Tiểu luận bàn về chế độ hạch toán phương thức tiêu thụ qua cửa hàng đại lý

Bàn về chế độ hạch toán phương thức tiêu thụ qua cửa hàng đại

Bàn về chế độ hạch toán phương thức tiêu thụ qua cửa hàng đại lý
... NGHỊ VỀ CHẾ ĐỘ HẠCH TOÁN PHƯƠNG THỨC TIÊU THỤ QUA ĐẠI LÝ 2.1 Đánh giá tình hình hạch toán phương thức bán hàng qua đại 2.1.1 Ưu điểm: 16 Việc quy định hạch toán phương thức tiêu thụ qua cửa hàng ... độ hạch toán phương thức bán hàng qua đại 1.2.1 Quy định kế toán hành hạch toán phương thức bán hàng qua đại Việc hạch toán tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá theo phương thức bán hàng qua đại ... hạch toán không thống sở đại 2.2 Kiến nghị phương pháp hạch toán phương thức bán hàng qua đại Sau số kiến nghị phương pháp hạch toán phương thức bán hàng qua đại nhằm khắc phục hạn chế...
 • 30
 • 376
 • 2

Tiểu luận Đề tài: Bàn về chế độ hạch toán dự phòng phải thu khó docx

Tiểu luận Đề tài: Bàn về chế độ hạch toán dự phòng phải thu khó docx
... dự phòng nợ phải Trích lập dự phòng phải thu khó thu khó đòi sử dụng kì đòi cho kì kế toán tới - Hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi không dùng đến Dự phòng phải thu khó đòi 3.3 Phương pháp hạch ... kế toán dự phòng phải thu khó đòi Kế toán phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc khách hàng toán hạn Nếu phải lập dự phòng phải dựa vào chế độ hành để tính mức trích lập, khoản dự phòng phải thu khó ... trích lập dự phòng phải thu em chọn đề tài Bàn chế độ hạch toán dự phòng phải thu khó đòi” để hiểu rõ vấn đề để đề xuất số kiến nghị góp phần hoàn thiện quy định trích lập dự phòng Đề án chia...
 • 32
 • 350
 • 0

Bàn về chế độ hạch toán dự phòng phải thu khó đòi

Bàn về chế độ hạch toán dự phòng phải thu khó đòi
... kế toán dự phòng phải thu khó đòi Kế toán phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc khách hàng toán hạn Nếu phải lập dự phòng phải dựa vào chế độ hành để tính mức trích lập, khoản dự phòng phải thu khó ... tính toán Kết cấu tài khoản 139 sau: TK 139 - Phản ánh số dự phòng nợ phải Trích lập dự phòng phải thu khó thu khó đòi sử dụng kì đòi cho kì kế toán tới - Hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi không ... phải thu 1.1 Khái niệm ý nghĩa việc lập dự phòng phải thu khó đòi 1.2 Ý nghĩa Quy định trích lập dự phòng phải thu Nội dung hạch toán dự phòng phải thu 3.1 Tài khoản sử dụng 3.2 Phương pháp hạch...
 • 31
 • 1,113
 • 5

Bàn về chế độ hạch toán dự phòng phải thu khó đòi.DOC

Bàn về chế độ hạch toán dự phòng phải thu khó đòi.DOC
... dự phòng nợ phải Trích lập dự phòng phải thu khó thu khó đòi sử dụng kì đòi cho kì kế toán tới - Hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi không dùng đến Dự phòng phải thu khó đòi 3.3 Phương pháp hạch ... kế toán dự phòng phải thu khó đòi Kế toán phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc khách hàng toán hạn Nếu phải lập dự phòng phải dựa vào chế độ hành để tính mức trích lập, khoản dự phòng phải thu khó ... phải thu 1.1 Khái niệm ý nghĩa việc lập dự phòng phải thu khó đòi 1.2 Ý nghĩa Quy định trích lập dự phòng phải thu Nội dung hạch toán dự phòng phải thu 3.1 Tài khoản sử dụng 3.2 Phương pháp hạch...
 • 31
 • 832
 • 4

