Khảo sát hệ thống biểu tượng, điển tích trong dân ca quan họ bắc ninh

Khảo sát hệ thống biểu tượng, điển tích trong dân ca quan họ bắc ninh

Khảo sát hệ thống biểu tượng, điển tích trong dân ca quan họ bắc ninh
... dân ca Quan họ hệ thống biểu tượng, điển tích dân ca Quan họ Bắc Ninh Chương 2: Hệ thống biểu tượng ý nghĩa biểu tượng dân ca Quan họ Bắc Ninh Chương 3: Hệ thống điển tích ý nghĩa điển tích dân ... từ dân ca Quan họ 13 1.2 Biểu tượng điển tích dân ca Quan họ Bắc Ninh 20 1.2.1 Khái niệm biểu tượng, điển tích 20 1.2.2 Khảo sát xuất biểu tượng điển tích dân ca Quan họ Bắc ... VỀ DÂN CA QUAN HỌ VÀ HỆ THỐNG BIỂU TƯỢNG, ĐIỂN TÍCH TRONG DÂN CA QUAN HỌ BẮC NINH 1.1 Dân ca Quan họ Bắc Ninh 1.1.1 Hoàn cảnh nảy sinh 1.1.2 Làng Quan họ Lối chơi Quan họ...
 • 59
 • 177
 • 0

Mối quan hệ giữa âm nhạc của thanh điệu trong lời thơ lục bát với giá trị cao độ của giai điệu trong dân ca quan họ Bắc Ninh lời cổ[142112][142112]

Mối quan hệ giữa âm nhạc của thanh điệu trong lời thơ lục bát với giá trị cao độ của giai điệu trong dân ca quan họ Bắc Ninh lời cổ[142112][142112]
... đầu mối quan hệ điệu tiếng Việt với mô hình âm điệu giai điệu dân ca Quan họ Bắc Ninh lời cổ Chương Một số nhận xét mối quan hệ âm vực điệu lời thơ lục bát với giá trị cao độ giai điệu dân ca Quan ... tương ứng âm vực điệu lời thơ lục bát với giá trị cao độ giai điệu dân ca Quan họ Bắc Ninh lời cổ, cụ thể tương ứng điệu âm tiết lời thơ lục bát với cao thấp mô hình nốt nhạc dân ca Quan họ Mục ... NHẬN XÉT VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA ÂM VỰC CỦA THANH ĐIỆU TRONG LỜI THƠ LỤC BÁT VỚI GIÁ TRỊ CAO ĐỘ CỦA GIAI ĐIỆU TRONG DÂN CA QUAN HỌ BẮC NINH LỜI CỔ 64 3.1 Âm vực Thanh điệu lời thơ sở việc...
 • 118
 • 379
 • 2

Qúa trình truyền thông về di sản văn hóa phi vật thể dân ca quan họ Bắc Ninh trên báo in (khảo sát báo Bắc Ninh, Văn hóa; Tạp chí văn hóa nghệ thuật, Văn hóa d

Qúa trình truyền thông về di sản văn hóa phi vật thể dân ca quan họ Bắc Ninh trên báo in (khảo sát báo Bắc Ninh, Văn hóa; Tạp chí văn hóa nghệ thuật, Văn hóa d
... di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam:  Đờn ca tài tử Nam Bộ 1.2.2 Nguồn gốc D n ca Quan họ Bắc Ninh D n ca Quan họ (còn gọi D n ca Quan họ Bắc Ninh, D n ca Quan họ Bắc Giang hay D n ca Quan họ ... KINH NGHIỆM VÀ GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ D N CA QUAN HỌ BẮC NINH TRÊN BÁO IN 66 3.1 Kinh nghiệm truyền thông di sản văn hóa phi vật thể D n ca Quan họ Bắc Ninh ... Ninh báo in 66 3.1.1 Thuận lợi trình truyền thông di sản văn hóa phi vật thể D n ca Quan họ Bắc Ninh báo in 66 3.1.2 Hạn chế trình truyền thông di sản văn hóa phi vật thể D n ca...
 • 203
 • 474
 • 1

translation equivalence of terms in quan ho bac ninh folk songs = tương đương trong dịch thuật ngữ dân ca quan họ bắc ninh

translation equivalence of terms in quan ho bac ninh folk songs = tương đương trong dịch thuật ngữ dân ca quan họ bắc ninh
... UNIVERSITY OF LANGUAGES & INTERNATIONAL STUDIES FACULTY OF POST- GRADUATE VƢƠNG THỊ THANH NHÀN TRANSLATION EQUIVALENCE OF TERMS IN QUAN HO BAC NINH FOLK SONGS (Tương đương dịch thuật ngữ dân ca Quan Họ ... form equivalents of terms in Quan Ho Bac Ninh folk songs? - What are the suggested equivalents of terms in Quan Ho Bac Ninh folk songs? III Scope of the study Within the limitation of time and reference ... with Quan Ho Bac Ninh terms as culture-specific items Finally, several suggested translations of key terms in Bac Ninh Quan Ho folk songs will be given In brief, these aims can be summarized into...
 • 86
 • 381
 • 0

