Đồ án khảo sát vi điều khiển 89c51 và thiết kế mạch đồng hồ

khảo sát vi điều khiển 89c51 thiết kế mạch đồng hồ

khảo sát vi điều khiển 89c51 và thiết kế mạch đồng hồ
... hạn vi c tìm hiểu vi điều khiển hạn chế nên nội dung đề tài xoay quanh phạm vi sau:  Khảo sát vi điều khiển 89C51 Thiết kế mạch đồng hồ: SVTH:Võ Văn Nhiệm Trang GVHD: Nguyễn Văn Song Đồ Án Vi ... Án Vi Mạch Ret end CHƯƠNG V KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN I KẾT LUẬN Sau thực vi c ta mạch điều khiển, kết nối với hiển thị led đoạn mạch đồng hồ số hoàn chỉnh chạy theo chương trình nạp vào vi điều ... vi điều khiển có khả xử lý nhiều hoạt động phức tạp mà cần vi mạch nhỏ, thay tủ điều khiển lớn phức tạp mạch điện gọn nhẹ, dễ dàng thao tác sử dụng Vi điều khiển góp phần vào kỹ thuật điều khiển...
 • 43
 • 891
 • 6

đồ án vi điều khiển 89c51 thiết kế mạch đồng hồ

đồ án vi điều khiển 89c51 và thiết kế mạch đồng hồ
... hạn vi c tìm hiểu vi điều khiển hạn chế nên nội dung đề tài xoay quanh phạm vi sau: SVTH:Lê Văn Thanh-10CDT1 Trang GVHD:Lê Xưng Đồ Án Vi Đieu Khiên  Khảo sát vi điều khiển 89C51 Thiết kế mạch ... Xưng delay: Đồ Án Vi Đieu Khiên MOV R0, #0fh DJNZ R0,$ RET END CHƯƠNG V KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN I KẾT LUẬN Sau thực vi c ta mạch điều khiển, kết nối với hiển thị led đoạn mạch đồng hồ số hoàn ... điều khiển Các vi điều khiển có khả xử lý nhiều hoạt động phức tạp mà cần vi mạch nhỏ, thay tủ điều khiển lớn phức tạp mạch điện gọn nhẹ, dễ dàng thao tác sử dụng Vi điều khiển góp phần vào kỹ...
 • 45
 • 308
 • 1

Đồ án: Tìm hiểu vi điều khiển AT89C51 ứng dụng điều khiển động cơ điện một chiều ( quay thuận, quay ngược ) pptx

Đồ án: Tìm hiểu vi điều khiển AT89C51 và ứng dụng điều khiển động cơ điện một chiều ( quay thuận, quay ngược ) pptx
... PCON (HMOS) 0xxxxxxxB PCON (CMOS) 0xxx0000B Tìm hiểu động điện chiều 2.1 Khái niệm động điện chiều Động điện chiều động điện hoạt động với dòng điện chiều Động điện chiều ứng dụng rộng rãi ứng dụng ... cho động chiều sử dụng vi điều khiển AT89C51 Phương pháp nghiên cứu  Đưa ý tưởng thiết kế ( ng dụng vi điều khiển)  Thiết kế mạch phần cứng điều khiển: kết nối vi điều khiển, điều khiển hoạt động ... , nguyên lý hoạt động vi điều khiển , đặc biệt vi điều khiển AT89C51 vi điều khiển sử dụng rộng rãi điện tử Sau làm xong em biết thêm mô hình điều khiển động điện chiều sử dụng mạch cầu H ,...
 • 34
 • 1,375
 • 1

tìm hiểu về truyền thông nối tiếp trong vi điều khiển pic18f4520 thiết kế modul thí nghiệm

tìm hiểu về truyền thông nối tiếp trong vi điều khiển pic18f4520 và thiết kế modul thí nghiệm
... cần thiết (thiết bị tớ truyền ) Chế độ tớ tồn ngắt địa phù hợp Lựa chọn bít chọn ngắt bít start stop I2C vi điều khiển điều khiển vi điều khiển thiết bị ngoại vi khác thông qua địa Khi địa đến vi ... thứ ghi TRISC Sơ đồ kết nối điển hình : Hinh sơ đồ kết nối SPI chủ tớ Hình biểu diễn sơ đồ kết nối vi điều khiển Vi điều khiển chủ (processor 1) khởi tạo trình truyền liệu vi c gửi tín hiệu xung ... Bít SSPEN : bít cho phép truyền thông nối tiếp 1= cho phép cổng nối tiếp thiết lập SCK, SDO, SDI, SS chân cổng nối tiếp 0= không cho phép cổng nối tiếp thiết lập chân chân vào Bít CKP : bít chọn...
 • 83
 • 611
 • 3

