MẪU báo cáo THỰC tập

mẫu báo cáo thực tập

mẫu báo cáo thực tập
... NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP ...
 • 5
 • 2,592
 • 8

Mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp

Mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp
... ngh , ph n th ng không ánh s ch ng, nh ng m t ph n tách riêng Theo thông l ph n n m cu i c a báo cáo, bao g m n i dung: Th vi n Trung Tâm HQG-HCM s u t m - K t lu n v toàn b công cu c nghiên ... n ch ng trình… 19 Ph n Tài li u tham kh o Danh m c tài li u tham kh o m t ph n không th thi u báo cáo khoa h c Ph n tài li u tham kh o có th trình bày theo m u sau, m i tài li u tham kh o c trình ... tham kh o nhi u h n s c li t kê tr c Cách th ba s p x p theo th t alphabet c a tên tác gi Trong báo cáo n u có trích d n tài li u tham kh o c n ph i s th t c a tài li u tham kh o sau câu trích d...
 • 8
 • 4,287
 • 25

Mẫu báo cáo thực tập khoa học thí nghiệm vật lý

Mẫu báo cáo thực tập khoa học thí nghiệm vật lý
... song song chiều Thí nghiệm P1 P2 (N) (N) Từ tính tốn a = OA P (N) (mm) Từ thí nghiệm P (N) Kết luận : -6- a1 a2 a3 a ∆a a = a ± ∆a THPT Nguyễn Quang Diêu Tổ – Hóa - KT BÁO CÁO THỰC HÀNH BÀI ... NGUN TẮC THÍ NGHIỆM: KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM: A Bóng đèn: Lần thí nghiệm U (V) I (A) R (Ω) R ( Ω) ∆R (Ω) ∆ U =………………; ∆ I = …………….; ∆ R =……………… B Điện trở Constantan: Lần thí nghiệm U (V) I ... QUẢ THÍ NGHIỆM: - 19 - THPT Nguyễn Quang Diêu Tổ – Hóa - KT BÁO CÁO THỰC HÀNH BÀI 12.1 : KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM...
 • 25
 • 1,687
 • 1

Mẫu báo cáo thực tập khoa sư phạm

Mẫu báo cáo thực tập khoa sư phạm
... chủ nhiệm cách xử lí tình phạm Qua đợt thực tập phạm năm ba lần này,em rút cho thân nhiều kinh nghiệm quí báu dồng thời với kết đạt em cảm thấy vui biết khả năng ,thực lực thân sau trường ... dù qua đợt thực tập này,em tích lũy nhiều kinh nghiệm từ thầy cô trường em đề phương hướng phấn đấu sau đợt thực tập phạm năm thứ ba là: +Cố gắng phấn đấu,tu dưỡng đạo đức,học tập rèn luyện ... thuận lợi cho em hoàn thành tốt nhiệm vụ thực tập mình.Bước vào đợt thực tập này, ngày 22/02/2010 đến ngày 13/01/2010, thân em xác định rõ mục đích đợt thực tập là:nắm phương pháp giảng dạy môn anh...
 • 16
 • 6,915
 • 2

mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp của trường đại học dân lập hải phòng

mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp của trường đại học dân lập hải phòng
... thực tập tuần: Công việc thực hiện: Tuần Nội dung Nghỉ Tết TR ƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG KHOA NGOẠI NGỮ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP- TỰ DO- HẠNH PHÚC BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ... HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG KHOA NGOẠI NGỮ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP- TỰ DO- HẠNH PHÚC BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP (Tuần thứ 2) Họ tên sinh viên:Hoàng Thị Thanh Lớp: NA1401 Cơ sở thực ... sở thực tập: Trường THPT Bạch Đằng Tình hình thực tập tuần: Công việc thực hiện: Tuần Nội dung Nghỉ Tết TR ƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG KHOA NGOẠI NGỮ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP-...
 • 9
 • 1,416
 • 4

