Phân tích chế độ xác lập đường dây tải điện và lưới điện với ví dụ áp dụng và chương trình trong MATLAB đỗ xuân khôi pdf

PHÂN TÍCH CHẾ ĐỘ XÁC LẬP HỆ THỐNG ĐIỆN

PHÂN TÍCH CHẾ ĐỘ XÁC LẬP HỆ THỐNG ĐIỆN
... trình mô tả chế độ xác lập HTĐ , giải hệ ph-ơng trình Trong ch-ơng phân tích kỹ l-ỡng hai vấn đề 2.1.2 Sơ đồ thay hệ thống điện tính toán độ xác lập Phân tích chế độ xác lập hệ thống điện ba pha ... tính toán chế độ xác lập hệ thống điện 2.1.1 Khái quát chung Bài toán tính chế độ xác lập (CĐXL) hệ thống điện (HTĐ) nhằm xác định dòng công suất, dòng điện nhánh điện áp nút ứng với chế độ phụ ... nhiên pt Phân tích chế độ có xét đến tính chất ngẫu nhiên phụ tải đ-ợc áp dụng để tính chế độ hệ thống cung cấp điện cho đ-ờng sắt Đ2.2 Hệ ph-ơng trình mô tả chế độ xác lập hệ thống điện ma ...
 • 194
 • 1,294
 • 16

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH CHẾ ĐỘ XÁC LẬP HỆ THỐNG ĐIỆN_CHƯƠNG 5 potx

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH CHẾ ĐỘ XÁC LẬP HỆ THỐNG ĐIỆN_CHƯƠNG 5 potx
... 20 Chương 2.Tính toán chế độ xác lập hệ thống điện phức tạp22 2.1 Tổng quát chung tính toán chế độ xác lập hệ thống điện 22 2.2 Hệ phương trình mô tả chế độ xác lập hệ thống điện ma trận tổng ... tổng trở Z 26 2.3 Hệ phương trình mô tả hệ thống điện công suất nút32 2.4 Một số mô tả hệ thống điện ma trận graph 37 2 .5 Hệ phương trình mô tả chế độ xác lập hệ thống điện có nhiều cấp ... Loại dây Độ dài; mm Trọng lượng;kg Quả tạ Toàn 2 35 Dây thép 50 mm2 300 0,8 2,30 A-70- 95; AC-70- 95 350 0,8 2, 35 Dây thép 70 mm2 400 1,6 4, 05 A-120-1 85; AC-120- 150 ; ACO- 150 ; ACY-120- 150 450 1,6 4,13...
 • 35
 • 313
 • 0

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH CHẾ ĐỘ XÁC LẬP HỆ THỐNG ĐIỆN_CHƯƠNG 3 & 4 doc

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH CHẾ ĐỘ XÁC LẬP HỆ THỐNG ĐIỆN_CHƯƠNG 3 & 4 doc
... Z0 r0 jxo r0 jL0 0, 93 j 2 .3, 14. 60.1 ,33 .1 04 0, 93 j 2 .3, 14. 60.1 ,33 .1 04 .m1 0, 93 j 2 .3, 14. 60.1 ,33 .1 04 .m1 Tng dn n v 1m : 116 Y0 jC j 2 .4, 14. 60.8,86.10 12 j 3, 34. 10 S m Tng tr súng ca ... j1 ,3. 10 6 .3. 10 0, 035 4 j 0 ,39 Tớnh cỏc hm theo cụng thc (1.14a): Sh0 l Sh0, 035 4. Cos 0 ,39 jSh0, 035 4. Sin0 ,39 0, 032 7 j 0 ,38 0 Ch0 l Ch0, 035 4. Cos 0 ,39 jSh0, 035 4. Sin0 ,39 0 0,925 j 0,0 1 34 220 ... 33 3' kA 38 9 j36,1 Cụng sut cuụớ ng dõy : 0 S 3U I 3. 102.0 ,44 .e j 33 3' 30 9' 1 34 , 64. e j 4' ( 135 j5,7)MVA Hiu sut truyn ti cụng sut ca ng dõy c xỏc nh theo cụng thc sau: 117 % P2 135 ...
 • 91
 • 277
 • 2

