Slide nguyên lý kế toán

SLIDE NGUYÊN KẾ TOÁN - CHƯƠNG 1

SLIDE NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN - CHƯƠNG 1
... NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN Nội dung gồm chương MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG CỦA KẾ TOÁN Chứng từ kế toán kiểm kê sổ sách kế toán Kế toán trình sản suất kinh doanh doanh nghiệp Bảng cân đối kế toán báo cáo kết ... NHAU KẾ TOÁN QUẢN TRỊ -Có liên hệ với thông tin kế toán -Có liên quan đến trách nhiệm việc quản doanh nghiệp -Sử dụng cho bên ngoài KHÁC NHAU - Chủ yếu khứ - Cần số liệu xác - Chú ... 07/02 /15 ĐẠI HỌC CẦN THƠ • I ĐỊNH NGHĨA VỀ KẾ TOÁN Là công cụ quản doanh nghiệp BẢN CHẤT Là môn khoa học có tính phương pháp luận 07/02 /15 ĐẠI HỌC CẦN THƠ • Ii PHÂN LOẠI KẾ TOÁN KẾ TOÁN TÀI...
 • 19
 • 552
 • 6

Slide nguyên kế toán trần văn việt

Slide nguyên lý kế toán trần văn việt
... người sử dụng thơng tin kế tốn Chương 2: BÁO CÁO KẾ TỐN GV: Ths Trần Văn Việt BM: Ngun kế tốn Khoa: Kế tốn- Kiểm tốn ĐH Kinh tế TP.HCM 2.1 Tầm quan trọng báo cáo kế tốn Kế tốn có phân hệ tạo ... tốn VN, - Chế độ kế tốn doanh nghiệp 1.5.1 Mơi trường pháp 1.5.1.1 Luật kế tốn Việt nam Là quy định pháp cao kế tốn, chi phối đến hoạt động kế tốn nội dung kế tốn đơn vị kế tốn kinh tế Hiệu ... 1.5.1.3 Chế độ kế tốn Nhà nước ban hành Những quy định hướng dẫn tổ chức thực kế tốn cho đơn vị kế tốn lĩnh vực hoạt động, quan quản Nhà nước kế tốn tổ chức quan quản NN kế tốn ủy quyền...
 • 255
 • 1,938
 • 0

slide nguyên kế toán

slide nguyên lý kế toán
... Khái niệm phân loại sổ kế toán Trình tự ghi sổ kế toán Phương pháp sửa chữa sổ kế toán Ví dụ minh họa 1.Khái niệm phân loại sổ kế toán 1.1.Khái niệm Sổ kế toán tờ sổ thiết kế cách khoa học hợp ... vốn-quỹ Trình tự ghi sổ kế toán Mở sổ Ghi sổ Khoá sổ Mở sổ • • Sổ kế toán phải mở vào đầu kỳ kế toán năm Đối với DN thành lập, sổ kế toán phải mở từ ngày thành lập Sổ kế toán phải dùng mẫu in sẵn ... Không tẩy xóa sổ kế toán hình thức nào,khi có sai sót phải sửa chữa theo qui định Khóa sổ • Cuối kỳ kế toán phải khoá sổ kế toán trước lập báo cáo tài Ngoài phải khoá sổ kế toán trường hợp kiểm...
 • 30
 • 487
 • 1

Slide nguyên kế toán

Slide nguyên lý kế toán
... tin quản Cơng cụ hệ thống quản Trung gian (cầu nối): Người định Hoạt động kinh doanh Xây dựng Các quan chức Triển khai Ngun tắc kế tốn Chuẩn mực kế tốn Chế độ kế tốn Hệ thống Kế tốn Tài ... thống kế tốn Người sử dụng thơng tin bên ngồi kế tốn tài Bên ngồi Báo cáo tài Ghi chép thơng tin Xử thơng tin Cung cấp thơng tin Hệ thống Kế tốn tài Tn thủ Tổng hợp nhu cầu Thơng tin Vai trò kế ... Giảm chi phí, Tăng thu nhập Xử D: 10 D: 12 TK 3381-TSTCGQ 2 77 78 Hệ thống kế tốn (mở rộng slide 4) Đầu vào (Inputs) Chương Chứng từ gốc Nhật ký Sổ kế tốn Xử (Process) Đầu Outputs Tài khoản...
 • 31
 • 221
 • 0

