Kỹ thuật an toàn trong thiết kế, sử dụng và sửa chữa máy xây dựng nguyễn đăng điệm pdf

Thiết bị điện kho dầu sản phẩm dầu Qui phạm kỹ thuật an toàn trong thiết kế lắp đặt - 8 pptx

Thiết bị điện kho dầu và sản phẩm dầu Qui phạm kỹ thuật an toàn trong thiết kế và lắp đặt - 8 pptx
... theo tiêu chuẩn thiết kế kho xăng dầu ) 8. 37 Chỉ bơm sản phẩm dầu vào bể chứa ống nhập bể nằm phần sản phẩm dầu lại bể Nếu ống nhập nầm cho phép bơm vào với vận tốc nhỏ 1m/giây 8. 38 Không phép để ... mặt sản phẩm dầu để tránh khả phát sinh tĩnh điện Các phao vật liệu không dẫn điện phải có bảo vệ chống tĩnh điện 8. 39 Thiết bị nối đất chống tĩnh điện phải nối với hệ thống nối đất thiết bị điện ... xuống : + Đặt nhà + Đặt trời - Để dẫn N1 sản phẩm dầu có N1c nhiệt độ bắt cháy 45 o C + Đặt nhà + Đặt trời N1 Nơi đóng xăng dầu vào phuy đồ C2 chứa nhỏ: - Để đóng sản phẩm dầu có nhiệt độ bắt...
 • 6
 • 423
 • 0

Thiết bị điện kho dầu sản phẩm dầu Qui phạm kỹ thuật an toàn trong thiết kế lắp đặt - 7 pot

Thiết bị điện kho dầu và sản phẩm dầu Qui phạm kỹ thuật an toàn trong thiết kế và lắp đặt - 7 pot
... lớn cho phép thiết bị điện theo qui định bảng 13 Bảng 13 Dạng thiết bị Điện trở tiếp địa thiết bị (  ) Thiết bị điện điện áp tới KV với trung tính tiếp đất Thiết bị điện với điện áp tới KV ... 10 Thiết bị điện điện áp 6-3 5 KV 4-1 0 Thiết bị điện điện áp tới KV với trung tính cách điện Cột sắt bê tông cốt sắt điện trở riêng đất : - đến 104 om cm 10 - Lớn 10 đến 10 om cm 15 - Lớn ... - Các động đặt trạm bơm, phát điện - Vỏ thiết bị khởi động, điều khiển, hợp nối dây - Vỏ đèn phòng nổ; - Vỏ đèn di động điện áp tới 36 V; 40 - Các ống luồn cáp; - Các chi tiết gá lắp cáp; -...
 • 6
 • 226
 • 0

Thiết bị điện kho dầu sản phẩm dầu Qui phạm kỹ thuật an toàn trong thiết kế lắp đặt - 6 docx

Thiết bị điện kho dầu và sản phẩm dầu Qui phạm kỹ thuật an toàn trong thiết kế và lắp đặt - 6 docx
... 32 7- Gian pha chế sản phẩm dầu 50 8- Gian điều khiển van điện 15 150 9- Kho chứa dầu kín: - Trên mặt sàn 10 - Miệng xi téc 20 1 0- Phòng thí nghiệm hoá nghiệm: - Vị trí tiến hành phân tích - Vị ... 16 - Thu nhận mẫu thử 50 150 16 - Kho đồ thuỷ tinh, bình 50 16 chứa 11.5 50 - Cân phân tích - Khu chưng cất 100 - Khu vực thổi thuỷ tinh 30 400 16 16 1 1- Kho bảo quản dầu thùng 50 150 16 sản phẩm ... 16 sản phẩm dễ cháy 1 2- Kho chứa chất dẻo thùng 10 11.5 20 11.5 1 3- Xưởng sửa chữa khí 1 4- Xưởng chế biến gỗ 1 5- Gian đặt tủ điều khiểnbảng tủ 75 điện 1 6- Gian ắc qui 1 7- Gian nồi hơi: 300 200...
 • 6
 • 361
 • 1

