2010 ADB chong tham nhung va su liem chinh anticorruption and integrity vn

tên đề tài: vai trò của liên hợp quốc trong vấn đề chống tham nhũng thực tiễn tại việt nam

tên đề tài: vai trò của liên hợp quốc trong vấn đề chống tham nhũng và thực tiễn tại việt nam
... Nguyệt Đề tài: Vai trò Liên hợp quốc vấn đề chống tham nhũng thực tiễn Việt Nam DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT UNCAC: Công ước chống tham nhũng Liên Hợp Quốc năm 2003 LHQ: Liên Hợp Quốc LPCTN: Luật phòng chống ... đích nguyên tắc Liên Hợp Quốc 1.1.3 Vai trò Liên Hợp Quốc 1.2 Vai trò Liên Hợp Quốc vấn đề chống tham nhũng 1.2.1 Cơ sở lý luận vấn đề chống tham nhũng Liên Hợp Quốc 1.2.1.1 ... Thạch Thị Nguyệt Đề tài: Vai trò Liên hợp quốc vấn đề chống tham nhũng thực tiễn Việt Nam CHƢƠNG 2: CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA LIÊN HỢP QUỐC TRONG VẤN ĐỀ CHỐNG THAM NHŨNG Tham nhũng mối nguy hại xã hội, ảnh...
 • 71
 • 110
 • 0

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Luật phòng, chống tham nhũng các văn bản liên quan

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản liên quan
... 1,ch6ngtham nhfrng; sd r cuaLudt Phdng'chdngtham nhfrng hfrng dOnn[m 2020; nhtrng :uaLi€n hop qu6cv0 chongtharn cua Thu tuong ... tuv.dinh cuacliin! P.h11 istt t2006 chOng "e^i Ai "u Lu4t Thuc hdnh ti6t kiQm' trinh gi6o :hdngtham nhirng v9o c[u1ng 137120091QD-TTg &trqt Quy6tdinh sO rhu cuaUBND huYQnHon n ,,gaY161612010...
 • 2
 • 155
 • 0

Luận văn tư tưởng hồ chí minh về chống tham nhũng vận dụng vào cuộc đấu tranh chống tham nhũng ở việt nam hiện nay

Luận văn tư tưởng hồ chí minh về chống tham nhũng và vận dụng vào cuộc đấu tranh chống tham nhũng ở việt nam hiện nay
... phòng, chống tham nhũng 19 CHƯƠNG II TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỐNG THAM NHŨNG VÀ CÔNG CUỘC ĐẤU TRANH CHỐNG THAM NHŨNG VIỆT NAM HIỆN NAY tưởng Hồ Chí Minh chống tham nhũng tưởng Hồ Chí Minh ... trạng tham nhũng Việt Nam Đặc điểm Nguyên nhân tham tham nhũng nhũng Việt Nam Việt Nam 15 Chương II: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỐNG THAM NHŨNG VÀ VẬN DỤNG VÀO CUỘC ĐẤU TRANH CHỐNG THAM ... Minh chống tham nhũng phận hợp thành quan trọng tưởng Hồ Chí Minh Nét đặc sắc nội dung tưởng Hồ Chí Minh chống tham nhũng Đảng, Nhà nước nhân dân ta vận dụng vào công đấu tranh phòng, chống...
 • 45
 • 381
 • 2

Tư tưởng hồ chí minh về phòng chống tham ô sự vận dụng của đảng cộng sản việt nam trong giai đoạn hiện nay

Tư tưởng hồ chí minh về phòng chống tham ô và sự vận dụng của đảng cộng sản việt nam trong giai đoạn hiện nay
... HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN KIỀU THỊ YẾN TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM Ô VÀ SỰ VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Chuyên ngành: Hồ Chí Minh học Mã số : ... liêm, chính, chí công vô làm nên nét độc đáo tưởng Hồ Chí Minh nói chung, tưởng chống tham ô, nhũng lạm nói riêng Nét đặc sắc nội dung tưởng Hồ Chí Minh chống tham ô nguyên giá trị Đảng, ... TƢỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM Ô 1.1 Quan điểm Hồ Chí Minh tham ô 1.2 Quan điểm Hồ Chí Minh chống tham ô 18 1.3 Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh chống tham ô thực tiễn 33 Chƣơng 2: ĐẢNG...
 • 104
 • 136
 • 0

