Thi thử THPTQG môn vật lý 6 tỉnh Bắc Giang

Đề thi +đáp án thi thử THPTQG môn vật

Đề thi +đáp án thi thử THPTQG môn vật lý
... tượng tán sắc chứng tỏ ánh sáng trắng tập hợp vô số ánh sáng đơn sắc khác C Thí nghiệm Newton tán sắc ánh sáng chứng tỏ lăng kính nguyên nhân tượng tán sắc ánh sáng D Nguyên nhân tượng tán sắc ánh ... Bước sóng ánh sáng đơn sắc thí nghiệm A 550nm B 480nm C 750nm D 600nm Câu 33: Phát biểu tượng tán sắc ánh sáng sai? A Tán sắc tượng chùm ánh sáng trắng hẹp bị tách thành nhiều chùm sáng đơn sắc ... Câu 36: Nguyên tắc hoạt động máy quang phổ dựa tượng A phản xạ ánh sáng B tán sắc ánh sáng C giao thoa ánh sáng D khúc xạ ánh sáng Câu 37: Khi nói quang phổ vạch phát xạ, phát biểu sau sai? A...
 • 8
 • 212
 • 0

thi thử thptqg môn vật năm 2016

thi thử thptqg môn vật lý năm 2016
... Luyện thi THPT Quốc Gia 2016- Thầy NGUYỄN ĐÌNH YÊN (0935880664) A i  u1 R B i  Môn VẬT LÝ u2 L u D i  u3  C   R   L  C   Câu 20: Khi vật dao động điều hòa A lực kéo t|c dụng vật ... t|c dụng vật có độ lớn cực đại vật vị trí c}n B gia tốc vật có độ lớn cực đại vật vị trí c}n C vận tốc vật có độ lớn cực đại vật vị trí c}n D lực kéo t|c dụng lên vật có độ lớn tỉ lệ với bình phương ... Hỗ Trợ Dịch Vụ 0932.39.39.56-Trang Khóa học (3in1) Luyện thi THPT Quốc Gia 2016- Thầy NGUYỄN ĐÌNH YÊN (0935880664) Môn VẬT LÝ LINK HỌC THỬ MIỄN PHÍ: http://vinastudy.vn/courses/3in1-vat-ly/ VINASTUDY.VN-Lựa...
 • 7
 • 185
 • 0

Đề Thi Thử THPTQG môn Vật năm 2016 Trường THPT Lê Lợi

Đề Thi Thử THPTQG môn Vật Lý năm 2016 Trường THPT Lê Lợi
... trí cân bằng, chiều dương hướng lên v = lò xo không biến dạng Lực đàn hồi tác dụng vào vật vật lên với vận tốc v = 80 cm/s là: A 2,5 N B N N C N D 1,6 N Câu 41: Hai vật dao động điều hòa tần số ... Một vật dao động điều hòa dọc theo đường thẳng Một điểm M nằm cố định đường thẳng đó, phía khoảng chuyển động vật Tại thời điểm t vật xa M nhất, sau khoảng A thời gian ngắn Δt vật gần M Vật cách ... amax =  C amax = D amax = max 2T T T T Câu 25: Vật dao động điều hòa, gọi t1 thời gian ngắn vật từ VTCB đến li độ x = A/2 t2 thời gian ngắn vật từ vị trí li độ x = A/2 đến biên dương Ta có:...
 • 5
 • 58
 • 0

Đề thi thử THPTQG môn Vật 2016

Đề thi thử THPTQG môn Vật lý 2016
... cân gốc O Ban đầu vật qua vị trí cân bằng, thời điểm t = π (s) vật chưa đổi chiều động vật giảm lần so với lúc đầu Từ lúc ban đầu đến thời điểm t = đường 12cm Tốc độ ban đầu vật A 10 cm/s B 16 ... cứng k = 100N/m, vật nặng có khối lượng m = 1kg Nâng vật lên cho lò xo có chiều dài tự nhiên thả nhẹ để lắc dao động Bỏ qua lực cản Khi vật m tới vị trí thấp tự động gắn thêm vật m = 500g cách ... cm Lấy π2 = 10 Vật dao động với tần số A 2,9 Hz B 3,5 Hz C 1,7 Hz D 2,5 Hz Câu 41: Chọn phát biểu sai nói màu sắc vật A Vật tán xạ tốt ánh sáng màu có màu chiếu ánh sáng trắng B Vật màu trắng...
 • 18
 • 231
 • 0

