Khóa luận tốt nghiệp Nghiên cứu căn nguyên vi khuẩn gây nhiễm khuẩn hô hấp dưới tại bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí 2015

Nghiên cứu khả năng sinh beta-lactamase phổ rộng của các vi khuẩn Gram âm phân lập được tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông

Nghiên cứu khả năng sinh beta-lactamase phổ rộng của các vi khuẩn Gram âm phân lập được tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí
... chiều rộng u qua chụp CT với giải phẫu bệnh Chiều rộng u Giải phẫu bệnh Xâm lấn Khu trú Tổng 14 1/4 chu vi 5 1/2 chu vi 28 32 3/4 chu vi 25 31 56 Toàn chu vi 56 16 72 Tổng 85 80 165 U > 1/2 chu vi ... chiếu chiều rộng u qua chụp MRI với giải phẫu bệnh Chiều rộng u 1/4 chu vi 1/2 chu vi 3/4 chu vi Toàn chu vi Tổng Giải phẫu bệnh Xâm lấn Khu trú 2 16 19 37 26 Tổng 10 25 26 63 U > 1/2 chu vi yếu tố ... Hỏi bệnh: Tuổi giới, thời gian diễn biến bệnh (tính tháng), tiền sử bệnh, lý vào vi n * Triệu chứng lâm sàng: - Cơ toàn thân: Đại tiện phân máu, thay đổi thói quen đại tiện, thay đổi khuôn phân, ...
 • 24
 • 244
 • 0

Nghiên cứu kết quả điều trị sỏi niệu quản 13 dưới bằng phương pháp tán sỏi ngoài cơ thể trên máy HK ESWL v tại bệnh viện việt nam thụy điển uông

Nghiên cứu kết quả điều trị sỏi niệu quản 13 dưới bằng phương pháp tán sỏi ngoài cơ thể trên máy HK ESWL v tại bệnh viện việt nam thụy điển uông bí
... sỏi niệu quản 1/3 phương pháp tán sỏi thể máy HK- ESWL- V Bệnh viện Việt Nam- Thụy Điển Uông v i hai mục đích: Đánh giá kết điều trị sỏi niệu quản 1/3 phương pháp tán sỏi thể Tìm hiểu sè yếu ... phương pháp nghiên cứu 2.1 Đối tượng nghiên cứu Gồm 78 bệnh nhân sỏi niệu quản 1/3 điều trị phương pháp tán sỏi thể bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông năm tháng Trong 35 BN hồi cứu, tiến cứu 43 ... bệnh viện 103 ) Tháng 1/2006 Bệnh viện Việt Nam -Thụy Điển Uông trang bị máy tán sỏi thể (HK ESWL- V) Trung Quốc sản xuất, từ tán sỏi cho nhiều bệnh nhân sỏi niệu quản có không Ýt số bệnh nhân...
 • 90
 • 716
 • 3

NGHIÊN cứu một số yếu tố ẢNH HƯỞNG tới HOẠT ĐỘNG CHĂM sóc NGƯỜI BỆNH của điều DƯỠNG VIÊN tại BỆNH VIỆN VIỆT NAMTHỤY điển UÔNG năm 2011

NGHIÊN cứu một số yếu tố ẢNH HƯỞNG tới HOẠT ĐỘNG CHĂM sóc NGƯỜI BỆNH của điều DƯỠNG VIÊN tại BỆNH VIỆN VIỆT NAM – THỤY điển UÔNG bí năm 2011
... lượng chăm sóc người bệnh bệnh viện TÀI LIỆU THAM KHẢO Bệnh viện Việt Nam- Thụy Điển Uông (2010), Báo cáo kết hoạt động bệnh viện năm 2010, Uông Bệnh viện Việt Nam- Thụy Điển Uông (2009) Một ... (2009) Một số quy định thực mô hình đội chăm sóc bệnh viện Việt Nam- Thụy Điển Uông Bí, Uông Bệnh viện Việt Nam- Thụy Điển Uông (2011) , Quyết định số 153/QĐ-BV ngày 02/01 /2011 việc giao ... môn điều dưỡng viên ảnh hưởng đến mức độ tự tin thực số nhiệm vụ điều dưỡng Một số yếu tố gián tiếp như: chế độ sách đãi ngộ, sở vật chất sở làm việc ảnh hưởng không nhỏ tới công tác chăm sóc...
 • 3
 • 180
 • 0

