Đề tài qui hoạch mạng viễn thông tỉnh quảng ninh

Qui hoạch mạng viễn thông tỉnh quảng ninh

Qui hoạch mạng viễn thông tỉnh quảng ninh
... cht lng liờn lc Kỹ thuật mạng viễn thông Cấu hình mạng lới, đánh số, báo hiệu, tính cớc, đồng mạng, chất lợng liên lạc Thiết bị ngoại vi Thiết bị chuyển mạch Mạng lới viễn thông Thiết bị cấu thành ... bao Mạng cáp Chi phí Mạng cấp mạng cấp mạng cấp Mạng cấp mạng cấp 102 103 104 101 105 Số tổng đài nội hạt 102 Tỉ lệ chi phí chuyển mạch/truyền dẫn Hình2.4 : tính kinh tế cấp mạng khác ti: Qui ... sau: ti: Qui hoch mng Vin thụng tnh Qung Ninh 31 Chng III: D bỏo nhu cu v lu lng A a A b a b c d d c b Mạng kiểu (mạng logic) A d a Mạng kiểu (mạng vật lý) c Mạng kiểu (mạng vật...
 • 118
 • 334
 • 0

Luận vănĐề tài: Quy hoạch mạng viễn thông tỉnh Quảng Ninh

Luận vănĐề tài: Quy hoạch mạng viễn thông tỉnh Quảng Ninh
... lng liờn lc Kỹ thuật mạng viễn thông Cấu hình mạng lưới, đánh số, báo hiệu, tính cước, đồng mạng, chất lượng liên lạc Thiết bị ngoại vi Thiết bị chuyển mạch Mạng lưới viễn thông Thiết bị cấu thành ... c ch trờn sau CP/thuê bao Mạng cáp Chi phí Mạng cấp mạng cấp mạng cấp Mạng cấp mạng cấp 102 103 104 101 105 Số tổng đài nội hạt ti: Qui hoch mng Vin thụng tnh Qung Ninh 102 Tỉ lệ chi phí chuyển ... hoch mng Vin thụng tnh Qung Ninh 31 Chng III: D bỏo nhu cu v lu lng A d a A a A d b a b c d c b Mạng kiểu (mạng logic) Mạng kiểu (mạng vật lý) c Mạng kiểu (mạng vật lý) : Trung tâm...
 • 121
 • 295
 • 0

Bài giảng môn học Qui hoạch mạng viễn thông potx

Bài giảng môn học Qui hoạch mạng viễn thông potx
... mạng cáp 2.2 Kỹ thuật ADSL 2.3 Các đường dây xDSL 2.4 Qui hoạch mạng cáp ADSL Nội dung mơn học Chương 3: Qui hoạch cho mạng di động 3.1 Tổng quan mạng di động GSM 3.2 Qui hoạch cell 3.3 Qui hoạch ... Nội dung mơn học Chương 1: Tổng quan mạng viễn thơng 1.1 Khái niệm mạng viễn thơng 1.2 Sơ lược mạng viễn thơng Việt Nam 1.3 Xu hướng chung mạng viễn thơng Chương 2: Qui hoạch mạng cáp, ADSL ... hoạch mạng truyền dẫn vơ tuyến 3.4 Qui hoạch tần số Chương 4: Qui hoạch cho mạng NGN 4.1 Các đặc điểm NGN 4.2 Cấu trúc mạng NGN 4.3 Qui hoạch cho mạng NGN Tài liệu tham khảo Chương 1: Tổng quan mạng...
 • 20
 • 518
 • 0

ĐỀ TÀI: Tổ chức mạng viễn thông pptx

ĐỀ TÀI: Tổ chức mạng viễn thông pptx
... thng thụng tin: Điện thoại + n cụng Các mạng Điện + Bỏn song cụng số liệu Telex + Song cụng Hai hướng Điện mạng Viễn thông Báo Bưu Cơ khí Các riêng Truyền thông đơn Truyền hình hướng cáp Báo chí ... vc vin thụng Bn pha s phỏt trin ca mng vin thụng iện thoại Năm 1880s Kiểu lưu lượng Mạng số Mạng số liệu Các mạng số tích hợp 1960s 1970s 1980s Tiếng nói Tiếng nói Số liệu Ting núi, s liu, hỡnh...
 • 148
 • 769
 • 0

