SKKN một số KINH NGHIỆM PHÁT HUY TÍNH TÍCH cực, CHỦ ĐỘNG và SÁNG tạo của học SINH TRONG một GIỜ GIẢNG văn ở TRƯỜNG THCS

một số kinh nghiệm phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh trong một giờ giảng văn trường thcs

một số kinh nghiệm phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của học sinh trong một giờ giảng văn ở trường thcs
... 1.Thuyết minh tính mới: Một số kinh nghiệm áp dụng vào giảng dạy nhằm phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo giảng văn học sinh THCS sau: Từ việc nghiên cứu thực tiễn trên, thân tơi đề số ... tơi định chọn đề tài "Một số kinh nghiệm phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo học sinh giảng văn trường THCS" Để viết đề tài thân tơi dựa vào điều kiện thuận lợi phát huy được, q trình nghiên ... hóa, văn học dân tộc 3.Phạm vi nghiên cứu đề tài: - Đối tượng: Học sinh lớp 9A3, 9A4 lớp 8A2, 8A3 Trường THCS Mỹ Lợi - Nội dung: Phương pháp phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh giảng...
 • 23
 • 251
 • 2

Vận dụng phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm nhỏ trong dạy học phần hoá học phi kim lớp 10 trung học phổ thông nhằm phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh

Vận dụng phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm nhỏ trong dạy học phần hoá học phi kim lớp 10 trung học phổ thông nhằm phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của học sinh
... Vận dụng phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm nhỏ dạy học phần hoá học phi kim lớp 10 Trung học phổ thông nhằm phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo học sinh Lịch sử vấn đề nghiên cứu Dạy ... cứu Nghiên cứu vận dụng PPDHHT theo nhóm nhỏ dạy học phần hoá học phi kim lớp 10 THPT nhằm phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo HS, góp phần đổi PPDH hóa học theo hướng dạy học tích cực 3.2 ... Đặc trưng phương pháp dạy học tích cực 1.3 Phƣơng pháp dạy học hợp tác theo nhóm nhỏ 1.3.1.Khái niệm phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm nhỏ 1.3.2 Đặc trưng dạy học hợp tác theo nhóm nhỏ 1.3.3...
 • 27
 • 802
 • 2

Phương pháp sử dụng đồ dùng trực quan khi dạy Bài 20 Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (Lịch sử lớp 12), nhằm phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinh

Phương pháp sử dụng đồ dùng trực quan khi dạy Bài 20 Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (Lịch sử lớp 12), nhằm phát huy tính tích cực chủ động và sáng tạo của học sinh
... vấn đề Phương pháp sử dụng đồ dùng trực quan dạy Bài 20: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (Lịch sử lớp 12), nhằm phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo học sinh II Giải ... Giảng dạy gây hứng thú, phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo học sinh Từ thấy việc xây dựng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo cho học sinh qua học lịch sử rõ ràng nhiệm vụ quan trọng ... người sử dụng cách Tình trạng sử dụng phương tiện dạy học mang tính hình thức chưa phát huy ưu đồ dùng trực quan dạy học lịch sử Trong nội dung không trình bày lại phương pháp sử dụng đồ dùng trực...
 • 16
 • 359
 • 1

Download giáo án tin học 12, bài 1, soạn theo quan điểm phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinh

Download giáo án tin học 12, bài 1, soạn theo quan điểm phát huy tính tích cực chủ động và sáng tạo của học sinh
... thông tin: Họ tên học sinh, ngày sinh, nơi sinh, quê quán Diem_HS lưu giữ thông tin: Họ tên học sinh, điểm toán, điểm lý + Minh họa mức hiểu khung nhìn: Giáo viên toán cần biết họ tên học sinh điểm ... HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Diễn giải: Để quản lý học sinh - Chú ý theo dõi diễn giải trường, ta phải có sổ học bạ Trong học bạ thường có thông tin sau: Họ tên, ngày sinh, ... thông tin gì? + Bí thư lớp quan tâm đến thông tin gì? + Giáo viên chủ nhiệm quan tâm đến thông tin gì? + Hiệu trưởng quan tâm đến thông tin gì? - Yêu cầu học sinh đặt câu hỏi + Có học sinh tổ?...
 • 17
 • 264
 • 0

Download giáo án tin học 12, bài 2, soạn theo quan điểm phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinh

Download giáo án tin học 12, bài 2, soạn theo quan điểm phát huy tính tích cực chủ động và sáng tạo của học sinh
... HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Nêu vấn đề yêu cầu học sinh nhắc lại: - Kể tên chức hệ quản trị sở liệu Theo dõi câu hỏi nhớ lại kiến thức cũ để trả lời - Cung cấp môi trường tạo ... c Phương pháp: - Sử dụng phương pháp dạy học với lí thuyết kiến tạo; kĩ thuật điều phối d Các bước tiến hành: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Nêu câu hỏi kiểm tra kiến thức cũ: ... hoạt động - Dùng phương pháp mô phỏng, liên tưởng để giúp học sinh biết vai trò người làm việc với hệ sở liệu d Một số nội dung bước tiến hành: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH...
 • 12
 • 200
 • 1

Download giáo án tin học 12, bài 3, soạn theo quan điểm phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinh

Download giáo án tin học 12, bài 3, soạn theo quan điểm phát huy tính tích cực chủ động và sáng tạo của học sinh
... phương pháp trực quan để giúp học sinh biết cách tạo đối tượng mở đối tượng d Các bước tiến hành: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Tạo cấu trúc bảng liệu + Mở hệ sở liệu quanli_hs + ... hành: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Đặt câu hỏi kiểm tra kiến thức: Nêu chức hệ quản trị sở liệu - Gọi hai học sinh trả lời - Khẳng định lại kiến thức cho học sinh - Theo dõi ... chuột lên tên sở liệu thuyết minh có khung New file + Bấm tổ hợp phím Ctrl_O - Gọi học sinh trình bày theo cách sách giáo khoa - Giáo viên lưu ý cho học sinh: Đối - Học sinh tránh bở ngỡ với số phiên...
 • 10
 • 263
 • 4

Download giáo án tin học 12, bài 4, soạn theo quan điểm phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinh

Download giáo án tin học 12, bài 4, soạn theo quan điểm phát huy tính tích cực chủ động và sáng tạo của học sinh
... Các bước tiến hành: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Chiếu lên bảng bảng danh sách - Quan sát bảng danh sách học học sinh (hình 20, sách giáo khoa, sinh trang 33) - Giới thiệu ví ... nhiều hàng nhiều cột Mỗi hàng lưu thông tin học sinh, cột lưu thuộc tính học sinh - Hỏi: Chủ thể bảng lưu trữ - Học sinh gì? - Diễn giải: bảng đối tượng - Học sinh biết cách xây dựng đối tượng Access ... phương pháp trực quan d Các bước tiến hành: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Thực máy chiếu để giới - Theo dõi thực lại thiệu thao tác thay đổi thứ tự trường GT sau NGSINH + Chọn trường...
 • 9
 • 241
 • 4

Vận dụng phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm nhỏ trong dạy học phần hóa học phi kim lớp 10 trung học phổ thông nhằm phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh

Vận dụng phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm nhỏ trong dạy học phần hóa học phi kim lớp 10 trung học phổ thông nhằm phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của học sinh
... dạy học hợp tác theo nhóm nhỏ dạy học phần hoá học phi kim lớp 10 Trung học phổ thông nhằm phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo học sinh Lịch sử vấn đề nghiên cứu Dạy học hợp tác theo nhóm ... VẬN DỤNG MỘT SỐ CẤU TRÚC DẠY HỌC HỢP TÁC THEO NHÓM NHỎ TRONG DẠY HỌC PHẦN HOÁ HỌC PHI KIM LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 2.1 Nội dung, cấu trúc chương trình hóa học phần hóa học phi kim lớp ... tài Vận dụng PPDHHT theo nhóm nhỏ dạy học phần hoá học phi kim lớp 10 THPT nhằm phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo HS”mà thân thưc Đề tài “Thiết kế giáo án dạy học theo nhóm nhỏ kết hợp...
 • 127
 • 329
 • 0

SKKN: Phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo cho học sinh lớp 3 trong phân môn Tập làm văn

SKKN: Phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo cho học sinh lớp 3 trong phân môn Tập làm văn
... nghiệm Phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo cho học sinh Lớp phân môn Tập làm văn giúp giáo viên có kinh nghiệm, biện pháp hữu hiệu nhằm phát huy tính tích cực, sáng tạo, chủ động học tập ... dung nghiên cứu trên, cho thấy việc Phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo cho học sinh Lớp phân môn Tập làm văn việc đòi hỏi người giáo viên chủ nhiệm cần phải sáng tạo linh hoạt tiết dạy ... - Phương pháp tích cực chủ động sáng tạo người học d Thực giải pháp, biện pháp cụ thể: Nhằm giúp học sinh phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo học tập, rèn khả tự học, tinh thần...
 • 28
 • 2,388
 • 3

phát huy tính tích cực, tự lực sáng tạo của học sinh trong dạy học chương mắt các dụng cụ quang học lớp 12 thpt

