PLC S7200 Mạch đèn giao thông có thời gian thực

Mạch đèn giao thông giao tiếp với máy tính sử dụng PIC16F887

Mạch đèn giao thông có giao tiếp với máy tính sử dụng PIC16F887
... MÔN HỌC Đề tài: Mạch Đèn Giao Thông Giao Tiếp Với Máy Tính làm việc nào, em xin trình bày mô hình mạch đèn giao thông sử dụng PIC16F887 giao tiếp mà em thực đề tài Mạch nguồn điều khiển ... Khối Giao Tiếp : Khối giao tiếp chức giao tiếp máy tính với vi điều khiển PIC16F887 hay nói cách khác nhiệm vụ truyền nhận liệu điều khiển vi điều khiển với máy tính Ở ta dùng chuẩn giao tiếp ... hành đo sửa lỗi phần cứng chương trình phần mềm mạch làm việc với mục tiêu yêu cầu đặt Qua việc thực đồ án môn học với đề tài “ mạch đèn giao thông sử dụng PIC16F887 giao tiếp với máy tính ”...
 • 27
 • 406
 • 0

Mạch đèn giao thông cho phép cài thời gian hoạt động

Mạch đèn giao thông cho phép cài thời gian hoạt động
... thống đèn thông giao thông phải thật linh hoạt để đáp ứng tình mà lượng xe lưu thông đường có thay đổi Việc đáp ứng thực thông qua chế độ hoạt động đèn giao thông, như: chế độ hoạt động tự động ... Sau thời gian thực hiện, đề tài có kết định, em xây dựng mô đèn giao thông ( hình) với tính sau:  Hiển thị xác thời gian led đoạn tín hiệu đèn giao thông led đơn  Có khả cài đặt lại thời gian ... phương tiện tham gia giao thông đậu vạch đường dành cho người Đồng thời tận dụng thời gian đèn đỏ, đèn giao thông tự động chiếu lên ảnh suốt hình ảnh trật tự an toàn giao thông để nâng cao ý thức...
 • 42
 • 286
 • 2

Mạch đèn giao thông tại ngã tư ưu tiên

Mạch đèn giao thông tại ngã tư có ưu tiên
... 36 Mạch đèn giao thơng ngã ưu tiên Đồ án mơn học 6.6/ CTC TĂNG GIỜ: 6.7/ CTC GIẢM GIỜ: GVHD: Cơ Nguyễn Quỳnh Anh Trang 37 Mạch đèn giao thơng ngã ưu tiên Đồ án mơn học Mạch đèn giao ... mơn học Mạch đèn giao thơng ngã ưu tiên CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ I/ Sơ đồ khối : II/ Chức thực khối: GVHD: Cơ Nguyễn Quỳnh Anh Trang 23 Đồ án mơn học Mạch đèn giao thơng ngã ưu tiên 2.1/ ... Trang 31 Mạch đèn giao thơng ngã ưu tiên Đồ án mơn học 6.2/ CTC CHẠY CHẾ ĐỘ AUTO: 6.3/ CHƯƠNG TRÌNH CON THẤP ĐIỂM: GVHD: Cơ Nguyễn Quỳnh Anh Trang 32 Mạch đèn giao thơng ngã ưu tiên Đồ...
 • 57
 • 317
 • 0

MẠCH đèn GIAO THÔNG CHO PHÉP cài đặt THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

MẠCH đèn GIAO THÔNG CHO PHÉP cài đặt THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG
... thống tín hiệu đèn giao thông đơn giản, ứng dụng nhân rộng, thay vai trò người cảnh sát giao thông • Hệ thống đèn thông giao thông phải linh hoạt để đáp ứng tình lượng xe lưu thông đường thay ... đổi • Thay đổi khoảng thời gian hiển thị tín hiệu đèn II NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG Mô hình chung: • Đầu nhập liệu vào bàn phím, gồm phím chức phím nhập thời gian, để cài đặt thời gian chế độ hiển thị ... LCD: hiển thị thông tin nhập vào từ bàn phím _Led đơn: hiển thị tín hiệu đèn giao thông _Led đoạn: hiển thị thời gian sáng đèn • Lưu đồ giải thuật: III.CÁC KHỐI CỦA MÔ HÌNH ĐÈN GIAO THÔNG KHỐI...
 • 17
 • 388
 • 3

DO AN DUNG PLC DIEU KHIEN DEN GIAO THONG

DO AN DUNG PLC DIEU KHIEN DEN GIAO THONG
... kho¶ng thêi gian b”ng thêi gian mét vßng qt Nãi c¸ch kh¸c, thêi gian vßng qt qut ®Þnh thêi gian thùc cđa ch¬ng tr×nh ®iỊu 26 khiĨn PLC Thêi gian vßng qt cµng ng¾n, tÝnh thêi gian thùc cđa ch¬ng ... lo¹i PLC HiƯn lÜnh vùc ®iỊu khiĨn nãi chung vµ ngµnh tù ®éng hãa nãi riªng, c¸c PLC míi ®ỵc ®a vµo sư dơng ngµy cµng nhiỊu víi tÝnh n¨ng rÊt lín nh: + PLC S5 + PLC S7 - 200 + PLC S7 - 300 + PLC ... S7-300 2.1.Chän giao diƯn cho PLC Mn chän giao diƯn nµo, ta ®¸nh dÊu bé giao diƯn ®ã ë phÝa tr¸i råi Ên phÝm Install… Bé giao diƯn ®· ®ỵc chän sÏ ®ỵc ghi vµo “ bªn ph¶i Sau chän xong bé giao diƯn sư...
 • 81
 • 4,890
 • 252

Ứng dụng S7_200 Mạch đèn giao thông

Ứng dụng S7_200 Mạch đèn giao thông
... tích theo hướng chức Thiết kế mạch động lực mạch điều khiển Kiểm định chạy thử Viết chương trình cho nhóm đối tượng nhằm đạt chức PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐÈN GIAO THÔNG Bước 1: Phân tích tìm ... CÁC ĐÈN ĐẦU NỐI ĐIỀU KHIỂN LẬP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN • Để đơn giản ta khai báo symbol: TỔNG QUÁT BÀI TOÁN Chương trình chon xác định cột mốc thời gian: g ị ộ g Chương trinh tính toán: ĐÈN GIAO THÔNG...
 • 12
 • 566
 • 1

Báo cáo đề tài mạch đèn giao thông ở các ngã tư, ngành công nghệ kỹ thuật máy tính

Báo cáo đề tài mạch đèn giao thông ở các ngã tư, ngành công nghệ kỹ thuật máy tính
... Trang 41 MẠCH ĐÈN GIAO THƠNG NGÃ TƯ 3.4 Thiết kế khối Từ sơ đồ ngun lý thiết kế, nhóm thực đề tài tiến hành vẽ sơ đồ mạch in Hình 0.2: Sơ đồ mạch in khối Trang 42 MẠCH ĐÈN GIAO THƠNG NGÃ TƯ Hình ... source not found MẠCH ĐÈN GIAO THƠNG NGÃ TƯ NỘI DUNG Trang MẠCH ĐÈN GIAO THƠNG NGÃ TƯ Chương GIỚI THIỆU 1.1 Mục tiêu đề tài Đứng trước thách thức lớn việc tiết kiệm lượng điện, vấn đề mang ý nghĩa ... trình cập nhật 2.1.1 Giao tiếp bus với chế độ định thời Hình 2.3 giao tiếp bus với IC Motorola Trang 23 MẠCH ĐÈN GIAO THƠNG NGÃ TƯ Trang 24 MẠCH ĐÈN GIAO THƠNG NGÃ TƯ Hình 2.4 Giao tiếp bus với...
 • 58
 • 765
 • 2

mạch đèn giao thông ở ngã 4

mạch đèn giao thông ở ngã 4
... 7SEG R5 LED 7SEG Q4 A1015 R4 LED 7SEG LED A0 A B a C b D c E d F e G 10 f g p LED 7SEG R3 Q3 A1015 R2 Q2 A1015 4K7 4K7 4K7 Chọn R2 = 4. 7k P P P 1 Các điện trở 4. 7K điện trở treo 4. 7K đảm bảo transitor ... Khối thị báo đèn: báo hiệu đèn xanh, vàng, đỏ ngã tư + P2.0 : Nối với đèn đỏ đường bên A + P2.1 : Nối với đèn vàng đường bên A + P2.2 : Nối với đèn xanh đường bên A + P2.3 : Nối với đèn đỏ đường ... A1015(PNP), để khuyếch đại điều khiển Nút nhấn điểu khiển Điện trở điện trở cần dùng II/ ỨNG DỤNG: Một ứng dụng mạch đèn giao thông ngày giải vấn đề nạn kẹt xe, diễn hàng ngày tỉnh thành có mật...
 • 30
 • 614
 • 1

Bài tập lớn PLC : Điều khiển đền giao thông pptx

Bài tập lớn PLC : Điều khiển đền giao thông pptx
... khiển đèn giao thông Đ3-CNTĐ Bài tập lớn PLC Điều khiển đèn giao thông Bài 2: Lập trình cho S7-300 a) Chương trình điều khiển đèn giao thông : - Chương trình điều khiển đèn giao thông theo ... thực: SV:Nguyễn Mạnh Tuấn Đ3-CNTĐ Bài tập lớn PLC SV:Nguyễn Mạnh Tuấn Điều khiển đèn giao thông Đ3-CNTĐ Bài tập lớn PLC SV:Nguyễn Mạnh Tuấn Điều khiển đèn giao thông Đ3-CNTĐ Bài tập ... đèn giao thông 11 Đ3-CNTĐ Bài tập lớn PLC SV:Nguyễn Mạnh Tuấn Điều khiển đèn giao thông 12 Đ3-CNTĐ Bài tập lớn PLC SV:Nguyễn Mạnh Tuấn Điều khiển đèn giao thông 13 Đ3-CNTĐ Bài tập...
 • 21
 • 1,876
 • 30

LẮP ĐẶT LẬP TRÌNH VẬN HÀNH MẠCH ĐÈN GIAO THÔNG NGÃ 4

LẮP ĐẶT LẬP TRÌNH VẬN HÀNH MẠCH ĐÈN GIAO THÔNG NGÃ 4
... 3.3 máy tính a- Khởi động chương trình Thực hướng dẫn 04 b-Tạo chương trình Thực hướng dẫn 04 c.Soạn thảo chương trình Từ giản đồ bậc thang, ta thấy phần lập trình có 12 Netword + Tạo netword ... 05 COM 04 04 03 D 02 CPM1A 03 Đ1 02 V1 01 COM 00 01 COM M X2 COM X1 24V 00 24V-DC L2 COM + ~ 220V - L1 Hỡnh 8.3: Sơ đồ đấu dõy vào với PLC mạch điện đốn giao thụng ngó g Chạy chương trình (RUN) ... Xanh 2: 010. 04 Vàng 2: 010.05 Đỏ 2: 010.06 3 .4 Sơ đồ LAD (sơ đồ bậc thang) Biên soạn: Th.s Phạm Văn Tuấn Hỡnh 8.1: Sơ đồ LAD (bậc thang) mạch điện đốn giao thụng ngó 3.5 Các bước lập trình phần...
 • 11
 • 370
 • 0

Thiết kế mạch đèn giao thông sử dụng 8051 kèm code mô phỏng layout

Thiết kế mạch đèn giao thông sử dụng 8051 kèm code mô phỏng layout
... tắc giao thông, đặc biệt tai nạn giao thông ngày phổ biến trở thành mối hiểm họa cho nhiều người Vì lý luật giao thông đời đưa vào sử dụng cách lặng lẽ dần trở nên phổ biến Trong hệ thống đèn giao ... giao thông công cụ điều khiển giao thông công cộng thực tế hiệu có vai trò lớn việc đảm bảo an toàn giảm thiểu tai nạn giao thông Từ thực tế nhóm chúng em định chọn đề tài Thiết kế mạch đèn giao ... môn học Vi Xử Lý 1.2 Các thành phần hệ thống đèn giao thông dùng vi điều khiển AT89C51 Hệ thống đèn giao thông gồm phần chủ yếu sau: − Mạch điều khiển trung tâm dùng vi điều khiển AT89C51 − Mạch...
 • 31
 • 1,116
 • 4

MẠCH ĐÈN GIAO THÔNG DÙNG HỌ 8051

MẠCH ĐÈN GIAO THÔNG DÙNG HỌ 8051
... X Lí MCH ẩN GIAO THễNG DNG H 8051 B - THIT K I - GII THIU V VI IU KHIN 8051 - CU TRC CA VK 8051 1.1 - S v s chõn ca VK 8051 INT1 INT0 ... mch ốn giao thụng s dng h VK 8051 Nờn chỳng ta s chn : -Nhúm SV: Phựng Thnh,Tin Phong ,Huy Yờn Trang ỏn VI X Lí MCH ẩN GIAO THễNG DNG H 8051 ... RAM T1 Timer0 ROM 4k - 8051 T0 CPU Mạch dao động Các Port xuất/nhập Điều khiển Bus EA RST Port nối tiếp ALE PSEN P0 P2 P1 P3 TXD RXD Địa chỉ/dữ liệu Hỡnh 2: S chõn ca VK 8051 ...
 • 37
 • 241
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: mạch plc điều khiển đèn giao thôngmạch đèn giao thông dùng plcdo an tot ngiep mach den giao thong su dung plc s7 200lắp ráp mạch đèn giao thôngchương trình plc điều khiển đèn giao thôngmô phỏng mạch đèn giao thôngmach den giao thongđồ án mạch đèn giao thôngmạch đèn giao thông ngã tưmạch đèn giao thông ở ngã tưsơ đồ nguyên lý mạch đèn giao thôngsơ đồ nguyên lý của mạch đèn giao thôngdo an dung plc dieu khien den giao thongplc điều khiển đèn giao thôngdùng plc điều khiển đèn giao thôngchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệhop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnBài 48. Quả