KẾ HOẠCH Thực hiện công tác phòng chống tham nhũng thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2014

KẾ HOẠCH Thực hiện công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2014
... III TỔ CHỨC THỰC HIỆN: Hiệu trưởng trường trực thuộc vào kế hoạch tổ chức triển khai thực xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng thực hành tiết kiệm năm 2014 trường (gửi kế hoạch Phòng GDĐT ... Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền Luật văn luật phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Tích cực chủ động phòng ngừa hành vi tham nhũng, lấy công tác phòng ngừa ... hiệu công tác giám sát, kiểm tra; giải khiếu nại, tố cáo, xử lý nghiêm trường hợp tham nhũng, thiếu trách nhiệm công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí - Chủ động thực tốt công tác phòng...
 • 6
 • 129
 • 1

Vai trò của thanh tra nhà nước trong phòng chống tham nhũng thực tiễn tại huyện quế phong

Vai trò của thanh tra nhà nước trong phòng chống tham nhũng và thực tiễn tại huyện quế phong
... niệm tra nhà nước; Vai trò tra nhà nước phòng chống tham nhũng; Các kiến nghị, giải pháp nâng cao vai trò tra nhà nước phòng chống tham nhũng Chương 3: Thực trạng phòng chống tham nhũng tra nhà nước ... tham nhũng; Thực trạng phòng chống tham nhũng nước ta; Lý luận phòng chống tham nhũng; Các kiến nghị, giải pháp nâng cao phòng chống tham nhũng Chương 2: Vai trò tra nhà nước phòng chống tham nhũng ... mặt thực tiễn lý luận chẵn cho thấy hiệu phòng chống tham nhũng nước ta hiên tương lai 23 Vai trò tra nhà nước phòng chống tham nhũng thực tiễn địa bàn kiến tập Chương 2: Vai trò tra nhà nước phòng...
 • 39
 • 152
 • 0

Thông tư liên tịch 70/2016/TTLT-BTC-TTCP về lập, quản lý sử dụng Quỹ khen thưởng về phòng, chống tham nhũng

Thông tư liên tịch 70/2016/TTLT-BTC-TTCP về lập, quản lý và sử dụng Quỹ khen thưởng về phòng, chống tham nhũng
... phòng, chống tham nhũng theo quy định Luật Tố cáo; Luật Phòng, chống tham nhũng Điều Mục đích, nguyên tắc sử dụng Quỹ khen thưởng phòng, chống tham nhũng Thanh tra Chính phủ quản lý, sử dụng để ... toán vào nguồn đóng góp cá nhân, tổ chức nước, nước cho Quỹ khen thưởng phòng, chống tham nhũng; kết sử dụng Quỹ khen thưởng phòng, chống tham nhũng năm trước dự kiến tổng mức chi khen thưởng phòng, ... nhiệm quản sử dụng Quỹ khen thưởng phòng, chống tham nhũng quy định pháp luật ngân sách nhà nước, pháp luật tố cáo phòng, chống tham nhũng Việc hạch toán kế toán, toán Quỹ khen thưởng phòng, chống...
 • 5
 • 59
 • 0

Hoàn thiện cơ ché thanh tra, kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo chống tham nhũng

Hoàn thiện cơ ché thanh tra, kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và chống tham nhũng
... rút từ thực tiễn công tác giải khiếu nại, tố cáo Khiếu nại, tố cáo công tác giải khiếu nại, tố cáo vấn đề khó khăn, phức tạp nhạy cảm Qua thực tiễn giải khiếu nại, tố cáo rút số kinh nghiệm sau: ... cường giám sát, kiểm tra, đôn đốc nên có tác dụng quan trọng, làm cho cấp, ngành đề cao trách nhiệm công tác giải khiếu nại, tố cáo Do cố gắng nói trên, nên năm 2001, công tác giải khiếu nại, tố cáo ... đạo Báo cáo Thanh tra nhà nước tình hình khiếu nại, tố cáo giải khiếu nại, tố cáo phạm vi nước, đề chủ trương, biện pháp đạo ngành, địa phương tập trung giải kịp thời khiếu nại, tố cáo công dân,...
 • 24
 • 594
 • 1

