skkn pháp huy tính tích cực và chủ động sáng tạo trong giờ dạy văn bản lớp 6

Pháp huy tính tích cực chủ động sáng tạo trong giờ dạy Văn bản lớp 6-GV: Nguyễn T Bẩy

Pháp huy tính tích cực và chủ động sáng tạo trong giờ dạy Văn bản lớp 6-GV: Nguyễn T Bẩy
... Ph t huy t nh t ch cực chủ động sáng t o HS giảng dạy Văn lớp Ví dụ 2: Dạy ti t 74 (Ngữ văn 6) Bài học đờng đời (T Hoài) Dạy ti t văn truyện Vi t Nam đại, để thu h t t nh t ch cực, sáng t o ... sinh ph t huy khả t ch cực chủ động, sáng t o trình học t p Giáo viên :Nguyễn Thị Bẩy - THCS Nguyễn Đức Cảnh 14 Ph t huy t nh t ch cực chủ động sáng t o HS giảng dạy Văn lớp Đối với nhà trờng lãnh ... viên :Nguyễn Thị Bẩy - THCS Nguyễn Đức Cảnh 13 Ph t huy t nh t ch cực chủ động sáng t o HS giảng dạy Văn lớp -trên k t cụ thể mà thu đợc trình giảng dạy nghiên cứu đề t i Đ t đợc k t nh thân không...
 • 17
 • 275
 • 1

Pháp huy tính tích cực chủ động sáng tạo trong giờ dạy Văn bản lớp 6-GV: Nguyễn T Bẩy

Pháp huy tính tích cực và chủ động sáng tạo trong giờ dạy Văn bản lớp 6-GV: Nguyễn T Bẩy
... Ph t huy t nh t ch cực chủ động sáng t o HS giảng dạy Văn lớp Ví dụ 2: Dạy ti t 74 (Ngữ văn 6) Bài học đờng đời (T Hoài) Dạy ti t văn truyện Vi t Nam đại, để thu h t t nh t ch cực, sáng t o ... sinh ph t huy khả t ch cực chủ động, sáng t o trình học t p Giáo viên :Nguyễn Thị Bẩy - THCS Nguyễn Đức Cảnh 14 Ph t huy t nh t ch cực chủ động sáng t o HS giảng dạy Văn lớp Đối với nhà trờng lãnh ... viên :Nguyễn Thị Bẩy - THCS Nguyễn Đức Cảnh 13 Ph t huy t nh t ch cực chủ động sáng t o HS giảng dạy Văn lớp -trên k t cụ thể mà thu đợc trình giảng dạy nghiên cứu đề t i Đ t đợc k t nh thân không...
 • 17
 • 269
 • 2

SKKN PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRONG GIỜ NGỮ VĂN 6 BẰNG CÁCH DÙNG TRANH MINH HỌA

SKKN PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRONG GIỜ NGỮ VĂN 6 BẰNG CÁCH DÙNG TRANH MINH HỌA
... tạo) Học sinh phải có ý thức tự giác, hăng say học tập III- MỘT VÀI VẤN ĐỀ VỀ VIỆC DÙNG TRANH MINH HOẠ CHO TIẾT DẠY NGỮ VĂN Tác dụng việc dùng tranh minh hoạ cho tiết dạy ngữ văn Tại lại nên dùng ... việc dùng tranh minh hoạ cho tiết dạy Ngữ văn cụ thể tác dụng sau: - Làm cho tiết học sinh động, hấp dẫn hơn, tạo hứng thú cho học sinh học tập - Góp phần khắc sâu kiến thức cho học sinh học tập ... dạy học cần có tính nghệ thuật luôn sáng tạo II- Đối với học sinh : Học sinh trung tâm, chủ thể, mục đích trình dạy học Học sinh phải chiếm lĩnh tri thức cách chủ động để đạt kết học tập, học sinh...
 • 16
 • 570
 • 3