ĐỒ ÁN TỔ CHỨC GIAO THÔNG CÔNG CỘNG ĐỀ TÀI QUY HOACH MẠNG LƯỚI GIAO THÔNG CÔNG CỘNG TP HOÀ BÌNH – TỈNH HOÀ BÌNH

ĐỒ ÁN TỔ CHỨC GIAO THÔNG CÔNG CỘNG ĐỀ TÀI QUY HOACH MẠNG LƯỚI GIAO THÔNG CÔNG CỘNG TP HOÀ BÌNH – TỈNH HOÀ BÌNH
... dõn mi khu giao thụng TP - ỏn c thc hin trờn da trờn nhng ti liu sau: + Bn hin trng kin trỳc cnh quan, v hin trng giao thụng + Quy hoch chung ton TP ti nm 2020 + Quy hoch mng li giao thụng ... 1.4 QUY HOCH MNG LI GIAO THễNG TH X HO BèNH Trờn c s phng ỏn la chn, em i vo thit k quy hoch h thng giao thụng th xó Ho Bỡnh 1.4.1 Giao thụng i ngoi ng thu: Vn chuyn ng thu trờn sụng l giao ... : Khong cỏch gia cỏc khu giao thụng vi im trung ( Khu giao thụng Cụng nghip 4.04 2.84 3.07 2.31 1.24 4.91 5.03 Bng 4: Khong cỏch gia cỏc khu giao thụng vi Khu GT Khu giao thụng (im xut phỏt)...
 • 42
 • 1,220
 • 6

giải pháp truyền tải ip trên quang cho mạng viễn thông tỉnh nghệ an

giải pháp truyền tải ip trên quang cho mạng viễn thông tỉnh nghệ an
... thuật truyền tải IP quang hi vọng đóng góp phần nhỏ kết nghiên cứu vào quy hoạch phát triển mạng viễn thông tỉnh Nghệ An, em xin thực đề tài đồ án tốt nghiệp “ Giải pháp truyền tải IP quang cho mạng ... Internet Protocol - Chương 3 Các kiến trúc IP quang - Chương 4 Giải pháp truyền tải IP quang cho mạng viễn thông tỉnh Nghệ An Do có hạn chế mặt thời gian lực cá nhân nên nội dung đồ án không tránh ... truyền tải IP/ quang SVTH: Võ Anh Tuấn Điện tử Viễn thông K28 Hình 1.1: Tiến trình phát triển tầng mạng Chương 1: Xu hướng phát triển kỹ thuật truyền tải IP/ quang SVTH: Võ Anh Tuấn 10 Điện tử Viễn thông...
 • 111
 • 203
 • 2

GIẢI PHÁP TRUYỀN tải IP TRÊN QUANG CHO MẠNG VIỄN THÔNG TỈNH NGHỆ AN

GIẢI PHÁP TRUYỀN tải IP TRÊN QUANG CHO MẠNG VIỄN THÔNG TỈNH NGHỆ AN
... hình kiến trúc mạng IP WDM 84 3.7.2 IP quang 86 3.8 Kết luận 87 CHƢƠNG 88 GIẢI PHÁP TRUYỀN TẢI IP TRÊN QUANG CHO MẠNG VIỄN THÔNG TỈNH NGHỆ AN ... Internet Protocol - Chƣơng 3 Các kiến trúc IP quang - Chƣơng 4 Giải pháp truyền tải IP quang cho mạng viễn thông tỉnh Nghệ An Do có hạn chế mặt thời gian lực cá nhân nên nội dung đồ án không tránh ... trúc 93 4.4 Giải pháp truyền tải IP quang cho mạng viễn thông tỉnh Nghệ An năm tới 97 4.4.1 Giai đoạn 2010 – 2012 97 4.4.1.1 Quy hoạch củng cố lại mạng cáp quang 99 4.4.1.2...
 • 116
 • 114
 • 0

tổng quan mạng viễn thông tỉnh trà vinh

tổng quan mạng viễn thông tỉnh trà vinh
... Truyền dẫn quang: trạm Host chia làm tuyến (7 vòng): • Vòng 1: cấu hình vòng Ring tuyến Trà Vinh- Cầu kè (TV11) • Vòng 2: tuyến Trà Vinh- Tiểu Cần-Càng Long (TV12) • Vòng 3: tuyến Trà Vinh- Cầu Kè-Càng ... tốt nghiệp • Vòng 4: cấu hình vòng Ring tuyến Trà Vinh (TV21) • Vòng 5: trạm Bưu cục hướng Trà Vinh -Trà Cú-Duyên Hải (TV22) • Vòng 6: tuyến Cầu Ngang -Trà Cú -5- SVTH: Lâm Hồng Đăng • Báo cáo thực ... nghiệp Mạng hub: • FLX150/600 cấu ADM, cung cấp chức trung tâm tín hiệu STM-1 đến vị trí xa Phần 2: -49- SVTH: Lâm Hồng Đăng Báo cáo thực tập tốt nghiệp KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN MẠNG VIỄN THÔNG TỈNH TRÀ...
 • 61
 • 295
 • 0

