BT khó hóa 10 ( nhóm oxi và halogen)

hoa 10 chuong 1 2

hoa 10 chuong 1 và 2
... electron sau : X1 :1s2 2s2 2p6 3s2 X2 : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 X3 : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2 X4 : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 X5 : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 X6 : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 Những nguyên tố ... Pauli : A 1s2 2s2 2p3 B 1s3 2s2 2p3 2 C 1s 2s D 1s2 Câu 52: Cấu hình electron sau vi phạm quy tắc Hun : A 1s2 2s2 2px2 2py1 B 1s2 2s2 2px1 2py1 2 C 1s 2s D 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1 Câu 53: Cấu ... 45 21 Câu 54: Một nguyên tử có kí hiệu X , cấu hình electron nguyên tử X : A 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1 B 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d2 C 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 D 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2 Câu...
 • 9
 • 267
 • 0

trắc nghiệm chương 1-Hóa 10 Cơ bản nâng cao

trắc nghiệm chương 1-Hóa 10 Cơ bản và nâng cao
... 10, 81) A 10 B 12 C 13 D Câu 20 Số phân tử CO2 tạo từ đồng vị 12C, 13C với 16O, 17O, 18O A 10 B 12 C 14 D Câu 21 Cho nguyên tử A Z tương ứng Chọn cặp nguyên tử đồng vị Z I 101 A Z A 258 III 102 ... tử A Z tương ứng Chọn cặp nguyên tử đồng vị Z I 101 A Z A 258 III 102 260 II 102 258 A I III B II III IV C II IV 103 259 D III IV Câu 22 Trong phát biểu sau Chọn phát biểu 1-Đồng vị có số nơtron ... X(6p, 6n),Y(6p, 7n),Z(7p, 7n) ,T(6e, 8n) Chọn nguyên tử đồng vị A Chỉ có X,Y B Chỉ có Y,Z C X, Y ,và T D Chỉ có X,T Câu 15 Chọn phát biểu : A Đồng vị nguyên tử có số khối A B Đồng vị có tính chất...
 • 4
 • 1,497
 • 112

Phương trình phản ứng hóa học - NHÓM OXI – LƯU HUỲNH

Phương trình phản ứng hóa học - NHÓM OXI – LƯU HUỲNH
... TẬP SƠ ĐỒ, CHUỖI PHẢN ỨNG a/ A + B → D ↑ (mùi trưng thối) D+E→A+G A + O2 → E ↑ F+G→X VO → E + G + Br2 → X + Y E + O2  F 400 C X + K2SO3 → H + E ↑ + G b/ A + B → C ↑ (mùi trứng thối) C + Cl2...
 • 2
 • 13,973
 • 634

hóa 10-chuong 1 2

hóa 10-chuong 1 và 2
... electron lớp D Số nơtron hạt nhân nguyên tử 23 Cho cấu hình electron nguyên tố là: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 1s2 2s2 2p4 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 1s1 1s2 2s2 2p6 3s1 a) Hãy xét xem cấu hình electron cấu hình ... 10 16 lần B 10 8 lần C 10 4 lần D 10 2 lần Câu 14 Một u (đơn vị khối lượng nguyên tử) có khối lượng tính kilogam gần : A 1, 66 .10 27 B 1, 99 .10 27 C 16 , 61. 10 27 D 1, 69 .10 27 Câu 15 Đồng vị cacbon sử ... 14 Công thức oxit cao chúng công thức sau đây: A NaO, MgO, Al2O3, SiO, P2O5, SO3, Cl2O7 B Na2O, Mg2O , Al2O3, SiO2, P2O3, SO2, Cl2O7 C Na2O, MgO, Al2O3, SiO, P2O5, SO3, Cl2O5 D Na2O, MgO, Al2O3,...
 • 10
 • 293
 • 1