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH CHẾ ĐỘ XÁC LẬP HỆ THỐNG ĐIỆN_CHƯƠNG 1& 2 potx

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH CHẾ ĐỘ XÁC LẬP HỆ THỐNG ĐIỆN_CHƯƠNG 1& 2 potx
... 0 ,25 0 ,25 0 ,25 1,0 1,1875 0,3 12 0,0 625 0,846 0 ,22 2 0,0445 Z 0,3 12 1,5 62 0,3 12 0 ,22 2 1,1 12 0 ,22 2 1,406 0,0 625 0,3 12 1,1875 0,0445 0 ,22 2 0,846 Vậy ta có: 0,846 0 ,22 2 U 0 ,22 2 0,0445 1,1 12 ... 0 ,25 1 ,25 0 ,25 1, 25 0 ,25 1, 406 0 ,25 1,0 A 21 A 22 A 31 A 32 A A 32 31 A 11 A 12 A 11 A 13 A 23 A 21 0 ,25 0 ,25 1 ,25 1 ,25 1 ,25 A 22 0 ,25 1,0 0 ,25 1, 25 0 ,25 1 ,25 1, 25 0 ,25 0 ,25 ... 2. 4 Giải hệ ph-ơng trình lập từ ví dụ 2. 1 nh- sau : U 1 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 x U 0 ,25 1 ,25 U 1 ,25 0 ,25 D 0 ,25 0 ,25 0 ,25 1 ,25 1 ,25 .1.1 ,25 (0 ,25 )(0 ,25 ).1 ,25 ...
 • 90
 • 497
 • 12

Mô hình tải cho việc phân tích trạng thái xác lập quá độ hệ thống điện hạ áp DC

Mô hình tải cho việc phân tích trạng thái xác lập và quá độ hệ thống điện hạ áp DC
... phân phối DC Để xây dựng hình thuận tiện cho việc phân tích hệ thống phân phối DC, cần phải có hình xác tải Các hình tả trạng thái ổn định độ tải cung cấp với nguồn DC Mục đích việc nghiên ... thuận tiện cho việc phân tích ổn định độ hệ thống phân phối hạ áp DC - Làm tiền đề cho việc thay hệ thống truyền tải AC hệ thống DC để phát huy hết tìm kinh tế kỹ thuật - Giảm tổn thất điện áp tổn ... phát triển hình tải đơn giản, có thề sử dụng cho tính toán độ ổn định hệ thống hạ áp DC Các hình sử dụng với tiêu chuẩn có để tính toán độ dốc điện áp dòng ngắn mạch hệ thống hạ áp DC - Dễ...
 • 92
 • 101
 • 0

phân tích chế độ trách nhiệm hữu hạn trong kinh doanh của chủ sở hữu doanh nghiệp.docx

phân tích chế độ trách nhiệm hữu hạn trong kinh doanh của chủ sở hữu doanh nghiệp.docx
... pháp nhân, chủ sở hữu công ty thể nhân với quyền nghĩa vụ tương ứng với quyền sở hữu công ty Công ty chịu trách nhiệm hữu hạn Thành viên chịu trách nhiệm khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác doanh nghiệp ... thành viên, hạn chế thâm nhập người lạ, gián điệp thương mại vào công ty Chính ưu điểm to lớn công ty TNHH nên hình thức công ty có hạn chế định như: - Do chế độ trách nhiệm hữu hạn nên uy tín ... số chủ thể có tư cách pháp nhân tổ chức trị xã hội, công ty cổ phần, công ty nhà nước… thành lập công ty Công ty TNHH thành viên tổ chức kinh doanh (cá nhân) tổ chức làm chủ sở hữu, chủ sở hữu...
 • 4
 • 1,425
 • 7

Phân tích chế độ chịu trách nhiệm tài sản trong kinh doanh của chủ doanh nghiệp tư nhân