slide bài giảng nguyên kế toán_ kế toán quá trình kinh doanh chủ yếu

slide bài giảng nguyên lý kế toán_ kế toán quá trình kinh doanh chủ yếu
... TK152,153, 156 N TK133  C TK331 KẾ TOÁN QUÁ TRÌNH MUA HÀNG    Mua vật liệu, công cụ, hàng hóa nhập kho trả tiền mặt, TGNH N TK152,153, 156 N TK133  C TK111,112 KẾ TOÁN QUÁ TRÌNH mua hàng    Chi ... N214 N811   C 211 GHI NHẬN KẾT QUẢ THANH LÝ NHƯỢNG BÁN  N 111,112   C3331 C 711 KẾ TOÁN QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT  NVL TSCĐ  NC   PXSX KT tập hợp CPSX TP Tính Z KẾ TOÁN TẬP HP CHI PHÍ SX Sử dụng ... CHI PHÍ BÁN HÀNG CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP KẾ TOÁN CHI PHÍ BÁN HÀNG     TK SỬ DỤNG TK641 Nợ 641/ Có TKLQ Cuối tháng, kết chuyển CPBH: Nợ TK911 / Có TK641 KẾ TOÁN CHI PHÍ QLDN     TK...
 • 31
 • 207
 • 0

slide bài giảng nguyên kế toán_ phương pháp tài khoản và ghi sổ kép

slide bài giảng nguyên lý kế toán_ phương pháp tài khoản và ghi sổ kép
... PHƯƠNG PHÁP TÀI KHOẢN VÀ GHI SỔ KÉP 11/27/14 TÀI KHOẢN GHI SỔ KÉP KẾ TOÁN TỔNG HP VÀ KẾ TOÁN CHI TIẾT MỐI QUAN HỆ GIỮA TÀI KHOẢN VÀ BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN, BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH ... LY KE TOAN 11 GHI SỔ KÉP KHÁI NIỆM Ghi sổ kép phương pháp kế toán dùng để phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào tài khoản theo nội dung kinh tế mối quan hệ đối tượng kế toán có nghiệp vụ 11/27/14 ... DUNG Khi ghi vào bên N tài khoản phải đồng thời ghi vào bên CÓ tài khoản đối ứng liên quan, số tiền ghi bên Nợ bên Có phải Việc xác đònh ghi vào bên nợ bên có tài khoản gọi đònh khoản kế toán...
 • 39
 • 620
 • 0

slide bài giảng nguyên kế toán_ sổ kế toán hình thức kế toán

slide bài giảng nguyên lý kế toán_ sổ kế toán hình thức kế toán
... RẠC SỔ KẾ TOÁN KHÁI NIỆM PHÂN LOẠI KỸ THUẬT MỞ, GHI, SỬA VÀ KHÓA SỔ CÁC HÌNH THỨC KẾ TOÁN • KHÁI NIỆM • CÁC HÌNH THỨC KẾ TOÁN CÁC HÌNH THỨC KẾ TOÁN NHẬT KÝ CHUNG NHẬT KÝ- SỔ CÁI CHỨNG TỪ GHI SỔ ... NỘI DUNG SỔ KẾ TOÁN KỸ THUẬT GHI SỬA SỔ CÁC HÌNH THỨC KẾ TOÁN TẠI SAO PHẢI CÓ SỔ KẾ TOÁN? • CẦN PHẢI HỆ THỐNG HÓA THÔNG TIN TỪ CHỨNG TỪ GỐC •...
 • 6
 • 599
 • 3

slide bài giảng nguyên kế toán_ tính giá đối tượng kế toán

slide bài giảng nguyên lý kế toán_ tính giá đối tượng kế toán
... CỦA KẾ TỐN LÀ THƯỚC ĐO TIỀN TỆ VÌ VẬY KẾ TỐN PHẢI TÍNH GIÁ TÀI SẢN ĐỂ GHI SỔ Khái niệm  Tính giá phương pháp kế toán sử dụng thước đo tiền tệ để xác đònh giá trò tài sản nhằm ghi sổ kế toán ... việc tính giá   Ảnh hưởng mức giá chung thay đổi:  Theo nguyên tắc thận trọng, tài sản phải đánh giá theo giá thấp giá vốn giá thò trường mức giá chung thay đổi Yêu cầu quản nội Nội dung tính ... tính giá    TSCĐ hữu hình TSCĐHH mua sắm tính giá theo nguyên giá: Nguyên giá = Giá mua thực tế + Chi phí liên quan trực tiếp đưa TSCĐ vào trạng thái sẵn sàng sử dụng 5 Nội dung tính giá ...
 • 19
 • 668
 • 0

