KẾ HOẠCH dạy học VNEN

kế hoạch dạy học toán 6 vnen

kế hoạch dạy học toán 6 vnen
... 7080-(1000-5 36) = 66 16 b) 5347+(23 76- 734)= 69 89 c) 28 06- (1134+950)-280=442 d) 1 36. (66 8-588)-404.25= 780 e) 1953+(17432- 56. 223): 16= 2 262 g) 60 10-(130.52 -68 890:83) = 80 10 KÕ ho¹ch d¹y häc To¸n Vnen Tiết ... 33182 d) 30452-22 36 = 282 16 e) 25 .64 = 160 0 g) 537. 46= 24702 h) 375:15 = 25 i) 578:18 thương 32 dư Hoạt động luyện tập Bài C.2/tr34 Bài C.3/tr34 a) 5500-375+1182 = 63 07 b) 83 76- 2453 -69 9 = 5224 c) 1054+987-1108 ... kiến thức Bài 1a/tr 16 Bài 1b/tr 16 Hoạt động luyện tập Hoạt động Vận dụng Hoạt động Tìm tòi mở rộng Bài 2/tr 16 Bài 3a/tr 16 Bài 3b/tr 16 Bài 4/tr 16 Bài 5a/tr 16 Bài 5b/tr 16 Nội dung chuẩn bị Trò...
 • 15
 • 1,417
 • 2

Kế hoạch dạy học Toán 6. Vnen

Kế hoạch dạy học Toán 6. Vnen
... =340+34 = 374 16.1 9=16(20-1)=320-16=304 46.9 9= 46.( 100-1)=4600-46=4554 35.98=35.(100-2)=3500-70=3430 a) x=34 Gi¸o viªn: NguyÔn Träng H¸n N¨m häc 2015 2016 Trêng THCS Lª Quý §«n To¸n Vnen KÕ ho¹ch ... ngoặc 50 §10 Quy tắc chuyển vế 51-52 §11 Ôn tập học kì I 53-54 Kiểm tra học kì I Gi¸o viªn: NguyÔn Träng H¸n KÕ ho¹ch d¹y häc To¸n Vnen 102-103 Kiểm tra học kì Bài kiểm tra tiết lấy điểm cho vui mà ... To¸n Vnen Vận dụng Hoạt động Tìm tòi mở rộng KÕ ho¹ch d¹y häc hợp A thuộc tập hợp B D.E.2/tr20 s; s; đ; s; s; đ Ngµy so¹n: 23/08/2015 Ngµy d¹y: 31/08/2015 Tiết LUYỆN TẬP I Chuẩn bị đồ dùng dạy học: ...
 • 15
 • 700
 • 2

kế hoạch dạy học môn số học 6 vnen

kế hoạch dạy học môn số học 6 vnen
... 7080-(1000-5 36) = 66 16 b) 5347+(23 76- 734)= 69 89 c) 28 06- (1134+950)-280=442 d) 1 36. (66 8-588)-404.25= 780 e) 1953+(17432- 56. 223): 16= 2 262 g) 60 10-(130.52 -68 890:83) = 80 Ngày soạn: Ngày dạy: LUYỆN ... chuẩn bị 7457+4705=12 162 467 56+ 13248 =60 004 78 563 -45381= 33182 30452-22 36 = 282 16 25 .64 = 160 0 537. 46= 24702 375:15 = 25 578:18 thương 32 dư a) 5500-375+1182 = 63 07 b) 83 76- 2453 -69 9 = 5224 c) 1054+987-1108 ... 61 -62 §17 Ôn tập chương 63 Kiểm tra chương 64 §1 Mở rộng khái niệm phân số 65 -66 §2 Phân số Tính chất phân số 67 -68 §3 Rút gọn phân số 69 -70 §4 Quy đồng mẫu nhiều phân số §14 Dấu hiệu chia hết...
 • 19
 • 590
 • 1

