Giáo án toán 6 vnen năm học 2015 2016(phần chuẩn bị của giáo viên)

Giáo án Toán 6 cả năm học

Giáo án Toán 6 cả năm học
... HS làm ?1 - Gọi HS lấy VD câu a VD: 18 6 24 6 Tổng 18 + 24 = 42 6 6 Tổng + 36 = 42 36 6 30 6 6 Tổng 30 + 24 = 54 Tổng 21 + 35 = 56 24 7 6 21 6 7 35 7 - Qua VD em có nhận xét ? * Nhận ... sử dụng SGK Bài 34: 1 364 + 4578 = 5942 64 53 + 1 469 = 7922 5421 + 1 469 = 68 90 3124 + 1 469 = 4593 1534 + 217 + 217 + 217 = 2185 Dạng toán nâng cao: - GV đưa tranh nhà toán học Gauxơ, Bài tập: giới ... 16 = 125 = (125 8) = 1000 = 2000 - Gọi HS lên bảng làm tập 37 b) áp dụng tính chất phân phối phép nhân với phép cộng: Bài 37: 19 16 = (20 - 1) 16 = 20 16 - 16 = 320 - 16 = 304 46 99 = 46...
 • 203
 • 456
 • 4

Đáp án Toán 6 HKI năm học 2011-2012

Đáp án Toán 6 HKI năm học 2011-2012
...  32  36 :0,25đ ƯC(180;108) = {1; ; ; ; ; ; 12 ; 18 ; 36} :0,25đ Vậy ước chung lớn 15 số 180 108 là: 18 36 :0,25đ Bài 5: (2,25đ) Vẽ hình :0,25đ A O B C x A :0,25đ :0,25đ Vì OB < OC (6cm < 9cm) ... OA + AC = OC nên AC = 6cm b) Vì OA < OB (3cm < 6cm) nên điểm A nằm O B suy OA + AB = OB nên AB = 3cm a) :0,25đ AB  BC  AC Vậy B trung điểm đoạn thẳng AC :0,25đ :0,25đ Bài 6: (1đ) 2a + = 2a –...
 • 2
 • 81
 • 0

CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP 10 ĐỀ ÔN LUYỆN VÀ ĐÁP ÁN MÔN TOÁN DÀNH CHO HỌC SINH LỚP 5 THI LÊN LỚP 6 CHUYÊN NĂM HỌC 20132014 THEO CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG.

CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP 10 ĐỀ ÔN LUYỆN VÀ ĐÁP ÁN MÔN TOÁN DÀNH CHO HỌC SINH LỚP 5 THI LÊN LỚP 6 CHUYÊN NĂM HỌC 20132014 THEO CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG.
... phát triển tài liệu: CHUN ĐỀ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP 10 ĐỀ ƠN LUYỆN VÀ ĐÁP ÁN MƠN TỐN DÀNH CHO HỌC SINH LỚP THI LÊN LỚP CHUN NĂM HỌC 2013-2014 THEO CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG Chân trọng cảm ơn! ... http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=19 65 8 36 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT13 060 300 25 CHUN ĐỀ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP 10 ĐỀ ƠN LUYỆN VÀ ĐÁP ÁN MƠN TỐN DÀNH CHO HỌC SINH LỚP THI LÊN LỚP CHUN NĂM HỌC ... + 16 + 16 + 16 + 16 + 16 + 16 + 16 + + 16 1 1 1 1 1 1 = 16 +( 16 + 16 )+( 16 + 16 + 16 + 16 )+( 16 + 16 + 16 + 16 + 16 + 16 1 1 + 16 + 16 ) = 16 + 16 + 16 + 16 1 = 16 + + + Câu 2: điểm Số có bốn...
 • 46
 • 315
 • 0