THAM NHŨNG CHỐNG THAM NHŨNG

THAM NHŨNG VÀ CHỐNG THAM NHŨNG
... pháp tệ tham nhũng Điều gợi ý rằng, tạo lập chế kiểm toán đơn giản, hữu hiệu nhằm giảm bớt việc chiếm dụng khoản nộp vào quỹ công cho phép làm giảm tham nhũng Gợi ý nêu có ý nghĩa, tham nhũng có ... quan chức mà tham nhũng họ trở nên tai tiếng Một dẫn chứng điển hình ông ta sa thải toàn bộ máy hải quan vào năm 1985 tham nhũng mức Như gợi ý, việc làm Suharto không nhằm loại trừ tham nhũng Ông ... gia, Barro (Harvard) tham nhũng nhiều, đầu tư ít, tăng trưởng thấp Nhưng có vài ngoại lệ Indonesia thời Suharto tăng trưởng nhanh thập kỷ liên tục, cho dù tham nhũng lan tràn Việt Nam nay, mức...
 • 5
 • 1,004
 • 10

tội phạm tham nhũng biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm tham nhũng

tội phạm tham nhũng và biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm tham nhũng
... hành Pháp lệnh chống tham nhũng có nhiều biện pháp chống tham nhũng nhng vấn nạn không giảm mà lại có chiều hớng tăng trớc Đã đến lúc cần phải có biện pháp liệt chống tham nhũng, cần có biện pháp ... yếu tội phạm tham nhũng hành vi vi phạm pháp luật ngời có chức vụ quyền hạn thực hiện: - Phạm vi khách thể xâm hại hành vi: Đối với tội phạm tham nhũng phạm vi khách thể thờng hẹp so với phạm ... hành vi phạm tội (Công cụ, phơng tiên, phơng pháp, thủ đoạn, thời gian địa điểm phạm tội) Hành vi tham nhũng dấu hiệu bắt buộc cấu thành tội phạm Nếu hành vi thực tội phạm dấu khác tội phạm Hành...
 • 24
 • 450
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: luật phòng chống tham nhũng và văn bản hướng dẫnphòng chống tham nhũng của hệ thống chính trị cấp cơ sở ở bình thuận hiện nayluật phòng chống tham nhũng năm 2010tham nhũng và biện pháp chống tham nhũng ở trung quốcđạo đức công vụ và chống tham nhũngbáo chí và phòng chống tham nhũngBài giảng môn luật hiến pháp 1HOÀN THIỆN PHÂN cấp QUẢN lý NGÂN SÁCH NHÀ nước tại TỈNH THỪA THIÊN HUẾHOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý tài CHÍNH tại TRƯỜNG TRUNG cấp kỹ THUẬT CÔNG NÔNG NGIỆP QUẢNG BÌNHQUẢN lý THUẾ THU NHẬP cá NHÂN TRÊN địa bàn HUYỆN PHONG điền, TỈNH THỪA THIÊN HUẾCÁC NHÂN tố ẢNH HƯỞNG đến ý ĐỊNH sử DỤNG DỊCH vụ MOBILE BANKING của KHÁCH HÀNG cá NHÂN tại NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HUẾNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG đội NGŨ cán bộ cấp xã ở THỊ xã HƯƠNG THỦY, TỈNH THỪA THIÊN HUẾNHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT PHONG KIẾN ĐẠI VIỆTNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN lực tại CÔNG TY cổ PHẦN ĐƯỜNG sắt QUẢNG BÌNHNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG đào tạo NGHỀ lễ tân tại TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ DU LỊCH HUẾHOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý tài CHÍNH tại CÔNG TY TNHH tư vấn xây DỰNG DUY THỊNHĐóng đồ theo nhàĐột nhập nhà của cặp chồng đài vợ việt ở đường láng hạGhé thăm căn nhà gốm rất đặc biệt của takej minh huyGhé thăm cung đình của ca sĩ hồng nhungGiải pháp thông minh cho phòng ngủ hẹpLàm mới bộ bàn ghế sân vườnNgó ngôi nhà rực rỡ sắc màu của cặp đôi ở cầu giấyTrồng cà chua trên giá thểThuỵ vân bật mí bí quyết giữ lửa với bạn traiTổ ấm trong mơ của người phụ nữ của thế kỷ 21