slide bài giảng nguyên kế toán_ báo cáo kế toán

slide bài giảng nguyên lý kế toán_ báo cáo kế toán
... tin kế toán  Thông tin kế toán trình bày trên:  Báo cáo tài chính: Bảng cân đối kế toán Báo cáo kết kinh doanh  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ  Bản thuyết minh báo cáo tài   Báo 11/27/14 cáo ... Vì báo cáo kế tốn vấn đề nghiên cứu chương  DO NHỮNG LÝ DO SAU:  Báo cáo kế tốn sản phẩm kế tốn  Báo cáo kế tốn trình bày thơng tin hữu ích cho đối tượng sử dụng thơng tin  Người làm kế tốn ... NGUYEN LY KE TOAN Báo cáo BÁO CÁO KẾ TỐN LÀ SẢN PHẨM CỦA KẾ TỐN  DÙNG ĐỂ CUNG CẤP THƠNG TIN HỮU ÍCH CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG THƠNG TIN  CĨ LOẠI BÁO CÁO KT: BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KT QUẢN TRỊ...
 • 35
 • 396
 • 1

slide bài giảng nguyên kế toán_ chứng từ kế toán kiểm

slide bài giảng nguyên lý kế toán_ chứng từ kế toán kiểm kê
... chế độ chứng từ kế toán Bộ tài quy đònh Chứng từ gốc đơn vò lập nhận từ bên phải chuyển đến phòng kế toán đơn vò TRÌNH TỰ XỬ LÝ CHỨNG TỪ KẾ TOÁN   - Kiểm tra chứng từ kế toán: Chứng từ kiểm ... khoản để hoàn thiện chứng từ + Các chứng từ kế toán kiểm tra hoàn thiện dùng làm ghi vào sổ kế toán TRÌNH TỰ XỬ LÝ CHỨNG TỪ KẾ TOÁN   - Tổ chức luân chuyển chứng từ: Chứng từ kế toán lập nhiều ... liên quan đến chứng từ kế toán TỔ CHỨC LẬP VÀ XỬ LÝ CHỨNG TỪ KẾ TOÁN    Tổ chức lập chứng từ kế toán Kế toán trưởng doanh nghiệp người chòu trách nhiệm tổ chức việc lập chứng từ kế toán tất phận...
 • 25
 • 1,035
 • 0

slide bài giảng nguyên kế toán_ kế toán là gì

slide bài giảng nguyên lý kế toán_ kế toán là gì
... chức kế toán  Giá trò, vật, thời gian lao động thước đo sử dụng kế toán thước đo tiền tệ thước đo chủ yếu 11/27/14 NGUYEN LY KE TOAN KẾ TOÁN LÀ GÌ KẾ TOÁN LÀ NGHỆ THUẬT GHI CHÉP  KẾ TOÁN LÀ HỆ ... TRƯỜNG PHÁP LÝ Tổ chức đònh vấn đề liên quan kế toán  Luật kế toán  Chuẩn mực kế toán  Chế độ kế toán  11/27/14 NGUYEN LY KE TOAN 48 TỔ CHỨC QUYẾT ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ KẾ TỐN QUỐC HỘI LÀM LUẬT KT ... tin kế toán, kế toán quản trò sử dụng số liệu ghi chép hàng ngày kế toán tài có bổ sung thêm để xây dựng hệ thống thông tin kế toán quản trò Cả hai liên quan đến vấn đề trách nhiệm quản 11/27/14...
 • 71
 • 321
 • 0

Slide bài giảng nguyên kế toán

Slide bài giảng nguyên lý kế toán
... NGHĨA VÀ PHÂN LOẠI KẾ TOÁN ĐỐI TƯNG KẾ TOÁN PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN MƠI TRƯỜNG KẾ TỐN CÁC KHÁI NIỆM VÀ NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN U CẦU KẾ TỐN NHIỆM VỤ KẾ TỐN ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP VÀ NGHỀ KẾ TỐN NGUYEN LY KE ... kế toán, chức kế toán để thực hành sử dụng hũu hiệu công cụ kế toán quản sử dụng thông tin hữu ích kế toán cung cấp nhằm đề đònh kinh doanh 01/17/15 NGUYEN LY KE TOAN 21 KẾ TOÁN LÀ GÌ Kế toán ... LỊCH SỬ KẾ TỐN  Nghiên cứu lịch sử kế tốn để hiểu kế tốn nhận biết quy luật phát triển kế tốn 01/17/15 NGUYEN LY KE TOAN 20 ĐỊNH NGHĨA VÀ PHÂN LOẠI KẾ TOÁN KẾ TOÁN LÀ GÌ?  CÓ NHỮNG LOẠI KẾ TOÁN...
 • 254
 • 565
 • 1