Đề cương ôn tập hoá 10 cơ bản nâng cao pps

Đề cương ôn tập hoá 10 cơ bản và nâng cao pps
... oxi hoá yếu oxi 46 Đề cương ôn tập hoá 10 nâng cao B Oxi lưu huỳnh có số oxi hoá -2 hợp chất C Oxi lỏng khí oxi hai dạng hình thù D Ozon có tính oxi hoá mạnh, phá huỷ hợp chất hữu cơ, oxi hoá ... chất vật lí sau không phù hợp với SO2? 35 Đề cương ôn tập hoá 10 nâng cao A SO2 chất khí không màu, có mùi hắc C SO2 tan nhiều nước HCl B SO2 nặng không khí D SO2 hóa lỏng -100 C 257 Cho phản ... Ca(HCO3)2 D CaOCl2 + 2HCl → CaCl2 + H2O + Cl2 309 Clorua vôi có công thức phân tử CaOCl2, hợp chất nguyên tố clo có số oxi hóa là: 42 Đề cương ôn tập hoá 10 nâng cao A - B + C - + D 310 Những thí...
 • 65
 • 326
 • 2

GIÁO ÁN ÔN HOÁ 10 CB ĐẸP CHUẨN MIỄN CHÊ

GIÁO ÁN ÔN HOÁ 10 CB ĐẸP VÀ CHUẨN MIỄN CHÊ
... ngun tử cacbon Biết cacbon có 6e, 6p, 6n GIÁO ÁN ƠN HỐ 10 CB – NĂM HỌC 2 010 – 2011 Trang TRƯỜNG THPT PHÙ LƯU HỒNG ĐỨC TIỆP −27 −27 −27 Giải : mC = 6.1,6726 .10 + 6.1,6748 .10 = 20,1 .10 Kg Bài :- ... bán kính ngun tử Au? Giải tập : 196,97 Thể tích mol Au: V Au = 19,32 = 10, 195 cm 75 − 24 Thề tích ngun tử Au: 10, 195 100 6,023 .10 23 = 12,7 .10 cm Bán kính Au: r = 3V 3.12,7 .10 −24 =3 = 1,44 .10 ... 3s2 3p6 3d10 4s1 GIÁO ÁN ƠN HỐ 10 CB – NĂM HỌC 2 010 – 2011 13 Trang TRƯỜNG THPT PHÙ LƯU - HỒNG ĐỨC TIỆP (đáng lẽ 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s , electron ngồi nhảy vào lớp để có mức bão hòa mức bán bão hòa)...
 • 52
 • 131
 • 0

Hóa 10 - Bài Oxi

Hóa 10 - Bài Oxi
... - Khí oxi khơng màu, khơng mùi, khơng vị, nặng khơng khí - Oxi hố lỏng to = -1 83o C - Khí oxi tan nước Thí nghiệm: Sắt tác dụng với oxi Thí nghiệm: Lưu huỳnh tác dụng với oxi ỨNG DỤNG CỦA OXI ... Ghi nhớ Oxi phi kim có tính oxi hóa mạnh ⇒ Tác dụng hầu hết kim loại: Tạo oxit bazơ ⇒ Tác dụng phi kim: Tạo oxit axit ⇒ Tác dụng hợp chất hữu vô Ozon có tính oxi hóa mạnh, mạnh oxi Oxi thiếu ... xanh mà lượng oxi không khí không đổi - Khí ozon màu xanh nhạt, mùi đặc trưng, hố lỏng nhiệt độ - 112oC - Tan nước nhiều so với khí oxi Ozon chất có tính oxi hố mạnh mạnh oxi: Ozon oxi hố hầu hết...
 • 21
 • 145
 • 0

Xây dựng sử dụng bài toán nhận thức nhằm phát huy tính tích cực trong dạy học nhóm oxi hóa học 10 nâng cao

Xây dựng và sử dụng bài toán nhận thức nhằm phát huy tính tích cực trong dạy học nhóm oxi hóa học 10 nâng cao
... dng bi toỏn nhn thc dy hc nhúm Oxi húa hc 10 nõng cao 36 2.1 Ni dung v cu trỳc nhúm oxi húa hc 10 nõng cao3 6 2.1.1 Mc tiờu ca chng36 2.1.2 Ni dung kin thc nhúm oxi. 38 2.2 Xõy dng bi toỏn nhn ... ca nhúm oxi Húa hc 10 nõng cao 39 2.2.1 Quy trỡnh xõy dng bi toỏn nhn thc (BTNT).39 2.2.2 H thng BTNT cho ni dung nhúm oxi Húa hc 10 nõng cao 43 2.3 S dng BTNT cỏc bi hc húa hc chng nhúm oxi7 2 ... bo ton e phn ng oxi húa - kh: Lỳc u st nhng e cho oxi to cỏc oxit st Khi cho hn hp M vo dung dch H2SO4 thỡ st v cỏc oxit st (trong ú st cha cú s oxi hoỏ +3) u nhng e thnh s oxi hoỏ +3 Do ú ta...
 • 140
 • 714
 • 2