Khoá luận tốt nghiệp nghiên cứu thành phần hóa học của loài sao biển anthenea aspera ở vùng biển việt nam

Khoá luận tốt nghiệp nghiên cứu thành phần hóa học của loài sao biển anthenea aspera ở vùng biển việt nam
... Nghiên cửu thành phần hóa học loài biển Anthenea aspera ỏ’ vùng biển Việt Nam Ngô Thị Liên K37C- Hóa học Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHSP Hà Nội 2 Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu thành phần hóa ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC s PHẠM HÀ NỘI KHOA HÓA HỌC ===anCJo3=== NGÔ THỊ LIÊN NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA LOÀI SAO BIỂN ANTHENEA ASPERA VÙNG BIỂN VIỆT NAM KHÓA LUẬN TÓT NGHIỆP ĐẠI HỌC • • • • ... Trường ĐHSP Hà Nội Khóa luận tốt nghiệp Ý nghĩa khoa học thực tiễn Góp phần vào việc nghiên cún thành phần hóa học loài biến Anthenea aspera, loài chưa nghiên cứu thành phần hóa học, đồng thời tài...
 • 54
 • 101
 • 0

Nghiên cứu mối tương quan giữa chỉ số khối cơ tim thất trái (LVMI) với thời gian QTc ở bệnh nhân tăng huyết áp tại khoa nội tim mạch bệnh viện việt nam thụy điển uông năm 2011

Nghiên cứu mối tương quan giữa chỉ số khối cơ tim thất trái (LVMI) với thời gian QTc ở bệnh nhân tăng huyết áp tại khoa nội tim mạch bệnh viện việt nam thụy điển uông bí năm 2011
... Mối tơng quan số khối tim thất trái (LVMI) với thời gian QTC bệnh nhân tăng huyết áp Bng 4.8 Mi tng quan gia số khối tim thất trái( LVMI) với thời gian QTC 121 bệnh nhân tng huyết áp X SD CI ... mi quan h gia khong QTc vi LVMI tng HA, vi mc tiờu: Nghiên cứu mối tơng quan số khối tim thất trái( LVMI) với thời gian QTC bệnh nhân tăng huyết áp Đánh giá biến đổi QTc giai đoạn tăng huyết áp ... chỳng tụi, QTc tng quan thun cao cú ý ngha vi LVMI vi r = 0.777(P < 0,01) LVMI trung bỡnh l 129,96 30,98g/m2 KT QU, BN LUN Bng 3.9 Mi tng quan số khối tim thất trái( LVMI) với thời gian QTC QTc >...
 • 30
 • 139
 • 0

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý nước thải bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển, Quảng Ninh

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý nước thải bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển, Quảng Ninh
... Nghiên cứu trạng đề xuất giải pháp quản nƣớc thải bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển, Quảng Ninh. Đề tài đƣợc nghiên cứu theo mô hình DPSIR, tập trung sâu vào nghiên cứu trạng xả nƣớc thải bệnh viện ... TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG - NGUYỄN HOÀNG ANH NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NƢỚC THẢI BỆNH VIỆN VIỆT NAM - THỤY ĐIỂN, QUẢNG NINH Chuyên ... VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở luận 1.2 Hiện trạng vấn đề nƣớc thải bệnh viện xử nƣớc thải bệnh viện 1.2.1 Nƣớc thải bệnh viện hoạt động xử nƣớc thải bệnh viện Việt Nam...
 • 110
 • 131
 • 0

NHẬN xét về lâm SÀNG và một số xét NGHIỆM của các BỆNH NHÂN VIÊM nội tâm mạc VI KHUẨN tại KHOA TIM MẠCH BỆNH VIỆN VIỆT NAMTHỤY điển UÔNG

NHẬN xét về lâm SÀNG và một số xét NGHIỆM của các BỆNH NHÂN VIÊM nội tâm mạc VI KHUẨN tại KHOA TIM MẠCH BỆNH VIỆN VIỆT NAM – THỤY điển UÔNG bí
... Tiển sử bệnh tật bệnh nhân chẩn đoán vi m nội tâm mạc TT Bệnh Bệnh van tim Vi m khớp Tiêm trích ma tuý Số lượng 11 Tỷ lệ(%) 55 15 Khác Tổng số 20 25 100 • Nhận xét: Bệnh vi m nội tâm mạc vi khuẩn ... loại vi khuẩn bệnh nhân có cấy máu dương tính Số lượng TT Vi khuẩn Số lượng S.Viridans C.Freundii Tụ cầu TT Vi khuẩn Tổng số Liên cầu A • Nhận xét: vi khuẩn hay gặp bệnh nhân , thường S.Viridans ... Nhận xét: Lý vào nhập vi n bệnh nhân chủ yếu sốt (12/20; 60%) III KẾT QUẢ- BÀN LUẬN: Bảng 3: Có biểu suy tim TT Suy tim Có Không Tổng số Số lượng 10 10 20 Tỷ lệ(%) 50 50 100 • Nhận xét: bệnh nhân...
 • 18
 • 108
 • 0

Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh tại khoa ngoại chấn thương bệnh viện việt nam thụy điển uông

Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh tại khoa ngoại chấn thương bệnh viện việt nam thụy điển uông bí
... sinh Khoa ngoại chấn thương bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông - Quảng ninh” với hai mục tiêu sau: Khảo sát đặc điểm bệnh nhân Khoa ngoại chấn thương Khảo sát thực trạng sử dụng kháng sinh Khoa ... PHIẾU KHẢO SÁT SỬ DỤNG KHÁNG SINH TẠI KHOA NGOẠI CHẤN THƯƠNG BỆNH VIỆN VIỆT NAM THỤY ĐIỂN UÔNG BÍ Số HSBA: Họ tên: .Tuổi Cân nặng Giới: nam/ nữ Ngày vào viện: Ngày viện số ngày nằm viện: ... 2.2.2 Khảo sát thực trạng sử dụng kháng sinh 2.2.2.I Các nhóm kháng sinh sử dụng PTCT khoa Hiện có nhiều nhóm kháng sinh biệt dược lưu hành thị trường Kết khảo sát 190 bệnh nhân Khoa ngoại chấn thương, ...
 • 50
 • 412
 • 2

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến động cơ làm việc của nhân viên tại công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên môi trường đô thị Sơn La

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến động cơ làm việc của nhân viên tại công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên môi trường đô thị Sơn La
... yếu tố ảnh hưởng đến động làm việc nhân viên Qua nghiên giúp ban lãnh đạo công ty tìm yếu tố ảnh hưởng tới động làm việc nhân viên công ty mình, từ đưa giải pháp nhằm thúc đẩy động làm việc nhân ... TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Đề tài: Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến động làm việc nhân viên công ty TNHH nhà nước thành viên môi trường đô thị Sơn La PHẦN MỞ ĐẦU MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU PHẦN NỘI DUNG ... đến động làm việc nhân viên công ty TNHH nhà nước thành viên môi trường đô thị Sơn La Nghiên cứu thực phương pháp vấn trực tiếp 70 công nhân viên làm việc công ty Kết nghiên cứu thức sử dụng để...
 • 32
 • 449
 • 1

Tài liệu KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP : Nghiên cứu đánh giá tài nguyên du lịch sinh thái thác Trinh Nữ – huyện CưJút tỉnh Đăk Nông và những vấn đề môi trường liên quan pptx

Tài liệu KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP : Nghiên cứu đánh giá tài nguyên du lịch sinh thái thác Trinh Nữ – huyện CưJút tỉnh Đăk Nông và những vấn đề môi trường liên quan pptx
... tài: Nghiên cứu đánh giá tài nguyên du lịch sinh thái thác Trinh Nữ huyện CưJút tỉnh Đăk Nông vấn đề môi trường liên quan sinh viên chọn làm đề tài khóa luận Mục tiêu khóa luận Đánh giá trạng ... 2007 Khóa luận tốt nghiệp 34 GVHD: PGS.TS Vũ Chí Hiếu PHẦN II NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN DU LỊCH SINH THÁI THÁC TRINH NỮ HUYỆN CƯJÚT TỈNH ĐĂK NÔNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN  ... tiềm du lịch sinh thái khu du lịch sinh thái thác nước Trinh Nữ huyện CưJút tỉnh Đăk Nông, từ đề giải pháp bảo vệ môi trường nâng cao hiệu kinh tế khai thác du lịch khu vực Nội dung khóa luận Đánh...
 • 69
 • 518
 • 0

