Câu hỏi ôn tập SÓNG ÂM

Câu hỏi ôn tập sóng cơ học

Câu hỏi ôn tập sóng cơ học
... Ở nhiệt độ, tốc độ truyền sóng âm không khí nhỏ tốc độ truyền sóng âm nước B Sóng âm truyền môi trường rắn, lỏng khí C Sóng âm không khí sóng dọc D Sóng âm không khí sóng ngang 4: Một sợi dây ... biểu sau nói sóng cơ? A Bước sóng khoảng cách hai điểm gần phương truyền sóng mà dao động hai điểm pha B Sóng truyền chất lỏng sóng ngang C Sóng truyền chất rắn sóng dọc D Bước sóng khoảng cách ... 3: Trên phương truyền sóng có hai điểm M N cách 80 cm Sóng truyền theo chiều từ M đến N với bước sóng  1,6 m Coi biên độ sóng không đổi trình truyền sóng Biết phương trình sóng N u N  0, 08cos...
 • 5
 • 59
 • 0

99 CÂU HỎI ÔN TẬP SÓNG CƠ CÓ DÁP ÁN Megabook

99 CÂU HỎI ÔN TẬP SÓNG CƠ CÓ DÁP ÁN Megabook
... vòng sóng tròn đồng tâm lan rộng mặt nước thể kết luận điều gì? A Sóng nước sóng dọc B sóng nước sóng ngang C sóng nước biên độ giảm dần D Cả B C 54 Ta coi biên độ sóng không đổi nào? A Sóng ... nhấp nhô theo sóng nước mà không dạt vào bờ, kết luận điều gì? A Sóng nước sóng dọc B súng nước sóng ngang C Đang tượng giao thoa D Không kết luận 59 Chọn phát biểu nói sóng học: A Sóng học lan ... truyền sóng âm thay đổi theo nhiệt độ C Sóng âm không truyền chân không D Sóng âm sóng dọc truyền chất rắn, lỏng khí 71: Chọn phát biểu sai nói truyền sóng môi trường: A Sóng truyền không mang...
 • 9
 • 199
 • 0

Câu hỏi ôn tập về Dòng điện xoay chiều - Dao động và sóng điện từ ppt

Câu hỏi ôn tập về Dòng điện xoay chiều - Dao động và sóng điện từ ppt
... cường độ dòng điện dây truyền tải điện Câu6 : Dòng điện xoay chiều ba pha tạo A Một máy phát điện xoay chiều ba pha B Ba máy phát điện xoay chiều pha độc lập C Ba dòng điện pha lệch pha  đôi Câu ... mạch dao động gồm cuộn dây L tụ điện C thực dao động điện từ tự Để tần số dao động riêng mạch dao động giảm lần phảI thay tụ điện C tụ điện C, có giá trị A C, = 4C C, = B C, = C C C, = 2C D C Câu4 3 ... đại tụ điện Q0 cường độ dòng điện cực đại mạch I0 chu kỳ dao động điện từ mạch A T = 2 Q0 I0 B T = 2LC C T = 2 I0 Q0 D T = 2QoIo Câu4 5: Trong mạch dao động điện từ LC, điện tích tụ điện biến...
 • 9
 • 265
 • 1

CÂU HỎI ÔN TẬP VẬT LÍ 12 PHẦN SÓNG CƠ HỌC docx

CÂU HỎI ÔN TẬP VẬT LÍ 12 PHẦN SÓNG CƠ HỌC docx
... Phát biểu sau sai nói sóng dừng a, Sóng có nút bụng cố định không gian gọi sóng dừng b, Khoảng cách nút liên tiếp  /2 c, Sóng dừng giao thoa sóng kết hợp tần số ngược pha d, Sóng dừng xảy sợi dây ... lên cao lần 21 giây đo khoảng cách đỉnh sóng liên tiếp m Vận tốc truyền sóng mặt biển là: a 0,5 m/s b m/s c m/s d m/s 20 Người ta tạo nguồn sóng âm tần số 612 Hz nước, vận tốc âm nước 1530 m/s Khoảng ... c, L(B) = lg Io Io Io I d, L(B) = ln Io 18 Vận tốc âm nước 1500m, không khí 330 m/s Khi âm truyền từ không khí vào nước, bước sóng thay đổi: a lần b lần c 4,5 lần d 4,55 lần 19 Một người quan sát...
 • 4
 • 213
 • 0

