Tiểu luận đề tài cơ sở dữ liệu như một dịch vụ

Đề tài sở dữ liệu như một dịch vụ potx

Đề tài Cơ sở dữ liệu như một dịch vụ potx
... vấn đề cài đặt máy ảo, dịch vụ cài đặt máy ảo, cài đặt nhiều máy ảo thiết bị phần cứng Một sở liệu dịch vụ( DBaas) tốt cần phải hỗ trợ nhiều gói dịch vụ với kích thước to nhỏ khác • sở liệu ... nghiệp xây dựng hệ thống sở liệu khách hàng Khi sử dụng sở liệu dịch vụ( DBaas) doanh nghiệp cung cấp liệu cách đầy đủ hợp lý IV Những khác biệt sở liệu dịch vụ với hệ sở liệu thông thường: a.Tiết ... lực hạ tầng sở nên phần cài đặt thực nghiệm thực mô số chức hệ thống sở liệu dịch vụ( DBaas) Trong tương lai có điều kiện phát triển dịch vụ thực cung cấp dịch vụ sở liệu phục vụ nhu cầu đa...
 • 12
 • 260
 • 0

Tiểu luận: Xây dựng sở dữ liệu chạy trên máy chủ SQL Server 2000 cho thư viện sách, báo, tạp chí

Tiểu luận: Xây dựng cơ sở dữ liệu chạy trên máy chủ SQL Server 2000 cho thư viện sách, báo, tạp chí
... mượn sách 18 Bảng thẻ thư viện .20 Tên đề tài: Xây dựng sở liệu chạy máy chủ SQL Sever 2000 cho thư viện sách, báo, tạp chí Bài làm: sở liệu ứng dụng nhiều hệ thống, từ ... quyên sách, Quay lại với việc xây dựng sở liệu chúng em, chúng em xây dựng bảng để chứa trường thông tin khác phục vụ cho việc quản lý thư viện Và tất nhiên xây dựng bảng phải xây dựng nơi chứa sở ... xuất xây dựng nhiều hệ quản trị sở liệu khác nhau, hệ quản trị CSDL có đặc điểm khác (orale, Ms SQL Sever, My SQL, …), tùi theo nhu cầu công việc mà nhà sử dụng, sử dụng sở liệu khác Thư viện...
 • 21
 • 356
 • 0

BÀI TIỂU LUẬN Môn học: SỞ DỮ LIỆU NÂNG : Tìm hiểu về hệ phân tán.

BÀI TIỂU LUẬN Môn học: CƠ SỞ DỮ LIỆU NÂNG : Tìm hiểu về hệ phân tán.
... với hệ thống thống toàn vẹn Trước đây, hệ phân tán chia thành ba loại : hệ điều hành hệ phân tán, sở liệu hệ phân tán hệ thống tính toán hệ phân tán Ngày nay, hệ phân tán phân chia sau: - Hệ phân ... :Tập trung sở liệu với hai tập tin thư m c +D2 :Phân phối tệp tin với thư m c tập trung thư m c c c +D3 :Cơ sở liệu tái tạo vớivới tập tin thư m c m i site +D4 : sở liệu phân vùng với sở liệu ... Một sở liệu tái tạo (replicate ): có số sở liệu giao cho địa điểm khác Một sở phân chia thành sở liệu partitione : liệu ph sau m i ph sở liệu phân công vào site khác Các điểm kích thước bao gồm:...
 • 47
 • 252
 • 0