Đề thi học sinh giỏi môn vật 9 tỉnh bắc giang năm học 2012 2013(có đáp án)

Đề thi học sinh giỏi môn vật lý 9 tỉnh bắc giang năm học 2012  2013(có đáp án)
... thi không giải thích thêm Họ tên thí sinh Số báo danh: Giám thị (Họ tên ký) Giám thị (Họ tên ký) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC GIANG HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI THI CHỌN HỌC SINH ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC GIANG HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VĂN HOÁ CẤP TỈNH NGÀY THI: 30 /3/2013 MÔN THI: VẬT LÍ LỚP: THCS ) ĐỀ DỰ BỊ Bản hướng dẫn chấm có3 trang Câu 3,5 điểm Trước đóng ... đại ảnh: k = − 0,75 B’ J d' = - (do ảnh ảnh thật) ⇒ d’ = 2d d 0,5 (1) Khoảng cách ảnh vật: L = d+d’ = 90 cm (2) Từ (1) (2) suy ra: d = 30 cm, d’ = 60cm 1 0,5 0,5 Chứng minh công...
 • 4
 • 958
 • 9

Bài giảng Đề thi thử ĐH Môn Vật _Đề số 6

Bài giảng Đề thi thử ĐH Môn Vật lý _Đề số 6
... C D 131 Câu 16 : Cht it phúng x 53 I cú chu k bỏn ró ngy ờm Lỳc ban u phũng thớ nghim nhn 200g cht ny é phúng x ban u ca lng cht it núi trờn l: A 9,22.1016Bq B 4 ,6. 1016Bq C 4 ,6. 1017Bq D 9,22.1017Bq ... http://xomcodon.tk/ la: A 3, 16. 10-21 w/m2 B 3, 16. 10-4 w/m2 C 10-12 w/m2 D 16. 10-4 w/m2 Câu 60 : Mt sn quay hỡnh tr cú lng 40kg v cú bỏn kớnh 1m Sn bt u quay nh mt lc khụng i, nm ngang F = 60 N tỏc dng vo sn ... vi mộp sn Ti thi im t = 10s, ng nng ca sn l: A W = 9000 J B W = 60 00 J C W = 2400 J D W = 4500 J Ht http://xomcodon.tk/ Mã đề : 1 36 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10...
 • 7
 • 270
 • 1

Tài liệu Đề thi thử ĐH môn Vật (8/6/2010) pptx

Tài liệu Đề thi thử ĐH môn Vật lý (8/6/2010) pptx
... 0,866h C 1,000h D 1,203h ðÁP ÁN ð THI TH 1C 11B 21D 31B 41A 51C 2D 12C 22D 32C 42C 52C 3A 13D 23B 33A 43A 53B 4B 14C 24B 34A 44B 54C 5A 15C 25C 35C 45D 55C ðH MÔN V T LÝ 8-6-2010 6D 16D 26D 36B 46A ... a electron e = 1,6.10-19C Công thoát electron c a nhôm 3,45 eV ð x y hi n tư ng quang ñi n nh t thi t ph i chi u vào b m t nhôm ánh sáng có bư c sóng tho mãn B λ >0,36 µm C λ ≤ 0,36 µm D λ = A...
 • 9
 • 227
 • 0

2 đề thi thử ĐH Môn Vật và đáp án- số 5+6

2 đề thi thử ĐH Môn Vật lý và đáp án- số 5+6
... 1/ 120 0 giây C 1/300 giây D 1/600 giây ĐÁP ÁN 1D 11C 21 D 31C 41A 51A 2D 12A 22 D 32D 42D 52A 3A 13A 23 C 33B 43C 53D 4D 14D 24 D 34C 44B 54B 5A 15C 25 A 35A 45B 55A 6C 16B 26 B 36A 46A 56B 7C 17A 27 B ... 2C 12A 22 A 32D 42C 52D 3D 13A 23 C 33D 43D 53D 4D 14D 24 A 34B 44C 54C 5D 15D 25 A 35D 45C 55D 6B 16D 26 A 36B 46B 56D 7B 17A 27 D 37A 47D 57A 8A 18A 28 C 38C 48B 58A 9B 19B 29 A 39D 49C 59D 10C 20 D 30D ... 17A 27 B 37C 47D 57D 8D 18C 28 C 38B 48A 58C 9B 19A 29 D 39B 49C 59B 10B 20 B 30B 40A 50B 60C ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM HỌC 20 09 -20 10 Môn Vật ( Thời gian làm 90 phút) ĐỀ I Phần chung cho đối tượng...
 • 14
 • 232
 • 1