Đề cương khóa luận tốt nghiệp: Nghiên cứu bệnh nấm hại trên họ bầu tại Hà Nội và các vùng phụ cận

Đề cương khóa luận tốt nghiệp: Nghiên cứu bệnh nấm hại trên họ bầu bí tại Hà Nội và các vùng phụ cận
... thành phần bệnh nấm hại trồng họ bầu Nội vùng phụ cận vụ năm 2-13- 2014 - Xác định ảnh hưởng yếu tố sinh thái tới phát sinh, phát triển bệnh nấm hại chủ yếu trồng họ bầu Nội vùng phụ ... điểm, thời gian nghiên cứu Đề tài thực tại: Các vùng trồng rau họ bầu Nội, vùng phụ cận Bộ môn Bệnh – Khoa Nông học – Trường Đại học Nông Nghiệp Nội Thời gian nghiên cứu: từ tháng 1/2014 ... loại trồng khác thuộc họ cà, họ đậu, họ bầu Kết điều tra bệnh lở cổ rễ loài trồng vùng Nội năm 2011 – 2012 cho thấy bệnh phát sinh phát triển gây hại ký chủ khác tỷ lệ bệnh cao cà chua (2,80%),...
 • 11
 • 2,856
 • 9

Khoá luận tốt nghiệp nghiên cứu về thành phần và sự phân bố của các loài ong xã hội bắt mồi thuộc họ ong vàng (hymenoptera vespidae) ở khu vực tây nguyên

Khoá luận tốt nghiệp nghiên cứu về thành phần và sự phân bố của các loài ong xã hội bắt mồi thuộc họ ong vàng (hymenoptera vespidae) ở khu vực tây nguyên
... KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.2 Thành phần số lượng loài ong hội bắt mồi thuộc họ Ong Vàng (Hymenoptera: Vespidae) khu vực Tây Nguyên 3.1.1 Thành phần loài ong hội bắt mồi thuộc họ Ong Vàng (Hymenoptera: ... ghi nhận loài khu hệ 3.3.1 Ghi nhận loài ong hội thuộc họ Ong Vàng Vespidae khu vực Tây Nguyên Trong số 30 loài ong hội bắt mồi thuộc họ Ong Vàng ghi nhận khu hệ bốn điểm nghiên cứu 1, 2, ... nghiên cứu - Điều tra khảo sát thành phần loài ong hội bắt mồi thuộc họ ong vàng (Hymenoptera: Vespidae) khu vực Tây Nguyên - So sánh thành phần loài nhóm sinh cảnh điển hình khu vực Tây Nguyên...
 • 39
 • 238
 • 0

Khoá luận tốt nghiệp nghiên cứu ảnh hưởng của nguồn nitơ đến lên men kombucha từ trà thái nguyên

Khoá luận tốt nghiệp nghiên cứu ảnh hưởng của nguồn nitơ đến lên men kombucha từ trà thái nguyên
... gian nghiên cún - Thời gian nghiên cứu từ tháng 09/2014 đến tháng 04/2015 2.2 - Nội dung nghiên cứu Điều tra thực trạng sản xuất rau địa bàn huyện, xác định thuận lợi, khó khăn sản xuất rau, từ ... Hằng 10 K37D - Sinh KTNN Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHSP Hà Nội định hướng cải tiến cuối đưa hệ thống sản xuất rau an toàn hợp lý chưa có nghiên cứu thực Vì nghiên cứu thực trạng đề xuất phát ... VĨNH PHÚC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Kĩ thuật nông nghiệp Nguòi hướng dẫn khoa học Th.s LẠI TIẾN DŨNG HÀ NỘI, 2015 Nguyễn Thị Hằng K37D - SINH KTNN Khóa luận tốt nghiệp Trường...
 • 45
 • 355
 • 0

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP: NGHIÊN CỨU CÁC ĐIỀU KIỆN LÊN MEN MỘT SỐ LOẠI CÀ PHÊ (Coffea L.) PHỔ BIẾN Ở VIỆT NAM BẰNG CHẾ PHẨM BIOCOFFEE-1 NHẰM THU ĐƯỢC CHẤT HÒA TAN CAO (Phần 1)

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP: NGHIÊN CỨU CÁC ĐIỀU KIỆN LÊN MEN MỘT SỐ LOẠI CÀ PHÊ (Coffea L.) PHỔ BIẾN Ở VIỆT NAM BẰNG CHẾ PHẨM BIOCOFFEE-1 NHẰM THU ĐƯỢC CHẤT HÒA TAN CAO (Phần 1)
... Khoa thành phố Hồ Chí Minh “NGHIÊN CỨU CÁC ĐIỀU KIỆN LÊN MEN MỘT SỐ LOẠI CÀ PHÊ (Coffea L.) PHỔ BIẾN VIỆT NAM BẰNG CHẾ PHẨM BIOCOFFEE-1 NHẰM THU ĐƯỢC CHẤT HÒA TAN CAO ” Hội đồng hướng dẫn: PGS.TS ... hòa tan hạt Từ thực tiễn này, đặt vấn đề sử dụng pectinase cellulase lên men số loại phê phổ biến nhằm thu chất hòa tan cao Trước tiên, xác định thành phần chủ yếu có phê nhân Sau tạo chế ... chế phẩm sinh học Biocoffee-1 có hoạt tính pectinase, cellulase cao ứng dụng chế phẩm lên men phê nhân Bước tiếp theo, khảo sát xác định số điều kiện lên men tối ưu để thu chất hòa tan cao...
 • 18
 • 618
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: slide bảo vệ khóa luận tốt nghiệp chiến lược sử dụng ngôn từ và phi ngôn từ trong tiếp thị của pepsico việt nam một nghiên cứu giao tiếp giao văn hóaluận văn khóa luận tốt nghiệp nghiên cứu nhân giống vô tính cây tiêu piper nigrum bằng phương pháp nuôi cấy mô part 4 docxkhóa luận tốt nghiệp nghiên cứu tình hình chăn nuôi dê tại làokhóa luận tốt nghiệp nghiên cứu bệnh nấm hại cây rau họ hoa thập tự tại gia lâm hà nộikhóa luận tốt nghiệp nghiên cứu lựa chọn và ứng dụng một số bài tập nhằm phát triển sức mạnh tốc độ cho đội tuyển bóng rổ nam trường thpt phan châu trinh đà nẵngkhóa luận tốt nghiệp xử lý nợ xấu của ngân hàng nhật bản và bài học kinh nghiệm cho việt namluận văn tốt nghiệp nghiên cứu một số giải pháp phát triển du lịch xe đạp tại thành phố cần thơkhóa luận tốt nghiệp về kế toán nguyên vật liệukhóa luận tốt nghiệp về kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp xây lắpđồ án tốt nghiệp nghiên cứu và ứng dụng plc omron trong điều khiển các băng tảinghiên cứu đặc điểm lâm sàng xquang và đánh giá kết quả điều trị khớp cắn ngược vùng răng cửa tại bệnh viện việt nam cu ba hà nộinghiên cứu tính kháng kháng sinh trong viêm phổi do vi khuẩn ở trẻ em tại bệnh viện nhi thanh hóakhóa luận tốt nghiệp phân tích bảng điểm cân bằng balanced score card bsc nghiên cứu điển hình tại tập đoàn dầu khí exxonmobil và phương hướng phát triển tại việt namluận văn nghiên cứu xác định hàm lượng vết kim loại nặng zn cu pb cd trong một số loại nấm linh chi bằng phương pháp von ampe hòa tan anot xung vi phân khóa luận tốt nghiệp đại họcnghiên cứu phương pháp xác định hàm lượng vết asen iii bằng phương pháp von ampe hòa tan catot sóng vuông khóa luận tốt nghiệp đại họcchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhBài 43. Rễ cây