Giáo án vật lý 6 HKI năm học 2015

Giáo án vật lý 6 HKI năm học 2015
... kết luận Rút kết luận: cho phần SGK ghi BÀI Khi vật đẩy kéo vật kia, ta nói vật tác GV: 11 Vật Trường THCS Năm học: 2014- 2015 dụng lực lên vật HĐ2: Phương chiều lực (5 phút) - GV: cung cấp ... bốn người sống 400N x người = 160 0N GV: 35 Vật Trường THCS - Yêu cầu làm C6 - Làm việc cá nhân hoàn thành C6 Năm học: 2014- 2015 nhỏ trọng lượng bê tông (2000N) C6: Ví dụ: - Kéo xi măng lên cao ... bay Đáp án biểu điểm Câu Nội dung GV: Điểm 47 Vật Trường THCS Năm học: 2014- 2015 Cách đo thể tích vật rắn không thấm nước bình tràn: Khi vật rắn không bỏ lọt bình chia độ thả chìm vật vào...
 • 48
 • 72
 • 0

giao an toan 6 ( ca nam)

giao an toan 6 ( ca nam)
... 20 16 19 = 16 ( 20 – 1) = 16 20 – 16 - Học sinh khác chất = 320 – 16 = 304 vấn bạn trình bày cách làm 46 99 = 46 (1 00 – 1) = 46 100 – 46 (dựa sở = 460 0 – 46 = 4554 ?) 35 98 = 35 (1 00 ... = (1 4 : 2) (5 0 2) = 100 = 700 16 25 = ( 16 : 4) ( 25 4) = 100 = 400 b) 2100 : 50 = (2 100 2) : (5 0 2) = 4200 : 100 = 42 1400 : 25 = (1 400 4) : (2 5 4) = 560 0 : 100 = 56 c) 132 : 12 = (1 20 ... 35 + 98 = (3 5 – 2) + (9 8 + 2) = 33 + 100 = 133 - Học sinh làm theo nhóm 46 + 29 = ( 46 – 1) + (2 9 + 1) bảng sau đọc = 45 + 30 = 75 kỹ ví dụ + Bài tập 49 /24 321 – 96 = (3 21 + 4) – ( 96 + 4) - Học...
 • 221
 • 519
 • 9

Giáo an toán 6 cả năm

Giáo an toán 6 cả năm
... tin hớng dẫn làm tập 37 Bài 37 SGK 16. 19 = 16. (20-1) = 16. 20 16. 1 = 320 16 = 304 46. 99 = 46. (100-1) = 46. 100 46. 1 = 460 0 46 = 4554 Bài 56. SBT a 2.31.12 + 4 .6. 42 + 8.27.3 = 24.31 + 24.42 + 24.17 ... { 19 76; 1977;1978; ;2004;2005} có: A phần tử B 30 phần tử C 29 phần tử D 28 phần tử 3)Giá trị luỹ thừa bằng: A B C D.8 4)Cách tính là: A 62 .67 = 61 4 B 62 .67 = 69 C .62 .67 = 369 D .62 .67 = 361 4 5)Cách ... ) a) 62 :4 + = 36 :4 + 25 = + 50 = 27 + 50 = 77 ( ) b ) 5.4 18 = (5 16 - 18 ) = ( 80 - 18 )= 2 .62 = 124 + Làm ?2 (sgk -32 ) Tìm x N a ) (6x -39 ):3 = 201 6x -39 = 60 3 6x = 60 3 +39 6x = 64 2...
 • 213
 • 312
 • 5

giao an toan 6. ca năm cuc chuan

giao an toan 6. ca năm cuc chuan
... GV cho HS làm – Bài tập: HS bài: SGK trang 106 Bài tập SGK trang 106 - Làm tập SGK trang 106 Bài tập SGK trang 106 - Làm tập SGK trang 106 Hoạt động 2: Quan hệ ba điểm thẳng hàng - GV vẽ hình ... sinh làm tập 15 SGK SGK trang 109 trang 109 Nội dung ghi bảng - Vẽ đường thẳng Xem Sách Giáo khoa Nhận xét : Có đường thẳng đường thẳng qua hai điểm A B Bài tập: 15 SGK trang 109 Hoạt động 2: Tên ... lưu ý II - Quan hệ ba điểm thẳng đối ba điểm A , B , C hàng : - Trong ba điểm thẳng hàng có điểm nằm hai điểm lại ? - GV gọi vài HS nêu lại nhận xét GV yêu cầu HS làm tập 10: SGK trang 106 GV...
 • 9
 • 253
 • 0