bài giảng nguyên kế toán

bài giảng nguyên lý kế toán
... kê, biên bản, báo cáo đợc gửi cho phòng kế toán để đối chiếu kết kiểm kê với số liệu sổ sách kế toán Toàn kết kiểm kê, kết đối chiếu, tức khoản chênh lệch kết kiểm kê số liệu sổ sách có, đợc báo ... gian ti chớnh, cỏch thc qun cỏc t chc ny cng nh phng thc qun nn kinh t gúc v mụ Trong bi cnh ú, k toỏn khụng ch l s ghi chộp v cung cp thụng tin cho ngi qun doanh nghip m cũn cú ngha ... thu nhn, x lý, tng hp bỏo cỏo v cung cp thụng tin v tớnh hỡnh ti chớnh ca chớnh n v ú cho i tng s dng thụng tin L cỏc t chc c hỡnh thnh theo quy nh ca phỏp lut b Đơn vị tiền tệ kế toán n v tin...
 • 132
 • 1,639
 • 34

Nguyên kế toán

Nguyên lý kế toán
... công tác kế toán có hiệu suất cao, góp phần nâng cao hiệu hoạt động đơn vị - Phân loại hạch toán kế toán: Căn vào đối tượng sử dụng thông tin kế toán: kế toán chia thành kế toán tài kế toán quản ... thực - Hoàn tất việc ghi sổ kế toán, kết chuyển số liệu sổ kế toán có liên quan, khóa sổ kế toán, đối chiếu số liệu sổ kế toán tổng hợp với sổ kế toán chi tiết với sổ kế toán tổng hợp chi tiết - ... CHƯƠNG VI SỔ KẾ TOÁN VÀ HÌNH THỨC KÊ TOÁN I SỔ KẾ TOÁN Khái niệm vai trò sổ sách kế toán: Khái niệm: Sổ kế toán biểu vật chất cụ thể phương pháp tài khoản ghi chép sổ kế toán thể nguyên phương...
 • 42
 • 681
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: slide nguyên lý kế toán học viện tài chínhslide môn nguyên lý kế toánslide môn nguyên lý kế toán đại học ngoại thươngslide bài giảng nguyên lý kế toándownload slide bài giảng nguyên lý kế toánslide bài giảng môn nguyên lý kế toánslide bài giảng nguyên lý kế toán uehbài giảng nguyên lý kế toánnguyên lý kế toánđề thi nguyên lý kế toánbài tập nguyên lý kế toántài liệu nguyên lý kế toánđề cương nguyên lý kế toánluận văn nguyên lý kế toáncâu hỏi nguyên lý kế toánThiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết ổ đỡ TRỤCmột số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định của công ty cổ phần xi măng vicem bút sơnmối quan hệ giữa các chức năng quản trị và thông tin kế toán các phương pháp nghiệp vụ cơ sở trong kế toán quản trị minh họa cụ thể thực tế tại ngân hàngthiết kế khách sạn kim băng xây dựng tại xã trung an, huyện củ chi, tp HCM gồm có 3 nhịp chính 6 tầng và 5 bước cộtNghiên cứu thiết kế hộp tốc độ máy tương tự máy phay 6h82 thiết kế quy trình gia công chi tiết bánh răngchủ đề Tìm hiểu về alphagiải pháp móng cho nền đất yếu công nghệ top – baseTìm hiểu,thay thế,sửa chữa các chi tiết trên máy tiện t6m16dự án đầu tư xây dựng công trình tòa nhà văn phòng cho thuê victoryxây dựng kế hoạch marketing cho sản phẩm sữa đậu nành mới của nhà máy sữa đậu nành việt nam vinasoychủ đề chất lượng dịch vụ voipTính toán và thiết kế hệ truyền động cho robotphân tích ngành thủy sản việt namHoàn thiện bộ máy quản lý nguồn nhân lực tại công ty cổ phần đầu tư và thương mại quang longbài giang he thong nong nghiepPhòng vệ rủi ro tỷ giá bằng hợp đồng tương laiDe KT 15 ph tin 10 lan 1 hk110 phương pháp giúp mẹ trẻ thoát khỏi chứng trầm cảm sau sinhMÔ PHỎNG tín HIỆU BẰNG PHẦN mềm MATLABhe dieu hanh windows 7