Đề tài sở dữ liệu " thư viện trường đại học " pdf

Đề tài cơ sở dữ liệu
... Phần I: Thiết kế sở liệu Tóm tắt hệ thống: Trường đại học bạn vừa khánh thành thư viện đại với nhiều trang thiết bị phương tiện sử dụng đại Đối tượng thư viện giảng viên sinh viên ... sở liệu Tạo sở liệu bảng: -Cơ sở liệu Thư Viện gồm hai tập tin là: ThuVien.ndf ThuVien.mdf Script tạo sở ThuVien CreateDataThuVien.sql -dự vào yêu cầu hệ thống, bảng CSDL xây dựng sau: Bảng Thư ... nhiều đầu sách khác thư viện đầu sách Ví dụ: Chủng Loại sách Tin Học có hai đầu sách lập trình window ngôn ngữ SQL thư viên Chủng loại sách Lịch sử đầu sách thư viện Mỗi đầu sách thư viên định phải...
 • 7
 • 239
 • 1

Đề tài sở dữ liệu " thư viện trường đại học " pot

Đề tài cơ sở dữ liệu
... Phần I: Thiết kế sở liệu Tóm tắt hệ thống: Trường đại học bạn vừa khánh thành thư viện đại với nhiều trang thiết bị phương tiện sử dụng đại Đối tượng thư viện giảng viên sinh viên ... sở liệu Tạo sở liệu bảng: -Cơ sở liệu Thư Viện gồm hai tập tin là: ThuVien.ndf ThuVien.mdf Script tạo sở ThuVien CreateDataThuVien.sql -dự vào yêu cầu hệ thống, bảng CSDL xây dựng sau: Bảng Thư ... nhiều đầu sách khác thư viện đầu sách Ví dụ: Chủng Loại sách Tin Học có hai đầu sách lập trình window ngôn ngữ SQL thư viên Chủng loại sách Lịch sử đầu sách thư viện Mỗi đầu sách thư viên định phải...
 • 7
 • 279
 • 3

TIỂU LUẬN AN NINH SỞ DỮ LIỆU CHỮ KÝ MÙ

TIỂU LUẬN AN NINH CƠ SỞ DỮ LIỆU CHỮ KÝ MÙ
... thuật: thành viên Ban đăng tuỳ tiện cấp chữ Kỹ thuật "chữ mù" : - Ban đăng sử dụng kỹ thuật "mù" để tên lên định danh "mù" người đấu giá Mục đích kỹ thuật: Ban đăng biết ghi thông ... thành viên Ban đăng tùy tiện cấp chữ Kỹ thuật Chữ (Blind Signature): Ban đăng sử dụng kỹ thuật để lên định danh cử tri Mục đích kỹ thuật: Ban đăng biết ghi ... nhận chữ này, cử tri “xóa z, họ nhận chữ sign(x) định danh thật x Lá phiếu có gắn chữ sign(x) xem có chữ Ban đăng ký, phiếu hợp lệ để cử tri ghi ý kiến Cử tri kiểm tra chữ Ban...
 • 17
 • 428
 • 1

TIỂU LUẬN AN NINH SỞ DỮ LIỆU: CHỮ KÝ KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN

TIỂU LUẬN AN NINH CƠ SỞ DỮ LIỆU: CHỮ KÝ KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN
... mod p điều kiện để Bob chấp nhận chữ 2/ Kết luận Trong trường hợp y ≠ xa (mod p), tức y chữ Alice x việc Bob, theo giao thức kiểm thử, chấp nhận chữ y chữ Alice x, xảy với xác suất ... Các hình thức công chữ phủ nhận Trong [8], Markus Jakobsson trình bày hai hình thức công chữ chối bỏ sau: 2.1 Tống tiền người Giả sử Alice chữ y thông điệp x, không muốn để lộ thông ... kết luận y chữ giả mạo A x xác, bác bỏ 2/ Kết luận Một điều thú vị xảy Alice cố tình muốn chối bỏ chữ cách không tuân theo giao thức hỏi – đáp cách trung thực Alice làm cho Bob nghĩ chữ ký...
 • 9
 • 388
 • 3

