Bài tập nhóm môn đầu tư tài chính

Bài tập nhóm môn đầu tài chính

Bài tập nhóm môn đầu tư tài chính
... danh mục đầu gồm tài sản rủi ro tài sản phi rủi ro R f: σ c2 Tỷ suất lợi tức tài sản phi rủi ro : Phương sai danh mục đầu gồm tài sản rủi ro tài sản phi rủi ro y: Tỷ trọng đầu vào tài sản ... ro để đầu tất vào tài sản rủi ro; người cho vay, khách hàng đầu vào tài sản rủi ro tài sản phi rủi ro Giả sử khách hàng đầu vào DMĐT với tỷ trọng y% vào tài sản rủi ro (1-y)% vào tài sản ... trọng tài sản rủi ro y - Bước 3: Tính số tiền đầu vào loại tài sản - Bước 4: Tính số lượng cổ phiếu chứng khoán dự định đầu Số lượng cổ phiếu đầu vào ngày 30/10/20130 Số tiền đầu vào...
 • 46
 • 957
 • 2

bài tập nhóm môn đầu tài chính xây dựng danh mục đầu chứng khoán hiệu quả

bài tập nhóm môn đầu tư tài chính xây dựng danh mục đầu tư chứng khoán hiệu quả
... tất danh mục đầu tạo thành từ chứng khoán Phần đường biên phương sai bé thể cho danh mục đầu hiệu quả, gọi đường biên hiệu Các danh mục đầu nằm đường biên hiệu không danh mục tốt danh mục ... danh mục đầu hiệu gồm hai chứng khoán có phương sai bé với tỷ suất lợi tức kỳ vọng cho trước Tập hợp danh mục đầu hiệu đường biên hiệu Đường phương sai bé đường biên hiệu quả: Gọi (P) danh ... nào, danh mục cung cấp hội rủi ro – lợi tức tốt so với tất danh mục đầu tạo từ chứng khoán Nhà đầu chọn danh mục đường biên hiệu này, tùy thuộc vào hệ số ngại rủi ro họ 4 Danh mục đầu tư...
 • 46
 • 490
 • 2

bài tập lớn môn đầu tài chính phân tích danh mục đầu của hai công ty phân bón và hóa chất dầu khí và công ty cổ phần tập đoàn masan

bài tập lớn môn đầu tư tài chính phân tích danh mục đầu tư của hai công ty phân bón và hóa chất dầu khí và công ty cổ phần tập đoàn masan
... Giới thiệu tổng công ty Phân bón Hóa chất dầu khí Ngày 15/05/2008, Công ty Phân đạm Hóa chất Dầu khí thức chuyển đổi thành Tổng Công ty Phân bón Hóa chất Dầu khí Công ty Cổ phần (Tên viết Tiếng ... tập đoàn Ma San 3.2.1 Giới thiệu công ty cổ phần tập đoàn Ma San Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San (Masan Group) công ty quản lý vốn đầu tài sản, chủ yếu cổ phần công ty khác, bao gồm cổ phần Công ... công ty định, mà công ty lựa chọn phải có mặt vượt trội III Phân tích công ty Như nói trên, nhóm định lựa chọn hai công ty để đầu là: tổng công ty Phân bón Hóa chất dầu khí công ty cổ phần tập...
 • 31
 • 679
 • 1

BÀI TẬP NHÓM MÔN: QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP NÂNG CAO ĐỀ BÀI: Phân tích báo cáo tài chính ngân hàng Á Châu năm 2010

BÀI TẬP NHÓM MÔN: QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP NÂNG CAO ĐỀ BÀI: Phân tích báo cáo tài chính ngân hàng Á Châu năm 2010
... tòi tài liệu, tham khảo giáo trình với hướng dẫn Thầy giảng viên môn Quản trị tài doanh nghiệp nâng cao chúng em hoàn thành xong đề tài tiểu luận: Phân tích báo cáo tài ngân hàng Á Châu năm 2010 ... nhiều doanh nghiệp cá nhân gửi tiền hay vay nợ ngân hàng Ngân hàng ACB ngân hàng mang tầm cỡ quốc tế , đáng tin cậy để doanh nghiệp cá nhân đầu Trang 13 tư 2.3 Môi trường hoạt động năm 2010 Với ... ngân hàng nước Điểm bật lần nước ta, có Ngân hàng Á Châu nhận sáu danh hiệu Ngân hàng tốt Việt Nam Trang 15 năm 2010 sáu tạp chí tài ngân hàng uy tín giới Năm 2010, ACB đa hoàn thành tốt tiêu kế...
 • 20
 • 1,284
 • 2