Thiết bị điện kho dầu sản phẩm dầu Qui phạm kỹ thuật an toàn trong thiết kế lắp đặt - 5 pps

Thiết bị điện kho dầu và sản phẩm dầu Qui phạm kỹ thuật an toàn trong thiết kế và lắp đặt - 5 pps
... dòng điện ( a/mm2) với phụ tải max , gian sử dụng (giờ) 100 0-3 000 Loại cáp dây dẫn 300 0 -5 000 50 0 0-8 700 thời 1- Dây dẫn trần - Lõi đồng 2 ,5 2,1 1,8 - Lõi nhôm 1,3 1,1 1,0 Cáp dây dẫn cách điện ... nổ cấp N-1a khả tác động hoá Cách điện dây dẫn cáp phải phù hợp với điện áp danh định không nhỏ 50 0V/ 0 ,5 M  6.12 Cấm nối rẽ nhánh dây dẫn điện đặt ống thép Các chỗ nối rẽ nhánh phải đặt hộp ... hợp: - Lõi đồng 3,0 2 ,5 2,0 - Lõi nhôm 1,6 1,4 1,3 30 6.26 Cáp đặt ngầm song song với đường ống dẫn xăng dầu phải đặt cách xa đường ống: - 1m nơi đất khô cứng, ổn định; - m nơi đất cát, bãi lầy Qui...
 • 6
 • 190
 • 0

Thiết bị điện kho dầu sản phẩm dầu Qui phạm kỹ thuật an toàn trong thiết kế lắp đặt - 4 pps

Thiết bị điện kho dầu và sản phẩm dầu Qui phạm kỹ thuật an toàn trong thiết kế và lắp đặt - 4 pps
... theo mức độ đảm bảo an toàn tia lửa: I- Các hệ thống thiết bị gồm tất mạch an toàn tia lửa kể nguồn cung cấp; II- Hệ thống, thiết bị hỗn hợp: gồm phần phần tử ( mạch) an toàn tia lửa; mạch lại, ... thay 4. 17.Tính toán, thiết kế sơ đồ điều khiển cần đảm bảo an toàn, tin cậy đơn giản để thuận tiện trình vận hành , sửa chữa thay Thiết bị đo lường, kiểm tra tự động hoá 5.1 Trong kho xăng dầu thiết ... sửa chữa thiết bị an toàn tia lửa hệ thống đo lường tự động hoá khu vực nguy hiểm nổ 5. 14 Các thiết bị an toàn tia lửa cần phải kiểm tra thường xuyên tháng lần , kết kiểm tra phải ghi vào sổ ...
 • 6
 • 194
 • 0

Thiết bị điện kho dầu sản phẩm dầu Qui phạm kỹ thuật an toàn trong thiết kế lắp đặt - 3 potx

Thiết bị điện kho dầu và sản phẩm dầu Qui phạm kỹ thuật an toàn trong thiết kế và lắp đặt - 3 potx
... áp, trạm phát điện thiết bị phân phối đến công trình khác phải tuân theo qui phạm thiết kế kho xăng dầu 3. 3 Cấm đặt trạm biến áp, trạm phát điện thiết bị phân phối điện trực tiếp gian buồng, vị ... 4.4 Khi thiết kế, lắp đặt nhiều máy bơm nhà bơm để bơm loại sản phẩm dầu có nhiệt độ bắt cháy khác nhà bơm tất thiết bị điện đặt nhà bơm phải phù hợp với yêu cầu đối vơí loại sản phẩm dầu có nhiệt ... phát điện trạm đặt thiết bị phân phối điện kín tới công trình có nguy hiểm nổ không nhỏ 10 m 3. 6 Đối với trạm phát điện, gian nhà không đặt máy, kho ng cách nhỏ máy là: - 3m máy phát 500 KVA - m...
 • 6
 • 236
 • 0

Thiết bị điện kho dầu sản phẩm dầu Qui phạm kỹ thuật an toàn trong thiết kế lắp đặt - 2 potx