kế hoạch dạy học môn toán 6 VNEN HK2

kế hoạch dạy học môn toán 6 VNEN HK2
... Hoài Thương KẾ HOẠCH DẠY HỌC GV: Dương Thị Hoài Thương TOÁN KẾ HOẠCH DẠY HỌC TOÁN Ngày soạn: Ngày dạy: 21/3/20 16 – 23/3/20 16 TIẾT 86 + 87 : PHÉP CHIA PHÂN SỐ I Chuẩn bị đồ dùng dạy học: - Bảng ... 3 96 18 18.22 3 96 36 36. (− 11) 3 96 C Hoạt C.1/ Trang 16 động a) Quy đồng mẫu phân số sau: − − 3.21 − 63 5.14 70 − 21 − 21 .6 − 1 26 luyện = = ; = = ; = = ; tập 16 16. 21 3 36 24 24.14 3 36 56 56. 6 ... Dương Thị Hoài Thương KẾ HOẠCH DẠY HỌC 1 TOÁN 6 12 20 30 42 GV: Dương Thị Hoài Thương 12 30 60 105 20 60 140 30 105 42 KẾ HOẠCH DẠY HỌC TOÁN Ngày soạn: Tiết 83: Ngày dạy: 14/3/20 16 PHÉP NHÂN PHÂN SỐ...
 • 60
 • 414
 • 5

Sổ tay hướng dẫn lập kế hoạch dạy học cả ngày

Sổ tay hướng dẫn lập kế hoạch dạy học cả ngày
... CUỐN SỔ TAY NÀY Sổ tay hướng dẫn triển khai hoạt động (SEQAP) 2 Sổ tay hướng dẫn sử dụng Quỹ giáo dục nhà trường (SEQAP) Sổ tay hướng dẫn sử dụng Quỹ phúc lợi học sinh (SEQAP) Sổ tay hướng dẫn ... chiều ngày học ngày ngày học nửa ngày trường tuần ngày học ngày ngày học nửa ngày trường tuần Tại trường có dạy tiếng dân tộc tiết học môn Tiếng dân tộc thường bố trí vào buổi chiều ngày học ngày ... Nhóm cán lập kế hoạch( Nhóm cán lập kế hoạch họp toàn nhóm số lần toàn 16 trình lập kế hoạch) Nhóm lập kế hoạch chủ chốt cần họp thường xuyên sau họp nhằm theo dõi tiến độ việc lập kế hoạch thảo...
 • 43
 • 4,700
 • 30

LẬP KẾ HOẠCH DẠY HỌC CHO MÔN HỌC

LẬP KẾ HOẠCH DẠY HỌC CHO MÔN HỌC
... phương pháp dạy học B LẬP KẾ HOẠCH DẠY HỌC CHO MÔN HỌC 1- Vai trò, vị trí môn học chương trình đào tạo a Vị trí - Tin học đại cương học phần nhận học phần bố trí sau học phần chung cấp trung học chuyên ... Yên Tiểu luận phương pháp dạy học CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ MÔN HỌC VÀ LẬP KẾ HOẠCH DẠY HỌC CHO MÔN HỌC A GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ MÔN HỌC Trong giai đoạn tin học phát triển mạnh mẽ, lĩnh ... tin Học sinh học kiến thức tin học học phương pháp nhận thức - Các kiến học học sinh học môn tin học đại cương hỗ trợ cho học động học tập sinh viên Tin học tạo môi trường thuận lợi cho học...
 • 43
 • 1,296
 • 8

Kế hoạch dạy học cá nhân

Kế hoạch dạy học cá nhân
... Kế hoạch dạy học tháng: Thời gian: Từ đến Tuần dạy Thứ Lớp Tiết Khối Môn dạy Mục dạy Ghi chú: ... Phòng gd & đt tơng dơng Trờng tiểu học lợng minh o0o Sổ Kế hoạch dạy học Họ tên: Đào Xuân Hải Năm học: 2007 - 2008 ...
 • 3
 • 997
 • 2