Tuyển tập câu hỏi ôn tập về sóng ánh sáng pptx

Tuyển tập câu hỏi ôn tập về sóng ánh sáng pptx
... 0,6 (m) Xác định vị trí vân sáng trùng gần vân trung tâm vân sáng bậc mấy? a Bậc Bậc b Bậc Bậc4 c Bậc Bậc d Bậc Bậc Câu 49 Câu không đúng? A.Quang phổ hình ảnh dải sáng màu biến thiên liên tục ... n n D = no; v = c.n Câu 47: giao thoa I Âng dùng ánh sáng trắng ta thu đợc vạch sáng trắng giữa, liền bên vạch tối Đó vân tối bậc mấy? a Bậc b Bậc c Bậc Bậc d Kết khác Câu 48: giao thoa I Âng ... chính? a Hớng chùm sáng cần phân tích vào mặt bên Lăng kính C Tạo chùm sáng cần phân tích chùm song song b Tăng độ phân giải máy D Tăng cờng độ sáng chiếu vào Lăng kính phân tích ánh sáng ...
 • 4
 • 203
 • 0

100 câu hỏi ôn tập chương Sóng ánh sáng và lượng tử ánh sáng

100 câu hỏi ôn tập chương Sóng ánh sáng và lượng tử ánh sáng
... ánh sáng có bước sóng lớn số ánh sáng đơn sắc: đỏ, vàng, lam, tím A ánh sáng vàng B ánh sáng tím C ánh sáng lam D ánh sáng đỏ Câu 22: Trong thí nghiệm Young giao thoa ánh sáng, bước sóng ánh sáng ... trường suốt ánh sáng đỏ lớn chiết suất môi trường ánh sáng tím Câu 82: Theo thuyết lượng tử ánh sáng lượng A photon tỉ lệ thuận với bước sóng ánh sáng tương ứng với photon B photon lượng nghỉ ... tia khúc xạ vàng D tia khúc xạ ánh sáng vàng, tia sáng lam bị phản xạ toàn phần Câu 66: Khi nói thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu sau đúng? A Ánh sáng tạo hạt gọi photon B Năng lượng photon...
 • 13
 • 212
 • 2

Câu hỏi ôn tập Âm nhạc 6

Câu hỏi ôn tập Âm nhạc 6
... Câu 13: ( Trang 52 ) Nêu sơ lợc nhạc hát nhạc đàn Câu 14: Lập bảng: ( Tất hát + TĐN + Âm nhạc thờng thức) Ví dụ Bài 1: Tên hát Tiếng chuông cờ Lên đàng Làng Đi cấy ... Hoá Hoàng Lân III - Bài tập: Viết đoạn nhạc gồm ô nhịp nhịp4 , sử dụng hợp lý kí hiệu âm nhạc học? ( Dấu lặng đen, dấu lặng đơn, dấu luyến, dấu quay lại ) Bài 2: Viết đoạn nhạc gồm ô nhịp nhịp4 ... đoạn nhạc gồm ô nhịp nhịp4 , sử dụng hợp lý kí hiệu âm nhạc học? ( Dấu lặng đen, dấu lặng đơn, dấu luyến, dấu quay lại ) Bài 3: Xắp sếp lại khuông vạch nhịp Bài 4: Hãy điền hình nốt thiếu...
 • 2
 • 344
 • 0

câu hỏi ôn tập hết chương môn vật lý phần sóng

câu hỏi ôn tập hết chương môn vật lý phần sóng cơ
... sau không A Dao động âm nghe có tần số miền từ B Sóng siêu âm sóng âm mà tai người không nghe 16Hz đến 20kHz thấy C Về chất vật sóng âm, sóng siêu âm, sóng D Trong chất khí sóng âm sóng dọc, ... C©u 58 : Chọn câu trả lời Người ta nói sóng dừng trường hợp đặc biệt giao thoa sóng A sóng dừng giao thoa sóng B sóng dừng giao thoa sóng một phương truyền sóng phương truyền sóng C sóng dừng xảy ... phản xạ sóng vật cản cố định, phát biểu sau đúng? A Tần số sóng phản xạ nhỏ tần số B Sóng phản xạ pha với sóng tới điểm phản xạ sóng tới C Sóng phản xạ ngược pha với sóng tới điểm D Tần số sóng...
 • 10
 • 139
 • 1

tuyển tập 100 câu hỏi ôn tập môn vật lý phần dao động sóng và điều hòa

tuyển tập 100 câu hỏi ôn tập môn vật lý phần dao động sóng và điều hòa
... truyền dao động D Đều liên quan đến dao động phần tử môi trường truyền dao động Sóng điện từ có tần số 15 MHz thuộc loại sóng : sóng cực ngắn B sóng trung sóng ngắn D sóng dài Một mạch dao động ... Cho tần số sóng mang 800 kHz Khi dao động âm tần có tần số 1000 Hz thực dao động toàn phần dao động cao tần thực số dao động toàn phần B 625 D 1000 A 1600 C 800 C©u 100 : Khi nói sóng điện từ, ... nhịp điệu dao động âm tần (chu kì) dao động cao tần biến tần số dao động âm tần thành tần số D làm cho biên độ dao động cao tần biến đổi theo nhịp điệu dao động cao tần (chu kì) dao động âm tần...
 • 12
 • 244
 • 0