CÔNG NGHỆ TRUYỀN DẪN TÍN HIỆU VÔ TUYẾN QUA SỢI QUANG (ROF) VÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG MẠNG VIỄN THÔNG TỈNH VĨNH PHÚC

CÔNG NGHỆ TRUYỀN DẪN TÍN HIỆU VÔ TUYẾN QUA SỢI QUANG (ROF) VÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG MẠNG VIỄN THÔNG TỈNH VĨNH PHÚC
... cao tầng khu công nghiệp qui hoạch trọng điểm CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ TRUYỀN DẪN TÍN HIỆU VÔ TUYẾN QUA SỢI QUANG (RoF) 1.1 Khái niệm truyền dẫn tín hiệu tuyến qua sợi quang (RoF) “Radio ... laser Tín hiệu sau điều chế truyền qua sợi quang tới đơn vị đầu xa Hình 1.1: Hệ thống truyền dẫn tín hiệu tuyến qua sợi quang Công nghệ RoF sử dụng tuyến sợi quang để phân phối tín hiệu RF ... TẠO VÀ TRUYỀN SÓNG VÔ TUYẾN QUA SỢI QUANG Trong phần đưa tổng quan ngắn gọn việc tạo vận chuyển tín hiệu tuyến qua sợi quang mạng RoF Thực tế tất tuyến quang phát tín hiệu sóng mm áp dụng...
 • 76
 • 1,280
 • 12

Báo cáo đề tài: "Quy hoạch nông thôn mới tỉnh Hậu Giang" docx

Báo cáo đề tài:
... Quy hoạch xây dựng nông thôn gồm quy hoạch xây dựng mạng lưới điểm dân cư nông thôn địa bàn xã liên xã ( gọi quy hoạch chung xây dựng xã) quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn ( gọi quy hoạch ... duyệt quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn; - Thông tư số 54/2009/TT-BNNPTNT, ngày 21/8/2009 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Hướng dẫn thực Bộ Tiêu chí quốc gia nông thôn mới; - Thông tư số 07/2010/TT-BNNPTNT ... dân trí nông thôn thành thị Kiên cố hoá đường giao thông nông thôn động lực thúc đẩy kinh tế xã phát triển, tạo diện mạo cho nông thôn nâng cao thu nhập cho người dân, giao thông nông thôn tiếp...
 • 54
 • 642
 • 2

Giáo trình môn tổ chức và quy hoạch mạng viễn thông 1 docx

Giáo trình môn tổ chức và quy hoạch mạng viễn thông 1 docx
... 51 3 .10 .2 Chất lượng truyền dẫn 51 3 .10 .3 Độ ổn định 52 Chương 4, Quy hoạch mạng viễn thông .53 4 .1 Quy hoạch vị trí tổng đài 53 4 .1. 1.Giới thiệu ... 71 6 .1 Đặc điểm mạng viễn thông chưa có ISDN 71 6.2 Khái niệm ISDN 71 6.2 .1 ISDN 71 6.2.2 Mục đích ISDN 71 CHƯƠNG 7, MẠNG THẾ HỆ MỚI NGN 75 7 .1 ... công tác quản lý mạng viễn thông 63 5.2 Mạng quản lý mạng viễn thông TMN 63 5.2 .1 Giới thiệu TMN 63 5.2.2 Các chức quản lý TMN 64 CHƯƠNG 6, MẠNG ĐA DỊCH VỤ...
 • 6
 • 1,489
 • 22

Giáo trình môn tổ chức và quy hoạch mạng viễn thông 2 potx

Giáo trình môn tổ chức và quy hoạch mạng viễn thông 2 potx
... hàng khả trao đổi thông tin với thu nhận thông tin qua mạng viễn thông (thường mạng công cộng mạng điện thoại chuyển mạch công cộng, mạng điện thoại di động, mạng internet, mạng truyền hình cáp,…) ... tải thông tin dạng số liệu mạng viễn thông Dịch vụ truyền số liệu thích hợp với kho thông tin liệu lớn ngân hàng, thư viện, thống kê, điều khiển từ xa thông qua thiết bị đầu cuối Hiện mạng viễn ... tầng mạng Hình 1.6 Mô hình dịch vụ viễn thông Các loại hình dịch vụ yêu cầu chúng chất lượng dịch vụ Các dịch vụ viễn thông thường đề cập dịch vụ thoại, dịch vụ số liệu, dịch vụ thuê kênh viễn thông...
 • 5
 • 678
 • 14

Giáo trình môn tổ chức và quy hoạch mạng viễn thông 3 ppsx

Giáo trình môn tổ chức và quy hoạch mạng viễn thông 3 ppsx
... dịch vụ, mạng lưới truyền thông phân chia thành mạng truyền thông công cộng, mạng truyền thông chuyên dụng mạng truyền thông di động Dựa vào phạm vi dịch vụ truyền thông đưa vào hoạt động, mạng truyền ... truyền thông phân loại tiếp thành mạng truyền thông nội bộ, mạng truyền thông nội hạt, mạng truyền thông liên tỉnh, mạng truyền thông quốc tế Nếu phân loại chúng xử lý chuyển mạch, ta có mạng truyền ... truyền thông tin người sử dụng thực dịch vụ viễn thông tương ứng 2.1.2, Phân loại mạng lưới truyền thông điều kiện kết cấu Mạng lưới truyền thông định nghĩa hệ thống chuyển thông tin Các mạng lưới...
 • 5
 • 398
 • 12

Giáo trình môn tổ chức và quy hoạch mạng viễn thông 4 pdf

Giáo trình môn tổ chức và quy hoạch mạng viễn thông 4 pdf
... thuật cho trình truyền dẫn tín hiệu mạng + Kế hoạch chất lượng thông tin mục đích cho việc tổ chức khai thác bảo dưỡng mạng 3.2, Trình tự thực trình lập kế hoạch Khi tiến hành lập kế hoạch, phương ... thiết Thông thường có khả sau: - Thực sử dụng mạng - Thực sử dụng mạng mạng lưới - Thực sử dụng mạng lưới - Thực cách cung cấp đầu cuối với chức đại 19 Hiện nay, mạng đưa chức lưu trữ thông tin chức ... Lập kế hoạch dài hạn Lập kế hoạch trung hạn Lập kế hoạch ngắn hạn Lập kế hoạch mạng tối ưu Hình 3.1 Sơ đồ chuỗi công việc trình lập kế hoạch mạng 18 3.2.1, Xác định mục tiêu xây dựng mạng Khi...
 • 5
 • 540
 • 16

Xem thêm

Từ khóa: qui hoạch mạng viễn thôngđề tài quản lý mạng viễn thôngtài liệu quy hoạch mạng viễn thônggiải pháp truyền tải ip trên quang cho mạng viễn thông tỉnh nghệ anbài giảng quy hoạch mạng viễn thôngtài liệu về mạng viễn thônggiáo trình quy hoạch mạng viễn thôngquy hoạch mạng viễn thông là gìđồ án quy hoạch mạng viễn thôngtổ chức quy hoạch mạng viễn thôngquy hoạch mạng viễn thôngđề tài ngành điện tử viễn thôngtài liệu môn mạng viễn thôngđồ án tổ chức và quy hoạch mạng viễn thôngthiết kế và quy hoạch mạng viễn thôngCông nghệ sản xuất gạch tuynenĐáp án chi tiết task 1 chuẩn thi VSTEP B1.đồ án điều chế hydroxyl apatit từ vỏ hàuKỹ năng tham vấn trong trị liệu tâm lý và công tác xã hội.Bài tập môn giới và phát triển chủ đề : Bạo Lực gia đìnhBài luận CTXH với người nghèoPhân tích và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lí nhân lực tại Trung tâm Khuyến nông tỉnh Nghệ Anphát triển sản phẩm CNSH Nước ép cam bổ sung CollagenGiới thiệu về nghề Công tác xã hộinâng cao năng lực cho nhân viên CTXH trong việc Quản lý ca " năng động nhóm"thiết kế hoạt động chủ đề: vai trò của người cao tuổi trong việc giáo dục con cháu.phần lý do chọn đề tài mẫu trong Nghiên cứu khoa học xã hộiBài luận môn CTXH với người nghiện HIV và ma túyGiáo trình hình học họa hình dương thọĐại hội cổ đông | MBBank Thong tin ung vien9 TTr bieu quyet van de DHCD 2016Bài báo trong nước | Hanoi University of Science, VNUĐề tài cấp Nhà nước 2011-2015.Đại hội cổ đông | MBBankĐại hội cổ đông | MBBank