Bài tập nhóm môn Đầu chứng khoán potx

Bài tập nhóm môn Đầu tư chứng khoán potx
... việc nhóm (thành viên công việc gì?) Trang cuối, nhóm tự đánh giá mức độ tham gia thành viên nhóm Trên hướng dẫn cụ thể nội dung nhóm nên nghiên cứu trình bày làm Tuy nhiên, khuyến khích nhóm ... khuyến khích nhóm có sáng tạo cách nghiên cứu trình bày phải đảm bảo yêu cầu cốt lõi tập Chúc nhóm hoàn thành tốt tập! ... -2- Bài làm nộp file word gửi qua email diemntn_tm@yahoo.com file giấy 4.File word lưu với tên ví dụ: PTĐTCK_TC11_NHOM1,… PTĐTCK_TC12_NHOM1,… File giấy cần in bìa trắng, đóng tập, không...
 • 2
 • 393
 • 1

Bài tập nhóm môn kế toán tài chính pps

Bài tập nhóm môn kế toán tài chính pps
... 4.500.000.000 Nguyên giá tài sản cố định hữu hình (211) 21.000.000.000 10 Hao mòn tài sản cố định hữu hình (214) (8.800.000.000) 11 Phải thu khách hàng (131) 380.000.000 Tổng tài sản: 17.753.870.000 ... nhập doanh nghiệp 252.253.700 14 Lợi nhuận sau thuế 756.761.100 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CUỐI KỲ Đơn vị tính: đồng I Tài sản Nguyên vật liệu (1521) 108.710.000 Nguyên vật liệu phụ (1522) 22.000.000 ... giá tài sản cố định hữu hình (211) 20.762.000.000 10 Hao mòn tài sản cố định hữu hình (214) (8.312.500.000) 11 Phải thu khách hàng (131) 396.000.000 12 Phế liệu thu hồi (1528) 5.000.000 Tổng tài...
 • 10
 • 365
 • 0

Bài tập nhóm môn quản trị tài chính báo cáo phân tích tài chính công ty cao su đà nẵng

Bài tập nhóm môn quản trị tài chính báo cáo phân tích tài chính công ty cao su đà nẵng
... lắp mặt II Phân tích tổng quát tình hính tài Phân tích tình hình tài c công ty cao su DRC v so sánh với công ty cao su Hòa Bình công ty cao su Tây Ninh Dựa vào bảng tính Excel để phân tích xu hướng ... tình hình tài Công ty cao su DRC so sánh với công ty cao su Hòa Bình công ty cao su Tây Ninh hai n ăm gần năm 2007, năm 2008 Qua bảng tính công ty cao su DRC nhận thấy Phân tích biến động tài sản ... khả quản trị tài doanh nghiệp Nhận thức tầm quan trọng nhóm chọn đề tài Phân tích tình hình tài t ại Công Ty cổ phần cao su Đà Nẵng Thông qua việc phân tích, đánh giá t ình hình tài công ty...
 • 28
 • 471
 • 0

Bài tập nhóm môn Phân tích tài chính doanh nghiệp: Phân tích tài chính công ty cổ phần Chế biến gỗ Thuận An

Bài tập nhóm môn Phân tích tài chính doanh nghiệp: Phân tích tài chính công ty cổ phần Chế biến gỗ Thuận An
... Bài tập nhóm GVHD: Đoàn Ngọc Phi Anh Đà Nẵng, tháng 11 năm 2012 Page of 30 Bài tập nhóm GVHD: Đoàn Ngọc Phi Anh MỞ ĐẦU GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN (T.A.C - THUAN AN ... http://www.tac.com.vn LỊCH SỬ HÌNH THÀNH: Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Thuận An doanh nghiệp cổ phần 100% vốn Nhà nước 10 cổ đông doanh nghiệp Nhà nước thuộc Tổng Công ty cao su Việt Nam góp vốn thành ... chế sản phẩm gỗ hoàn chỉnh chất lượng cao sản phẩm đồ gỗ Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An số công ty hàng đầu Việt Nam - Về tỷ suất lợi nhuận sau thuế so với doanh thu so với vốn kinh doanh...
 • 10
 • 549
 • 0