Vấn đề tương đương trong dịch thuật ngữ dân ca Quan họ Bắc Ninh

Vấn đề tương đương trong dịch thuật ngữ dân ca Quan họ Bắc Ninh
... bảng thuật ngữ Việt – Anh hoàn chỉnh dân ca Quan họ Bắc Ninh Do hạn chế thời gian tài liệu tiếng Anh Quan họ Bắc Ninh chưa có nhiều Việt Nam nên tác giả tập trung tìm hiểu thuật ngữ Quan họ thuộc ... pháp công cụ nghiên cứu tương ứng 2.1 Thống kê thuật ngữ Quan họ Bắc Ninh tiếng Việt Để hiểu rõ nội hàm thuật ngữ Quan họ Bắc Ninh tiếng Việt, tài liệu chủ đạo Quan họ học giả lớn lĩnh vực Hồng ... bảng thuật ngữ Quan họ Bắc Ninh tiếng Việt, với giải thích cụ thể ý nghĩa thuật ngữ thuộc nhóm: nguồn gốc & hình thức sinh hoạt Quan họ, âm nhạc Quan họ, trang phục Quan họ Với nhóm thuật ngữ...
 • 8
 • 169
 • 0

Quá trình truyền thông về di sản văn hóa phi vật thể dân ca quan họ bắc ninh trên báo in

Quá trình truyền thông về di sản văn hóa phi vật thể dân ca quan họ bắc ninh trên báo in
... luận văn Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ BÁO CHÍ TRUYỀN THÔNG VÀ DÂN CA QUAN HỌ BẮC NINH 1.1 Truyền thông trình truyền thông 1.2 Di sản văn hóa phi vật thể Dân ca Quan họ Bắc ... thể Dân ca Quan họ Bắc Ninh 12 Tiểu kết chương 27 Chương 2: PHÂN TÍCH QUÁ TRÌNH TRUYỀN THÔNG VỀ DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ DÂN CA QUAN HỌ BẮC NINH TRÊN BÁO IN 28 2.1 ... trình truyền thông 28 2.2 Giai đoạn 1: Từ tháng 6/2001 đến hết tháng 7/2004 – Giai đoạn trước Việt Nam làm hồ sơ đệ trình UNESCO công nhận Dân ca Quan họ Bắc Ninh di sản văn hóa phi vật thể...
 • 5
 • 122
 • 1

Luận văn nghiên cứu khảo sát hệ thống điều khiển mức nước trong bao hơi của lò hơi bao hơi nhà máy nhiệt điện

Luận văn nghiên cứu khảo sát hệ thống điều khiển mức nước trong bao hơi của lò hơi bao hơi nhà máy nhiệt điện
... thiệu chung hệ thống điều khiển Hệ thống điều khiển nh máy nhiệt điện l hệ thống điều khiển có cấu trúc phức tạp với h ng trăm mạch vòng điều khiển khác nhau, giám sát v điều khiển h ng ... Chơng 3: khảo sát hệ thống v điều chỉnh có để điều chỉnh mức nớc bao 33 3.1 Chức v nhiệm vụ điều khiển mức nớc bao 33 3.2 Sơ đồ nguyên lý hệ thống điều khiển mức nớc bao 34 3.3 Sơ đồ điều khiển ... 2.1.7 Cân lợng 18 2.2 19 Tổng quan hệ thóng điều khiển 2.2.1 l đối tợng điều khiển 19 2.2.2 Giới thiệu chung hệ thống điều khiển 19 2.2.3 Hệ thống điều khiển phụ tải nhiệt 21 2.2.4...
 • 107
 • 2,055
 • 6

Tài liệu Khảo sát hệ thống cung cấp điện của công ty giấy Bãi Bằng ppt

Tài liệu Khảo sát hệ thống cung cấp điện của công ty giấy Bãi Bằng ppt
... GIỚI THIỆU HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN CỦA CÔNG TY GIẤY BÃI BẰNG Dương Tuy Tương - 4099 18 KHẢO SÁT HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN CÔNG TY GIẤY BÃI BĂNG Chương III - Khảo sát hệ thống cung cấp điện phân xưởng ... KHẢO SÁT HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN CÔNG TY GIẤY BÃI BĂNG Chương III - Khảo sát hệ thống cung cấp điện phân xưởng nguyên liệu CHƯƠNG I Giới thiệu tổng quan công ty giấy BãI Bằng Công ty giấy Bãi ... 45 KHẢO SÁT HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN CÔNG TY GIẤY BÃI BĂNG Chương III - Khảo sát hệ thống cung cấp điện phân xưởng nguyên liệu CHƯƠNG III KHẢO SÁT HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN CỦA PHÂN XƯỞNG NGUYÊN LIỆU...
 • 109
 • 403
 • 1

khảo sát hệ thống phun xăng điện tử động cơ 1fz-fe lắp trên xe toyota land cruser

khảo sát hệ thống phun xăng điện tử động cơ 1fz-fe lắp trên xe toyota land cruser
... tỉí âäüng cå 1FZ-FE Kho sạt hãû thäúng phun * Bäü xục tạc ba chỉïc nàng.í KHO SẠT HÃÛ THÄÚN GPHUN XÀNG ÂIÃÛN TỈÍ ÂÄÜN G CÅ 1FZFE - Xe Toyota Landcruser ton nàng âỉåüc làõp âäüng cå phun xàng âiãưu ... ÂÄÜN G CÅ 1FZ-FE 2.1 GIÅÏI THIÃÛU CHUNG SVTH : Nguùn Ngc Ho - Låïp 97C4A Trang 22 Âäư ạn täút nghiãûp xàng âiãûn tỉí âäüng cå 1FZ-FE Kho sạt hãû thäúng phun - Xe Toyota Landcruiser l loải xe lỉỵ ... täút nghiãûp xàng âiãûn tỉí âäüng cå 1FZ-FE Kho sạt hãû thäúng phun giäúng xe Landcruser thán di nhỉng hçnh dạng hiãûn âải, nhiãưu âỉåìng cong hån, cọ âáưu xe hçnh dạng củ thãø...
 • 97
 • 473
 • 3

khảo sát hệ thống phun xăng điện tử động cơ 1fz-fe

khảo sát hệ thống phun xăng điện tử động cơ 1fz-fe
... âäüng cå 1FZ-FE Kho sạt hãû thäúng phun Hçnh 3.20: Kãút cáúu vi phun : Cün dáy kêch tỉì : Âáưu näúi âiãûn : Lc xàng : L xo : Li tỉì : Kim phun - Vi phun hoảt âäüng bàòng âiãûn tỉì, phun nhiãn ... cå 1FZ-FE Kho sạt hãû thäúng phun theo sỉû thay âäøi ca nhiãût âäü nỉåïc lm mạt Nhiãût âäü nỉåïc lm mạt chuøn thnh tên hiãûu âiãûn v gỉíi âãún ECU, ECU s phn häưi lải cho vi phun v vi phun s phun ... cå 1FZ-FE Kho sạt hãû thäúng phun Hçnh 2.1 : Màût càõt ngang âäüng cå 1FZ-FE SVTH : Nguùn Ngc Ho - Låïp 97C4A Trang 17 Âäư ạn täút nghiãûp xàng âiãûn tỉí âäüng cå 1FZ-FE Kho sạt hãû thäúng phun...
 • 67
 • 254
 • 0

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU VÀ KHẢO SÁT HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN ĐẦU MÁY D12E

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU VÀ KHẢO SÁT HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN ĐẦU MÁY D12E
... Trang 16 ỏn tt nghip GVHD: Nguyn Mnh H truyền động đầu máy diesel TĐ khí TĐ thuỷ lực TĐ thuỷ tĩnh TĐ thuỷ động điện điện MC TĐ khí nén TĐ điện XC TĐ điện HH Hỡnh 2.6: S phõn loi kiu truyn ... trng CHNG III NGHIấN CU, KHO ST H TRUYN NG IN U MY D12E 3.1 Kt cu v cỏc thụng s h thng truyn ng in u mỏy D12E: 3.1.1 S lc v kt cu u mỏy D12E: u mỏy D12E c trang b giỏ chuyn hng (mi giỏ cú trc bỏnh ... cỏc cu chỡ t ng t J n J12 ct mch in trng hp s c 3.2 Phn ng lc u mỏy D12E: 3.2.1 Gii thiu chung: u mỏy diezel truyn ng in D12E chy v trỡ tc yờu cu bng cỏch iu chnh t hp ng lc ca nú l ng c K6S.230DR...
 • 119
 • 447
 • 0

KHẢO sát hệ THỐNG CUNG cấp điện TRÊN ôtô CAMRY 5s FE

KHẢO sát hệ THỐNG CUNG cấp điện TRÊN ôtô CAMRY 5s FE
... GIỚI THIỆU HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN TRÊN ÔTÔ 1.1 KHÁI QUÁT 1.1.1 Vai trò hệ thống cung cấp điện ôtô Ôtô trang bị số hệ thống thiết bị điện để đảm bảo an toàn tiện nghi sử dụng Chúng cần điện suốt ... nguồn điện chiều nguồn lượng Một hệ thống cung cấp điện trang bị xe cung cấp nguồn chiều cho hệ thống thiết bị vừa nêu Tuy nhiên accu phóng điện động dừng dần hết điện Trang Hệ thống cung cấp điện ... nhận biết điện áp máy phát CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN TRÊN ÔTÔ Trang 33 Sơ đồ máy phát có cực M CHƯƠNG 2: HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆNTRÊN XE CAMRY 2.1 GIỚI THIỆU VỀ XE TOYOTA CAMRY ĐỜI...
 • 59
 • 778
 • 2

KHẢO sát hệ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG điện cơ cấu đẩy tay gầu

KHẢO sát hệ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG điện cơ cấu đẩy tay gầu
... có hệ truyền động nh: Hệ truyền động máy phát - động (F-Đ) Hệ truyền động máy điện khuyếch đại - động (MĐKĐ-Đ) Hệ truyền động khuyếch đại từ - động (KĐT - Đ) Hệ truyền động chỉnh lu Tiristo - động ... dạng điện áp nguồn lới xoay chiều, hệ số công suất cos hệ nói chung thấp Chơng Nguyên lý truyền động cấu đẩy tay gầu 4.1 Hệ truyền động điện máy phát động cấu đẩy tay gầu 4.1.1 Mạch động lực ... suất hệ 3.3 Hệ thống truyền động điện máy phát - động (F - Đ) 3.3.1 Cấu trúc hệ F - Đ đặc tính Khái quát máy xúc 23 Đồ án tôt nghiệp Chơng Hệ thống máy phát - động (F - Đ) hệ truyền động điện...
 • 65
 • 210
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giu gin phat huy luu truyen truyen thong van hoa dan ca quan ho bac ninhđồ án khảo sát hệ thống cung cấp điệnkhảo sát hệ thống phun xăng điện tử động cơ 1fzfe lắp trên xe toyota land cruserquy trình khảo sát hệ thống kiểm soát nội bộ trong chu trình mua hàng và thanh toánkhảo sát hệ thống điện thân xe ford focuskhảo sát hệ thống điện thân xe ford rangerkhao sat he thong quan ly sieu thi dien maykhảo sát hệ thống quản lý hàng điện tửkhảo sắt hể thông điện thân xe toyota carina 1990đồ án khảo sát hệ thông điện thân xe toyotakhảo sát hệ thống điện thân xe hyundai porter thuyết minh bản vẽcác mẫu biểu thu thập được qua quá trình khảo sát hệ thống1 khảo sát hệ thống và phân tích hiện trạng hệ thốnghệ thống biểu tượngkhảo sát hệ thống thông tinNghiên cứu thiết kế hệ thống GPS quan trắc liên tục cầu hệ dâytìm hiểu về hệ thống bôi trơnĐiều kiện và thực trạng phát triển các ngành công nghiệp ở trung quốcGIBBERELLIN và ỨNG DỤNGgiáo trình tài chính doanh nghiệp full chươngmô hình đào tạo kiến thức hôn nhân và gia đìnhQĐ BTC HỘI GIẢNG GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018báo cáo thực tập công ty cổ phần giải pháp công nghiệp ( industry solution cophương pháp nghiên cứu khoa họcKT 1 tiet anh 8 2017-2018ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt trên cây cà phê, hồ tiêu và cây ăn quả tại vùng trọng điểm tỉnh đak lakphân tích quá trình thay đổi và phát triển của th true vegBỘ ĐỀ TNKQ LỊCH SỬ 9 (TỰ LÀM THEO 8773 VÀ HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT)ứng dụng sản xuất biogas từ chất thải rắn hữu cơ có thể phân hủy sinh học và phân gia súcquản lý thương hiệu trong quá trình kinh doanhchuyên đề kết cấu liên hợp thép bê tôngBài 19. Đường giao thôngTuần 1. Có công mài sắt, có ngày nên kimSố 0 trong phép cộngLỚP 3 BÀI 3 MẶT NẠ CON THÚ- ĐM - SINH HOẠT CHUYÊN MÔN