Tài liệu LUẬN VĂN: Bàn về chế độ hạch toán chi phí dự phòng ở Việt Nam ppt

Tài liệu LUẬN VĂN: Bàn về chế độ hạch toán chi phí dự phòng ở Việt Nam ppt
... Cơ sở lý luận kế toán khoản chi phí dự phòng Phần 2: Chế độ kế toán Việt Nam hành hạch toán chi phí dự phòng Phần3: Quan điểm nhằm hoàn thiện hạch toán chi phí dự phòng chế độ kế toán Việt Nam ... thiện chế độ kế toán việt Nam hành chi phí dự phòng * Vê hạch toán hoàn nhập khoản chi phí dự phòng ,Về chất trích lập dự phòng việc ghi trước khoản chi phí chi xảy tương lai Nếu chi phí không chi ... động doanh nghiệp Phần Chế độ kế toán Việt Nam hành hạch toán chi phí dự phòng 2.1 Khái quát lịch sử chế độ kế toán chi phí dự phòng 2.1.1 Giai đoạn từ 1995 tới 2002 Các khoản dự phòng (dự phòng...
 • 28
 • 360
 • 1

LUẬN VĂN: Bàn về chế độ hạch toán doanh thu bán hàng potx

LUẬN VĂN: Bàn về chế độ hạch toán doanh thu bán hàng potx
... thức bán hàng phong phú làm cho việc ghi nhận doanh thu bán hàng trở nên khó khăn Do em chọn đề tài Bàn chế độ hạch toán doanh thu bán hàng để tìm hiểu chế độ hạch toán doanh thu bán hàng doanh ... kinh doanh Nợ TK 511 Có TK 911 4, Phương pháp hạch toán doanh thu bán hàng nội Nguyên tắc doanh thu bán hàng nội thực quy định doanh thu bán hàng Sơ đồ 1a Kế toán doanh thu bán hàng nội chịu thu ... doanh nghiệp thu (doanh thu thuần) thấp doanh thu bán hàng Doanh thu khoản chênh lệch doanh thu bán hàng khoản giảm trừ doanh thu, bao gồm: - Chiết khấu thương mại khoản doanh nghiệp bán giảm giá...
 • 24
 • 264
 • 0

Luận văn: Bàn về chế độ hạch toán bất động sản đầu tư potx

Luận văn: Bàn về chế độ hạch toán bất động sản đầu tư potx
... động sản đầu I Chế độ kế toán hành Bất động sản đầu Khái quát chung Bất động sản đầu kế toán Bất động sản đầu 1.1 Khái niệm Bất động sản đầu Bất động sản đầu bất động sản doanh ... nhận Bất động sản đầu nguyên giá bất động sản đầu thời điểm bắt đầu thuê 1.3 Kế toán Bất động sản đầu 1.3.1 Điều kiện ghi nhận Bất động sản đầu Một bất động sản đầu ghi nhận tài sản ... đầu Khái quát chung Bất động sản đầu kế toán Bất động sản đầu 1.1 Khái niệm Bất động sản đầu 1.2 Phân loại Bất động sản 1.3 Kế toán Bất động sản đầu ...
 • 31
 • 101
 • 0

Bàn Về Chế Độ Hạch Toán Tỷ Giá Hối Đoái Ngoại Tệ Tác giả: NiG ma Chủ đề: hạch toán tỷ giá hối đoái ngoại tệ, luan van, luan van kinh te, tai chinh ngan hang, tỷ giá hối đoái ngoại tệ Bàn Về Chế

Bàn Về Chế Độ Hạch Toán Tỷ Giá Hối Đoái Ngoại Tệ Tác giả: NiG ma Chủ đề: hạch toán tỷ giá hối đoái ngoại tệ, luan van, luan van kinh te, tai chinh ngan hang, tỷ giá hối đoái ngoại tệ Bàn Về Chế
... LÝ LUẬN CHẾ ĐỘ CHUNG VỀ HẠCH TOÁN TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI NGOẠI TỆ 1.1 Khái niệm chung 1.1.1 Khái niệm tỷ giá hối đoái ngoại tệ Tỷ giá hối đoái so sánh mối tương quan giá trị đồng tiền ngoại tệ với đồng ... kinh tế mở chế độ tỷ giá hối đoái Các nước giới áp dụng tỷ giá hối đoái khác nhau, kể đến hai nhóm chế độ tỷ giá cố định chế độ tỷ giá thả Ngoài ra, nhiều nước áp dụng chế độ tỷ giá mang tính ... dịch ngoại tệ phải hạch toán ghi nhận ban đầu theo đơn vị tiền tệ kế toán việc áp dụng tỷ giá hối đoái đơn vị tiền tệ kế toán ngoại tệ ngày giao dịch Tỷ giá hối đoái ngày giao dịch coi tỷ giá...
 • 31
 • 239
 • 0

Bàn về chế độ hạch toán chi phí dự phòng.DOC

Bàn về chế độ hạch toán chi phí dự phòng.DOC
... tính hạch toán dự phòng giảm giá tài sản Mong tương lai không xa Việt Nam có chế độ kế toán hoàn thiện hạch toán khoản dự phòng nói riêng kế toán tài nói chung, để giúp cho công tác kế toán 24 ... vào chi phí quản lý DN Dư Có: Số DP phải thu khó đòi d Phương pháp hạch toán d1 Hạch toán trích lập hoàn nhập khoản DP phải thu khó đòi Cuối niên độ kế toán DN vào khoản phải thu khó đòi, dự kiến ... khoản chi phí hay lỗ DP chi phí phát sinh niên độ sau Thực chất, khoản DP nguồn tài DN, tạm thời nằm TS lưu động trước sử dụng thực - Phương diện thuế khoá: dự phòng giảm giá ghi nhận khoản chi phí...
 • 29
 • 483
 • 2

Bàn về chế độ hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.DOC

Bàn về chế độ hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.DOC
... đó, doanh thu hoạt động bán hàng cung cấp dịch vụ phận doanh thu chủ yếu, chiếm tỷ trọng lớn tổng doanh thu doanh nghiệp Khoản thu phát sinh từ giao dịch thu c hoạt động bán hàng (là hoạt động bán ... tiếp doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ tổng giá toán; - Đối với sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ thu c đối tượng chịu thu tiêu thụ đặc biệt, thu xuất doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ tổng giá toán ... cấp dịch vụ" mà hạch toán vào bên Có Tài khoản 131- "Phải thu khách hàng" khoản tiền thu khách hàng Khi thực giao hàng cho người mua hạch toán vào Tài khoản 511- "Doanh thu bán hàng cung cấp dịch...
 • 27
 • 1,346
 • 5

BÀN VỀ CHẾ ĐỘ HẠCH TOÁN DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ TRONG DOANH NGHIỆP VIỆT NAM.DOC

BÀN VỀ CHẾ ĐỘ HẠCH TOÁN DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ TRONG DOANH NGHIỆP VIỆT NAM.DOC
... hách toán 2.3.1.Phương pháp hạch toán nghiệp vụ dự phòng giảm giá đầu tư tài 27 2.3.2.Phương pháp hạch toán nghiệp vụ dự phòng giảm giá hàng tồn kho 2.3.3.Phương pháp hạch toán nghiệp vụ dự phòng ... điểm lập dự phòng Theo chế độ kế toán thuộc vào loại có dự phòng giảm giá hàng tồn kho, nợ phải thu, dự phòng giảm giá chứng khoán, dự phòng bảo hiểm sản phẩm… - Dự phòng chi phí: Loại dự phòng ... phương pháp kế toán loại dự phòng nhiều bất cập thiếu sót chưa phản ánh chất thật dự phòng Vì lý nên em chọn đề tài “BÀN VỀ CHẾ ĐỘ HẠCH TOÁN DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ TRONG DOANH NGHIỆP VIỆT NAM” Nội...
 • 28
 • 299
 • 0

Bàn về chế độ hạch toán bất động sản đầu tư.doc

Bàn về chế độ hạch toán bất động sản đầu tư.doc
... K17 Đề án: Kế toán tài chuẩn mực kế toán số 05 bất động sản đầu tư” để hướng dẫn quy định hạch toán Bất động sản đầu tư điều kiện Vì vậy, so với trước đây, nội dung hạch toán kế toán BĐSĐT có ... nhằm hoàn thiện chế độ kế toán BĐSĐT Chuẩn mực kế toán số 05 Bất động sản đầu tư ” đời với mục đích quy định hướng dẫn nguyên tắc phương pháp kế toán bất động sản đầu tư Hoạt động kinh doanh ... hướng dẫn kế toán sơ sài, chưa Nhà nước hướng dẫn cách cụ thể, gây không khó khăn cho doanh nghiệp công tác hạch toán kế toán Vì vậy, em lựa chọn đề tài Bàn chế độ hạch toán bất động sản đầu tư”...
 • 26
 • 357
 • 0

Bàn về chế độ hạch toán các khoản dự phòng trong doanh nghiệp.docx

Bàn về chế độ hạch toán các khoản dự phòng trong doanh nghiệp.docx
... I CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN VỀ CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG I.1 Tính tất yếu khách quan việc hạch toán khoản dự phòng doanh nghiệp I.1.1 Dự phòng tích hợp dự phòng gì? Dự phòng xác nhận phương diện kế toán khoản ... vậy, chế độ kế toán lại xem khoản trích trước khoản phải trả Nếu nhìn nhận góc độ trên, thông tư số 13/2006/TT- BTC quy định khoản mục dự phòng loại dự phòng rủi ro Như Các khoản dự phòng lại doanh ... khoản phương pháp hạch toán khoản dự phòng Tuy nhiên, thông tư số 13/2006/TT – BTC quy định khoản dự phòng doanh nghiệp Muốn phân tích vấn đề đủ hay chưa đủ khoản dự phòng, cần dựa vào chất dự...
 • 27
 • 464
 • 2

Bàn về chế độ hạch toán bất động sản đầu tư.DOC

Bàn về chế độ hạch toán bất động sản đầu tư.DOC
... điểm hoạt động sản xuất kinh doanh đa dạng, sản xuất xây dựng công trình đường hoạt động sản xuất Ngoài ra, Công ty thực số hoạt động phụ, phụ trợ khác phục vụ cho hoạt động sản xuất như: sản xuất ... xác định giá dự thầu, huy động đội ngũ cán làm công tác giá có kinh nghiệm tham gia việc xác định giá Cùng với trình hoạt động thực tiễn, đội ngũ ngày nâng cao trình độ, lực, bên cạnh cập nhật, ... Thị Truờng K Doanh VTư,máy Đội mặt Đội mặt Đội mặt đường đường đường P.TCLĐHC Đội mặt đường P P Kỹ Thuật TC-KT Đội mặt Xưởng đường sửa chữa 1.2.5.3 Đặc điểm tổ chức sản xuất Công ty cổ phần xây...
 • 31
 • 261
 • 0

Bàn về chế độ hạch toán bất động sản đầu tư .doc

Bàn về chế độ hạch toán bất động sản đầu tư .doc
... thiện chế độ kế toán hành bất động sản đầu Chế độ kế toán hành Bất động sản đầu I Khái quát chung Bất động sản đầu kế toán Bất động sản đầu 1.1 Khái niệm Bất động sản đầu Bất động sản ... nhận Bất động sản đầu nguyên giá bất động sản đầu thời điểm bắt đầu thuê 1.3 Kế toán Bất động sản đầu 1.3.1 Điều kiện ghi nhận Bất động sản đầu Một bất động sản đầu ghi nhận tài sản ... hoạt động 1.2 Phân loại Bất động sản Bất động sản sử dụng : bất động sản sử dụng hoạt động kinh doanh Bất động sản tồn kho : hàng hóa bán kỳ hoạt động kinh doanh thông thường Bất động sản đầu tư...
 • 29
 • 194
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các văn bản về chế độ kế toánsơ đồ hạch toán phương thức bán hàng trực tiếpsơ đồ hạch toán phương thức tiêu thụ qua các đại lýthực trạng hệ thống cửa hàng đại lý và đội ngũ nhân viên bán hàng 21tiểu luận chế độ hạch toánlý luận chung về công tác hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ ở doanh nghiệp thương mạimột sô khuyến nghị về tự chủ tài chính và hoàn thiện chế độ hạch toán kinh tế của các tổ chức kh amp cn công lập tự trang trải kinh phíchế độ hạch toáncác văn bản về chế độ tiền lương mới nhấtcác văn bản về chế độ tiền lươngchế độ hạch toán kế toán là gìquyết định về chế độ kế toán ngân sách xãbộ tài chính ban hành chế độ kế toánvăn bản về chế độ phụ cấp công vụquy định về chế độ kế toán công đoànĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost ConverterHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả