Hệ thống câu hỏi học thuyết kinh tế của chủ nghĩa mác lênin

HỌC THUYẾT KINH TẾ CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN

HỌC THUYẾT KINH TẾ CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN
... Khái niệm - Kinh tế tự nhiên: Là hình thức tổ chức kinh tế mà mục đích người sản xuất sản phẩm để tiêu dùng (cho họ, gia đình, tộc) - Kinh tế hàng hóa: Là hình thức tổ chức kinh tế mà mục đích ... thành ngành kinh tế lớn + Phân công lao động cá biệt phân công nội công xưởng (không coi sở sản xuất hàng hóa) 7/44 * Có tách biệt tương đối mặt kinh tế người sản xuất - Sự tách biệt kinh tế làm cho ... Chương HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ 2/44 NỘI DUNG ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI, ĐẶC TRƯNG VÀ ƯU THẾ CỦA SẢN XUẤT HÀNG HOÁ HÀNG HOÁ TIỀN TỆ QUY LUẬT GIÁ TRỊ 3/44 I ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI, ĐẶC TRƯNG VÀ ƯU THẾ CỦA SẢN XUẤT...
 • 44
 • 2,614
 • 15

Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa MácLênin về phương thức sản xuất tư bản Chủ Nghĩa

Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác – Lênin về phương thức sản xuất tư bản Chủ Nghĩa
... luật kinh tế CNTB vận dụng vào việc lý giải vấn đề kinh tế - Vạch rõ chất bóc lột chủ nghĩa thơng qua học thuyết giá trị giá trị thặng dư Từ lý giải CNTB cho dến ngày tồn tại? CHƯƠNG IV HỌC THUYẾT ... Sử dụng sản phẩm tự nhiên SX tự cấp tự túc Tạo sản phẩm: sản xuất Sản xuất hàng hóa Hai điều kiện đời sản xuất hàng hóa  Thứ nhất: có phân cơng lao động xã hội  Thứ hai: Có tách biệt ng đối ... hai: Có tách biệt ng đối người sản xuất 2/ Đặc trưng ưu s .xuất hàng hóa + Động lực thúc đẩy sản xuất phát triển + Tính động sản xuất cao + Giao lưu kinh tế, văn hóa tăng Hạn chế: - Phân hóa...
 • 56
 • 2,472
 • 16

Bài giảng môn nguyên lý II HỌC THUYẾT KINH TẾ CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN VỀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT TƯ BẢN CHỦ NGHĨA

Bài giảng môn nguyên lý II HỌC THUYẾT KINH TẾ CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN VỀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT TƯ BẢN CHỦ NGHĨA
... ĐỘNG CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN Vai trò chủ nghĩa phát triển sản xuất xã hội Chủ nghĩa phát triển qua hai giai đoạn, từ chủ nghĩa tự cạnh tranh sang chủ nghĩa độc quyền mà nấc thang chủ nghĩa ... toàn kinh tế Chủ nghĩa bước sang giai đoạn phát triển mới- chủ nghĩa độc quyền Xét chất, chủ nghĩa độc quyền nấc thang phát triển chủ nghĩa Chủ nghĩa độc quyền chủ nghĩa hầu ... khác cách mạng xã hội chủ nghĩa Việt Nam? III HÌNH THÁI KINH TẾ CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA Xu tất yếu xuất hình thái kinh tế- xã hội cộng sản chủ nghĩa Học thuyết hình thái kinh tế - xã hội Mác rõ, lịch...
 • 74
 • 1,473
 • 1

Phần 2 Học thuyết kinh tế của Chủ nghĩa MácLênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa - Chương VI Học thuyết kinh tế về chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước doc

Phần 2 Học thuyết kinh tế của Chủ nghĩa Mác – Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa - Chương VI Học thuyết kinh tế về chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước doc
... ca ngi lao ng c nõng cao 3) Kinh t tng trng nhanh v nng sut lao ng c nõng cao Nn kinh t cú xu hng chuyn t kinh t cụng nghip sang kinh t tri thc Kinh t tri thc l nn kinh t ú s sn sinh ra, ph cp ... quyn. (V.I.Lờnin: Ton tp, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni, 20 05, t .27 .tr.4 02) CNTB Q CNTB TDCT TK 15 Cui TK19 CTTG II QTN Q NN V.I Lờnin ó nờu nm c im kinh t c bn ca ch ngha t bn c quyn Nhng c im c bn ... chung T rt Xanhdica Cỏc ten Vic lu thụng mt ban qun tr chung Tho thun v giỏ c, quy mụ, th trng 11 m Côngôlơmerat Công xoocxiom Tờ rớt Xanhdica Cácten Tổ chức độc quyền 12 b T bn ti chớnh v bn u...
 • 45
 • 3,048
 • 25

HỌC THUYẾT KINH TẾ CỦA CHỦ NGHĨA MÁCLÊNIN VỀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT TƯ BẢN CHỦ NGHĨA ppt

HỌC THUYẾT KINH TẾ CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN VỀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT TƯ BẢN CHỦ NGHĨA ppt
... Chương 1: HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ Chương 2: HỌC THUYẾT KINH TẾ GIÁ TRỊ THẶNG DƯ Chương 3: HỌC THUYẾT KINH TẾ VỀ CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN VÀ CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN NHÀ NƯỚC CHƯƠNG IV HỌC THUYẾT ... THẾ CỦA SẢN XUẤT HÀNG HÓA 1/ Điều kiện đời tồn sản xuất hàng hóa Để sống, trước hết người phải có ăn,mặc, ở… Sử dụng sản phẩm tự nhiên SX tự cấp tự túc Tạo sản phẩm: sản xuất SX HÀNG HÓA Sản xuất ... kiện đời sản xuất hàng hóa Một là: Có phân công lao động xã hội, tức có chuyên môn hóa sản xuất xã hội xuất nhu cầu trao đổi sản phẩm Hai là: tách biệt ng đối mặt kinh tế người sản xuất quan...
 • 75
 • 2,407
 • 11

Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác-Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa ppt

Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác-Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa ppt
... cộng) liệu sản xuất xác lập để đáp ứng yêu cầu phát triển lực lượng sản xuất Điều có nghĩa phương thức sản xuất chủ nghĩa bị thủ tiêu phương thức sản xuất phương thức sản xuất cộng sản chủ ... cộng sản chủ nghĩa đời phủ định phương thức sản xuất chủ nghĩa Tuy nhiên, phải nhận thức rằng, phương thức sản xuất chủ nghĩa không tự tiêu vong phương thức sản xuất cộng sản chủ nghĩa không ... chế chủ nghĩa bắt nguồn từ mâu thuẫn chủ nghĩa bản: mâuthuẫn tính chất trình độ xã hội hoá cao lực lượng sản xuất với quan hệ sở hữu nhân chủ nghĩa liệu sản xuất Chủ nghĩa phát...
 • 42
 • 565
 • 2

HỌC THUYẾT KINH TẾ CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN VỀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT TƯ BẢN CHỦ NGHĨA pps

HỌC THUYẾT KINH TẾ CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN VỀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT TƯ BẢN CHỦ NGHĨA pps
... LUẬN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Trên sở học thuyết kinh tế phương thức sản xuất chủ nghĩa, đặc biệt học thuyết giá trị thặng dư, “Mác hoàn toàn dựa vào dựa vào quy luật kinh tế ... chất Các nhà kinh tế học sản cho rằng, công cụ lao động, liệu sản xuất bản; thực công cụ lao động, liệu sản xuất yếu tố sản xuất vật chất phương thức sản xuất giá trị mang lại ... toàn kinh tế Chủ nghĩa bước sang giai đoạn phát triển mới- chủ nghĩa độc quyền Xét chất, chủ nghĩa độc quyền nấc thang phát triển chủ nghĩa Chủ nghĩa độc quyền chủ nghĩa hầu...
 • 79
 • 661
 • 6

slide học thuyết kinh tế của chủ nghĩa mác-lênin - học thuyết giá trị thặng dư

slide học thuyết kinh tế của chủ nghĩa mác-lênin -  học thuyết giá trị thặng dư
... quỏ trỡnh sn xut giỏ tr s dng vi vic to giỏ tr v giỏ tr thng d Sự sản xuất giá trị thặng Sự sản xuất giá trị thặng Quỏ trỡnh sn xut giỏ tr thng d ch l quỏ trỡnh to giỏ tr kộo di quỏ cỏi ... t n ti H - T Cỏc hỡnh thỏi tun hon ca t bn cụng nghip: Tun hon ca t bn sn xut SX H - T - H SL .SX TLSX Cỏc hỡnh thỏi tun hon ca t bn cụng nghip: Tun hon ca t bn hng hoỏ H - T - H SL .SX ... ci r i sng hoỏ ca cỏc nc lc hu, chm phỏt trin -Tỏi sn xut núi chung c biu l quỏ trỡnh sn xut c lp i lp li v tip din mt cỏch liờn tc khụng ngng -Sn xut hiu theo ngha rng cng cú ngha l tỏi sn...
 • 74
 • 1,846
 • 2

slide học thuyết kinh tế của chủ nghĩa mác-lênin - học thuyết giá trị

slide học thuyết kinh tế của chủ nghĩa mác-lênin - học thuyết giá trị
... tạo giá trị  Khi tính tốn lượng giá trị tính thời gian lao động xã hội cần thiết: thời gian lao động trung bình để SX hàng hóa tồn XH  Giá trị hàng hóa bao gồm giá trị giá trị mới, giá trị ... dùng Giá trị (v+ m): hao phí lao động sống người sản xuất hàng hóa q trình tạo sản phẩm, đó: v: Giá trị sức lao động hay tiền lương m: Giá trị sản phẩm thặng dư W = giá trị cũ (c) + giá trị (v ... lao động Lượng giá trị Lao động phức tạp Lao động giản đơn Trong đó: c: Giá trị tư liệu sản xuất tiêu dùng, gồm hai phận: - c1: Khấu hao giá trị nhà xưởng máy móc thiết bị - c2: Giá trị ngun, nhiên,...
 • 39
 • 2,073
 • 10

Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác –Lênin về phƣơng thức sản xuất Tƣ Bản chủ nghĩa

Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác –Lênin về phƣơng thức sản xuất Tƣ Bản chủ nghĩa
... TBCN Kinh t hng húa sn xut hng húa l sn xut bỏn Kinh t th trng Kinh t hng húa gin n Sn xut hng húa l bc ngot cn bn lch s phỏt trin ca xó hi loi ngi: a loi ngi thoỏt cnh mụng mui, xúa b kinh ... xut t cp, t tỳc l kiu t chc kinh t ú sn phm lm tha trc tip nhu cu ca ngi SX Sn xut hng hoỏ Sn xut hng húa l kiu t chc kinh t ú sn phm lm trao i, mua bỏn trờn th trng KINH T T NHIấN: T sn xut: ... trỡ tr ca nn kinh t Lm tng nng sut lao ng, thỳc y lc lng sn xut phỏt trin b/ u th ca sn xut hng húa Sn xut hng húa cú quy mụ ln L mụ hỡnh kinh t m, thỳc y quỏ trỡnh giao lu kinh t, húa, to...
 • 94
 • 169
 • 0

chương 6 học thuyết kinh tế của chủ nghĩa marx lenin

chương 6 học thuyết kinh tế của chủ nghĩa marx lenin
... dụng cải tạo cấu kinh tế cũ, làm cho kinh tế cũ thích ứng với chủ nghóa xã hội • + Phát triển đến mức đònh chủ nghóa tư nước hướng vào chủ nghóa tư nhà nước 3 NHỮNG CỐNG HIẾN CỦA LÊNIN • + Thu ... NHỮNG ĐÓNG GÓP CHỦ YẾU CỦA MÁC VÀ ĂNGGHEN • Thứ 8, Mác phân tích điều kiện thực tổng sản phẩm xã hội, cân đối kinh tế nguyên nhân tính chu kỳ khủng hoảng kinh tế NHỮNG CỐNG HIẾN CỦA LÊNIN • Trong ... NỘI DUNG • ĐIỀU KIỆN LỊCH SỬ PHÁT SINH CHỦ NGHĨA MÁC • NHỮNG ĐÓNG GÓP CHỦ YẾU CỦA MÁC VÀ ĂNGGHEN • NHỮNG CỐNG HIẾN CỦA LÊNIN ĐIỀU KIỆN LỊCH SỬ RA ĐỜI CHỦ NGHĨA MÁC • TK19 CNTB thống trò Phương...
 • 20
 • 158
 • 0

HỌC THUYẾT KINH TẾ CỦA CHỦ NGHĨA TRỌNG THƯƠNG ppt

HỌC THUYẾT KINH TẾ CỦA CHỦ NGHĨA TRỌNG THƯƠNG ppt
... trí lịch sử   Tạo tiền đề lý luận kinh tế- xã hội cho lý luận kinh tế thị trường sau phát triển Tư tưởng Nhà nước can thiệp vào kinh tế vào kinh tế kinh tế học tư sản đại vận dụng ... điểm kinh tế 1.1 Hoàn cảnh đời  Xuất vào kỷ XV-XVII  Là hệ thống tư tưởng kinh tế giai cấp tư sản đời thời kỳ tan rã phương thức sản xuất phong kiến, phát sinh phương thức sản xuất tư chủ nghĩa ... tiền tệ tích lũy, làm tăng giàu có đất nước Khác nhau:  Các biện pháp kinh tế áp dụng nước khác Ở Tây Ban Nha nhà kinh tế học khuyên nhà cầm quyền áp dụng biện pháp để giữ gìn khối lượng vàng...
 • 16
 • 1,129
 • 8

Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa tự do mới pot

Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa tự do mới pot
... kinh tế huy”, ủng hộ mạnh mẽ quan điểm tự do, “sức mạnh tự do , kinh tế thị trường tự do , kinh tế thị trường xã hội” … 3.2 Lý thuyết Kinh tế thị trường xã hội CHLB Đức - Các đại biểu chủ nghĩa ... xét tượng kinh tế từ góc độ ý tưởng chủ quan, đưa tổng thể nhân tố phụ thuộc vào tư chất tinh thần người 3 Các lý thuyết kinh tế 3.1 Các lý thuyết kinh tế chủ nghĩa tự Mỹ Tư tưởng tự phát triển ... hệ thống kinh tế chủ nghĩa lại lâm vào khủng hoảng lớn  xuất khuynh hướng phê phán học thuyết Keynes  phục hồi tư tưởng tự kinh tế Sự xuất lý thuyết Keynes, thành tựu quản lý kinh tế theo...
 • 29
 • 1,272
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: học thuyết kinh tế của chủ nghĩa mác lêninhọc thuyết kinh tế của chủ nghĩa mác lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩahọc thuyết kinh tế của chủ nghĩa mác lênin về phương thức sản xuất tbcn tác phẩm bộ tư bảnhọc thuyết kinh tế của chủ nghĩa máchọc thuyết kinh tế của chủ nghĩa marx leninhệ thống câu hỏi thi học thuyết kinh tề của chủ nghĩa máclenin vế phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩzhệ thống câu hỏi thi học phần học thuyết kinh tề của chủ nghĩa máclenin vế phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩzcác câu hỏi trắc nghiệm chương 5 học thuyết kinh tế của chủ nghĩa không tưởnghọc thuyết kinh tế của chủ nghĩa xã hội không tưởnghọc thuyết kinh tế của chủ nghĩa trọng thươnghọc thuyết kinh tế của chủ nghĩa máclêninslide học thuyết kinh tế của chủ nghĩa máclênin học thuyết giá trịchương 5 học thuyết kinh tế của chủ nghĩa không tưởnghọc thuyết kinh tế của chủ nghĩa tự do mới tân tự dohọc thuyết kinh tế của chủ nghĩa tự do mớiPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNTính toán và thiết kế Boost ConverterTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhhop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnBài 48. QuảBài 43. Rễ cây