TIỂU LUẬN AN NINH SỞ DỮ LIỆU LỌC THÔNG TIN THEO ĐỊA CHỈ

TIỂU LUẬN AN NINH CƠ SỞ DỮ LIỆU LỌC THÔNG TIN THEO ĐỊA CHỈ
... Chương Tổng quan hệ lọc thông tin 1.1 Giới thiệu chung 1.1.1 Kiến trúc tổng quát hệ thống lọc thông tin Lọc thông tin (Information Filtering) lĩnh vực nghiên cứu trình lọc bỏnhững thông tin không ... hợp cung cấp thông tin thích hợp đến với người dùng Lọc thông tin xem phương pháp hiệu hạn chế tình trạng tải thông tin quan tâm nhiều Thông tin cung cấp (còn gọi sản phẩm) văn bản, trang web, phim, ... (Search engine), lọc email dựa nội dung thư hồ sơ người dùng, lọc thông tin văn máy chủ để cung cấp thông tin cho tập thể cá nhân thích hợp Đặc biệt, lọc thông tin tin có vai trò quan trọng cho hệ...
 • 15
 • 172
 • 0

TIỂU LUẬN AN NINH SỞ DỮ LIỆU: HÀM BĂM

TIỂU LUẬN AN NINH CƠ SỞ DỮ LIỆU: HÀM BĂM
... gần khóa để phân biệt khối liệu - Hàm băm thường dùng bảng băm nhằm giảm chi phí tính toán tìm khối liệu tập hợp - Hàm băm mật mã học (Cryptographic hash) hàm băm với số tính chất bảo mật định ... mã hóa tóm tắt (kết băm) thông điệp khóa bí mật người ký 2 Ứng dụng hàm băm mật mã Tạo chữ ký điện tử: Ứng dụng hàm băm mật mã Xác thực chữ ký điện tử Phương pháp thực hàm băm Thuật toán SHA-1 ... pháp thực hàm băm Thuật toán SHA-1 Phương pháp thực hàm băm Thuật toán SHA-1 Thuật toán gồm vòng lặp, tất 80 bước Các vòng lặp có cấu trúc nhau, khác hàm logic F(t) Phương pháp thực hàm băm Thuật...
 • 16
 • 470
 • 0

TIỂU LUẬN AN NINH SỞ DỮ LIỆU CÔNG NGHỆ SSL

TIỂU LUẬN AN NINH CƠ SỞ DỮ LIỆU CÔNG NGHỆ SSL
... SMTP TLS /SSL NNTP TLS /SSL LDAP TLS /SSL FTP (dữ liệu) TLS /SSL FTP (Điều khiển) TLS /SSL TELNET TLS /SSL IRC TLS /SSL POP3 TLS /SSL Cho đến 2008, TLS 1.2 (SSL 3.3) công bố với cải tiến thuật toán mã ... Understanding SSL/ TLS-J.K HarrisElectrical and Computer EngineeringVirginia Tech Oct 2008 Công nghệ SSL Page 22 of 23 SSL/ TLS Deployment Best Practices - Ivan Ristic SSL/ TLS Overview - Stanford ... Giới thiệu SSL 1.1 Lịch sử SSL Ngày việc bảo mật thông tin yếu tố quan trọng để định sống tổ chức, công ty hay doanh nghiệp Với phát triển nhanh chóng công nghệ mang lại nhiều tiện ích...
 • 23
 • 297
 • 2

Tiểu luận Lập trình sở dữ liệu Giới thiệu về mô hình 3 tiers

Tiểu luận Lập trình cơ sở dữ liệu Giới thiệu về mô hình 3 tiers
... Mục lục hình tiers ? Những ưu điểm hình tiers Kiến trúc hình tiers Demo hình tiers gì?  Theo wikipedia thì: 3- tiers kiến trúc kiểu client/server mà ... BLbusiness logic), việc lưu trữ liệu phát triển module độc lập, hầu hết trì tảng độc lập, hình tầng (3- tiers) coi kiến trúc phần mềm mẫu thiết kế.” Những ưu điểm hình tiers  Có thể dùng lại kết ... biệt cho phép phát triển song song tiers cá nhân chuyên gia ứng dụng  Đảm bảo vấn đề bảo mật ràng buộc toàn vẹn liệu Kiến trúc hình tiers Data Tier Xử lý liệu (Data Handling) Data Tier(tt)...
 • 16
 • 161
 • 0

