khoán Về phương diện ứng dụng người ta cần thử nghiệm hình ARCH GARCH ( ARCH mở rộng) hình tả phù hợp với thể chuỗi thời gian nghiên cứu, tiếp đến giải toán tài tiền tệ dựa hình ... thuyết thống kê, hình ARCH lập nên lớp hình phi tuyến đặc biệt nghiên cứu đầy đủ Đối với hình ARCH số toán thống cổ điển nghiên cứu : Kiểm định chế ngẫu nhiên, xác định khoảng dự báo… Trong...
 • 4
 • 730
 • 5

PHẦN MỀM THỐNG STATA ỨNG DỤNG TRONG DỊCH TỄ HỌC

PHẦN MỀM THỐNG KÊ STATA ỨNG DỤNG TRONG DỊCH TỄ HỌC
... vài trò phương pháp thống nghiên cứu dịch tễ; (ii) thể kĩ xử lí số liệu máy tính trình bày kết từ máy tính để bảng số thống tóm tắt (iii) Chọn lựa phương pháp thống phù hợp phân tích ... cứu dịch tễ với thiết kế kinh điển đoàn hệ, bệnh chứng cắt ngang     (iv) Áp dụng phương pháp thống kiểm soát yếu tố gây nhiễu (như phân tầng hồi quy logistic đa biến) (v) Thể kĩ thực thống ... phân tích thống theo cách rõ ràng, sáng sủa hợp lí Chương trình (tt)  Buổi     Giới thiệu chung khóa tập huấn Điều chỉnh mục tiêu học tập Pretest Tổng quan sử dụng phần mềm Stata Chương...
 • 13
 • 1,545
 • 7

Tiểu luận điện tử học ứng dụng trong vật lý thực nghiệm

Tiểu luận điện tử học ứng dụng trong vật lý thực nghiệm
... tồn điện tích trái dấu có độ lớn tỷ lệ thuận với độ phân cực điện Hiệu ứng hỏa điện ứng dụng để đo thông lượng xạ ánh sáng Hình 1.2: Ứng dụng hiệu ứng hỏa điện ∗ Hiệu ứng áp điện: Khi tác dụng ... gây nên lực tác dụng vào vật liệu áp điện (áp suất, gia tốc, ) thông qua việc đo điện áp hai cực tụ điện Hình 1.3: Ứng dụng hiệu ứng áp điện ∗ Hiệu ứng cảm ứng điện từ: Trong dây dẫn hay khung ... suất điện động tỷ lệ với từ thông gởi qua dây đơn vị thời gian.Hiệu ứng ứng dụng để xác định tốc độ dịch chuyển vật thông qua việc đo suất điện động cảm ứng Hình 1.4: Ứng dụng hiệu ứng cảm ứng điện...
 • 32
 • 154
 • 0

TIỂU LUẬN MÔN QUANG PHỔ ỨNG DỤNG - ĐỀ TÀI QUANG PHÁT QUANG(PHOTOLUMINESCENCE )

TIỂU LUẬN MÔN QUANG PHỔ ỨNG DỤNG - ĐỀ TÀI QUANG PHÁT QUANG(PHOTOLUMINESCENCE )
... sơ lược Quang phát quang, chế ngun lý hoạt động Sự phát quang Quang phát quang (Photoluminescence) Ngun tắc quang phát quang Sự kích thích quang phát quang Phổ Quang phát quang Sự phát quang : ... (Điện quang) Photoluminescence (Quang phát quang) Quang phát quang (Photoluminescence) :  Quang phát quang (Viết tắt : PL) phát quang vật vật nhận kích thích quang (ví dụ chiếu ánh sáng nhìn ... laser ) 3 Ngun tắc quang phát quang : Chiếu chùm sáng (Ví dụ : laser) vào mẫu  xảy tượng phát quang Dùng thấu kính hội tụ để hội tụ chùm phát quang Chùm phát quang hội tụ cho qua quang phổ...
 • 17
 • 312
 • 0

Các phương pháp tính tích phân gần đúng cho hàm số có số biến rất lớn và ứng dụng trong tài chính

Các phương pháp tính tích phân gần đúng cho hàm số có số biến rất lớn và ứng dụng trong tài chính
... TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ SỐ 3.1 Kết số Trong mục sử dụng số tích phân số biến lớn xuất phát từ tài để kiểm tra hiệu phương pháp lưới thưa phương pháp tính tích phân số chiều lớn khác Các toán ... giải thích cho thành công phương pháp dựa phân tích phân phương sai gọi tắt ANOVA Trong luận văn, tác giả trình bày lại số phương pháp tính tích phân gần cho hàm số số chiều lớn dựa theo ... Chương CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TÍCH PHÂN CÓ SỐ CHIỀU RẤT LỚN 1.1 Phân rã ANOVA Trong mục giới thiệu phép phân tích phương sai cổ điển (ANOVA cổ điển) phép phân tích phương sai điểm neo (ANOVA có...
 • 56
 • 151
 • 1

MỘT số QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN PHÂN THỨ và ỨNG DỤNG TRONG tài CHÍNH

MỘT số QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN PHÂN THỨ và ỨNG DỤNG TRONG tài CHÍNH
... I HC QUC GIA H NI TRNG I HC KHOA HC T NHIấN NGUYN TIN DNG số trình ngẫu nhiên phân thứ ứng dụng tài Chuyờn ngnh: Lý thuyt xỏc sut v thng kờ toỏn hc Mó s: 62 46 15 01 LUN N TIN ... Xt dWtH , t [0, T ] Trong trng hp H > 12 , nghim ca phng trỡnh cho bi H Xt = X0 eàt+Wt Tht vy, khng nh c suy t cụng thc i bin Mnh H 1.7 v bi vỡ eàt+Wt C H [0, T ] h.c.c Trong trng hp H < 12 ... Itụ c in khụng th ỏp dng c v ta cn xõy dng hn mt lý thuyt mi cho h ng lc ngu nhiờn iu khin bi fBm Trong khong 16 nm tr li õy, tc l bt u t nhng nm 1995, tớnh toỏn ngu nhiờn i vi fBm mi t c cỏc phỏt...
 • 95
 • 206
 • 1