Giáo án toán 6 cả năm

Giáo án toán 6 cả năm
... trống câu sau:Qua quan sát H6.5 vµ 6. 6(sgk) GV gọi vài HS nhắc lại kết luận cuối GV giới thiệu phần em chưa biết cho HS 5/.Dặn dò : - Về nhà làm tập : từ 6. 1 đến 6. 13 sách tập - Chuẩn bò : xem ... 11.5(sbt) Tãm t¾t: m=1,6kg V=1200-192=1108cm3=0,001108m3 D=? d=? Gi¶i: Khèi lỵng riªng cđa g¹ch lµ:D=m/V=1 ,6/ 0,001108=1 960 ,8(kg/m3) Träng lỵng riªng cđa g¹ch:d=10D=10.1 960 ,8=1 960 8(N/m3) So¹n ngµy:13/11/2011 ... hường lực kéo 4/Củng cố luyện tập: °Ròng rọc có cấu tạo nào? Có loại ròng rọc? BT 16. 2:Đáp án B BT 16. 3:Đáp án A 5/Hướng dẫn học nhà: *Bài cũ: Học , hoàn chỉnh tập VBT -Đọc em chưa biết *Bài...
 • 122
 • 494
 • 0

Giao an toan 6 ca nam 4 cot

Giao an toan 6 ca nam 4 cot
... 1 36 2 42 02 a) 1 36 + 42 0 ⇒ 1 36 + 42 02 b) 62 5 – 45 0 / b) 62 5 2 45 0 2 c) 1.2.3 .4. 5 .6 + 42(62 5 – 45 0) 2 / d) 1.2.3 .4. 5 .6 – 35 c) 1.2.3 .4. 5 .6 2 42  ⇒ 1.2.3 .4. 5 .6 + 42  / d) 1.2.3 .4. 5 .6 ... 31 24+ 1 46 9 = 45 93 tính 15 34+ 217+217+217 = 2185 1 3 64 +45 78 = 5 942 64 53+1 46 9 = 7922 542 1+1 46 9 = 68 90 31 24+ 1 46 9 = 45 93 15 34+ 217+217+217 = 2185 Hoạt động 2: Củng cố HS:Các tính chất phép cộng :Giao hoán, ... 1,1,2;3;5;8;13;21; 34; 55 1;1;2;3;5;8;13;21; 34; 55;89; 144 233;377 Dạng 3: Sử dụng máy tính bỏ túi Bài 34c SGK 1 3 64 +45 78 = 5 942 64 53+1 46 9 = 7922 Gọi nhóm tiếp sức dùng 542 1+1 46 9 = 68 90 máy tính thực phép 31 24+ 1 46 9 ...
 • 192
 • 500
 • 3

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán trường THCS An Đà, Hải Phòng năm học 2015-2016 (Lần 1)

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán trường THCS An Đà, Hải Phòng năm học 2015-2016 (Lần 1)
... tung Giải toán cách lập phương trình hệ phương trình Biết rằng, theo quy định tốc độ tối đa xe đạp điện 25 km/h Hai bạn Tuấn Hoa học trường nội trú, hôm hai bạn xuất phát lúc để từ trường đến ... ========Hết======== HƯỚNG DẪN CHẦM ĐỀ THI THỬ LẦN I Trắc nghiệm: Mỗi câu 0,25đ Câu Đáp C D B A C B án II Tự luận Nội dung Bài 1: 2,0 điểm ( D ) x + x x + − ( x − 1) x − A= : x −1 x −1 x +1 x + x ... hoành độ giao điểm x - 2015x + a2 - = (1) Đường thẳng (d) parabol (P) cắt hai điểm nằm hai phía trục tung PT (1) có hai nghiệm phân biệt trái dấu ⇔ ac = 1.(a − 1) < ⇔ a < ⇔ a < ⇔ −1 < a < Vậy với...
 • 5
 • 312
 • 0

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán trường THCS An Đà, Hải Phòng năm học 2015-2016 (Lần 1)

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán trường THCS An Đà, Hải Phòng năm học 2015-2016 (Lần 1)
... tung Giải toán cách lập phương trình hệ phương trình Biết rằng, theo quy định tốc độ tối đa xe đạp điện 25 km/h Hai bạn Tuấn Hoa học trường nội trú, hôm hai bạn xuất phát lúc để từ trường đến ...  3 a  b3  b  c  c  a  Với số a, b, c dương abc = ========Hết======== HƯỚNG DẪN CHẦM ĐỀ THI THỬ LẦN I Trắc nghiệm: Mỗi câu 0,25đ Câu Đáp án C D B A C B II Tự luận Nội dung Bài 1: 2,0 điểm ... hoành độ giao điểm x - 2015x + a2 - = (1) Đường thẳng (d) parabol (P) cắt hai điểm nằm hai phía trục tung PT (1) có hai nghiệm phân biệt trái dấu  ac  1.(a  1)   a   a   1  a  Vậy với...
 • 5
 • 269
 • 1

Giáo án công nghệ 8 năm học 2015 2016

Giáo án công nghệ 8 năm học 2015 2016
... chi tiết lỗ ren - Công dụng chi tiết - Dùng để lắp với trục GV: - 28- Giáo án: Công Nghệ Trường THCS Năm học: 2015 - 2016 cọc lái (xe đạp) Tổng Kết học: (3’) - Đọc lại vẽ ren Công việc nhà (1’) ... chất học kim dể gia công nhiệt độ mềm loại thường dùng ? (HS Khá đồng dẻo khó gia công – Giỏi) GV: - 42- Giáo án: Công Nghệ Trường THCS Năm học: 2015 - 2016 - Nhận xét, nói thêm ý nghĩa tính công ... dũa phải kẹp chặt - Không dùng dũa cán cán vỡ - Không thổi phoi, tránh phoi bắn vào mắt Giáo án: Công Nghệ Trường THCS Năm học: 2015 - 2016 - Không thổi phoi, tránh phoi bắn vào mắt Củng cố: (3’)...
 • 77
 • 2,134
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: giáo án toán 6 phần hình họcgiáo án toán 6 cả năm 2 cotgiáo án toán 6 cả năm 3 cộtgiao an toan 6 phan so hocgiáo án toán 6 phần số họcgiáo án toán 6 vnende thi dap an mon tieng viet nam hoc 20154 15 mối liên hệ giữa năm học với sự hài lòng của sinh viêngiáo án môn thể dục lớp 4 theo mô hình vnen năm học 2013 2014 và 2014 2015giáo án toán 6 hình học chương 2 bài 9giáo án toán 6 hình học chương 2 bài 8giáo án toán 6 hình học chương 2 bài 7giáo án toán 6 hình học chương 2 bài 6giáo án toán 6 hình học chương 2 bài 4giáo án toán 6 hình học chương 2 bài 3Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp giao đất, cho thuê đất đối với các dự án đầu tư tại thành phố đông hà, tỉnh quảng trịThực trạng tình hình chăn nuôi lợn thịt ở phường thuỷ phương, thị xã hươngthuỷ, tỉnh thừa thiên huếTìm hiểu tình hình nuôi và dịch bệnh trên cá trắm cỏ (ctenopharyngodon idellus) nuôi lồng tại xã quảng thái, huyện quảng điền, tỉnh thừa thiên huếTình hình sử dụng nguồn thức ăn trong chăn nuôi tại ba xã cam thủy, cam an, cam thanh, huyện cam lộ, tỉnh quảng trịỨng dụng vật lý trong các lĩnh vật nông lâm ngư nghiệpTuần 8 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhAir Minima lslidedizerHoàn thiện quy trình sản xuất thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh có mức protein hợp lý được cân đối các axit amin thiết yếu góp phần phát triển chăn nuôi lợn tập trung và giảm thiểu ô nhiễm môiThơ nôm đường luật phan bội châu thời kỳ ở huế (từ 1925 đến 1940)Nghiên cứu thuật toán kết hợp logic mờ và mạng nơ ron trong nhận rạng quĩ đạo tối ưuBài 12. Thực hành: Tập sơ cứu và băng bó cho người gãy xươngNâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của đội ngũ cán bộ cấp xã tỉnh quảng ninhNâng cao chất lượng lao động nông thôn ở huyện đại từ, tỉnh thái nguyênBài 52. Thực hành: Xem băng hình về đời sống và tập tính của ThúTruyền thuyết và lễ hội dân gian ở kiến thụy, hải phòngBài 51. Đa dạng của lớp Thú: Các bộ Móng guốc và bộ Linh trưởngBài 51. Đa dạng của lớp Thú: Các bộ Móng guốc và bộ Linh trưởngBài 50. Đa dạng của lớp Thú: Bộ Ăn sâu bọ, bộ Gặm nhấm, bộ Ăn thịtBusiness Growth SlidedizerBài 45. Thực hành: Xem băng hình về đời sống và tập tính của chim