Tài liệu Phát huy tính tích cực chủ động của học sinh tiểu học - Chương 1 pdf

Tài liệu Phát huy tính tích cực và chủ động của học sinh tiểu học - Chương 1 pdf
... tuổi học sinh Tiểu học Nội dung chương trình Toán lớp - phần số phạm vi 10 Các khái niệm trò chơi Toán học b- Đề xuất trò chơi để thực nội dung đề tài: III- PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1- Nghiên cứu tài ... NGHIÊN CỨU 1- Nghiên cứu tài liệu lý thuyết 2- Tổng kết kinh nghiệm dạy học B NỘI DUNG CHƯƠNG I- CƠ SỞ LÍ LUẬN I - ĐẶC ĐIỂM TÂM SINH LÍ CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC: Đi học trường phổ thông bước ngoặt ... 10 khái niệm số học mà trẻ quen tới trường Cụ thể, phân bố sau: Tiết Tiết Tiết Tiết Tiết 10 Tiết 11 Tiết 12 Tiết 13 Tiết 14 Tiết 15 Tiết 16 Tiết 17 Tiết 18 Tiết 19 Tiết 20 Tiết 21 Tiết 22 Tiết...
 • 16
 • 312
 • 0

TẬP bài học vật lý 12 PHÁT HUY TÍNH TÍCH cực CHỦ ĐỘNG của học sinh THPT

TẬP bài học vật lý 12 PHÁT HUY TÍNH TÍCH cực và CHỦ ĐỘNG của học sinh THPT
... Trang 38 Lưu hành nội Trường THPT Nguyễn Văn Tiếp Vật 12 Cơ …………………….………………………………………………… Bài 18: ĐỘNG CƠ KHƠNG ĐỒNG BỘ BA PHA NỘI DUNG BÀI MỚI I Ngun tắc họat động động khơng đồng GHI CHÚ - Tạo ... hành nội Trường THPT Nguyễn Văn Tiếp Vật 12 Cơ BẢNG SO SÁNH CÁC LOẠI MÁY PHÁT ĐIỆN VÀ ĐỘNG CƠ ĐIỆN Phần cảm: Là phần từ trường, Phần ứng: Là phần để lấy dòng điện Roto: Chuyển động, Stato: Đứng ... Trang Lưu hành nội Trường THPT Nguyễn Văn Tiếp Vật 12 Cơ ………………………… * Chú ý: Lực kéo - Cần phân biệt Fđh - Lực ln hướng VTCB gọi lực kéo Vật dao động Fk tác dụng vào vật điều hồ chịu lực kéo...
 • 93
 • 261
 • 2

TẬP bài học vật lý 10 PHÁT HUY TÍNH TÍCH cực CHỦ ĐỘNG của học sinh THPT

TẬP bài học vật lý 10 PHÁT HUY TÍNH TÍCH cực và CHỦ ĐỘNG của học sinh THPT
... Phân tích chuyển động ném ngang: Khi vật M chuyển động hình chiếu M X MY hai trục toạ độ chuyển động theo + MX chuyển động + MY chuyển động Xác định chuyển ... Trường THPT Nguyễn Văn Tiếp Chương CÂN BẰNG VÀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN 43 GV: Nguyễn Văn Kim Trường Trường THPT Nguyễn Văn Tiếp Bài 17: CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CHỊU TÁC DỤNG CỦA HAI LỰC VÀ CỦA BA ... 19 GV: Nguyễn Văn Kim Trường Trường THPT Nguyễn Văn Tiếp Bài 6: TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG CƠNG THỨC CỘNG VẬN TỐC I Tính tương đối chuyển động Tính tương đối quỹ đạo Hình dạng quỹ đạo...
 • 97
 • 328
 • 2

Thiết kế tiến trình hoạt động dạy học một số kiến thức thuộc chương “cảm ứng điện từ” nhằm phát huy tính tích cực tự chủ của học sinh trong giở học

Thiết kế tiến trình hoạt động dạy học một số kiến thức thuộc chương “cảm ứng điện từ” nhằm phát huy tính tích cực tự chủ của học sinh trong giở học
... phát huy tính tích cực hoạt động nhận thức HS 14 1.2.7 Các bước thiết kế tiến trình hoạt động dạy học kiến thức theo hướng phát huy tính tích cực hoạt động nhận thức học sinh 17 1.3 Dạy học ... thực trạng dạy học chương “Cảm ứng điện từ” - Thiết kế tiến trình DH số kiến thức thuộc chương “Cảm ứng điện từ” đáp ứng yêu cầu phát huy TTC, tự chủ HS trình xây dựng kiến thức - Tiến hành TNSP ... đề tài: Thiết kế tiến trình hoạt động dạy học số kiến thức thuộc chương “Cảm ứng diện từ”( sách giáo khoa vật lý lớp 11- ban bản) nhằm phát huy tính tích cực, tự chủ học sinh học II Mục đích...
 • 177
 • 912
 • 13

Tài liệu luận văn: THIẾT KẾ TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC THUỘC CHƢƠNG “CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ” (SÁCH GIÁO KHOA VẬT LÝ LỚP 11 BAN CƠ BẢN) NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, TỰ CHỦ CỦA HỌC SINH TRONG GIỜ HỌC potx

Tài liệu luận văn: THIẾT KẾ TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC THUỘC CHƢƠNG “CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ” (SÁCH GIÁO KHOA VẬT LÝ LỚP 11 BAN CƠ BẢN) NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, TỰ CHỦ CỦA HỌC SINH TRONG GIỜ HỌC potx
... nghiên cứu đề tài: Thiết kế tiến trình hoạt động dạy học số kiến thức thuộc chương “Cảm ứng diện từ”( sách giáo khoa vật lớp 11- ban bản) nhằm phát huy tính tích cực, tự chủ học sinh học II Mục ... tài nghiên cứu thiết kế tiến trình hoạt động DH (một số kiến thức) chương “Cảm ứng điện từ” SGK vật lớp 11- Ban Nghiên cứu sách giáo khoa vật lớp 11 ban bản, nhận thấy chương “Cảm ứng điện ... dựng tiến trình dạy học số kiến thức thuộc chương “Cảm ứng điện từ” (vật lớp 11 THPT) nhằm phát triển hoạt động nhận thức TC, tự chủ, HS trình chiếm lĩnh kiến thức III Giả thuyết khoa học Nếu...
 • 177
 • 562
 • 0

thiết kế tiến trình hoạt động dạy học một số kiến thức thuộc chƣơng “cảm ứng điện từ” (sách giáo khoa vật lý lớp 11 ban cơ bản) nhằm phát huy tính tích cực, tự chủ của học sinh trong giờ học

thiết kế tiến trình hoạt động dạy học một số kiến thức thuộc chƣơng “cảm ứng điện từ” (sách giáo khoa vật lý lớp 11 ban cơ bản) nhằm phát huy tính tích cực, tự chủ của học sinh trong giờ học
... đề tài: Thiết kế tiến trình hoạt động dạy học số kiến thức thuộc chương “Cảm ứng diện từ”( sách giáo khoa vật lớp 11- ban bản) nhằm phát huy tính tích cực, tự chủ học sinh học II Mục đích ... nghiên cứu thiết kế tiến trình hoạt động DH (một số kiến thức) chương “Cảm ứng điện từ” SGK vật lớp 11- Ban Nghiên cứu sách giáo khoa vật lớp 11 ban bản, nhận thấy chương “Cảm ứng điện từ” có ... dựng tiến trình dạy học số kiến thức thuộc chương “Cảm ứng điện từ” (vật lớp 11 THPT) nhằm phát triển hoạt động nhận thức TC, tự chủ, HS trình chiếm lĩnh kiến thức III Giả thuyết khoa học Nếu...
 • 187
 • 442
 • 0

Luận văn: THIẾT KẾ TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC THUỘC CHƢƠNG “CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ” (SÁCH GIÁO KHOA VẬT LÝ LỚP 11 BAN CƠ BẢN) NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, TỰ CHỦ CỦA HỌC SINH TRONG GIỜ HỌC docx

Luận văn: THIẾT KẾ TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC THUỘC CHƢƠNG “CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ” (SÁCH GIÁO KHOA VẬT LÝ LỚP 11 BAN CƠ BẢN) NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, TỰ CHỦ CỦA HỌC SINH TRONG GIỜ HỌC docx
... đề tài: Thiết kế tiến trình hoạt động dạy học số kiến thức thuộc chương “Cảm ứng diện từ”( sách giáo khoa vật lớp 11- ban bản) nhằm phát huy tính tích cực, tự chủ học sinh học II Mục đích ... nghiên cứu thiết kế tiến trình hoạt động DH (một số kiến thức) chương “Cảm ứng điện từ” SGK vật lớp 11- Ban Nghiên cứu sách giáo khoa vật lớp 11 ban bản, nhận thấy chương “Cảm ứng điện từ” có ... dựng tiến trình dạy học số kiến thức thuộc chương “Cảm ứng điện từ” (vật lớp 11 THPT) nhằm phát triển hoạt động nhận thức TC, tự chủ, HS trình chiếm lĩnh kiến thức III Giả thuyết khoa học Nếu...
 • 177
 • 364
 • 0

skkn phát huy tính tích cực học tập của học sinh trong giảng dạy chương i vẽ kĩ thuật cơ sở môn công nghệ 11