mẫu báo cáo thực tập công nhân

mẫu báo cáo thực tập công nhân
... trình thi cơng Trên báo cáo thực tập cơng nhân năm tuần xưởng cơng trường Đợt thực tập đã giúp chúng em biết thêm nhiều kiến thức, học mà lý thuyết khơng thể biết Thực tập cơng nhân giúp chúng em ... thùc tËp c«ng nh©n ****** Kinh ngiệm rút sau đợt thực tập: Thực tập cơng nhân nằm chương trình đào tạo nhà trường Trong thời gian ngắn thực tập, hướng dẫn thầy và anh chị cơng trường, sinh ... rút kinh nghiệm Thời gian thực tập xưởng: hai tuần (từ ngày 26-3-2012 đến ngày 31-3-2012 từ ngày 2-4-2012 đến ngày 7-4-2012 vào buổi thứ 3,5,7 hàng tuần) III /Báo cáo thực tập: 1/Thứ ngày 27-3-2012:...
 • 40
 • 1,231
 • 4

Mẫu báo cáo thực tập hay nhất về chuyên ngành quản trị kinh doanh

Mẫu báo cáo thực tập hay nhất về chuyên ngành quản trị kinh doanh
... bước công việc thực tuyển dụng Thông báo tuyển dụng: công ty thông báo tuyển dụng số cách dán thông báo tuyển dụng công ty; thông báo nhu cầu tuyển dụng với cán công nhân viên công ty để họ giới ... Tổng quan công ty Chương 2: Cơ sở lý thuyết tuyển dụng, đào tạo nhân Chương 3: Thực trạng tuyển dụng, đào tạo nhân Chương : Một số giải pháp kiến nghị hoàn thiện công tác tuyển dụng, đào tạo nhân ... yêu cầu công việc, cách cụ thể nhanh chóng Tuyển nhân viên công ty khác qua đào tạo, với cách tuyển dụng công ty chi phí để đào tạo nhân viên họ công ty khác đào tạo Tuyển dụng thông qua số sinh...
 • 68
 • 334
 • 0

mẫu báo cáo thực tập công nhân

mẫu báo cáo thực tập công nhân
... Trang : Thực tập công nhân Sinh viên : Phạm Vũ Huy Hùng - Lớp: XDD51-ĐH2 Trang : Thực tập công nhân Sinh viên : Phạm Vũ Huy Hùng - Lớp: XDD51-ĐH2 Trang : Thực tập công nhân Chương : công tác ... : 21 Thực tập công nhân Sinh viên : Phạm Vũ Huy Hùng - Lớp: XDD51-ĐH2 Trang : 22 Thực tập công nhân Sinh viên : Phạm Vũ Huy Hùng - Lớp: XDD51-ĐH2 Trang : 23 Thực tập công nhân Kiểm tra công tác ... Phạm Vũ Huy Hùng - Lớp: XDD51-ĐH2 Trang : 10 Thực tập công nhân Sinh viên : Phạm Vũ Huy Hùng - Lớp: XDD51-ĐH2 Trang : 11 Thực tập công nhân Chương : Công tác bê tông Chuẩn bị vật liệu đổ bê tông:...
 • 30
 • 348
 • 0

Ví dụ mẫu báo cáo thực tập

Ví dụ mẫu báo cáo thực tập
... Hình 1.27: dụ chọn điểm P W gia công lỗ phân bố đường tròn SVTH:Vũ Thị Hồng 17 Lớp :Cơ-Điện tử Báo Cáo Thực Tập :CNC d Điểm gốc dụng cụ Để đảm bảo trình gia công chi tiết với việc sử dụng nhiều ... dụng cụ định vị nhanh đến tọa độ yêu cầu trình dịch chuyển nhanh dụng cụ, máy không thực chuyển động cắt gọt Chỉ SVTH:Vũ Thị Hồng 19 Lớp :Cơ-Điện tử Báo Cáo Thực Tập :CNC đến vị trí yêu cầu thực ... Lớp :Cơ-Điện tử Báo Cáo Thực Tập :CNC Để giám sát điều chỉnh kịp thời quỹ đạo chuyển động dụng cụ, cần thiết phải bố trí hệ thống đo lường để xác định quãng đường thực tế (tọa độ thực) so với tọa...
 • 45
 • 337
 • 3

Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Môn Sữa Chữa Máy Tính

Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Môn Sữa Chữa Máy Tính
... quan nơi thực tập, báo cáo kết tìm hiểu hoạt động chuyên ngành môi trường làm việc quan nơi thực tập b Giới thiệu nội dung công việc giao thực tập: Nêu lên nội dung vấn đề cần giải thực tập. Vấn ... định (xem mẫu kèm theo) Nội dung chương mục báo cáo TTTN Chương 1: Tổng quan, phần thường trình bày vấn đề tổng quan bao gồm: a Giới thiệu quan thực tập: sơ lược nơi thực tập, báo cáo kết tìm ... riêng Phần nằm cuối báo cáo, bao gồm nội dung: - Kết luận toàn công việc thực tập Các đề nghị rút từ kết thực tập Các công việc làm tiếp để phát triển cải tiến đề tài thực tập tương lai Tài liệu...
 • 9
 • 871
 • 5

Mẫu báo cáo thực tập chuyên ngành xây dựng

Mẫu báo cáo thực tập chuyên ngành xây dựng
... MSSV 80981245 BÁO CÁO THỰC TẬP NGÀNH GVHD: ThS BÙI QUANG TUẤN PHẦN II TỔNG MẶT BẰNG XÂY DỰNG I Các ngun tắc thiết kế tổng mặt xây dựng: - Tổng mặt cơng trường mặt tổng qt khu vực xây dựng dân dụng, ... SVTT: TRẦN QUANG VINH Trang MSSV 80981245 BÁO CÁO THỰC TẬP NGÀNH GVHD: ThS BÙI QUANG TUẤN BẢNG TỔNG HP DIỆN TÍCH XÂY DỰNG Chứùc Số DT đất XD (m²) Dt sàn xây dựng( m²) Nhà phố 310 24.057 72.154,26 ... Trang MSSV 80981245 BÁO CÁO THỰC TẬP NGÀNH GVHD: ThS BÙI QUANG TUẤN PHẦN I GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC CƠNG TRÌNH THỰC TẬP  Tên cơng trình: “KHU NHÀ Ở CHUNG CƯ PHÚ MỸ”  Địa điểm xây dựng: Phường Phú Mỹ,...
 • 29
 • 600
 • 2

Mẫu báo cáo thực tập ngành kinh tế ngọai thương

Mẫu báo cáo thực tập ngành kinh tế ngọai thương
... TOÀN CẦU” để làm báo cáo thực tập Trong trình thực tập kiến thức thời gian có hạn nên chắn không tránh khỏi thiếu sót thực báo cáo Vì em mong giúp đỡ thầy cô hướng dẫn thực tập anh chị công ty ... Có thể kiểm tra không kiểm tra thực tế lô hàng + Xác định mức 3: Bắt buộc phải kiểm tra thực tế lô hàng SVTH: Nguyễn Trung Trực Lớp : CXN2/2 Trang 46 Báo cáo thực tập GVHD : Ths Trần Hữu Dũng Trường ... 1.3.2.1.2.Cơ cấu ngành hàng xuất khẩu: Bảng 3: Cơ cấu ngành hàng xuất Đơn vị tính: USD SVTH: Nguyễn Trung Trực Lớp : CXN2/2 Trang 11 Báo cáo thực tập Số TT Năm 2006 Tỷ Giá trị trọng (USD) (%) Ngành hàng...
 • 65
 • 422
 • 0

Mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp tại công ty Trách nhiệm hữu hạn

Mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp tại công ty Trách nhiệm hữu hạn
... (Nguồn Văn phòng công ty) - Ban Lãnh đạo: + Giám Đốc: Là người đứng đầu Công ty, chịu trách nhiệm chung tất hoạt động Công ty, đại diện cho quyền lợi nghĩa vụ trách nhiệm Công ty trước pháp luật ... thi công xây lắp cho tổ đội sản xuất L¬p: K781 B3 SVTH: Hoàng Thị Phương Trường CĐ Kinh tế TC Thái Nguyên Báo cáo thực tập tốt nghiệp Tiến hành xây dựng công trình Hoàn thiện công trình thi công ... thức tổ chức sản xuất Công ty a/ Tổ chức sản xuất L¬p: K781 B3 SVTH: Hoàng Thị Phương Trường CĐ Kinh tế TC Thái Nguyên Báo cáo thực tập tốt nghiệp */ Loại hình sản xuất Công ty: Sản xuất không thường...
 • 11
 • 2,117
 • 4

MẪU BÁO CÁO THỰC TẬP CỦA Trường Đại học Bách Khoa

MẪU BÁO CÁO THỰC TẬP CỦA Trường Đại học Bách Khoa
... XÉT CỦA CƠ SỞ ( Ký đóng dấu) Ngày tháng năm GIẢNG VIÊN TRƯỞNG ĐOÀN ( Ký ghi rõ họ tên) TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI VIỆN CNSH-CNTP BẢNG CHẤM CÔNG VÀ THANH TOÁN TIỀN PHỤ CẤP THỰC TẬP Tên mã học ... học phần thực tập: ………………………………………………… Tháng ………… năm ……… STT SHSV Tiêu Thành Ký chuẩn Họ tên sinh viên Cộng tiền nhận Tổng số tiền chữ: ………………………………………………………………………………… Chứng nhận sở thực tập Tổng ... Tổng số:… sinh viên có tên thực tập Từ ngày:… đến ngày:… Ngày tháng năm ( Ký tên đóng dấu) Hà Nội, ngày Người lập bảng tháng Viện trưởng năm Phòng KH-TV Trưởng đoàn thực tập ...
 • 3
 • 4,658
 • 8

Mẫu báo cáo thực tập dh công nghiệp hcm cty first metal

Mẫu báo cáo thực tập dh công nghiệp hcm cty first metal
... TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP .HCM KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ Công Ty HH-CN First Metal Việt Nam NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP Sinh viên thực tập: Linh Đăng Niê Lớp: DHCK7C Cán hướng dẫn thực tập: ………………………………… ... DHCK7C TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP .HCM KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ GVHD: Th.S DIỆP BẢO TRÍ Công Ty HH-CN First Metal Việt Nam Linh Đăng Niê – DHCK7C Công Ty HH-CN First Metal Việt Nam TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP ... TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP .HCM KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ CHƯƠNG 5: CÔNG VIỆC TẠI CƠ SỞ THỰC TẬP Trong thời gian thực tập Công ty FIRST METAL, em học nhiều điều bổ ích, áp dụng học trường kinh nghiệm thực...
 • 42
 • 508
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: mẫu báo cáo thực tập về tiền lươngmẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành ngoại ngữmẫu báo cáo thực tập ngành ngoại ngữmẫu báo cáo thực tập cuối khóamẫu báo cáo thực tập địa chất công trìnhmẫu báo cáo thực tập điện tử viễn thôngmẫu báo cáo thực tập điện tửmẫu báo cáo thực tập luậtmẫu báo cáo thực tập nhận thức kế toánmẫu báo cáo thực tập công nhân xây dựngmẫu báo cáo thực tập ngành điện tử viễn thôngmẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành cơ khímẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp khoa cơ khímẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp cơ khímẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành xây dựngQuy trình kiểm toán thuế GTGT trong kiểm toán tài chính do KPMG thực hiệnnguồn nguyên liệu có dầu tại việt namTìm hiểu về phần mềm perfect HRM và những ứng dụng trong quản trị nguồn nhân lựctìm hiểu về đất nước tây ban nhaphân tích chiến lược kinh doanh khách sạn đệ nhấtứng dụng kỹ thuật thi công trong công tác sơn vôiSKKN: phương pháp cắt ghép hình ở môn toán lớp 6 và lớp 7de thi + dap an HSG toan 9 vong 2 truong32 bài hát sinh hoạt tập thể dể hátNhà điều hành sản xuất công ty lưới điện cao thế miền trunghoạt động kinh doanh ngoại hối trên cme groupNghiên cứu thiết kế hộp tốc độ máy tương tự máy phay 6h82 thiết kế quy trình gia công chi tiết bánh răngchủ đề Tìm hiểu về alphaPhân tích tình hình tài chính và các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần xây dựng tiến triểnlập kế hoạch kinh doanh cà phê thổ nhĩ kỳthiết kế khung ngang nhà xưởng bằng thép một tầng, một nhịp có 2 cầu trục hoạt động,chế độ làm việc trung bìnhlập kế hoạch kinh doanh quán cơm nắm tự chọn hương việtxây dựng kế hoạch marketing cho sản phẩm sữa đậu nành mới của nhà máy sữa đậu nành việt nam vinasoychủ đề chất lượng dịch vụ voipQuản lý hoạt động nhập và xuất quạt máy của xí nghiệp điện cơ thống nhất hà nội