ke hoach day hoc mon sinh

ke hoach day hoc mon sinh
... tuyến sinh dục XI - Nêu đợc cấu tạo quan sinh Sinh sản dục nam, quan sinh dục nữ - Đặc điểm cấu tạo tinh trùng, trứng - Nêu rõ nhứng điều kiện thụ tinh, thụ thai - Có ý thức giữ gìn vệ sinh kinh ... học sinh nông thôn nên ngoan, tệ nạn xã hội -Đa số học sinh yêu thích môn học, học sinh tin tởng GV -Môi trờng nông thôn nên việc tìm kiếm mẫu vật thuậ lợi b.Khó kăn: -Một số gia đình, học sinh ... học sinh -Kinh phí nhà trờng có hạn, mà đa số tiết thực hành cần mẫu vật thật nên học sinh tìm kiếm chất lợng cha thực đảm bảo -Đa số học sinh em nông dân, nên thời gian học hạn chế Một số học sinh...
 • 8
 • 631
 • 2

Kế hoạch day học đầy đủ nhất

Kế hoạch day học đầy đủ nhất
... thứ Bài 24.Việt Nam năm chiến tranh giới thứ nhất( 1914-1918) 35 35 Sơ kết lịch sử Việt Nam Soạn giáo án 36 36 Ôn tập Soạn giáo án 37 37 Kiểm tra học kỳ II Chuẩn bị đề kiểm tra 33 33 34 Hiệu trưởng ... (1918-1939) Soạn giáo án 18 18 Ôn tập Soạn giáo án 19 19 Kiểm tra học kì I Chuẩn bị đề Soạn giáo án Bản đồ Bản đồ Kiểm tra HK I HỌC KỲ II 20 20 Chương IV – Chiến tranh giới thứ hai (1939-1945)...
 • 3
 • 407
 • 0

Kế hoạch dạy học mới 2008-2009

Kế hoạch dạy học mới 2008-2009
... Giáo viên Dương Thành Hân TRƯỜNG THPT HÀ HUY TẬP - NHA TRANG- KHÁNH HOÀ KẾ HOẠCH DAY HỌC MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 12 - (Năm học 2008 - 2009) Tổng số tiết: x tuần = 37 tiết (HK I tiết x 19 tuần ... hội 34 34 Bài 10 Pháp luật với hòa bình tiến xã hội 35 35 Ôn Tập 36 36 Kiểm tra học kì II 37 37 Trả bài, tổng kết học kì HS hiểu đượccác quyền công dân KT 15P HS hiểu vai trò PL PT ĐN KT 1T HS ... 19 19 KT HK I Kiểm tra học kì I HỌC KÌ II Bài Công dân với quyền dân chủ HS hiểu quyền tự dân chủ 20 20 21 21 Bài Công dân...
 • 5
 • 238
 • 0

Kế hoạch dạy - học toán 9

Kế hoạch dạy - học toán 9
... % 12 35,5 20 58 ,9 2 ,9 25,7 23 65,7 8,6 b Kết kiểm tra chất lợng môn đầu năm học Môn Toán Toán Lớp 9a 9b Sĩ số 35 34 Kết Giỏi SL % 0 Khá SL 0 % T Bình SL % 07 20 08 23,5 c Những học sinh cần đợc ... lệ học sinh Giỏi Tỷ lệ học sinh Khá Tỷ lệ học sinh Yếu Tỷ lệ học sinh Kém Tỷ lệ học sinh TB trở lên Học kì I 30 Học kì II 31 Cả năm 31 Lớp 6B Chất lợng môn Học kì I Học kì II Cả năm Tỷ lệ học ... thẳng - Bớc đầu làm quen với hoạt động hình học biết cách tự học hình học theo sách giá khoa Có ý thức cẩn thận xác vẽ đo * Chỉ tiêu cụ thể ( Dự kiến kết đạt đợc) Môn Toán Lớp 9A Môn Toán Chất...
 • 5
 • 979
 • 10