Thiết bị điện kho dầu và sản phẩm dầu Qui phạm kỹ thuật an toàn trong thiết kế và lắp đặt - 2 potx
... trường lắp đặt - Nếu thiết bị điện dụng cụ điện nằm phạm vi nguy hiểm nổ sử dụng loại phòng nổ phù hợp với môi trường lắp đặt 2. 18 Các thiết bị, dụng cụ điện di động xách tay phần thiết bị di ... vỏ thiết bị trì suốt thời gian thiết bị làm việc để ngăn ngừa hỗn hợp nổ từ môi trường bên xâm nhập vào thiết bị tạo thành môi trường nổ vỏ thiết bị 11 2. 14.5 Loại “ an toàn tia lửa “ loại thiết ... động 2. 14.3 Loại “ ngâm dầu loại thiết bị điện nhúng chìm dầu để ngăn cách thiết bị điện với môi trường nổ bên 2. 14.4 Loại “ thổi áp suất dư “ loại thiết bị điện có vỏ kín thổi không khí vào...
 • 6
 • 231
 • 0

Thiết bị điện kho dầu sản phẩm dầu Qui phạm kỹ thuật an toàn trong thiết kế lắp đặt - 1 pps

Thiết bị điện kho dầu và sản phẩm dầu Qui phạm kỹ thuật an toàn trong thiết kế và lắp đặt - 1 pps
... áp danh định lưới điện 1. 11 Thiết bị điện kết cấu liên quan phải bảo chống ăn mòn lớp mạ, sơn chịu tác động môi trường 1. 12 Khi thiết kế chọn phương án thi công, lắp đặt công trình điện kho phải ... phê duyệt thiết kế - Văn cho phép sửa đổi thiết kế trình thi công ( có ) - Tiêu chuẩn qui phạm hành thiết kế, lắp đặt thiết bị điện Phân loại nguy hiểm cháy, nổ công trình, thiết bị 2 .1 Máy, động ... liệu điện cho quan sử dụng 1. 14 Khi tiến hành kiểm tra nghiệm thu, phải vào văn sau : - Nhiệm vụ thiết kế, thiết kế kỹ thuật, thiết kế thi công, thuyết minh kết tính toán ( có ) - Quyết định quan...
 • 6
 • 253
 • 0

Yêu cầu kỹ thuật an toàn trong sản xuất, sử dụng oxi, axetylen - 6 potx

Yêu cầu kỹ thuật an toàn trong sản xuất, sử dụng oxi, axetylen - 6 potx
... chuyên môn, kỹ thuật an toàn phép tiến hành công việc hàn cắt nước 5.4.28 Khi hàn, cắt kim loại nước phải thực đầy đủ biện pháp an toàn qui định tài liệu tiêu chuẩn liên quan Yêu cầu an toàn sửa chữa ... mỡ 6. 3 Các chi tiết, phận sau sửa chữa phải tẩy dán mỡ, rửa nước nóng sấy khô 6. 4 Mỏ hàn, mỏ cắt sau sửa chữa phải thử nghiệm Chỉ mỏ hàn, mỏ cắt thử nghiệm đạt yêu cầu phép đưa vào sử dụng 6. 5 ... Đối với ống dẫn oxi, khí dùng để thử dầu mỡ Áp suất thử: - ống dẫn oxi: PThử =1 Plv ; - ống dẫn axetylen: PThử = at 7.5 Thời gian thử độ kín: - 34 hệ thống ống dẫn axetylen; - 12 hệ thống ống...
 • 5
 • 262
 • 0