CÂU HỎI ÔN TẬP ÂM HỌC KIẾN TRÚC

CÂU HỎI ÔN TẬP ÂM HỌC KIẾN TRÚC
... âm Tiêu chuẩn số cách âm không khí va chạm kết phân cách nhà dân dụng (TCXDVN 277:2002) 9) Các loại sàn cách âm Bài tập 1) Phép tính âm học thứ : toán áp dụng công thức tính độ suy giảm mức âm ... định nghĩa mức âm, cường độ âm, thời gian âm vang, lượng hút âm tương đương, hệ số truyền âm khả cách âm không khí, định luật khối lượng CAKK… Tháng Sáu, 2009 Giảng viên phụ trách môn học TS.KTS ... tính âm học thứ hai: tính mức âm tổng hợp nhiều nguồn phép tính cộng lượng ( không sử dụng “phép cộng dồn”) 3) Áp dụng công thức Sabine - để tính lượng hút âm phòng với mức chứa khác thời gian âm...
 • 3
 • 525
 • 3

các câu hỏi ôn tập phần sóng điện từ

các câu hỏi ôn tập phần sóng điện từ
... tng phn x v khỳc x D bc súng A: D 103 25 Mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm có L = (H) Để tần số dao động điện từ mạch 1000Hz điện dung C tụ điện phải có giá trị A 10 ( H ) 109 (H ) 10 C (H ) ... tr khỏc A: C 27 Một mạch dao động điện từ LC có L = 0,1( H ) C = 10 àF Tại thời điểm cờng độ dòng điện qua cuộn cảm 0,03(A) hiệu điện hai tụ 4V Cờng độ dòng điện cực đại mạch A 5.102 ( A) B 0,03...
 • 21
 • 186
 • 0

ĐẠI CƯƠNG về cơ THỂ SỐNG và HẰNG TÍNH nội môi câu hỏi ôn tập

ĐẠI CƯƠNG về cơ THỂ SỐNG và HẰNG TÍNH nội môi  câu hỏi ôn tập
... A Đúng B Sai ►Hằngtínhnộimôi Hằngtínhnộimôi (homeostasis) làđiềukiệnđểtạora: A Sựổnđịnhmôitrườngbêntrongcơthểtronggiớihạnsinhlý B Nhữngđápứngvớikíchthíchtừtrongvàngoàic thể C Mứctiêuhaonănglượngthấpnhấtmàvẫnđảmbảođượcchứcnăngcủachúng ... Mụcđíchcủađiềuhòangượcâmtính A Điềuhòahoạtđộngcácmôcủac thể B Điềuhòanồngđộcácchấttrongdịchngoạibào C Duytrìsựổnđịnhnộimôi D Duytrìnhiệtđ hằng ịnhchosựổnđịnhcácchứcnăngc thể ►Điềuhoàchứcnăng>Cơchếđiềuhoàngược>Điềuhoàngượcdươngtính ... Đượcthànhlậptrongđờisống, sauquátrìnhluyệntập B Cung PXCĐK cốđịnh C Trungtâm vỏnão D Khôngphụthuộcvàotínhchấtcủatácnhânkíchthíchvàbộphậncảmthụ ►Điềuhoàchứcnăng>Điềuhoàbằngđườngthểdịch 15 Yếutốđiềuhoàbằngđườngthểdịchchủyếulà:...
 • 6
 • 99
 • 2

CÂU hỏi ôn tập môn QUẢN lý lưu vực SÔNG

CÂU hỏi ôn tập môn QUẢN lý lưu vực SÔNG
... chức quốc tế quản lý, bảo vệ tài nguyên nước lưu vực sông • Theo Điều ND 120/2008 quản lưu vực sông Chính phủ, Nội dung quản lưu vực sông bao gồm nội dung sau: Xây dựng đạo công tác điều ... phục hậu tác hại nước gây lưu vực sông Điều hòa, phân bổ tài nguyên nước, trì dòng chảy tối thiểu sông; chuyển nước tiểu khu vực lưu vực sông, từ lưu vực sông sang lưu vực sông khác Thanh tra, kiểm ... tế nên phải quản lý, sử dụng bảo vệ có hiệu Trình bày nguyên tắc quản nội dung quản LVS? • Theo Điều ND 120/2008 quản lưu vực sông Chính phủ, Nguyên tắc quản lưu vực sông dựa theo...
 • 20
 • 260
 • 0