Tiểu luận môn học sở dữ liệu nâng cao GIỚI THIỆU PHÂN MẢNH NGANG

Tiểu luận môn học cơ sở dữ liệu nâng cao GIỚI THIỆU PHÂN MẢNH NGANG
... MÔN HỌC : CƠ SỞ DỮ LIỆU NÂNG CAO - 2- ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Áp dụng mô hình 42 Tài liệu tham khảo 49 MÔN HỌC : CƠ SỞ DỮ LIỆU NÂNG CAO - 3- ĐẠI HỌC ... Data Miner Connections MÔN HỌC : CƠ SỞ DỮ LIỆU NÂNG CAO - 25 - ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Close tab Connections MÔN HỌC : CƠ SỞ DỮ LIỆU NÂNG CAO - 26 - ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ ... BUY_INSURANCE MÔN HỌC : CƠ SỞ DỮ LIỆU NÂNG CAO - 32 - ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Right-click the Explore Data node and select Run MÔN HỌC : CƠ SỞ DỮ LIỆU NÂNG CAO - 33 - ĐẠI HỌC QUỐC GIA...
 • 49
 • 342
 • 0

Tiểu luận THIẾT KẾ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN

Tiểu luận THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN
... chuẩn thiết kế thiết lập vấn đề liệu phân tán liệu cách thuận lợi 2- sở toán học dùng để trợ giúp thiết kế giúp cho người thiết kế xác định việc phân tán liệu 2.1 Các bước thiết kế CSDL phân tán ... áp dụng cho mảnh, kết thiết kế tạo phân mảnh, liệu phải biết đến tất phân mảnh khác mà chúng xét thiết kế 2.1.1 Các mục tiêu thiết kế phân tán liệu Trong thiết kế phân tán liệu, nên quan tâm đến ... phân tán Thuật ngữ thiết kế CSDL phân tán có ý nghĩa rộng không xác Các vấn đề việc thiết kế CSDL phân tán thiết kế CSDL tập trung Thiết kế CSDL tập trung bao gồm: - Thiết kế lược đồ ý niệm:...
 • 26
 • 247
 • 0

Tiểu luận THIẾT KẾ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN

Tiểu luận THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN
... liệu phân tán sở liệu phân tán mạng phân tán địa lý sở liệu phân tán mạng cục Báo cáo thu hoạch Sở Dữ Liệu Nâng Cao Trang Chương 1: Khái quát sở liệu phân tán sở liệu phân tán hệ thống ... 1.2.3 Sự khác sở liệu phân tán sở liệu tập trung 1.2.4 Lợi điểm sở liệu phân tán .8 1.2.5 Hệ quản trị sở liệu phân tán CHƯƠNG :THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN 12 2.1 ... dung liệu Khi thuộc tính liệu khác thao tác phải quán 1.2.3 Sự khác sở liệu phân tán sở liệu tập trung sở liệu tập trung với sở liệu không qua thiết kế hình thành trước có sở liệu phân tán...
 • 34
 • 385
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: de tai co so du lieuđề thi cơ sở dữ liệu hutechđề thi cơ sở dữ liệu 2đề thi cơ sở dữ liệu bách khoa hà nộiđề thi cơ sở dữ liệu sqlđề thi cơ sở dữ liệu bách khoađề thi cơ sở dữ liệu khtnđề thi cơ sở dữ liệu có lời giảiđề thi cơ sở dữ liệu nâng caođề thi cơ sở dữ liệu ptitđề thi cơ sở dữ liệu 1đề thi cơ sở dữ liệu 2012đề thi cơ sở dữ liệu đa phương tiệntải cơ sở dữ liệu northwindđề thi cơ sở dữ liệu phân tánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao nguyen ly bao quan thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Đồng chíTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảm