Câu hỏi quản trị chiến lược có đáp án mới nhất

Câu hỏi tự luận, đúng sai quản trị chiến lược đáp án

Câu hỏi tự luận, đúng sai quản trị chiến lược có đáp án
... thời, trình quản trị chiến lược, nhà quản trị luôn giám sát biến động môi trường kinh doanh điều chỉnh chiến lược cần thiết Vì vậy, quản trị chiến lược giúp doanh nghiệp chiến lược tốt , thích ... quản trị chiến lược vì: Quản trị chiến lược giúp doanh nghiệp định hướng rõ tầm nhìn chiến lược, sứ mạng (nhiệm vụ) mục tiêu Thật vậy, muốn quản trị chiến lược hiệu quả, tổ chức phải quản lý ... nghiệp không vận dụng quản trị chiến lược Điều nghĩa doanh nghiệp vận dụng quản trị chiến lược không gặp phải vấn đề, chí bị phá sản, mà nghĩa việc vận dụng quản trị chiến lược giảm bớt rủi ro...
 • 24
 • 625
 • 2

Đề cương ngân hàng câu hỏi môn quản trị chiến lược đáp án

Đề cương ngân hàng câu hỏi môn quản trị chiến lược có đáp án
... giá rẻ khác xuất cạnh tranh thị phần với JetStar VietJ et Air, 16/6/2016 Đề cương ngân hàng câu hỏi môn quản trị chiến lược Air Asia gói máy bay JetStar dễ bị bắt chước (giá rẻ giảm dịch vụ giải ... biệt không đem lại giá trị cho khách thuê phòng ► Những doanh nghiệp áp dụng chiến lược này: Phải lợi công nghệ ,có tính sáng tạo cao ,có lực mặt marketing, bán hàng khả kiểm soát chi phí ... vấn đề liên quan đến SX, cung ứng spdv Phải nhận biết điểm ko lãi trc đầu tư nhiều nguồn lực Phải đánh giá vấn đề tiềm nhân chiến lược khả ảnh hưởng danh tiếng DN Câu 7: Thế chiến lược...
 • 30
 • 452
 • 4

Câu hỏi ôn tập quản trị chiến lược đáp án

Câu hỏi ôn tập quản trị chiến lược có đáp án
... khác muốn 3 Ôn tập quản trị chiến lược Câu 4: Anh (chị) cho biết mục đích việc đánh giá điều chỉnh chiến lược? Yêu cầu việc đánh giá điều chỉnh chiến lược?  Mục đích: Xem xét lại, đánh giá ... Ôn tập quản trị chiến lược Câu 2: Thế chiến lược thâm nhập thị trường? Anh (chị) phân tích ví dụ thực tế chiến lược hãng kinh doanh  Chiến lược thâm nhập thị trường: không làm thay ... chốt doanh nghiệp) nhiều nhà quản trị tài năng, công nghệ vượt trội, thương hiệu 8 Ôn tập quản trị chiến lược tiếng, sẵn tiền mặt, doanh nghiệp hình ảnh tốt mắt công chúng hay chiếm...
 • 17
 • 524
 • 2

trắc nghiệm quản trị chiến lược (có đáp án)

trắc nghiệm quản trị chiến lược (có đáp án)
... 138 chiến lược cấp vi mô bao gồm chiến lựơc: A Chiến lược xâm nhập thị trường B Chiến lược phát triển sản phẩm C** Chiến lược khác biệt D Cả a b 139 Trong chiến lược sau chiến lược chiến lược ... nào: A Chiến lược tập trung chiến lược dựa ưu tương đối B Chiến lược tập trung chiến lược chung C Chiến lược phận chiến lược tập trung D * *Chiến lược chung chiến lược phận 134 Một yếu tố kinh ... phát triển quản trị chiến lược: A Hoạch định dài hạn B Quản trị chiến lược C** a, b D a, b sai 133.Căn vào phạm vi chiến lược người ta chia chiến lược kinh doanh làm hai loại nào: A Chiến lược tập...
 • 25
 • 16,454
 • 134

đề cương quản trị chiến lược (có đáp án)

đề cương quản trị chiến lược (có đáp án)
... 2: Quản trị chiến lược gì? Trình bày nguyên lý quản trị chiến lược? Bài làm: a, Các khái niệm quản trị chiến lược - Quản trị chiến lược trình liên kết bên bên đê xác định phương án chiến lược ... nhà quản trị phát triển loại chiến lược: (1) Chiến lược điểm mạnh – hội (SO); (2) Chiến lược điểm yếu – 14 hội (WO); Chiến lược điểm mạnh – nguy (ST); Chiến lược điểm yếu – nguy (WO) (1) Chiến lược ... thiện  Sự khác biệt giá trở nên lớn 10 * Chiến lược tập trung Chiến lược tổng quát thứ chiến lược tập trung, điểm khác biệt với chiến lược cạnh tranh chiến lược tập trung vào việc tạo lập lợi cạnh...
 • 16
 • 6,342
 • 83