Yêu cầu kỹ thuật an toàn trong sản xuất, sử dụng oxi, axetylen - 5 doc

Yêu cầu kỹ thuật an toàn trong sản xuất, sử dụng oxi, axetylen - 5 doc
... 22 - hướng dẫn cho công nhân giải pháp kỹ thuật an toàn 5. 2.18 Trước sấy thiết bị phải kiểm tra khả hoạt động van an toàn áp suất tác động van an toàn điều chỉnh theo qui định người thiết kế 5. 2.19 ... thuật khả hoạt động cấu an toàn; - tình trạng kỹ thuật dụng cụ kiểm tra, đo lường; 23 - tình trạng kỹ thuật đường ống, phụ tùng đường ống 5. 3 Đường ống dẫn oxi axetylen 5. 3.1 Phải qui định chế ... ống dẫn oxi, axetylen cấu an toàn, dụng cụ kiểm tra đo lường, phụ tùng đường ống 5. 3.2 Khi có tượng rò rỉ đường ống dẫn oxi, axetylen phận trích khí, phải ngắt phận khỏi hệ thống chung 5. 3.3 Để...
 • 5
 • 260
 • 0

Yêu cầu kỹ thuật an toàn trong sản xuất, sử dụng oxi, axetylen - 4 pps

Yêu cầu kỹ thuật an toàn trong sản xuất, sử dụng oxi, axetylen - 4 pps
... cứng gian sản xuất phải treo biển "cấm lửa" 5.2 .4 Chỉ phép tiến hành công việc liên quan tới hàn sử dụng lửa trần gian trạm áp dụng giải pháp kỹ thuật an toàn phòng chống cháy nổ 5.2.5 Trong ... sản xuất oxi 5.2.2 Chỉ phép đưa vào vận hành máy, thiết bị có đủ dụng cụ kiểm tra, đo lường, cấu an toàn quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký cấp giấy phép sử dụng 5.2.3 Trong phạm vi 10 m quanh ... vượt 40 oC 5.1.11 Trong gian nạp axeton vào chai cho phép chứa không 50 kg axeton Axeton phải chứa bao bì kín 5.1.12 Lượng canxi cacbua lưu giữ kho gian đặt bình sinh khí không vượt nhu cầu sử dụng...
 • 5
 • 245
 • 0

Yêu cầu kỹ thuật an toàn trong sản xuất, sử dụng oxi, axetylen - 3 potx

Yêu cầu kỹ thuật an toàn trong sản xuất, sử dụng oxi, axetylen - 3 potx
... (bột chì) 4 .3. 13 Phải làm dầu mỡ đường ống dẫn khí oxi phụ tùng đường ống tiếp xúc với oxi trước lắp ráp 4 .3. 14 Khi sử dụng dung môi làm dầu mỡ phải tuân thủ yêu cầu hướng dẫn an toàn vệ sinh ... khí axetylen (C2H2) trường hợp sau: - rãnh không phủ cát: đường ngầm có người qua lại, khoang có khả tích tụ khí; - qua khu vực không sử dụng khí - Cùng với đường dây điện kể dây điện thoại - Trong ... thành ống ống Đặt mặt đất Đặt ngầm đất Đến 45 2,5 3, 5 Lớn 45 đến 76 3, 0 4,0 Lớn 76 đến 89 3, 5 4,5 Lớn 89 đến 133 4,0 5,0 Lớn 133 đến 159 4,5 5,5 4 .3. 8 Các ống liên kết với phương pháp hàn Chỉ cho...
 • 5
 • 225
 • 0

Yêu cầu kỹ thuật an toàn trong sản xuất, sử dụng oxi, axetylen - 2 pot

Yêu cầu kỹ thuật an toàn trong sản xuất, sử dụng oxi, axetylen - 2 pot
... ống dẫn oxi, axetylen 4.3.1 Việc lắp đặt đường ống dẫn khí oxi, axetylen phải thực theo thiết kế quan chức có thẩm quyền phê duyệt 4.3 .2 Căn vào áp suất làm việc axetylen, ống dẫn khí axetylen ... 7 4.1 .26 Không phép sử dụng vật liệu đồng, bạc, kẽm hợp kim chứa 65 % đồng, 25 % bạc để chế tạo hàn chi tiết, phận tiếp xúc trực tiếp với axetylen 4.1 .27 Thiết bị trạm axetylen phải bố ... nổ cần sử dụng thông gió tự nhiên Đối với trạm có sản lượng 20 m 3/h phải dùng phối hợp thông gió đẩy nhân tạo thông gió hút tự nhiên với hệ số trao đổi không khí nhỏ Không cho phép sử dụng thông...
 • 5
 • 185
 • 0

Yêu cầu kỹ thuật an toàn trong sản xuất, sử dụng oxi, axetylen - 1 ppt

Yêu cầu kỹ thuật an toàn trong sản xuất, sử dụng oxi, axetylen - 1 ppt
... dòng khí axetylen) 3.5 Thiết bị phân phối khí: Là thiết bị dùng để cung cấp khí (oxy axetylen) cho hộ sử dụng khí Yêu cầu an toàn bố trí, lắp đặt 4 .1 Trạm axetylen : 4 .1. 1 Việc bố trí trạm axetylen ... nhu cầu làm việc thiết bị 16 4 .1. 14 Cửa kính kho bảo quản chai chứa axetylen gian đặt thiết bị phân phối khí axetylen phải làm kính mờ sơn trắng 4 .1. 15 Các trạm axetylen phải có kho chứa canxi ... trạm axetylen sản lượng không 20 m3/h cho phép bố trí kho canxi cacbua liền kề với gian đặt bình sinh khí 4 .1. 16 Khoảng cách kho chứa canxi cacbua đến gian (nhà) sản xuất không nhỏ hơn: - 10 ...
 • 5
 • 735
 • 1

YÊU CẦU KỸ THUẬT AN TOÀN VẾ THIẾT KẾ, KẾT CẤU, CHẾ TẠO PHƯƠNG PHÁP THỬ pot

YÊU CẦU KỸ THUẬT AN TOÀN VẾ THIẾT KẾ, KẾT CẤU, CHẾ TẠO PHƯƠNG PHÁP THỬ pot
... suất thử Nếu có xì hở van, bích đậy mà áp suất thử giảm 3% thời gian phút khẳng định chất lượng mục a, b điều coi việc thử thủy lực đạt yêu cầu Nếu áp suất giảm nhanh phải khắc phục các hở thử ... chỗ yếu 2.1.5 Phải thử thủy lực toàn nồi hạ trước xuất xưởng 2-2 Các kết thử nghiệm phải lưu giữ nhà chế tạo năm2.3 Chọn áp suất thử thủy lực 2.3.1 áp suất để xác định áp suất thử thủy lực áp suất ... Quy trình thử thủy lực 2.4 Thử nước có nhiệt độ 500C không thấp nhiệt độ môi trường xung quanh 50C 2.4.2 Thời gian trì áp suất thử phút 2.4.3 Mọi việc khám nghiệm, gõ búa thực hạ áp suất thử xuống...
 • 4
 • 346
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: kỹ thuật an toàn khi thiết kế và sử dụng máy trang thiết bịgt là phýõng pháp kiểm toán trong đó các thủ tục kỹ thuật kiểm toán đýợc thiết kế và sử dụng để thu thập các bằng chứng kiểm toán về tính hiệu quả của ics của doanh nghiệpgt là phương pháp kiểm toán trong đó các thủ tục kỹ thuật kiểm toán được thiết kế và sử dụng để thu thập các bằng chứng kiểm toán về tính hiệu quả của ics của doanh nghiệpchương 4 kỹ thuật an toàn trong cơ khí thiết bị chịu áp lực và thiết bị nângphương pháp an toàn trong thiết kếkiểm định kỹ thuật an toàn các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động cấp phiếu kết quả kiểm địnhkỹ thuật an toàn trong cơ khíquy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựngquy phạm kỹ thuật an toàn trong thi công xây dựngquy phạm kỹ thuật an toàn về thiết bị nângquy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng mới nhấtkỹ thuật an toàn trong phòng thí nghiệm hóa họckhái niệm kỹ thuật an toàn trong gia công cơ khíkỹ thuật an toàn trong gia công cơ khíquy phạm kỹ thuật an toàn về thiết bị nâng hiện hànhPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 10. Đồng chíTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 5. Người lính dũng cảm