Bài thuyết trình môn đầu tài chính THE CAPITAL ASSET PRICING MODEL THEOORY AND EVIDENCE

Bài thuyết trình môn đầu tư tài chính THE CAPITAL ASSET PRICING MODEL THEOORY AND EVIDENCE
... THE CAPITAL ASSET PRICING MODE THEOORY AND EVIDENCE CAPM is the first proposed by Sharpe(1964) and Markowitz, Sharpe, Lintner and mossin are researchers credited with its development THE ... model or the CAPM The Market Proxy Problem - The problem is that the market portfolio at the heart of the model is theoretically and empirically elusive It is not theoretically clear which assets ... in the relation between expected return and market beta The times-series means of the monthly slopes and intercepts, along with the standard errors of the means, are then used to test whether the...
 • 40
 • 1,016
 • 0

Bài tập nhóm môn phân tích tài chính doanh nghiệp phân tích tài chính công ty cổ phần chế biến gỗ thuận an GVHD đoàn ngọc phi anh

Bài tập nhóm môn phân tích tài chính doanh nghiệp phân tích tài chính công ty cổ phần chế biến gỗ thuận an  GVHD đoàn ngọc phi anh
... of 30 Bài tập nhóm GVHD: Đoàn Ngọc Phi Anh Danh mục tài liệu tham khảo Trương Bá Thanh, Trần Đình Khôi Nguyên – Phân tích hoạt động kinh doanh II (Phân tích tài chính) , NXB giáo dục, 2001 Tập thể ... 22 of 30 Bài tập nhóm GVHD: Đoàn Ngọc Phi Anh Page 23 of 30 Bài tập nhóm GVHD: Đoàn Ngọc Phi Anh K CÁC CHỈ TIÊU KHÁC: I Các số cổ phi u: Cổ tức: số tiền hàng năm trích từ lợi nhuận công ty để trả ... 30 Bài tập nhóm GVHD: Đoàn Ngọc Phi Anh A/PHÂN TÍCH CẤU TRÚC TÀI SẢN: Phân tích cấu trúc tài sản nhằm đánh giá đặc trưng cấu tài sản doanh nghiệp, tính hợp lý đầu tư vốn cho hoạt động kinh doanh...
 • 29
 • 154
 • 0

Nội dung môn đầu tài chính

Nội dung môn đầu tư tài chính
... BÀI 1: NHẬP MÔN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH TÀI SẢN THỰC VÀ TSTC • • TS thực: TSCĐ hữu hình vô hình TSTC: chứng khoán giấy nợ ngân hàng ĐẦU TƯ VÀ ĐẦU CƠ TẦM QUAN TRỌNG CỦA VỆC NGHIÊN CỨU ĐẦU TƯ BÀI 2: TỶ ... định, nội dung Nội dung mô hình APT Hạn chế môn hình APT BÀI 5: PHÂN TÍCH ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU Những khái niệm Định giá trái phiếu Định giá trái phiếu có yếu tố đặc biệt Quản lý danh mục đầu trái ... h đ lường ủi ủ ộ danh mục đầu 2.4 CÁC LOẠI RỦI RO • Rủi ro hệ thống • Rủi ro không hệ thống BÀI 3: LÝ THUYẾT DANH MỤC ĐẦU TƯ Các khái niệm Danh mục đầu g ụ gồm tài sản rủi ro không rủi ro...
 • 11
 • 1,922
 • 6

Tiểu luận môn đầu tài chính

Tiểu luận môn đầu tư tài chính
... tế thực bắt đầu Nhóm 08 – TCDN Đêm – K20 Trang Tiểu luận môn đầu tài GVHD: TS Lê Đạt Chí 3/ Sụp đổ Minsky (Minsky meltdown) Theo Minsky, khủng hoảng tài dẫn tới việc vay nợ để đầu trở nên ... bắt đầu thay đổi Lợi nhuận kỳ vọng tăng lên làm tăng giá tài sản, tăng tài sản chấp công ty tăng khả vay đầu Khi sản lượng đầu mở rộng, lợi nhuận tăng lên làm gia tăng giá tài sản ban đầu ... từ tháng 10.2011, giá bất động sản bắt đầu tụt dốc Ở nước ngoài, cá nhân vay để đầu đầu vào tài sản tài Việt Nam, doanh nghiệp nhà nước vay để đầu đầu vào bất động sản, thị trường chứng...
 • 10
 • 653
 • 0

BÀI GIẢNG KẾ TOÁN ĐẦU TÀI CHÍNH VÀ HOẠT ĐỘNG KHÁC

BÀI GIẢNG KẾ TOÁN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VÀ HOẠT ĐỘNG KHÁC
... dung giảng Những vấn đề chung Kế toán hoạt động đầu tài Kế toán hoạt động khác 7.1 Những vấn đề chung 7.1.1 Các khái niệm Hoạt động đầu tài Hoạt động khác Phân biệt đầu SXKD với đầu tài ... Tính toán phản ánh xác chi phí, thời tình hình biến động khoản thu nhập hoạt động đầu tư, từ vốn đầu theo hình thức, xác định kết hoạt động đầu đối tác DN 7.2 Kế toán hoạt động đầu tài ... doanh Tài khoản sử dụng: 222 Phương pháp phản ánh: ng tự đầu vào công ty liên kết, đầu vào công ty 7.2.5 Kế toán hoạt động đầu tài khác Hoạt động cho vay vốn: sử dụng TK 128, 228 tài...
 • 39
 • 314
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập nhóm môn đầu tư chứng khoánbai tap ke toan dau tu tai chinh ngan hanbài tập kế toán đầu tư tài chính dài hạnbài tập kế toán đầu tư tài chínhbài tập kế toán đầu tư tài chính ngắn hạncác bài tập kế toán đầu tư tài chínhbai tap hoat dong dau tu tai chinhbài tập kế toán đầu tư tài chính có lời giảibai tap kttc chuong dau tu tai chinhgiải bài tập kế toán đầu tư tài chínhbai tap mon dau tu tai chinhcác bài tập môn đầu tư tài chínhbai tap va bai giai mon dau tu tai chinhcác dạng bài tập môn đầu tư tài chínhgiai bai tap mon dau tu tai chinhĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN : Khuyến nôngPHÂN CÔNG CÁC NGÀNH HUYỆN THẨM ĐỊNH ĐẠT TIÊU CHÍThông tư 23 2015 TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụngThông tư 39 2015 TT-BCT quy định hệ thống điện phân phốiThông tư 35 2015 BCT quy định về bảo vệ môi trường ngành Công Thương.Thông tư số: 35 2015 TT-BNNPTNT Quy định về kiểm dịch thực vật nội địaNghiên cứu xác định giống và biện pháp kỹ thuật sản xuất hoa thảm, hoa chậu cho hà nộiLẮP ĐẶT HỆ THỐNG NỐI ĐẤT THIẾT BỊ CHO CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP - YÊU CẦU CHUNGTIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8216:2009 THIẾT KẾ ĐẬP ĐẤT ĐẦM NÉNMỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ BÊ TÔNG NHỰA VÀ THIẾT KẾ MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA Ở VIỆT NAMChương II. §2. Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợpBộ Điều Khiển Nhiệt Độ Tự Động Điều Chỉnh PID Képchuong3 tu tuong Ho Chi MinhChương II. §3. Hàm số bậc haiChương III. §3. Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩnPhân tích những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc. Nêu giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộcQUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THIẾT BỊ VSAT HOẠT ĐỘNG TRONG BĂNG TẦN KUTầm nhìn về Kiến trúc Mạng Kỹ thuật số của Cisco –CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Ngành : Điện tử viễn thôngỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ INTERNET OF THINGS (IoT) TRONG THƯ VIỆN - Y TẾ