Phân tích chế độ chịu trách nhiệm tài sản trong kinh doanh của chủ doanh nghiệp tư nhân
... doanh nghiệp nhân Do tách biệt tài sản doanh nghiệp nhân với chủ doanh nghiệp nhân nên chủ doanh nghiệp nhân phải chịu trách nhiệm vô hạn tài sản Chủ doanh nghiệp nhân chịu trách nhiệm ... trình kinh doanh doanh nghiệp doanh nghiệp nhân, tính độc lập tài sản doanh nghiệp Bốn là, chủ doanh nghiệp nhân chịu trách nhiệm vô hạn tài sản trước khoản nợ phát sinh trình hoạt động doanh ... doanh nghiệp Bình luận chế độ chịu trách nhiệm tài sản kinh doanh chủ doanh nghiệp nhân Ưu điểm: lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh doanh nghiệp nhân thuộc chủ doanh nghiệp sau thực đầy đủ nghĩa...
 • 3
 • 2,896
 • 26

Phân tích chế độ bảo hiểm thai sản

Phân tích chế độ bảo hiểm thai sản
... định hành chế độ bảo hiểm thai sản Việt Nam - Đối tượng, điều kiện hưởng chế bảo hiểm thai sản 1.1 - Đối tượng áp dụng chế độ bảo hiểm thai sản Đối tượng áp dụng chế độ thai sản người lao động quy ... sức khỏe sau thai sản Theo quy định Điều 37 Luật Bảo hiểm xã hội lao động nữ sau hưởng chế độ thai sản theo quy định Điều 30 (thời gian hưởng chế độ sẩy thai, nạo, hút thai thai chết lưu); khoản ... tháng tháng đóng bảo hiểm xã hội - Trường hợp người lao động hưởng chế độ thai sản khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai thai chết lưu, thực biện pháp tránh thai tháng đầu tham gia bảo hiểm xã hội,...
 • 9
 • 2,001
 • 26

Phân tích chế độ trách nhiệm hữu hạn trong kinh doanh của chủ sở hữu doanh nghiệp

Phân tích chế độ trách nhiệm hữu hạn trong kinh doanh của chủ sở hữu doanh nghiệp
... Các loại hình hình áp dụng chế độ gồm: công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên, công ty cổ phần Từ khái quát chung chế độ chịu TNHH chủ sở hữu DN ta thấy nét đặc trưng ... giải thể Đây đặc điểm phân biệt quan trọng chế độ chịu trách nhiệm hạn với chế độ chịu trách nhiệm hữu hạn Nếu chế độ chịu TNVH phá sản, giải thể, chủ DN bắt buộc phải toán hết tất khoản nợ nghĩa ... vốn chung hộ gia đình Người bỏ vốn chủ sở hữu DN phân biệt tài sản chủ sở hữu DN tài sản DN Thứ hai: cách thức tổ chức quản lý Đối với chế độ chịu TNVH, chủ sở hữu DN có toàn quyền quản lý DN,...
 • 3
 • 4,001
 • 16

Slide PHÂN TÍCH CHẾ độ đãi NGỘ TRONG CÔNG TY cổ PHẦN đầu tư xây DỰNG CÔNG TRÌNH đô THỊ đà NẴNG

Slide PHÂN TÍCH CHẾ độ đãi NGỘ TRONG CÔNG TY cổ PHẦN đầu tư xây DỰNG CÔNG TRÌNH đô THỊ đà NẴNG
... chớnh sỏch ói ng ca cụng ty ỏnh giỏ nhng tỏc ng ca chớnh sỏch ói ng m cụng ty ang ỏp dng n nhõn viờn v cụng ty a cỏc gii phỏp lm tng tớnh hiu qu ca chớnh sỏch ói ng ca cụng ty Phng phỏp nghiờn cu ... úng gúp ln cho cụng ty, cỏc Ch huy cụng trng cú trỏch nhim ngh cụng ty thng núng cho nhõn viờn ú Mc thng s tựy theo li ớch m ý tng em li cho cụng ty So sỏnh ch lng thng Cụng ty c phn u t xõy ... cụng ty Cỏc nghiờn cu trc õy v ói ng nhõn s D liu s cp Phng trc tip nhõn viờn ca cụng ty sõu thi gian di Phng phỏp quan sỏt(observation) Phm vi nghiờn cu Phm vi Khụng gian: Ti cụng ty c phn...
 • 60
 • 428
 • 1

Xem thêm