ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG NGUỒN LỢI RONG MƠ TẠI QUẢNG NGÃI VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP KHAI THÁC VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp khai thác bền vững nguồn lợi cá cơm tỉnh kiên giang

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp khai thác bền vững nguồn lợi cá cơm tỉnh kiên giang
... thác hợp lý[3] Là thành viên nhóm nghiên cứu, đề xuất phát triển nghiên cứu đề tài nhánh Nghiên cứu đề xuất số giải pháp quản lý khai thác bền vững nguồn lợi cơm tỉnh Kiên Giang sở kết nguồn ... quản lý khai thác bền vững nguồn lợi thủy sản Với yêu cầu đặt trình công tác thuận lợi trình thực chọn Đề tài Nghiên cứu đề xuất giải pháp khai thác bền vững nguồn lợi cơm tỉnh Kiên Giang làm ... giá nguồn lợi Cơm (Stolephorus spp.) vùng biển Tây Nam Bộ đề xuất giải pháp bảo vệ, khai thác hợp lý” Cũng tập trung chủ yếu vào nghiên cứu nguồn lợi sở nguồn lợi đề xuất giải pháp bảo vệ, khai...
 • 109
 • 313
 • 1

Đa dạng sinh học cá đề xuất các giải pháp khai thác sử dụng hợp lý nguồn lợi cá ở vùng ven biển cửa sông Thuận An, Thừa Thiên Huế

Đa dạng sinh học cá và đề xuất các giải pháp khai thác và sử dụng hợp lý nguồn lợi cá ở vùng ven biển cửa sông Thuận An, Thừa Thiên Huế
... Nguyễn Hạnh Luyến ĐA DẠNG SINH HỌC CÁ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG HỢP LÝ NGUỒN LỢI CÁ VÙNG VEN BIỂN CỬA SÔNG THUẬN AN, THỪA THIÊN HUẾ Chuyên ngành: Sinh thái học Mã số: 60.42.60 ... 3.3.2.Thách thức nguồn lợi vùng ven biển cửa sông Thuận An 51 3.3.3 Đề xuất giải pháp khai thác sử dụng hợp nguồn lợi vùng cửa sông Thuận An 52 KẾT LUẬN VÀ KIẾN ... nhƣng vùng ven biển cửa sông Thuận An chƣa có đánh giá đầy đủ đa dạng sinh học Tiến hành điều tra đánh giá đa dạng sinh học khu hệ nhằm đƣa giải pháp hợp khai thác sử dụng nguồn lợi vùng...
 • 91
 • 501
 • 0

Đa dạng sinh học cá đề xuất các giải pháp khai thác, sử dụng hợp lý nguồn lợi cá ở vùng cửa hội, nghệ an

Đa dạng sinh học cá và đề xuất các giải pháp khai thác, sử dụng hợp lý nguồn lợi cá ở vùng cửa hội, nghệ an
... thức nguồn lợi vùng cửa Hội, Nghệ An .53 3.4 ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP SỬ DỤNG HỢP LÝ VÀ CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ NGUỒN LỢI CÁ VÙNG CỬA HỘI, NGHỆ AN 55 3.4.1 Sử dụng hợp nguồn lợi ... HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN LÊ THỊ NHƢ PHƢƠNG ĐA DẠNG SINH HỌC CÁ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP KHAI THÁC, SỬ DỤNG HỢP LÝ NGUỒN LỢI CÁ VÙNG CỬA HỘI, NGHỆ AN ... nghề vùng Đề xuất giải pháp nhằm khai thác sử dụng bền vững nguồn lợi vùng cửa Hội, Nghệ An CHƢƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 KHÁI QUÁT VỀ VÙNG CỬA SÔNG 1.1.1 Các khái niệm cửa sông Từ cửa sông...
 • 75
 • 153
 • 2

Đánh giá hiện trạng nguồn lợi tôm hùm giống vùng biển ven bờ bán đảo sơn trà, thành phố đà nẵng đề xuất giải pháp khai thác hợp lý

Đánh giá hiện trạng nguồn lợi tôm hùm giống vùng biển ven bờ bán đảo sơn trà, thành phố đà nẵng và đề xuất giải pháp khai thác hợp lý
... lợi tôm hùm giống vùng biển ven bờ bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đề xuất giải pháp khai thác hợp nhằm cung cấp sở khoa học đề xuất giải pháp quản phù hợp, góp phần bảo vệ khai thác ... vững nguồn lợi quan trọng vùng biển ven bờ Đà Nẵng Mục tiêu đề tài - Góp phần quản bền vững nguồn lợi tôm hùm giống vùng biển ven bờ Việt Nam - Cung cấp tư liệu trạng tôm hùm giống vùng biển ven ... biển ven bờ bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đề xuất giải pháp khai thác bền vững Nội dung nghiên cứu 3.1 Điều tra đặc điểm cấu ngành nghề khai thác nguồn lợi tôm hùm giống 3.2 Xác định thành...
 • 26
 • 531
 • 0

Đánh giá hiện trạng nguồn lợi thủy sản huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh đề xuất giải pháp sử dụng bền vững

Đánh giá hiện trạng nguồn lợi thủy sản huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh và đề xuất giải pháp sử dụng bền vững
... TÂM NGHIÊN CỨU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG o0o TỐNG THỊ YẾN ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG NGUỒN LỢI THỦY SẢN HUYỆN ĐẢO CÔ TÔ, TỈNH QUẢNG NINH VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP SỬ DỤNG BỀN VỮNG CHUYÊN NGÀNH: MÔI TRƯỜNG ... huyện đảo Tô, đề xuất giải pháp sử dụng bền vững nguồn lợi thủy sản huyện Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu a) Mục tiêu nghiên cứu - Mục tiêu chung: Đánh giá tổng thể nguồn lợi thủy sản huyện đảo ... biện pháp sử dụng bền vững nguồn lợi thủy sản huyện đảo Tô, tỉnh Quảng Ninh Phát triển cách tiếp cận liên ngành đánh giá tổng hợp nguồn lợi thủy sản với việc sử dụng bền vững nguồn tài nguyên...
 • 110
 • 210
 • 1

đánh giá hiện trạng nguồn lợi kỹ thuật khai thác cá kèo (pseudapocryptes elongatus) ở tỉnh bạc liêu

đánh giá hiện trạng nguồn lợi và kỹ thuật khai thác cá kèo (pseudapocryptes elongatus) ở tỉnh bạc liêu
... tiến hành đánh giá trạng nguồn lợi kỹ thuật khai thác kèo phân bố tỉnh Bạc Liêu Mục tiêu đề tài Đề tài thực nhằm đánh giá trạng nguồn lợi kỹ thuật khai thác kèo phân bố tỉnh Bạc Liêu, qua ... giải pháp quản lý nguồn lợi kèo tương lai Nội dung nghiên cứu i Đánh giá trạng nguồn lợi kèo phân bố tỉnh Bạc Liêu; ii Tìm hiểu ngư cụ kỹ thật khai thác kèo tỉnh Bạc Liêu Trung tâm Học ... ngư cụ khai thác kèo, chọn 30 hộ khai thác để vấn trực tiếp trạng nguồn lợi kèo, kết cấu ngư cụ kỹ thuật khai thác Dựa theo biểu mẫu vấn chuẩn bị trước 3.2.2 Hiện trạng nguồn lợi kèo Tiến...
 • 57
 • 66
 • 0

đánh giá hiện trạng nguồn lợi kỹ thuật khai thác cá kèo (pseudapocryptes elongatus) phân bố ở tỉnh cà mau

đánh giá hiện trạng nguồn lợi và kỹ thuật khai thác cá kèo (pseudapocryptes elongatus) phân bố ở tỉnh cà mau
... nguồn lợi Do cần có điều tra, đánh giá trạng nguồn lợi kỹ thuật khai thác kèo Mau để có biện pháp trì nguồn lợi Mục tiêu đề tài Đề tài thực nhằm đánh giá trạng nguồn lợi kỹ thuật khai thác ... khai thác kèo (Pseudapocryptes elongates) phân bố tỉnh Mau để đề xuất giải pháp quản lý nguồn lợi kèo tương lai Nội dung nghiên cứu Đánh giá trạng nguồn lợi kèo phân bố tỉnh Mau; Tìm ... 4.1 Hiện trạng nguồn lợi kèo 4.1.1 Đặc điểm phân bố kèo phân bố rộng khu vực tỉnh Mau, tỉnh Mau bán đảo phù sa bồi đắp, với ba mặt giáp biển Hệ sinh thái rừng ngập mặn bãi bồi phân bố...
 • 76
 • 60
 • 0

ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG NGHỀ NUÔI TÔM BIỂN CỦA TỈNH CÀ MAU, ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH KĨ THUẬT ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRỂN CHO CÁC LOẠI HÌNH NUÔI TÔM SẢN XUẤT GIỐNG TÍCH HỢP CHO TỈNH CÀ MAU

ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG NGHỀ NUÔI TÔM BIỂN CỦA TỈNH CÀ MAU, ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH KĨ THUẬT VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRỂN CHO CÁC LOẠI HÌNH NUÔI TÔM VÀ SẢN XUẤT GIỐNG TÍCH HỢP CHO TỈNH CÀ MAU
... nhiệm đề tài: Điều tra đánh giá trạng nghề nuôi tôm biển tỉnh Mau Đề xuất quy trình kỹ thuật định hớng phát triển cho loại hình nuôi sản xuất giống thích hợp cho tỉnh Mau Đề tài có phối hợp ... luận A Hiện trạng nghề nuôi tôm tỉnh Mau: Đánh giá chung trạng nghề nuôi tôm sản xuất giống nhân tạo Mau năm 1997-1998: Nghề nuôi tôm Mau có thuận lợi có diện tích nuôi tôm lớn ... đề xuất quy trình quỹ thuật bớc thích hợp cho loại hình nuôi sản xuất giống Mau Từ tỉnh đợc tách vào năm 1997, ngành thuỷ sản Mau cần có đánh giá trạng t vấn giải pháp làm sở cho việc quy...
 • 57
 • 175
 • 0

Tìm hiểu quy trình kĩ thuật nuôi trồng nguyên liệu chiết xuất agar đề xuất các biện pháp khai thác bảo vệ nguồn lợi rong biển kinh tế

Tìm hiểu quy trình kĩ thuật nuôi trồng nguyên liệu chiết xuất agar và đề xuất các biện pháp khai thác và bảo vệ nguồn lợi rong biển kinh tế
... Lựa chọn vị trí nuôi C Chuẩn bị giống D Kỹ thuật nuôi lớn Thu hoạch sơ chế II Các biện pháp khai thác bảo vệ nguồn lợi rong I Tìm hiểu quy trình thuật nuôi trồng rong chiết xuất agar Đối tượng ... Trong mảng đề tài thuật sản xuất giống nuôi trồng rong biển, đề tài mà nhóm trình bày: “ Tìm hiểu quy trình thuật nuôi trồng rong câu (Gracilaria) nguyên liệu chiết xuất agar Gracilaria ... lợi cách toàn diện để xây dựng biện pháp bảo vệ nguồn lợi rong biển cách hiệu nhiệm vụ quan trọng phức tạp • Các biện pháp sau thường đề cập bảo vệ nguồn lợi rong biển: – Đa dạng hóa đối tượng khai...
 • 39
 • 427
 • 0

Đánh giá thực trạng công tác quản lý bảo vệ rừng phát triển rừng tại xã Nà hẩu huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái

Đánh giá thực trạng công tác quản lý bảo vệ rừng và phát triển rừng tại xã Nà hẩu huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái
... hiệu công tác quản bảo vệ phát triển rừng Hẩu, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái 1.3 Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá thực trạng công tác quản bảo vệ rừng phát triển rừng Hẩu, huyện Văn ... Hẩu huyện Văn Yên 27 4.2 Cơ cấu tổ chức chức nhiệm vụ công tác quản bảo vệ rừng Hẩu 28 4.3 Thực trạng công tác quản lý, bảo vệ rừng giai đoạn 2012 - 2014 Hẩu huyện văn ... 2012 - 2014 Hẩu huyện văn Yên 4.3.1 Hoạt động tuyên truyền, tập huấn công tác quản lý, bảo vệ rừng phát triển rừng Tuyên truyền công tác quản bảo vệ rừng cho người dân phải triển khai...
 • 60
 • 101
 • 4

Nghiên cứu hiện trạng sử dụng đề xuất các giải pháp nhằm giảm thiểu phát thải túi nilon tại xã Minh Chuẩn, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

Nghiên cứu hiện trạng sử dụng và đề xuất các giải pháp nhằm giảm thiểu phát thải túi nilon tại xã Minh Chuẩn, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.
... NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LƯƠNG THỊ VÂN Tên đề tài: NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NHẰM GIẢM THIỂU PHÁT THẢI TÚI NILON TẠI XÃ MINH CHUẨN, HUYỆN LỤC YÊN, TỈNH YÊN ... Nguyên, hướng dẫn thầy giáo ThS Nguyễn Duy Hải, Tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu trạng sử dụng đề xuất giải pháp nhằm giảm thiểu phát thải túi nilon Minh Chuẩn, huyện Lục Yên, tỉnh ... hội Minh Chuẩn, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái 33 4.2 Đánh giá trạng sử dụng túi nilon địa bàn Minh Chuẩn, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái 34 4.2.1 Hiện trạng sử dụng túi nilon theo...
 • 71
 • 308
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: báo cáo tóm tắt tài chínhbáo cáo tóm tắt 7898bcbkhbáo cáo tóm tắt đề tài khoa họcbáo cáo tóm tắt dự án đầu tưbáo cáo tóm tắt ngành giấy việt nambáo cáo tóm tắt thành tíchbáo cáo tóm tắt thành tích tập thểbáo cáo tóm tắt sáng kiếnbáo cáo tóm tắt đtmbáo cáo tóm tắt sáng kiến kinh nghiệmbáo cáo tóm tắt thành tích cá nhânbáo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứumẫu báo cáo tóm tắt dự án đầu tưbáo cáo tóm tắt thành tích gia đìnhmẫu báo cáo tóm tắt thành tích cá nhânChương I. §12. Chia đa thức một biến đã sắp xếpCac he thong nhom mauĐồ án nghiên cứu cơ sở hành vi cá nhân trong tổ chứcĐặc điểm địa chất núi Châu Viên Vũng TàuĐề thi công nghệ kì 2Vai trò của tài chính vi mô với giảm nghèo tại việt namBào chế thuốc mỡ Đào tạo dược sĩTác động của vốn luân chuyển và việc nắm giữ tiền mặt đến khả năng sinh lợi của công ty – bằng chứng thực nghiệm tại việt namCách khắc phục các lỗi điều hòa thường gặp ở daikinTHỦ THUẬT mở tài KHOẢN FACEBOOK bị KHÓABài 10. Ếch ngồi đáy giếngBài 19. So sánhNghiên cứu tác động công cụ google đến tỷ suất sinh lợi chứng khoán trên thị trường chứng khoán việt namXây dựng hệ thống giám sát mạng dựa trên ObserviumBài 34. Tổng kết phần Văn học (tiếp theo)Bài 4. Những câu hát than thânBài 13. Điệp ngữGiải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm tại công ty cổ phần may hữu nghị xí nghiệp may 5Bài 3. Tức nước vỡ bờTuần 11 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh