Machine design, tập 84, số 18, 2012

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN -------Số: 18/2012/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ ppt

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN -------Số: 18/2012/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ ppt
... thị xã, thành phố Thủ trưởng quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./ TM ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Phạm Đình Cự DANH MỤC, CHƯƠNG TRÌNH ... KINH DOANH ĐỂ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH (Kèm theo Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND ngày 12/8/2012 UBND tỉnh) TT Tên nghề Số học Tổng số tiết đào tạo sinh/lớp giảng Lý...
 • 2
 • 153
 • 0

Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND potx

Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND potx
... đồng/m2 ĐOẠN ĐƯỜNG Số TT STT THEO QĐ 82 TÊN ĐƯỜNG GIÁ TỪ ĐẾN 187 Hồ Văn Long Nguyễn Thị Tú Đường số (Khu công nghiệp Vĩnh Lộc) 2.000 Tỉnh lộ 10 Cuối đường 2.000 Điều Quyết định có hiệu lực thi ... thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 Các nội dung khác không đề cập đến giữ nguyên theo Quyết định số 82/2011/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2011 Ủy ban nhân dân Thành phố Điều Chánh Văn phòng ... quận - huyện, Thủ trưởng quan, đơn vị, tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./ TM ỦY BAN NHÂN DÂN KT CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Hữu Tín ...
 • 2
 • 51
 • 0

Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND docx

Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND docx
... xuất, khu kinh tế thực theo quy định pháp luật hành Điều Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành thay Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND ngày 11/11/2011 UBND tỉnh Khánh Hòa việc ... nghề công chứng xác định thẩm quyền công chứng, chứng thực địa bàn tỉnh Khánh Hòa Điều Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc tổ chức thực Quyết định Điều Chánh Văn ... chứng theo quy định khoản Điều b/ Các hợp đồng, giao dịch khác (không phải hợp đồng, giao dịch quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất) mà pháp luật quy định Ủy ban nhân...
 • 3
 • 43
 • 0

Chỉ thị số 18/2012/CT-UBND pps

Chỉ thị số 18/2012/CT-UBND pps
... tục thực tốt Chỉ thị số 16/2011/CT-UBND ngày 22 tháng năm 2011 Ủy ban nhân dân tỉnh việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý Nhà nước đất đai địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Chỉ thị số 09/2007/CT-TTg ... 06 tháng năm 2007 Thủ tướng Chính phủ tăng cường quản lý sử dụng đất quy hoạch dự án đầu tư; Chỉ thị số 01/CT-BTNMT ngày 17 tháng năm 2010 Bộ Tài nguyên Môi trường việc tăng cường công tác quy ... đất cho đối tượng theo quy định khoản Điều Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 Chính phủ...
 • 6
 • 163
 • 0

Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND pps

Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND pps
... với thứ hạng giải Điều Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký Các nội dung khác Quy chế xét tặng Giải Báo chí tỉnh Yên Bái thực theo qui định Quyết định số 760/2007/QĐ-UBND ngày ... Nhà báo tỉnh, Thủ trưởng quan, đơn vị tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./ TM ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CHỦ TỊCH Nơi nhận: - Chính phủ; - Bộ Nội vụ; - Cục Kiểm tra...
 • 2
 • 140
 • 0

Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND doc

Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND doc
... + Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký thay Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 08/7/2011 UBND tỉnh Điều Chánh Văn phòng ... huyện, thành phố, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thủ trưởng quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành định này./ TM UỶ BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Lê Phước Thanh ...
 • 2
 • 41
 • 0

Journal of accounting, auditing finance tập 27, số 01, 2012 1

Journal of accounting, auditing finance tập 27, số 01, 2012 1
... 66 98 13 9 12 8 12 7 11 2 95 16 0 13 1 227 232 17 9 15 0 11 3 51 2,043 10 47 44 66 90 83 99 11 4 91 90 10 5 14 9 11 2 14 8 202 82 1, 537 14 25 49 95 11 7 11 6 12 1 10 7 10 4 14 0 11 8 18 1 205 17 4 12 4 75 35 1, 800 Downloaded ... FSURP 10 20 51 58 73 84 74 64 71 76 83 10 5 13 1 10 1 95 72 37 1, 205 15 45 81 110 12 2 13 0 14 2 14 7 15 5 12 5 18 1 223 18 5 17 7 205 80 2 ,13 2 14 30 41 44 78 77 94 12 3 71 77 59 12 2 10 7 12 2 16 4 66 1, 294 14 21 ... regression 1b15 SALES GROWTH1e: 1b8 BTM1b9 SEGMENT1b10 FOROPS1b 11 EMPLAN1b12 INITIAL YEARS1b13 MERGER1b14 FINANCE NAS5a1b1 Log(TA)1b2 BIG5=41b3 ROA1b4 RETURN1b5 LEVERAGE1b6 INSTITUTIONAL1b7 SPECIAL...
 • 143
 • 266
 • 0