Ôn thi môn học quản trị chiến lược đáp án

Ôn thi môn học quản trị chiến lược có đáp án
... 10 Quản trị nguồn nhân lực, quản trị hệ thống thông tin quản trị marketing? gồm chiến lược j sử dụng? thuận lợi, khó khăn rủi ro sử dụng? Chiến lược marketing: gồm chiến lược chính:  Chiến lược ... nhà quản trị thuộc phận chức Để quản lý hệ thống thông tin hiệu quả, nhà quản trị sử dụng chiến lược sau (phù hợp với tất đơn vị kinh doanh theo đuổi loại chiến lược cạnh tranh)  Chiến lược ... hoạt động Các nhà quản trị nên chọn chiến lược lợi ích dự kiến vượt trội chi phí khả phát sinh Chiến lược thôn tính Chiến lược tăng trưởng qua thôn tính hình thành phát triển thông qua cạnh tranh...
 • 38
 • 406
 • 4

Ôn thi trác nghiệm môn quản trị chiến lược đáp án

Ôn thi trác nghiệm môn quản trị chiến lược có đáp án
... đều sai ĐÁP ÁN: c 183 Nội dung quản trị chiến lược là: a)Sáng tạo b) Chọn lựa c)Phù hợp d) Tất cả đều ĐÁP ÁN: d 184 .Có cấp chiến lược cỏ quản trị chiến lược doanh nghiệp? a) b) c) d) ĐÁP ÁN: b ... gồm chiến lựơc: A Chiến lược xâm nhập thị trường B Chiến lược phát triển sản phẩm C Chiến lược khác biệt D Cả a b Đáp án c 139 Trong chiến lược sau chiến lược chiến lược cấp vi mô: A Chiến lược ... d Chiến lược mà công ty đề đã tận dụng hội tránh né đe doạ bên Đáp án: A Câu 60: công cụ cung cấp thông tin để xây dựng chiến lược (C5) a.2 công cụ b.3 công cụ c.4 công cụ d.5 công cụ Đáp...
 • 45
 • 303
 • 0

Bài tập môn Quản trị chiến lược đáp án

Bài tập môn Quản trị chiến lược có đáp án
... LỤC DỰ ĐOÁN ĐỀ THAY CÂU Câu 1: Anh (chị) cho biết phương án chiến lược tăng trưởng đường hội nhập điều kiện để lựa chọn phương án chiến lược trên? Nêu thí dụ thực tiễn để minh họa Chiến lược tăng ... chuỗi giá trị trình hoạch định thực chiến lược doanh nghiệp? nêu ví dụ thực tiễn để minh họa? Đáp án: - Khái niệm: Chuỗi giá trị (dây chuyền giá trị - value chain) công ty tổng hợp hoạt động liên ... - chế độ thưởng phạt rõ ràng nhằm đạt định mức đề giảm giá thành sản phẩm Chiến lược tài chính: - Nâng cao lực chuyên môn phận tài kế toán để đảm bảo tính xác kịp thời việc hạch toán kế toán...
 • 14
 • 540
 • 8

Đáp án ngân hàng câu hỏi quản trị chiến lược

Đáp án ngân hàng câu hỏi quản trị chiến lược
... doanh nghiệp Câu 3: chiến lược tập trung trọng điểm? Phân tích ưu nhược điểm chiến lược? điều kiện để áp dụng thành công chiến lược tập trung trọng điểm?theo bạn doanh nghiệp áp dụng chiến lược tập ... cấp khác thực cần phải làm Câu 11: chiến lược hội nhập ngang? Nêu chiến lược hội nhập ngang? Trong trường hợp doanh nghiệp thường lựa chọn chiến lược Theo bạn chiến lược liên minh, liên kết áp ... liên tục kế thừa chiến lược :để đảm bảo cho trình kinh doanh doanh nghiệp t.hành liên tục.tính liên tục đòi hỏi chiến lược phải nhau,ko xảy gián đoạn.tính kế thừa đòi hỏi chiến lược sau phải kế...
 • 14
 • 965
 • 12

Câu hỏi quản trị chiến lược docx

Câu hỏi quản trị chiến lược docx
... cung ứng/phân phối gọi chiến lược: a Chiến lược tăng trưởng tập trung b Chiến lược đa dạng hoá tập trung c Chiến lược đa dạng hoá tổ hợp d Chiến lược phát triển e Chiến lược cạnh tranh 13 Khi ... vào ngành kinh doanh gọi chiến lược a Chiến lược tăng trưởng tập trung b Chiến lược đa dạng hoá tập trung c Chiến lược đa dạng hoá tổ hợp d Chiến lược phát triển e Chiến lược cạnh tranh 14 Việc ... máy sản xuất kem Wall gọi chiến lược: a Chiến lược tăng trưởng tập trung b Chiến lược đa dạng hoá tập trung c Chiến lược đa dạng hoá tổ hợp d Chiến lược ổn định e Chiến lược cạnh tranh 15 Việc...
 • 9
 • 488
 • 1

Câu hỏi trắc nghiệm Quản trị doanh nghiệp đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm Quản trị doanh nghiệp có đáp án
... chất khác mà nhà quản trị cần A B C D Câu 70: Hoạt động quản trị DN nhằm góp phần đạt mục tiêu chung : A Trực tiếp B Gián tiếp C Bán trực tiếp D Bán gián tiếp Câu 71: Quản trị ? A Khoa học B ... Giá trị sản phẩm C Cả A & B D Cả A & B sai Câu 231: Để quản lý sản phẩm hiệu kinh tế doanh nghiệp phải quản lý Zsp thông qua loại hạch toán A Hạch toán thống kê B Hạch toán kế toán C Hạch toán ... trọng Câu 27: Tố chất cua GĐ DN : A kiến thức, óc quan sát, phong cách tựtin B lực quản lý kinh nghiệm tích luỹ, tạo dựngđược ê kíp giúp việc C khát vọng làm giàu đáng, ý chí, có...
 • 33
 • 14,121
 • 74

Câu hỏi ôn tập chương chiến lược đáp án

Câu hỏi ôn tập chương chiến lược có đáp án
... phẩm thực chiến lược để lợi đó) Những lợi ích mà doanh nghiệp xuất hàng hóa định hướng chiến lược đắn? Trả lời: - Chiến lược XKHH lợi cạnh tranh -> xuất sản phẩm sản xuất nước lợi ... hiểu biết bạn Câu hỏi 7: Khi xuất thị trường hàng hóa nước ngồi doanh nghiệp quản trị chiến lược thực chiến lược xuất hàng hóa lợi cạnh tranh” Hãy cho biết cần thực chiến lược xuất hàng ... phát huy khả tiềm tang Câu hỏi ơn tập chương chiến lược ngày 16/10/2012 Câu hỏi 1: Trong tình (gắn liền với mơi trường bên ngồi – bên trong) mà nhà quản trị chọn chiến lược tăng trưởng hội nhập...
 • 12
 • 1,096
 • 2

Tuyển tập 246 câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị doanh nghiệp (có đáp án)

Tuyển tập 246 câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị doanh nghiệp (có đáp án)
... ( doanh nghiệp) tới doanh nghiệp để nộp đơn ứng thi vào vị trí cần thiết mà doanh nghiệp cần tuyển C Tuyển mộ nhân trình hấp dẫn, khuyến khích người lao động tham gia ứng thi vào chức danh doanh ... thoát tài sản doanh nghiệp 23 SVST: Trần Ngọc Tuấn D Các lý có nội dung chưa đến mức người lao động việc CHƯƠNG V: QUẢN TRỊ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ TRONG DOANH NGHIỆP Câu 197 : Trong doanh nghiệp phận ... người D Cả ý Câu 51: DN : A Tế bào xã hội B Tế bào trị C Tế bào kinh tế D Cả ý Câu 52: Tìm câu trả lời : Quản trị khái niệm sử dụng tất nước A Có chế độ trị - xã hội khác B Có chế độ trị - xã hội...
 • 30
 • 3,232
 • 3

Câu hỏi trác nghiệm môn quản trị tác nghiệp đáp án

Câu hỏi trác nghiệm môn quản trị tác nghiệp có đáp án
... báo giá trị MAD thấp không phản ánh thực tế b.Phương án dự báo giá trị MAD cao không phản ánh thực tế c Phương án dự báo giá trị MAD gần đến không phản ánh thực tế d Phương án dự báo ... định hoạt động quản trị sản xuất dịch vụ doanh nghiệp, định xếp từ cao xuống thấp là: a Tác nghiệp, chiến thuật, chiến lược b Tác nghiệp, chiến lược, chiến thuật c Chiến lược, tác nghiệp, chiến ... toán giá trị mong đợi thu phương án tình cụ thể, số liệu cho bảng sau: Tình hình nhu cầu thị trường Phương án Thấp Trung bình Cao Doanh nghiệp công suất thấp 100 100 100 19 Doanh nghiệp có...
 • 30
 • 984
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi trắc nghiệm môn quản trị chiến lược có đáp ántrac nghiem mon quan tri chien luoc co dap antrac nghiem quan tri chien luoc co dap antrắc nghiệm môn quản trị chiến lược có đáp ánđề trắc nghiệm quản trị chiến lược có đáp ántrắc nghiệm quản trị chiến lược co dap antrắc nghiệm quản trị chiến lược có đáp ánbài tập quản trị chiến lược có đáp ánbài tập môn quản trị chiến lược có đáp áncâu hỏi quản trị nhân lực có đáp ánbai tap trac nghiem quan tri chien luoc co dap anđề thi môn quản trị chiến lược có đáp ántai lieu trac nghiem quan tri chien luoc co dap ande thi trac nghiem quan tri chien luoc co dap anđề thi quản trị chiến lược có đáp ánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1HÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học