phát huy tính tích cực, tự lực và sáng tạo của học sinh trong dạy học chương mắt và các dụng cụ quang học lớp 12 thpt
... nghiên cứu: Các PPDH, lựa chọn sử dụng PPDH, Hoạt động dạy học GV HS nhằm phát huy tính tích cực, tự lực sáng tạo học sinh trình dạy học chương "MẮT VÀ CÁC DỤNG CỤ QUANG HỌC" Lớp 12 THPT PHẠM VI ... phát huy tính tích cực nhận thức nâng cao chất lượng dạy học 6.5 Soạn thảo tiến trình dạy học chương "Mắt dụng cụ quang học" theo hướng phát huy tính tích cực, tự lực sáng tạo học sinh nhằm tích ... trường THPT, hướng dẫn học sinh sử dụng sáng tạo thiết bị để phục vụ việc dạy học nhằm phát huy tính tích cực, tự lực sáng tạo học sinh Biên soạn số tập có liên quan đến chương "Mắt dụng cụ quang học" ...
 • 141
 • 179
 • 0

Dạy học dự án một số kiến thức chương Mắt các dụng cụ quang Vật lí lớp 11 ban cơ bản THPT nhằm phát huy tính tích cực, tự lực sáng tạo của học sinh

Dạy học dự án một số kiến thức chương Mắt và các dụng cụ quang Vật lí lớp 11 ban cơ bản THPT nhằm phát huy tính tích cực, tự lực và sáng tạo của học sinh
... 34 Chương DẠY HỌC DỰ ÁN MỘT SỐ KIẾN THỨC CHƯƠNG “MẮT VÀ CÁC DỤNG CỤ QUANG – VẬT LÍ LỚP 11 BAN CƠ BẢN THPT NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, TỰ LỰC VÀ SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH 2.1 Dạy học dự án nhằm phát ... dạy học dự án nhằm phát huy tính tích cực sáng tạo học sinh Chương 2: Dạy học dự án số kiến thức chương Mắt dụng cụ quang - Vật lớp 11 ban THPT nhằm phát huy tính tích cực lực sáng tạo học ... CỤ QUANG – VẬT LÍ LỚP 11 BAN CƠ BẢN THPT NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, TỰ LỰC VÀ SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH 34 2.1 Dạy học dự án nhằm phát huy tính tích cực, tự lực sáng tạo học sinh ...
 • 106
 • 456
 • 0

phát huy tính tích cực, tự lực sáng tạo của học sinh bằng việc tổ chức dạy học nhóm trong dạy học một số kiến thức phần “điện từ học” vật lí 11 thpt

phát huy tính tích cực, tự lực và sáng tạo của học sinh bằng việc tổ chức dạy học nhóm trong dạy học một số kiến thức phần “điện từ học” vật lí 11 thpt
... TRÌNH DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC PHẦN “ĐIỆN TỪ HỌC” VẬT LÍ 11 THPT THEO HƯỚNG TỔ CHỨC DẠY HỌC NHÓM NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, TỰ LỰC VÀ SÁNG TẠO TRONG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH 57 2.1 Phân tích ... Điện từ học vật 11 THPT Mục đích nghiên cứu Xây dựng tiến trình tổ chức dạy học nhóm dạy học số kiến thức phần “Điện từ học vật 11 THPT nhằm phát huy tích tích cực, tự lực sáng tạo học sinh, ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH Tô Quốc Rạng PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, TỰ LỰC VÀ SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH BẰNG VIỆC TỔ CHỨC DẠY HỌC NHÓM TRONG DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC PHẦN “ĐIỆN...
 • 195
 • 180
 • 0

Luận văn tốt nghiệp: phương pháp thực nghiệm trong khi dạy học chương “các định luật bảo toàn” vật lí cơ bản 10, theo hướng phát huy tính tích cực, tự lực sáng tạo của học sinh miền núi.

Luận văn tốt nghiệp: phương pháp thực nghiệm trong khi dạy học chương “các định luật bảo toàn” vật lí cơ bản 10, theo hướng phát huy tính tích cực, tự lực và sáng tạo của học sinh miền núi.
... học vật CHƯƠNG II: Sử dụng phương pháp thực nghiệm dạy học phát giải vấn đề dạy học chương “Các định luật bảo toàn” vật 10, theo hướng phát huy tính tích cực, tự lực sáng tạo học sinh miền ... QUYẾT VẤN ĐỀ KHI DẠY HỌC CHƯƠNG “CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN” VẬT LÍ CƠ BẢN 10, THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, TỰ LỰC VÀ SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH MIỀN NÚI.45 2.1 Đề xuất tiến trình dạy học phát giải ... CAM ĐOAN Luận văn: sử dụng phương pháp thực nghiệm dạy học phát giải vấn đề dạy học chương “các định luật bảo toàn” vật 10, theo hướng phát huy tính tích cực, tự lực sáng tạo học sinh miền núi...
 • 141
 • 1,245
 • 13

Sử dụng phương pháp thực nghiệm trong dạy học phát hiện giải quyết vấn đề khi dạy học chương các định luật bảo toàn vật lý cơ bản 10, theo hướng phát huy tính tích cực, tự lực sáng tạo của học sinh miền núi

Sử dụng phương pháp thực nghiệm trong dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề khi dạy học chương các định luật bảo toàn vật lý cơ bản 10, theo hướng phát huy tính tích cực, tự lực và sáng tạo của học sinh miền núi
... GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ KHI DẠY HỌC CHƢƠNG “CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN” VẬT LÍ CƠ BẢN 10, THEO HƢỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, TỰ LỰC VÀ SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH MIỀN NÚI 2.1 Đề xuất tiến trình dạy học phát giải ... học vật lí CHƢƠNG II: Sử dụng phƣơng pháp thực nghiệm dạy học phát giải vấn đề dạy học chƣơng Các định luật bảo toàn vật 10, theo hƣớng phát huy tính tích cực, tự lực sáng tạo học sinh miền ... KHI DẠY HỌC CHƢƠNG “CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN” VẬT LÍ CƠ BẢN 10, THEO HƢỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, TỰ LỰC VÀ SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH MIỀN NÚI 37 2.1 Đề xuất tiến trình dạy học phát giải...
 • 115
 • 463
 • 0

Tổ chức dạy học theo góc kiến thức quang học bậc trung họcsở nhằm phát huy tính tích cực, tự lực sáng tạo của học sinh TT)

Tổ chức dạy học theo góc kiến thức quang học bậc trung học cơ sở nhằm phát huy tính tích cực, tự lực và sáng tạo của học sinh TT)
... trình tổ chức dạy theo góc môn vật lí bậc THCS 2.5 Dạy học theo góc với việc phát huy tính tích cực, tự lực sáng tạo học sinh dạy học Vật lí 2.5.1 Tính tích cực nhận thức học tập * Khái niệm: Theo ... cực, tự lực, sáng tạo học sinh học tập + Hoạt động dạy học trường phổ thông + Dạy học theo góc - Điều tra thực trạng DHTG dạy học theo hướng phát triển tính tích cực, tự lực, sáng tạo HS dạy học ... tổ chức dạy học theo góc nội dung kiến thức phần Quang học nhằm phát huy tính tích cực, tự lực sáng tạo học sinh học tập Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu tài liệu liên quan đến: + Tính tích cực,...
 • 27
 • 360
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: vận dụng dạy học nhóm theo hƣớng phát huy tính tích cực tự lực và sáng tạo của học sinh khi dạy chƣơng cảm ứng điện từ vật lý 11 thptvận dụng dạy học nhóm theo hướng phát huy tính tích cực tự lực và sáng tạo của học sinh khi dạy chương cảm ứng điện từ vật lí 11 thptvài kinh nghiệm phát huy tính tích cực chủ động của học sinh trong giờ tiếng việtmot so bien phap phat huy tinh tich cuc chu dong cua tre trong hdntsangs kiến kinh nghiệm phat huy tinh tich cuc chu ddong cua hoc sinh trong day tieng vietskkn làm thế nào để phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo cho trẻ 5 – 6 tuổi trong hoạt động tạo hìnhvận dụng quan điểm dạy học phát huy tính tích cực chủ động và trí thông minh của học sinh vào dạy học tác phẩmxác lập vị trí chủ thể của người học bảo đảm tính tự giác tích cực chủ động và sáng tạo của hoạt động học tập được thực hiện độc lập hoặc trong giao lưumột vài kinh nghiệm phát huy tính tích cực tư duy sáng tạo cho học sinh thông qua dạy bài tập khoảng cách trong không gianthiết kế quá trình dạy học nhằm phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo khi dạy một số bài thí nghiệm thực hành vật lý ở trường thpt ban khoa học tự nhiênsang kien kinh nghiem phat huy tinh tich cuc cua hoc sinh lop 10 trong viec tim tap xac dinh cua hoc sinhmot so phuong phap day hoc nham phat huy tinh tich cuc chu đong sang tao cua hoc sinh thcs trong cac bai ve tranh de taisáng kiến kinh nghiệm phát huy tính tích cực của học sinh qua việc giải toán phân tích đa thức thành nhân tửđổi mới phương pháp dạy học môn vật lý nhằm phát huy tính tích cực chủ động của học sinh qua một số tiết dạy lớp 11sang kien kinh nghiem phat huy tinh tich cucĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông góc