Journal of accounting, auditing finance tập 27, số 02, 2012 4

Journal of accounting, auditing finance tập 27, số 02, 2012 4
... 1 ,43 1 1 ,43 1 1 ,43 1 1 ,43 1 1 ,43 1 1 ,43 1 1 ,43 1 1 ,43 1 1 ,43 1 1 ,43 1 1 ,43 1 1 ,43 1 1 ,43 1 1 ,43 1 0.073 0.665 0.061 0.653 0.012 20.002 0. 047 0 .48 6 8312 3 .43 1 0.215 0.332 8 .42 1 0.099 0.261 0 .47 2 0. 240 0 .47 6 ... December 2, 2012 185 Downloaded from jaf.sagepub.com at Taylor's University on December 2, 2012 6, 140 6, 140 6, 140 6, 140 6, 140 6, 140 6, 140 6, 140 6, 140 6, 140 6, 140 6, 140 6, 140 6, 140 n 0.073 0. 647 0.063 ... 20.009 20.019 0 .40 4*** 0.000 0.029** 0.009 0.078* 1 4. 11 20 .45 20.57 6.26 20. 04 2.12 0 .43 1.37 0.051*** 0.009 20.0 04 0 .42 4*** 4. 10 0 .48 20. 14 6. 34 0.0 04 20.018*** 20.0 14* * 20.018 1.27 22 .46 21.89 20.60...
 • 144
 • 229
 • 0

Journal of accounting, auditing finance tập 27, số 03, 2012 7

Journal of accounting, auditing finance tập 27, số 03, 2012 7
... 11.93 97 11.5229 0 49,000 Median Year = 2001 2.4016 38.02 0.4152 2. 074 6 0.4586 3. 275 7 0.2 477 0.9895 0. 278 0 0 .79 13 0.0269 1 .70 03 0. 272 5 0 .79 05 1,405,892 4,151,136 1.9514 3.8989 866,296 1, 4 27, 3 72 392, 877 ... 0.042 7. 171 0.019 4.861 0.969 0.583 0.166 1.061 0.288 16 .77 6 0.025 0.006 20.004 0.112 2 .71 9 0.418 0.101 0.104 0.1 17 0. 176 3.061 0.050 0.054 0.169 0.092 1. 079 4. 472 0.0 17 0. 377 0.084 1.502 0.0 27 1.026 ... 0 .72 3*** (16.04) 20.613*** (28.63) 20.022** (22.29) Yes Yes 16 ,74 7 274 (4) CFO/P 0.083*** (13.43) 0.205*** (13.31) 20.1 97* ** ( 27. 34) 0.3 97* ** (24. 17) 20.018*** (23 .79 ) 20.186*** ( 27. 87) 0. 677 ***...
 • 141
 • 226
 • 0

Environmental biology of fishes, tập 93, số 1, 2012

Environmental biology of fishes, tập 93, số 1, 2012
... Kocher TD (1999) Phylogeny of a rapidly evolving clade: The cichlid fishes of lake malawi, east africa Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 96:51075110 ... percentage of a food item in relation to the total abundance of all stomachs c) weight (%W) of the item, which represented the weight (g) in percentage of a food item in relation to the total weight of ... multi-gear sampling of the ichthyofauna revealed that Characi- Table Frequency of occurrence (%F), numerical abundance (%N), weight (%W) and index of relative importance (%IRI) of the food items...
 • 145
 • 191
 • 0

Environmental biology of fishes, tập 93, số 3, 2012

Environmental biology of fishes, tập 93, số 3, 2012
... detection Definition of movements The frequency of gaps in signal reception of >10 did not differ significantly from the expected frequency of random appearance of gaps (x2 =2. 23, p>0.05, df=1) during ... receiver (Fig 1) Environ Biol Fish (2012) 94:377–388 Table Summary of the physical parameters, tracking data of individual fish, and the number of movements each of day/night time, and the tidal ... number of observations for each individual In order to examine the dependence of movement pattern on fish size, the mean TL of the group of individuals which left the creek during the first days of...
 • 135
 • 168
 • 0

Xem thêm