Thiết kế sử dụng hệ thống thí nghiệm hoá học theo hướng dạy học tích cực trong dạy học chương trình 6 nhóm oxi SGK hoá học lớp 10 nâng cao

Thiết kế và sử dụng hệ thống thí nghiệm hoá học theo hướng dạy học tích cực trong dạy học chương trình 6 nhóm oxi SGK hoá học lớp 10 nâng cao
... hóa học dạy học chương Nhóm oxi SGK Hoá học lớp 10 nâng cao Phương pháp thực nghiệm sư phạm: Dạy thực nghiệm số giáo án thiết kế theo hướng sử dụng thí nghiệm hoá học theo hướng dạy học tích cực, ... thuyết khoa học Nếu thiết kế sử dụng hệ thống thí nghiệm hóa học theo hướng dạy học tích cực dạy học chương Nhóm oxi SGK Hóa học lớp 10 nâng cao góp phần nâng cao chất lượng dạy học Hóa học trường ... hiệu dạy học cao cần tích cực sử dụng đầy đủ có hiệu thiết bị dạy học Hoá học, tích cực ứng dụng CNTT vào dạy học Thực sử dụng thiết bị dạy học theo định hướng tích cực: Thiết bị dạy học sử dụng...
 • 114
 • 367
 • 0

Nghiên cứu so sánh nội dung phương pháp dạy học hóa học 10 trường trung học phổ thông nhóm oxi

Nghiên cứu so sánh nội dung và phương pháp dạy học hóa học 10 trường trung học phổ thông nhóm oxi
... trình dạy học Hóa học * Thiết kế kế hoạch học môn Hóa học theo định h-ớng đổi ph-ơng pháp dạy học Hóa học Nguyn Th Hu K33-B Khoa Húa hc 38 Khúa Lun tt nghip Để thực dạy học tích cực học hóa học, ... điẻm, ph-ơng pháp tích cực giáo dục khoa học đại số n-ớc giới nh-: dạy học kiến tạo, dạy học hợp tác theo nhóm nhỏ, dạy học theo dự án, dạy học theo tình huống, dạy học theo hợp đồng, dạy học theo ... ph-ơng pháp dạy học Hoá học theo h-ớng sử dụng cách tổng hợp linh hoạt ph-ơng pháp, ph-ơng tiện dạy học đại , đặc thù môn Hoá học với kĩ thuật thiết kế tổ chức hoạt động dạy học hóa học giúp dạy học...
 • 150
 • 149
 • 0

Tổ chức hoạt động nhóm trong dạy học môn hóa học ở trường Trung học phổ thông - phần hóa 10 chương trình nâng cao

Tổ chức hoạt động nhóm trong dạy và học môn hóa học ở trường Trung học phổ thông - phần hóa 10 chương trình nâng cao
... việc tổ chức hoạt động nhóm, nên việc áp dụng chưa thường xuyên, cách thức hoạt động chưa đa dạng phong phú Chương TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NHÓM TRONG DẠY HỌC HOÁ HỌC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG – PHẦN ... sở lí luận + Đổi PPDH + Tổ chức hoạt động nhóm dạy học + Tổ chức hoạt động nhóm dạy học hoá học trường THPT + Nghiên cứu chương trình sách giáo khoa lớp 10, 11, 12 - Tìm hiểu thực trạng tổ chức ... liên quan đến tổ chức hoạt động nhóm: - Cách thức chia nhóm - Các bước tổ chức hoạt động nhóm - Cách thức tổ chức báo báo kết đánh giá hoạt động nhóm - Mẫu phiếu đánh giá sản phẩm hoạt động dự án...
 • 133
 • 1,430
 • 16

Xây dựng hệ thống câu hỏi bài tập phân hoá nêu vấn đề chương halogen hoá học lớp 10 chương trình hoá học nâng cao t

Xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập phân hoá nêu vấn đề chương halogen hoá học lớp 10 chương trình hoá học nâng cao t
... xã hội t nh u vi t phơng pháp dạy học phân hoá nêu vấn đề để xây dựng hệ thống t p phân hoá nêu vấn đề phần halogen chơng trình hoá học lớp 10 nâng cao, nhằm ph t triển lực t sáng t o, t lôgic ... phân hoá nêu vấn đề t p cụ thể - Nghiên cứu nội dung cấu trúc chơng trình hoá học phổ thông chơng trình hoá vô phần Halogen hợp ch t - Xây dựng hệ thống câu hỏi t p phân hoá nêu vấn đề phần Halogen ... liệu hoá học (bài hoá học vô cơ, t p hoá học hữu cơ) * Bài t p cụ thể, trừu t ng, t p kỹ thu t tổng hợp, t p lịch sử Phân loại theo mục đích dạy học: 31 * Bài t p củng cố * Bài t p nâng cao Phân...
 • 115
 • 733
 • 1

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT – MÔN HOÁ 10 NÂNG CAO – CHƯƠNG NHÓM OXI doc

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT – MÔN HOÁ 10 NÂNG CAO – CHƯƠNG NHÓM OXI doc
... A 12 0 lit lit B 11 4,5 lit C 10 8,7 lit D 18 4 Câu Số oxi hoá S chất: SO2, SO3, S, H2S, H2SO4, Na2SO4 là: A +4, +4, 0, -2, +6, ... FeSO4 + H2O D Fe2O3 + 3H2SO4 loãng -> Fe2(SO4)3 + 3H2O B TỰ LUẬN Bài 1: (2 điểm) Cho biết tính chất hoá học đặc trưng lưu huỳnh đioxit lưu huỳnh Viết phương trình phản ứng minh hoạ Bài 2: (4 điểm) ... Khí CO2 C Hơi nước D Câu Hidrosunfua axit A có tính khử mạnh B có tính oxi hóa mạnh C có tính axit mạnh D vừa có tính oxi hoá vừa có tính khử Câu Hoà tan 33,8 gam oleum H2SO4 nSO3 vào nước, sau...
 • 4
 • 866
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: so sánh tính chất hóa học của oxi và ozonđề kiểm tra 1 tiết hóa 10 chương oxiđề kiểm tra hóa 10 chương oxiđề kiểm tra 1 tiết hóa 10 chương oxi lưu huỳnhbai tap kho hoa 10bài tập hóa 10 chương oxi lưu huỳnh cơ bảnkiểm tra hóa 10 chương oxitính chất hóa học của oxi và lưu huỳnhcác dạng bài tập hóa 10 chương oxi lưu huỳnhbai tap hoa 10 nang cao chuong halogenkiểm tra 1 tiết hóa 10 chương oxi lưu huỳnhbài tập trắc nghiệm hóa 10 chương oxi lưu huỳnhbài tập hóa 10 chương oxi lưu huỳnhhóa 10 chương oxi lưu huỳnhđề kiểm tra hóa 10 nâng cao chương halogenUnderstanding human development 3rd edition dunn test bankUnderstanding human sexuality 12th edition hyde test bankUnderstanding management 8th edition daft test bankUniversity physics with modern physics 2nd edition bauer test bankUniversity physics with modern physics 4th edition young test bankUsing MIS 4th edition kroenke test bankUsing MIS 5th edition kroenke test bankUnderstanding social problems 8th edition mooney test bankUnderstanding weather and climate 6th edition aguado test bankbai giang mon khi cu dienPhân loại và giải bài tập tích số tan trong các kì thi olympicATVSLDtrong co khi fullVisualizing technology complete 1st edition debra geoghan test bankVoice and voice therapy 9th edition boone test bankWardlaws perspectives in nutrition a functional approach 1st edition byrd bredbenner test bankWelding principles and applications 7th edition larry jeffus test bankluyện trắc nghiệm toán ôn thi đại họcLấy gốc siêu tốc môn hóa học lê đăng khươngphân loại rác tại nguồn ở nhật bảnhiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty cổ phần sóng đà 909, thực trạng và giải pháp