TÌM HIỂU CÁC PHƯƠNG PHÁP THỐNG ỨNG DỤNG ĐÁNH GIÁ CÁC SỐ LIỆU TRONG PHÂN TÍCH

TÌM HIỂU CÁC PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ VÀ ỨNG DỤNG ĐÁNH GIÁ CÁC SỐ LIỆU TRONG PHÂN TÍCH
... thức xử lí thống thông tin kiến thức thiết yếu người Tập tài liệu giáo trình "TÌM HIỂU CÁC PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ VÀ ỨNG DỤNG ĐÁNH GIÁ CÁC SỐ LIỆU TRONG PHÂN TÍCH” trình bầy theo cách tiếp cận ... Các đặc trưng phân phối thống tập số liệu: Đặc trưng phân phối thống tập số liệu kết nghiên cứu qui luật phân bố ngẫu nhiên giá trị kết nghiên cứu trục số thực Đặc trưng phânphốithống ... số hệ thống Khi giá trị Xi tập trung phía giá trị thực trục số Sai số hệ thống tìm nguyên nhân gây sai số hệ thống để loại bỏ Trong phép đo, có hai loại sai số, có sai số hệ thống Sai số hệ thống...
 • 34
 • 479
 • 1

Anten thông minh và ứng dụng trong wcdma luận văn tốt nghiệp đại học

Anten thông minh và ứng dụng trong wcdma luận văn tốt nghiệp đại học
... nghiên cứu Anten thơng minh ứng dụng WCDMA Đề tài vào nghiên cứu từ kiến thức ứng dụng 22 Đồ án tốt nghiệp Đại học Chương I Tổng quan anten thơng minh anten thơng máy di động hệ thống WCDMA Theo ... khỏi 40 Đồ án tốt nghiệp Đại học Chương I Tổng quan anten thơng minh Hiệu suất anten: Hiệu suất anten tỉ số tổng cơng suất xạ anten tổng cơng suất đầu vào anten 1.6 Ưu điểm Anten thơng minh thơng ... phần .Anten thơng minh u cầu cơng suất thấp so với trường hợp anten sử dụng phần tử,mà đạt BER mong muốn 45 Đồ án tốt nghiệp Đại học Chương IV.Đánh giá hiệu anten thơng minh Khi đầu thu sử dụng anten...
 • 111
 • 511
 • 2

tiểu luận ngôn ngữ html & ứng dụng các nguyên tắc sáng tạo trong quá trình phát triển

tiểu luận ngôn ngữ html & ứng dụng các nguyên tắc sáng tạo trong quá trình phát triển
... Lê Đức Bảo Page II Tiểu luận Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học NGÔN NGỮ HTML & ỨNG DỤNG CÁC NGUYÊN TẮC SÁNG TẠO TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG Lịch sử ngôn ngữ HTML - HTML viết tắt cụm từ ... cốt lõi HTML 2.3 HTML Internet làm cho ngôn ngữ HTML phát triển ứng dụng phát triển HTML Ngày có nhiều người ứng dụng game HTML Vào thời điểm đó, Nestcape công ty hàng đầu thị trường trình duyệt ... lý vấn đề - Quá trình phát triển ngôn ngữ HTML áp dụng số nguyên sáng tạo khoa học sau: (a) Nguyên tắc tách khỏi : Để tiện cho việc phát triển web tách biệt giao diện nội dung HTML tách phần...
 • 19
 • 300
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phần mềm thống kê stata ứng dụng trong dịch tễ họcbài tập excel ứng dụng trong tài chính đầu tưexcel ứng dụng trong tài chính đầu tưkinh tế lượng ứng dụng trong tài chínhtin học ứng dụng trong tài chính ngân hàngđề thi excel ứng dụng trong tài chính đầu tưtin học ứng dụng trong tài chính ngân hàng 2 docmột số quá trình ngẫu nhiên ứng dụng trong tài chínhtieu luan thong ke trong khoa hoc xa hoikhóa luận tốt nghiệp phương pháp chứng minh không tiết lộ thông tin và ứng dụng trong giao dịch trên mạng máy tínhgiáo trình xác suất thống kê và ứng dụngtiểu luận môn tin học ứng dụngtiểu luận thống kêthống kê và ứng dụngtiểu luận thống kê khí hậutrắc nghiệm nguyên lý hệ điều hànhTh m nh p th tr ng M c a c ng ty Hon aBài 8. Khoan dungLuat Mat tran To quoc Viet NamỦy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam Văn bản06 03 K Gay Me Routine Preoperative TestsBài 6. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)Vi t Nam gia nh p WTO C h i th m nh p th tr ng Vi t Nam c a c c t p o n b n l qu c t v m t s t c ng c a n i v i doanh nghi p trong n chttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anUktNd3A1MGVGekU2 PHIEU XAC NHAN THAM DU1 Chuong trinh DHDCD (website)To trinh sua doi dieu le 2017 (Rev2)8. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017https: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anTUhaM0FSTG1rclE9. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017, đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017NQ HUY GIAO DICH TAI HE THONG UPCOM282https: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3ana1paejktdlcxbUUTh c tr ng v ph ng h ng ph t tri n h ng d t may xu t kh u Vi t Nambáo cáo CT dan van hàng nămhttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anMXBMMUxTZGUtTEU