Ke hoach dạy học tự chọn

Ke hoach dạy học tự chọn
... nhân vật văn học văn tự The media Tuần 2124 Tuần 25 28 Tuần 28 31 Anh văn Toán ngữ văn Tuần 32 - Toán 35 B sát B sát II Khối 8: lớp - 78 học sinh 7 Số lớp Tên lớp GV dạy Tài liệu dạy học SGK, SGV ... Phạm Thị Hà B sát Tài liệu dạy học Thiết bị SGK, SGV Đài SGK, SGV Đài SGK, SGV SGK, SGV Bảng ghi phép biến đổi tơng đơng SGK, SGV III Khối 7: lớp - 87 học sinh Thời gian học Tuần 2-6 Vũ Thị Thảo ... lớp GV dạy Tài liệu dạy học Thiết bị SGK, SGV SGK, SGV Máy tính bỏ túi SGK, SGV SGK, SGV SGK, SGV SGK, SGV SGK, SGV SGK, SGV SGK, SGV Tranh vẽ hệ trục toạ độ Thớc thẳng, thớc đo độ, ê ke Thớc...
 • 7
 • 362
 • 4

KE HOACH DAY HOC 10 NC

KE HOACH DAY HOC 10 NC
... Luyện tập chương1 (T2) -Bảng cấu hình e sơ đồ phân bố e obitan nguyên tử 20 nguyên tố BTH -Hình 1 .10: Sơ đồ phân bố mức lượngcủa lớp phân lớp Kiểm tra viết Bảng tuần hoàn nguyên tố hoá học(T1) -Nguyên ... học theo hiệu độ âm điện -Khái niệm lai hoá obitan nguyên tử - Một số kiểu lai hoá điển hình 28 10 29 30 31 11 Sự lai hoá obitan nguyên tử – hính thành liên kết đơn,liên kết đôi liên kết ba(T1)...
 • 7
 • 289
 • 7

ke hoach day hoc

ke hoach day hoc
... trung tâm xã, gần đờng quốc lộ, gần chợ nơi diễn nhiều vấn đề phức tạp Trình độ dân trí phát triển keo theo số hình thức giải trí nh quán chat, quán điện tử xuất hiện, thu hút đông đảo thiếu niên ... việc tổ chức dạy thay để đảm bảo chơng trình môn học Nhiệm vụ đợc phân công: a Giảng dạy môn:Sinh hoc b Kiêm nhiệm: Chủ nhiệm 9A Năng lực: Quản lý học sinh Sở trờng: Dạy học Dự định cá nhân: Tiếp...
 • 18
 • 305
 • 1

Ke hoach day hoc Tu chon

Ke hoach day hoc Tu chon
... 3: Hàm số (6tiết) Một số qui định: 1/ Số tiết học tự chọn môn Ngữ Văn: tiết /tu n 2/ Số tiết học tự chọn môn Toán: tiết /tu n; tiết/chủ đề 2/ Việc kiểm tra, đánh giá kết dạy- học tự chọn thực theo ... thực Đầu năm học, nhà trờng tổ chức, định hớng cho em học sinh cua tất khối lớp đăng kí môn học tu theo điều kiện khả em Thông báo trớc cờ vào thứ hai mục tiêu môn học, chủ đề môn học ý nghĩa ... giảng Đồ dùng dạy học cho môn tự chọ, chủ đề tự chọn thiếu - Đội ngủ giáo viên: có nhiều đồng chí tu i cao khả bắt nhịp với yêu cầu tự chọn (một môn học mới, tài liệu phục giảng dạy lại cha đáp...
 • 9
 • 319
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: kế hoạch dạy học theo mô hình vnenkế hoạch dạy họckế hoạch dạy học theo chuẩn kiến thứclập kế hoạch dạy họctổ chức kế hoạch dạy họcchỉ đạo kế hoạch dạy họckế hoạch dạy học tiếng anhkế hoạch dạy học mônkế hoạch dạy học sinh họckế hoạch dạy học hóa họckế hoạch dạy học lýkế hoạch dạy học toánkế hoạch dạy học môn hóa họckế hoạch dạy học môn hóa học 8kế hoạch dạy học môn hóa học 9PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCbao cao nguyen ly bao quan thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhbài giảng Quản trị công nghệỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. Quả