Lập chương trình tính toán thủy Động học bánh lái

Lập chương trình tính toán thủy động học bánh lái, chương 7 ppsx

Lập chương trình tính toán thủy động học bánh lái, chương 7 ppsx
... áp lực (tâm áp suất) gây nên mômen thuỷ động với cạnh dẫn là: Mtđ = N* (xa – xc) (2-45) Trong chương trình lập trình tính toán thuỷ động học bánh lái phần tính hiệu chỉnh, kí hiệu xa= e, xc = a ... thuỷ động ứng với dạng khác prôfin bánh lái Ở chương trình này, từ đồ thị đặc tính thuỷ động bánh lái với dạng prôfin đối xứng ta dùng phương pháp số hoá đồ thị dạng bảng để tiện cho việc tính toán ... tính thuỷ động học bánh lái để xây dựng chúng dạng bảng bảng 2.3 đến bảng 2.11 Điều có ý nghĩa đặc biệt quan trọng việc xác định giá trị lực (R) mômen thuỷ động (Mtd) chương trình Quá trình lập...
 • 12
 • 328
 • 0

Lập chương trình tính toán thủy động học bánh lái, chương 1 docx

Lập chương trình tính toán thủy động học bánh lái, chương 1 docx
... đảm bảo tính ăn lái tàu, cách tạo mô men quay làm quay tàu quanh trục thẳng đứng qua trọng tâm tàu 2 .1. 1.2 Quá trình quay vòng tàu - Định nghĩa: Quá trình quay vòng tàu quỹ đạo chuyển động trọng ... chuyển động trọng tâm tàu quay bánh lái góc  giữ nguyên bánh lái vị trí - Các giai đoạn trình quay vòng tàu: gồm giai đoạn: + Giai đoạn 1: Là giai đoạn quay lái Bánh lái từ vị trí nằm mặt phẳng ... chuyển động xác lập, lúc góc lệch hướng  đường kính quay vòng D đạt giá trị cố định kéo dài đến bánh lái giữ góc quay lái  Trọng tâm tàu chuyển động đường tròn gọi đường kính quay vòng xác lập...
 • 5
 • 194
 • 0

Lập chương trình tính toán thủy động học bánh lái, chương 2 ppt

Lập chương trình tính toán thủy động học bánh lái, chương 2 ppt
... lái, thiết bị hãm… 2. 1 .2. Phân loại bánh lái yêu cầu bố trí bánh lái tàu thuỷ 2. 1 .2. 1 Phân loại bánh lái - Theo cách liên kết bánh lái vỏ tàu: + Bánh lái đơn giản (kiểu 1, 3): bánh lái có gối đỡ ... gối đỡ phía gối đỡ phía bánh lái Ngoài thêm gối đỡ trung gian Hình 2. 3 Bánh lái đơn giản Hình 2. 5 Bánh lái treo Hình 2. 4 Bánh lái nửa treo + Bánh lái nửa treo (kiểu 2) : bánh lái có nửa phần làm ... lực thủy động tác dụng lên phần sau cân áp lực tác dụng lên phần trước + Bánh lái không cân bằng: bánh lái có đường tâm quay nằm sát cạnh trước bánh lái Mômen áp lực thuỷ động tác dụng lên bánh...
 • 5
 • 190
 • 0

Lập chương trình tính toán thủy động học bánh lái, chương 3 pps

Lập chương trình tính toán thủy động học bánh lái, chương 3 pps
... cho tháo bánh lái sửa chữa 2.1 LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN THUỶ ĐỘNG HỌC BÁNH LÁI 2.1.1.Lý thuyết tính toán thuỷ động học bánh lái 2.1.1.1 Đặt vấn đề - Việc tính toán thuỷ động học bánh lái ... phạm - Trình tự tính toán thiết bị lái thực theo bước sau: a Xác định diện tích bánh lái Sbl thông số hình học bánh lái b Tính toán thuỷ động học bánh lái c Tính toán cụm bánh lái + Tính toán trục ... Tính toán trụ lái + Tính chọn ổ đỡ, chốt trên, dưới, áp lực + Tính toán trục lái + bánh lái d Tính toán truyền động lái (máy lái) Từ trình tự tính toán ta nhận thấy công việc tính toán thuỷ động...
 • 6
 • 170
 • 0

Lập chương trình tính toán thủy động học bánh lái, chương 4 ppsx

Lập chương trình tính toán thủy động học bánh lái, chương 4 ppsx
... phương pháp tính toán Khối lượng công việc tính toán thiết bị lái phụ thuộc vào cách xác định đặc tính thuỷ động CL, CD, CM (hoặc CN, CP, CM) Có cách xác định đặc tính thuỷ động học bánh lái sau: ... phần 2.2.2.2 ý 1): N = CN* kv * kcv*  *v2 *S (2-8) Đây phương pháp sử dụng chương trình lập trình tính toán thuỷ động học bánh lái sau Cách Sử dụng công thức kinh nghiệm Nếu số liệu theo ba cách ... hạn bể thử dòng khí ống khí động Khi tính toán cần ý đến ảnh hưởng vỏ tàu hệ số kv: N = CN* kv*  *v2 *S (kG) (2-7) Cách Sử dụng kết thử bánh lái cô lập Các loại bánh lái có prôfin khác thường...
 • 4
 • 250
 • 0

Lập chương trình tính toán thủy động học bánh lái, chương 5 ppsx

Lập chương trình tính toán thủy động học bánh lái, chương 5 ppsx
... tính thuỷ động bánh lái đến trình tính toán thuỷ động học bánh lái đề tài nên giá trị mặc định chọn k= 0. 25 Sau xác định thông số hình học bánh lái ta tiến hành tính toán đặc tính thuỷ động bánh ... (0.12  0. 15) .b Trong chương trình lập trình, chọn chiều dày prôfin bánh lái t= 0. 15* b, với b chiều rộng bánh lái (m), t (m) Hệ số cân k: Bánh lái cân thường chọn cho đường cong mômen thuỷ động Mtđ ... thường k = 0. 25  0. 35 Để tránh dao động, bánh lái nên cân sau: +) Diện tích phần cân không 25% diện tích bánh lái (k  0. 25) +) Chiều rộng phần cân mặt cắt ngang không 35% chiều rộng bánh lái mặt...
 • 5
 • 141
 • 0

Lập chương trình tính toán thủy động học bánh lái, chương 6 ppt

Lập chương trình tính toán thủy động học bánh lái, chương 6 ppt
... xác định hệ số kv theo (2- 16) - Ảnh hưởng chân vịt đến đặc tính thuỷ động bánh lái: Dòng nước đẩy chân vịt chảy qua bánh lái, có ảnh hưởng lớn đến đặc tính thuỷ động bánh lái Mỗi chất điểm dòng ... đến đặc tính thuỷ động bánh lái, tính toán bỏ qua vd làm tăng vận tốc dòng chảy qua bánh lái theo hướng dọc trục chân vịt v’bl: v’bl = vcv + vd (2- 26) vt làm thay đổi góc dòng chảy qua bánh lái ... (2-41) Trong phạm vi đề tài lập chương trình tính toán thuỷ động học bánh lái, ta không xác định giá trị mômen lái trục lái mà xác định giá trị mômen thuỷ động tính từ tâm áp lực (tâm áp suất) đến...
 • 8
 • 204
 • 0

Lập chương trình tính toán thủy động học bánh lái, chương 9 docx

Lập chương trình tính toán thủy động học bánh lái, chương 9 docx
... Form Tính toán thông số hình học bánh lái Hình 3 .9 Hộp thông báo Diện tích bánh lái tính toán không thoả mãn Hình 3.10 Form Tính toán hệ số ảnh hưởng kv kcv Hình 3.12 Menu Giá tri Form Đặc tính ... Hình 3.24 Bảng tính hệ số, lực mômen trường hợp hiệu chỉnh Hình 3.25 Form minh hoạ lực thuỷ động tác dụng lên bánh lái Hình 3.26 Form minh hoạ đồ thị hệ số đặc tính thuỷ động học ... NACA-0012, Lamda= 1.5, t= 12% Hình 3.18 Bảng tính ứng với Prôfin NACA-0006, Lamda= Hình 3.20 Bảng tính ứng với Prôfin NACA-0012, Lamda= Hình 3.21 Bảng tính ứng với Prôfin NACA-0015, Lamda= Hình...
 • 16
 • 181
 • 1

Lập chương trình tính toán thủy động học bánh lái, chương 11 ppt

Lập chương trình tính toán thủy động học bánh lái, chương 11 ppt
... nút tính toán, kết cho thông số chiều rộng bánh lái, diện tích bánh lái, hệ số kéo dài, chiều dày prôfin lớn Textbox hình vẽ 4.2: Hình 4.2 Kết tính toán thông số hình học bánh lái Có thể trình tính ... QUẢ TÍNH BẰNG TAY Kết tính toán thuỷ động chương trình sử dụng tàu mẫu từ đề tài thiết kế thiết bị lái thuỷ lực phần tính toán thuỷ động tính tay, hai kết so sánh bảng sau: ST T Kết Diện tích bánh ... Điều kết luận rằng, toán tính toán thiết kế thiết bị lái tàu thuỷ phương pháp truyền thống cho kết tương đối xác 4.3 ĐỀ XUẤT Ý KIẾN 12 Do chương trình tính toán thủy động học bánh lái sử dụng phần...
 • 12
 • 174
 • 0

lập chương trình tính toán thủy động học bánh lái

lập chương trình tính toán thủy động học bánh lái
... - Trình tự tính tốn thiết bị lái thực theo bước sau: a Xác định diện tích bánh lái Sbl thơng số hình học bánh lái b Tính tốn thuỷ động học bánh lái c Tính tốn cụm bánh lái + Tính tốn trục lái: ... lập trình tính tốn lực mơmen tác dụng lên bánh lái sử dụng hệ số đặc tính thuỷ động C L, CD, CM thực phần lập trình ta nghiên cứu 32 Chương LẬP CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TỐN THUỶ ĐỘNG HỌC BÁNH LÁI SỬ ... động bánh lái 2.2.2.2 Đặc tính thuỷ động bánh lái Các yếu tố ảnh hưởng đến đặc tính thuỷ động bánh lái - Ảnh hưởng mặt nước vỏ tàu đến đặc tính thuỷ động bánh lái: 19 Dòng chảy thực qua bánh lái...
 • 60
 • 222
 • 0

LẬP CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN CÔNG TÁC DẪN DÒNG THI CÔNG QUA LÒNG SÔNG THU HẸP KHI THI CÔNG CÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TRÊN SÔNG pps

LẬP CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN CÔNG TÁC DẪN DÒNG THI CÔNG QUA LÒNG SÔNG THU HẸP KHI THI CÔNG CÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TRÊN SÔNG pps
... giỳp cho cỏc nh thu lp k hoch thi cụng, qua ú ch ng hon ton vo k hoch v iu khin thi cụng ng thi bỏo cỏo kt qu cụng tỏc k hoch k thut vi c quan T giỏm sỏt, Ch u t phờ duyt k hoch thi cụng v xõy ... cũn kộo di trờn mt on khỏ di xung quanh on thu hp sụng v phớa thng v h lu khu vc xõy dng Khi dũng chy ng qua lũng sụng c, trng thỏi chy ca nc qua on thu hp ph thuc vo hỡnh dng, kớch thc ca quõy ... riờng, cú c kt qu tớnh toỏn hp lý, ngi thi cụng cn cú cỏi nhỡn tng quan v qua kho sỏt iu kin thi cụng thc t ca cụng trỡnh thi cụng m a phng ỏn v phng phỏp thi cụng hp lý nht, nhm bo m hiu qu vic...
 • 7
 • 588
 • 2

Báo cáo " XÂY DỰNG THUẬT TOÁNCHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN DAO ĐỘNG MỰC NƯỚC TRONG GIẾNG ĐIỀU ÁP CỦA TRẠM THỦY ĐIỆN " pptx

Báo cáo
... toỏn dao ng mc nc ging iu ỏp Xõy dng thut toỏn tớnh dao ng mc nc GA 3.1 Trng hp ct ti - Gi s ct ti ton b: ta cú 64 Số 12/5-2012 QcTD = Tạp chí khoa học công nghệ xây dựng KếT QUả NGHIÊN CứU ... S thut toỏn tớnh toỏn dao ng mc nc GA 66 Số 12/5-2012 Tạp chí khoa học công nghệ xây dựng KếT QUả NGHIÊN CứU ứNG DụNG Vit chng trỡnh v kim nh 4.1 Vit chng trỡnh tớnh dao ng mc nc GA Trờn c ... Thy in A Li trc õy Hỡnh th dao ng mc nc GA thy in A Li (Trng hp gim ti) Tạp chí khoa học công nghệ xây dựng Số 12/5-2012 67 KếT QUả NGHIÊN CứU ứNG DụNG Hỡnh th dao ng mc nc GA thy in A Li...
 • 7
 • 239
 • 0

Thiết kế cầu trục 2 dầm 10t, lập chương trình tính toán cơ cấu di chuyển cầu trục

Thiết kế cầu trục 2 dầm 10t, lập chương trình tính toán cơ cấu di chuyển cầu trục
... (76, 52 + 78, 48).1, + 3 52 = 538 Nm2 tb Mm = max (M m + M m ) max M m =27 2,15 (N.m) ; M m = (1,1 ữ 1,4) M dn theo [ ] chn M m =1 ,2 M dn = 1 ,2. 217, 72 =26 1 ,23 Nm tb Mm = (27 2,15 + 26 1,3) =26 6,7 ... 620 + 26 1 ,26 4 = = 440,6 32 Nm 2 max Mmen m mỏy ln nht ca ng c: M m = 620 N m Mmen m mỏy nh nht ca ng c : M m = 1 ,2 M dn = 1 ,2. 217, 72 = 26 1 ,26 4 Nm Nhn xột: [M]gt = 459, 928 N.m > Mmtb = 440,632N.m ... phng phỏp tng bn b mt trc =1 3 82, 5 = 2, n = 2, 95 56, + n n H s bn mi: n = n + n2 2, 3.7, 48 = 2, 32 + 7, 4 82 2 12, 5 = 7, 48 n = 2, 54 11,18 ; = 2, Ta thy:n = 2, 2 > [n] =1,5 ữ Vy trc tho iu kin...
 • 108
 • 427
 • 0

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CƠ KHÍ ỨNG DỤNG MATLAB GUIDE XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN DAO ĐỘNG CHO ĐOÀN XE Ô TÔ

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CƠ KHÍ ỨNG DỤNG MATLAB GUIDE XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN DAO ĐỘNG CHO ĐOÀN XE Ô TÔ
... Đồ án ỨNG DỤNG MATLAB GUIDE XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN DAO ĐỘNG CHO ĐOÀN XE Ô TÔ ” nhằm mục đích tìm hiểu, nghiên cứu, mô đồ thị dao động đoàn xe ô giao diện guide matlab Đưa tiêu đánh ... 90 CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH VÀ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN CHUYỂN ĐỘNG CỦA ĐOÀN XE Ô TÔ 2.1 MÔ HÌNH ĐOÀN XE Ô TÔ 2.1.1 Mô hình toán học đoàn xe Trong phạm vi đồ án tập trung vào việc khảo sát dao động ô ... Vận dụng lý thuyết dao động ô kết hợp công cụ mô matlab guide để kháo sát thông số dao động đoàn xe ô - Đáng giá có khoa học chất lượng dao động đoàn xe khảo sát - Đưa lựa chọn tiêu đánh...
 • 119
 • 760
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: chuong trinh tinh toan dao dongchuong trinh tinh toan thuy luc cong lo thienchương trình tính toán thủy nhiệt relap 5nghiên cứu khái quát về truyền động điện cho cơ cấu nâng hạ xây dựng chương trình tính toán động lực học của cơ cấu nânggiáo án tin học lớp 8 bài thực hành 2 viết chương trình tính toán pptx2 xây dựng chương trình tính toán thiết kế truyền động cơ khíkhởi động chương trình tính toán cốt thép yêu cầu cho cột và dầm trong kết cấuđể tính toán được động học của quá trình cần phải chú ý đến các yếu tốchương trình tính toán tương thíchchương trình tính toán nền móngchương trình tính toán kết cấu phạm văn anchương trình tính toán kết cấu xây dựngchương trình tính toán kết cấuchương trình tính toán trên máy tínhchương trình môn toán ở tiểu họcĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩBài 48. QuảBài 43. Rễ cây