Khảo sát vi điều khiển 8951

Khảo sát vi điều khiển 8951
... xóa mã Ram hiển thò xóa trạng thái FIFO Giới thiệu kit vi điều khiển 8951 I Sơ đồ khối kit vi điều khiển 8951: Cấu tạo kit vi điều khiển 8951 gồm phần chủ yếu: Đơn vò xử lí trung tâm CPU Bộ nhớ ... lệnh rẽ nhánh: Có nhiều lệnh để điều khiển lên chương trình bao gồm vi c gọi trả lại từ chương trình chia nhánh có điều kiện hay điều kiện Khảo sát vi điều khiển 8951 Tất lệnh rẽ nhánh không ảnh ... 210 vò trí nhớ đònh vò bit  4s cho hoạt động nhân chia Khảo sát vi điều khiển 8951 Khảo sát sơ đồ chân 8951 chức chân: 2.1 Sơ đồ chân 8951: U2 39 38 37 36 35 34 33 32 19 18 31 P0.0/AD0 P0.1/AD1...
 • 71
 • 234
 • 0

Tài liệu ĐỒ ÁN MÔN HỌC VI ĐIỀU KHIỂN doc

Tài liệu ĐỒ ÁN MÔN HỌC VI ĐIỀU KHIỂN doc
... NGHĨA VI T NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ĐỒ ÁN MÔN HỌC VI ĐIỀU KHIỂN Số: 04 STT Họ tên sinh vi n Lớp/Khóa Khoa Giáo vi n hướng dẫn : ……………………………………………………………………………………………………… NỘI DUNG Thiết kế hệ điều ... NGHĨA VI T NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ĐỒ ÁN MÔN HỌC VI ĐIỀU KHIỂN Số: 05 STT Họ tên sinh vi n Lớp/Khóa Khoa Giáo vi n hướng dẫn : ……………………………………………………………………………………………………… NỘI DUNG Thiết kế đồng ... NGHĨA VI T NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ĐỒ ÁN MÔN HỌC VI ĐIỀU KHIỂN Số: 06 STT Họ tên sinh vi n Lớp/Khóa Khoa Giáo vi n hướng dẫn : ……………………………………………………………………………………………………… NỘI DUNG Thiết kế đồng...
 • 31
 • 373
 • 2

Tài liệu Đồ án môn học vi điều khiển docx

Tài liệu Đồ án môn học vi điều khiển docx
... NGHĨA VI T NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ĐỒ ÁN MÔN HỌC VI ĐIỀU KHIỂN Số: 04 STT Họ tên sinh vi n Lớp/Khóa Khoa Giáo vi n hướng dẫn : ……………………………………………………………………………………………………… NỘI DUNG Thiết kế hệ điều ... NGHĨA VI T NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ĐỒ ÁN MÔN HỌC VI ĐIỀU KHIỂN Số: 05 STT Họ tên sinh vi n Lớp/Khóa Khoa Giáo vi n hướng dẫn : ……………………………………………………………………………………………………… NỘI DUNG Thiết kế đồng ... NGHĨA VI T NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ĐỒ ÁN MÔN HỌC VI ĐIỀU KHIỂN Số: 06 STT Họ tên sinh vi n Lớp/Khóa Khoa Giáo vi n hướng dẫn : ……………………………………………………………………………………………………… NỘI DUNG Thiết kế đồng...
 • 31
 • 231
 • 0

Đồ án kỹ thuật_mạch vi điều khiển đếm sản phẩm

Đồ án kỹ thuật_mạch vi điều khiển đếm sản phẩm
... thực phương pháp Với phát triển mạnh nghành kỹ thuật số đặc biệt cho đời họ vi xử lí vi điều khiển đa chức vi c dùng kỹ thuật vi xử lí, kỹ thuật vi điều khiển giải bế tắc kinh tế mà phương pháp ... Với mạch đếm sản phẩm dùng kỹ thuật vi xử lí: Ngoài ưu điểm liệt kê phương pháp dùng IC rời mạch đếm sản phẩm dùng kỹ thuật vi xử lí có ưu điểm sau: -Mạch thay đổi số đếm cách linh hoạt vi c thay ... -Các sản phẩm đa dạng với nhiều chủng loại: đặc; rỗng, kích cỡ khác Nhưng với khả thiết bò lắp mạch đếm sản phẩm có khả che ánh sáng có kích thước từ 10cm3 đến 30cm3 -Đếm số sản phẩm thùng phạm vi...
 • 83
 • 202
 • 1

ĐỒ ÁN MÔN HỌC : VI ĐIỀU KHIỂN

ĐỒ ÁN MÔN HỌC : VI ĐIỀU KHIỂN
... hiệu /EA cho phép chọn nhớ chương trình nhớ hay vi điều khiển Nếu /EA mức cao, vi điều khiển thi hành chương trình ROM nội Nếu /EA mức thấp vi điều khiển thi hành chương trình nhớ 1.5 RST (Reset) ... 1000u J1 VI R2 GND 330R D1 C5 LED-RED 100u Bộ dao động thạch anh dùng để cấp dao động cho vi điều khiển, thạch anh có giá trị 12Mhz Bộ nút điều chỉnh bao gồm: nút reset Bộ vi điều khiển AT89S52 ... tiếp nối tiếp vi điều khiển nhận truyền xong byte cổng nối tiếp Timer TX2 EXF2 SCO N 0x002 T2C ON 0x002 B Với 8052, ngắt có thêm ngắt timer2 (do vi điều khiển có thêm timer2 số ngoại vi onchip)...
 • 26
 • 115
 • 0

ĐỒ ÁN MÔN HỌC VI ĐIỀU KHIỂN THIẾT KẾ LED

ĐỒ ÁN MÔN HỌC VI ĐIỀU KHIỂN THIẾT KẾ LED
... tích hợp lại có khả lập trình để điều khiển Nên tiện dụng động Với tính ưu vi t vi điều khiển phạm vi đồ án nhỏ này, em dùng vi điều khiển để đo khống chế nhiệt độ, đồng thời cho hiển thị lên máy ... bước đầu cho sinh vi n thử nghiệm ứng dụng vi điều khiển thực tiễn để từ tìm tòi, phát triển nhiều ứng dụng khác đời sống ngày cần đến Vi c thực xong đồ án môn học kiến thức học, số sách tham ... RST=1 vi điều khiển khởi động lại thiết lập ban đầu  XTAL1, XTAL2 chân nối song song với thạch anh tần số max=33 Mhz Để tạo dao động cho vi điều khiển  Vcc, GND : cung cấp nguồn nuôi cho vi điều...
 • 17
 • 306
 • 2

Đồ án lập trình vi điều khiển

Đồ án lập trình vi điều khiển
... Cỏc ngừ vo AC thi gian kim tra c kớch (VCC 0.5) V i vi logic v 0.45 V i vi logic Cỏc phộp o nh thi c thc hin VIHmin i vi logic 1v VILmax i vi logic DNG SểNG TH NI1 Hỡnh 1.9 Dng súng th ni Timing ... trớ nh t 00H n 7FFH i vi AT89C2051) Vic vi phm cỏc gii hn khong gian vt lý cú th gõy hnh vi khụng bit c ca chng trỡnh CJNE [ ], DJNZ [ ], JB, JNB, JC, JNC, JBC, JZ, JNZ - Vi cỏc lnh r nhỏnh ... dng tin dng batch hoc dựng Vison trờn windown vi cỏc tin chng trỡnh Phn cng cho ch HELLO da vo CPU 8051 chun Mt chip ngoi vi c s dng cho cỏc dóy port Tuy nhiờn, vi Vision bn khụng cn phi cú CPU...
 • 66
 • 239
 • 0

Bản báo cáo Đồ án môn học vi điều khiển thiết kế một bộ điều khiển motor DC

Bản báo cáo Đồ án môn học vi điều khiển thiết kế một bộ điều khiển motor DC
... nâng vận chuyển, điều khiển băng tải, điều khiển robot… Để điều khiển tốc độ động chiều có nhiều phương pháp,trong đồ án chúng em xin trình bày điều khiển động dùng họ vi điều khiển 8051 phương ... số dao đông vi điều khiển Tuy nhiên chân bỏ qua truy cập nhớ Chân EA EA(external access) chân cho phép chọn nhớ hay nhớ vi điều khiển Khi EA mức tích cực cao(nối với VCC) vi điều khiển thi hành ... DAC).Trong đồ án chúng em chúng em 89S52 để lập trình điều khiển động chiều DC < 24V dùng IC DAC 0808 Chúng em xin chân thành cảm ơn thầy cô khoa Điện Tử bạn giúp đỡ chúng em trình làm đồ án cô Vũ...
 • 25
 • 400
 • 0

ĐỒ ÁN MÔN HỌC VI ĐIỀU KHIỂN: Thiết kế mô hình bảng led điện tử dùng một ma trận led đa sắc

ĐỒ ÁN MÔN HỌC VI ĐIỀU KHIỂN: Thiết kế mô hình bảng led điện tử dùng một ma trận led đa sắc
... Như vậy, thiết kế với phần tử bên ngoài, ta nên để ý đến đặc tính vào/ra chân cổng Ví dụ dùng để ghép nối với LED đơn LED thanh, ta nên thiết kế chân cổng nuốt dòng từ LED để làm LED sáng (cổng ... sáng (cổng nối với Cathode LED) , không nên thiết kế chân cổng phun dòng cho LED để làm LED sáng (cổng nối với Anode LED) 1.2 Chân /PSEN (Program Store Enable) Là chân điều khiển đọc chương trình ... xảy CPU phải dừng vi c xử lý ngắt timer0 lại, chuyển sang xử lý ngắt cổng nối tiếp, xử lý xong quay lại xử lý tiếp ngắt timer0 PHẦN THIẾT KẾ ỨNG DỤNG MẠCH LED MATRIX ĐA SẮC Sơ đồ mạch nguyên lý...
 • 27
 • 143
 • 0

Đồ án môn học vi điều khiển đo khống chế nhiệt độ

Đồ án môn học vi điều khiển  đo và khống chế nhiệt độ
... vd :đo nhiệt độ điều khiển tự dộng tắt/mở điều hòa,đóng/mở cửa,kéo/mở rèm… để nhiệt độ phòng phù hợp với người sử dụng đo nhiệt độ nhiệt v.v… ) Kết thúc đồ án môn học em vận dụng kiến thức học ... nhiệt độ có dải đo nhiệt độ lớn từ C đến 99 C -Khả đáp ứng nhanh với thay đổi môi trường -Mạch đặt nhiệt độ khống chế dể so sánh với nhiệt độ môi trường bên -Mạch có đèn báo tương ứng nhiệt độ ... với lập trình C_Ngô Diện Tập Điều khiển logic lập trình PLC _Nguyễn Tiến Dũng ĐO VÀ KHỐNG CHẾ NHIỆT ĐỘ 25 ĐH.GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HỒ CHÍ MINH ĐO VÀ KHỐNG CHẾ NHIỆT ĐỘ Lớp: DV12 26 ...
 • 26
 • 335
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: khảo sát vi điều khiểnđồ án tốt nghiệp vi điều khiểndo an vi dieu khien;thiet ke mach dong ho bam giokhảo sát vi điều khiển 8051 adc 0809 lcd và các mạch khuếch đạikhảo sất vi điều khiển 8051do an vi dieu khiendung mach avr thiet ke mach dong ho bam giođồ án ứng dụng bộ điều khiển mờ và pid mờđồ án khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình đông tụ protein đậu nành trong sản xuất đậu phụđồ án điện tử quot giới thiệu tính toán thiết kế mạch điều khiển toàn hệ thống quotđồ án kĩ thuật số thiết kế mạch đồng hồđồ án vi điều khiển 89c51khảo sát vòng điều khiển ổn định tốc độ động cơ khoansơ đồ chân của vi điều khiển 89c51 được trình bày ở hình 4 2mục đích của đề tài là thiết kế và thi công hệ thống điều khiển và ổn định nhiệt độ tủ giữ ấm y tế dùng chíp vi điều khiển 89c51 đáp ứng được các yêu cầu saugiáo trình vi điều khiển 89c51chiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGbài giảng Quản trị công nghệbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1VẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học