skkn phát huy tính tích cực học tập của học sinh trong giảng dạy chương i vẽ kĩ thuật cơ sở môn công nghệ 11
... Ng i thực hiện: Nguyễn Thị Minh Thuận- Trờng THPT Ân Thi 12 Phát huy tính tích cực học tập học sinh giảng dạy chơng I: Vẽ thuật sở Môn Công nghệ 11 ii phát huy tính tích cực học tập học sinh ... Ân Thi Phát huy tính tích cực học tập học sinh giảng dạy chơng I: Vẽ thuật sở Môn Công nghệ 11 - Giỏo viờn thu phiu hc theo d i hc sinh, nhn xột kp thi hc sinh rỳt kinh nghim - Giỏo viờn ... n i dung học Sử dụng phiếu học tập dạy học Ng i thực hiện: Nguyễn Thị Minh Thuận- Trờng THPT Ân Thi Phát huy tính tích cực học tập học sinh giảng dạy chơng I: Vẽ thuật sở Môn Công nghệ 11 Vic...
 • 20
 • 365
 • 2

thiết kế tiến trình hoạt động dạy học một số kiến thức thuộc chương hạt nhân nguyên tử (sgk vật lí 12-ban cơ bản) nhằm phát huy tính tích cực, tự chủ của học sinh trong giờ học

thiết kế tiến trình hoạt động dạy học một số kiến thức thuộc chương hạt nhân nguyên tử (sgk vật lí 12-ban cơ bản) nhằm phát huy tính tích cực, tự chủ của học sinh trong giờ học
... Thiết kế tiến trình hoạt động dạy học số kiến thức thuộc chương Hạt nhân nguyên tử (SGK Vật 12-Ban bản) nhằm phát huy tính tích cực, tự chủ học sinh học Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học ... chương Hạt nhân nguyên tử - Điều tra thực trạng dạy học chương Hạt nhân nguyên tử -Thiết kế tiến trình DH số kiến thức thuộc chương Hạt nhân nguyên tử đáp ứng yêu cầu phát huy TTC, tự chủ ... Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn II Mục đích nghiên cứu Thiết kế tiến trình dạy học số kiến thức thuộc chương Hạt nhân nguyên tử (SGK Vật 12-Ban bản) nhằm phát triển hoạt động nhận thức...
 • 113
 • 345
 • 0

Tổ chức hoạt động ngoại khóa có nội dung ứng dụng kỹ thuật về cảm ứng điện tử vật lý 11 theo hướng phát huy tính tích cực năng lực sáng tạo của học sinh

Tổ chức hoạt động ngoại khóa có nội dung ứng dụng kỹ thuật về cảm ứng điện tử vật lý 11 theo hướng phát huy tính tích cực và năng lực sáng tạo của học sinh
... Trên sở phân tích trên, định chọn nội dung Tổ chức hoạt động ngoại khóa nội dung ứng dụng thuật cảm ứng điện từ vật 11 theo hƣớng phát huy tính tích cực lực sáng tạo học sinh đề tài ... tập học sinh 27 1.3.2 Năng lực sáng tạo học tập học sinh 28 1.4 Phát huy tính tích cực, lực sáng tạo HS HĐNK ứng dụng thuật 29 Chƣơng 2: Tổ chức hoạt động ngoại khóa nội ... cảm ứng điện từ theo hướng tăng cường cho học sinh giải thích ứng dụng thuật chế tạo mô hình tạo hứng thú học sinh học tập, giúp phát huy tính tích cực, phát triển lực sáng tạo cho học sinh...
 • 106
 • 436
 • 4

SKKN Phát huy tính tích cực học tập của học sinh trong giờ học Tiếng Việt

SKKN Phát huy tính tích cực học tập của học sinh trong giờ học Tiếng Việt
... Nhằm phát huy tính tích cực học tập học sinh học Tiếng Việt để đêm lại hứng thú học tập nâng cao chất lượng môn học Đối tượng nghiên cứu Là học sinh khối 7,8 Trường Trunh Học Cơ Sở Phan Chu Trinh ... % học sinh dân tộc thiểu số nên kĩ đọc viết, kiến thức Tiếng Việt gặp nhiều hạn chế Vì để học sinh nắm kiến thức người giáo viên phải tổ chức học có hiệu 2.Mục tiêu nghiên cứu Nhằm phát huy tính ... tượng văn học Do vậy, so sánh áp dụng thường xuyên tiết học văn So sánh phương pháp dạy học nêu vấn đề: Giáo viên yêu cầu học sinh so sánh đưa học sinh vào tình có vấn đề: Nó kích thích học sinh phải...
 • 17
 • 661
 • 1

thiết kế tiến trình hoạt động dạy học một số kiến thức chương cảm ứng điện từ – sgk vật lý 11 nâng cao – nhằm phát huy tính tích cực, tự chủ của học sinh trong học tập_luận văn thạc sĩ vật lý

thiết kế tiến trình hoạt động dạy học một số kiến thức chương cảm ứng điện từ – sgk vật lý 11 nâng cao – nhằm phát huy tính tích cực, tự chủ của học sinh trong học tập_luận văn thạc sĩ vật lý
... tợng tự cảm Khái niệm t ợng tự cảm Quy tắc bàn tay phải Hệ số tự cảm Năng lợng từ trờng Suất điện động tự cảm 33 Suất điện động cảm ứng đoạn dây dẫn chuyển động Biểu thức suất điện động cảm ứng ... đề theo tiến trình khoa học xây dựng kiến thức 15 1.4 Phát huy tính tích cực học sinh học tập 16 1.4.1 Tính tích cực học sinh học tập Vật 16 1.4.2 Các biểu tính tích cực học tập ... độ tính tích cực học tập 17 1.5 Thiết kế tiến trình hoạt động dạy học theo hớng phát triển hoạt động nhận thức tích cực, sáng tạo học sinh .18 1.5.1 Thiết lập sơ đồ biểu đạt logic tiến...
 • 117
 • 349
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: skkn phát huy tính tích cực học tập của học sinh trong tập luyện thể dục thể thao bậc thpt yên định 2skkn phát huy tính tích cực học tập của học sinh trong tập luyện tdtt bậc thptcác biểu hiện của tính tích cực và năng lực sáng tạo của học sinh trong học tậpskkn phát huy tính tích cực chủ động và sáng tạo cho học sinh lớp 3 trong phân môn tập làm vănphương pháp phát huy tính tích cưc và tư duysử dụng phương pháp dạy học nêu và giải quyết vấn đề nhằm phát huy tính tích cực học tập của học sinh thông qua dạy học hóa học hữu cơ lớp 11 chương trình nâng cao trung học phổ thôngphát huy tính tích cực tự chủ của hs và bồi dưỡng năng lực sáng tạo của hstích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh và các biện pháp phát huy tính tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinhxây dựng và sử dụng hệ thống câu hỏi nhằm phát huy tính tích cực học tập của học sinh trong dạy học chương 1 công nghệ 10skkn phát huy tính tích cực của học sinhskkn phat huy tinh tich cuc cua hs trong luyen tap chay benskkn phat huy tinh tich cuc trong day hoc giai toan co loi van o lo 5skkn phát huy tính tích cực tự giác của học sinh lớp 2 trường tiểu học long thới askkn phát huy tính tích cực trong dạy học giải toán có lời văn cho học sinh lớp 5xây dựng hoàn thiện và sử dụng các thí nghiệm trong dạy học một số kiến thức chương sóng cơ vật lý 12 theo hướng phát huy tính tích cực và phát triển năng lực sáng tạo của học sinhso lieu giao dich cp gdt thang 7.2016TÌM HIỂU HỆ THỐNG VOIP TRÊN ASTERISKHƯỚNG DẪN SỬ DỤNG POS CÓ THANH TOÁN THẺ NGÂN HÀNGquyet dinh thay doi niem yet cp gdt111CV giai trinh loi nhuan qui III 20101.chuong trinh Dai hoi co dong 20172.Chuong trinh Dai hoi co dong 20173.Bao cao HDQT nam 20175. Bao cao SXKD 2016 ke hoach 20170. chuong trinh DHCD thuong nien nam 2016Tài liệu đại hội cổ đông năm 2016 (bổ sung) 2. Quy che Dai hoi3. Bao cao Hoi dong quan tri nam 20164. Bao cao ban kiem soat nam 20167. Bao cao ke hoach va tai chinh nam 2016Tài liệu đại hội cổ đông năm 2016 (bổ sung) MauPhieuBauBKSTài liệu đại hội cổ đông năm 2016 (bổ sung) MauPhieuBauHDQTPhu luc thong bao giao dich quyen mua co phieuPhu luc bao cao ve thay doi so huu cua co dong lonPhu luc 01 kem PL.Qd.VPHDQT.MB.02.10-02Phu luc 02 kem PL.Qd.VPHDQT.MB.02.11-02