Câu hỏi ôn tập trắc nghiệm môn Quản trị mạng

Câu hỏi ôn tập trắc nghiệm môn Quản trị mạng
... Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu b 15 GB c 1,5 GB d 2,0 GB Yêu cầu không gian đĩa cứng trống tối thiểu cho cài đặt Windows server 2003 ... 192.168.1.129)/24 a Máy A, B mạng b Máy A, C mạng c Máy A, B, C mạng d Tất không mạng Câu 34 Lệnh dùng thấy tất th mục share mạng a NET VIEW b NET USE c NET SEND d NET SHARE Câu 35 Các hệ điều hành ... Máy không thuộc mạng c Máy nằm mạng có máy Windows server 2003 sử dụng Active Directory d hai ý a, b Câu 32 Máy tính thành viên Domain khi: a Máy nằm mạng nhỏ, phân tán máy không thuộc mạng b...
 • 17
 • 5,273
 • 98

Cau hoi on tap mon duong loi cong san chuong 1.doc

Cau hoi on tap mon duong loi cong san chuong 1.doc
... nông dân.Trong đó,chống đế quốc ,giải phóng dân tộc nhiêm vụ hàng đầu Câu3:Phân tích phong trào yêu nước.Ý nghĩa phong trào đó? Trả lời; *Các phong trào yêu nước theo khuynh hướng phong kiến vừa ... đình phong kiến nhà Nguyễn ký hiệp ước ácmăng năm 1883 Patơnốt năm 1884,đầu hang thục dân Pháp,song phong trào chống thực dân Pháp xâm lược diễn ra.Phong trào Cần Vương(1885-1896),một phong trào ... Câu4:Nguyên nhân thất bại phong trào yêu nước nước ta theo khuynh hướng Tư sản-phong kiến đầu kỷ 20 Phong trào yêu nước bị thất bại trước đàn áp đẫm máu đế quốc phong kiến tay sai Nguyên nhân...
 • 8
 • 4,126
 • 77

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi ôn tập động vật không xương sốngcâu hỏi ôn tập amp thảo luậncâu hỏi ôn tậpcâu hỏi ôn tậpcâu hỏi ôn tậpcâu hỏi ôn tập địa 9câu hỏi ôn tập triết họccâu hỏi ôn tập đường lốicâu hỏi ôn tập điện tử viễn thôngcâu hỏi ôn tập thương mại điện tửcâu hỏi ôn tập địa lýcâu hỏi ôn tập môn tư tưởngcâu hỏi ôn tập sinh lý máucâu hỏi ôn tập dao động điều hòacâu hỏi ôn tập quản trị họcTrình bày nhân tố thành công đối với công tác quản trị tài chínhPhân tích và đánh giá vai trò của giám đốc tài chính trong các doanh nghiệp và sự cần thiết chức danh này trong DN VNPhân tích và bình luận về tự do hóa thương mạiĐề minh họa môn Toán THPT quốc gia 2018Hướng dẫn sử dụng virtualbox để tạo máy ảo chạy windows 7skkn Một số biện pháp dạy học sinh viết đúng chính tả cho học sinh lớp 1Show and tell 1 student book fullTiny talk 2a student bookTiny talk 2b workbookTiny talk 3 teachers bookTiny talk 3a student bookBáo cáo TN đề tài trục lợi bảo hiểm và giải pháp nhằm hạn chế trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại cty pjicoPhotoshop CS4 javascript refBáo cáo TN đề tài bảo hiểm gián đoạn kinh doanh tại bảo việt hà nội giai đoạn 1998 2001Báo cáo TN đề tài một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tại công ty bảo hiểm nhân thọ hà nộiBáo cáo TN đề tài trục lợi bảo hiểm và giải pháp nhằm hạn chế trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại cty pjicoBài thơ ngồ ngộ kiêu saNghệ thuật quân sự của Nguyễn HuệMối quan hệ biện chứng giữa tự nhiên và xã hội phân tích vấn đề bảo vệ môi trường hiện nay ở việt namZhang et al 2015 journal of food science