6 đề thi thử đh môn vật

6 đề thi thử đh môn vật lý
... dụng Câu 46: Trong quang phổ vạch nguyên tử hiđro, ba vạch quang phổ dãy Lai man có b-ớc sóng lần l-ợt = 121 ,6 nm; = 102 ,6 nm; = 97,3 nm B-ớc sóng hai vạch dãy Ban me A6 86, 6 nm 447,4 nm B 66 0,3 nm ... m(Ar)= 36, 9 568 89u, mcl= 36, 9 565 63u, mn=1,00 867 0u, mp=1,007276u, 1u=931MeV/c2 nng lng m phn ng ny ta hoc thu vo l bao nhiờu A Ta 1 ,60 132MeV B.Thu vo 1 ,60 132MeV C ta 2, 562 112.10-19J D.thu vo 2, 562 112.10-19J Cõu ... B-ớc sóng hai vạch dãy Ban me A6 86, 6 nm 447,4 nm B 66 0,3 nm 440,2 nm C 62 4,6nm 422,5 nm D 65 6 ,6 nm 4 86, 9 nm Câu 47: Một lắc vật lí có mô men quán tính trục quay kgm , có khoảng cách từ trọng tâm...
 • 28
 • 77
 • 0

đề thi thử thpt môn vật CHUYÊN sư PHẠM hà nội lần 6 2015

đề thi thử thpt môn vật lý CHUYÊN sư PHẠM hà nội lần 6  2015
... 0,76mm D 1,52mm ∆X = X Đ − X T = 0,38mm Đề thi thử THPT QG năm 2015 Toán – – Hóa – Sinh – Anh có lời giải chi tiết Liên hệ : anhdungdevelopment@gmail.com , 0982. 563 . 365 truy cập http://dethithpt.com ... đường dây tải điện Đề thi thử THPT QG năm 2015 Toán – – Hóa – Sinh – Anh có lời giải chi tiết Liên hệ : anhdungdevelopment@gmail.com , 0982. 563 . 365 truy cập http://dethithpt.com C tỉ lệ với ... = 0,1U1  R = P1 Đề thi thử THPT QG năm 2015 Toán – – Hóa – Sinh – Anh có lời giải chi tiết Liên hệ : anhdungdevelopment@gmail.com , 0982. 563 . 365 truy cập http://dethithpt.com ∆P P U U P...
 • 13
 • 2,094
 • 9

Đề thi thử THPT môn Vật số 6

Đề thi thử THPT môn Vật lý số 6
... 35.A 45.C 6. B 16. C 26. D 36. B 46. D 7.D 17.C 27.A 37.A 47.A 8.C 18.A 28.D 38.C 48.B 9.C 19.A 29.D 39.D 49.A 10.C 20.C 30.A 40.A 50.A Lời giải chi tiết Luyện đề đại học ­ Vật ­ Đề 6 bài 1; Suất điện động cực đại:  ... B 350 ,6 V C 120,5 V D 354 ,6 V Câu 23 [112277]Hệ con lắc lò xo gồm vật m nằm trên vật M (mặt tiếp xúc giữa 2 vật là phẳng và nằm ngang) dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với tần số f và biên độ A . Để vật m luôn nằm yên trên vật M trong ... UAB = 120 V, hai đầu đoạn R,L là UAN =  160  V, hai đầu tụ điện là UNB =  56 V. Hệ số công suất của đoạn mạch AB bằng: A 0,9 B 0,75 C 0 ,64 D 0,8 Câu 29 [114298]Một máy biến áp có tỉ số vòng dây N1/N2 = 5, đang hoạt động với điện áp hiệu dụng hai đầu...
 • 14
 • 161
 • 0

Đề thi thử THPT môn vật tỉnh vĩnh phúc

Đề thi thử THPT môn vật lý tỉnh vĩnh phúc
... C 800 g D 100 g Câu 17: Vật nhỏ lắc lò xo dao động điều hòa với biên độ A Mốc tính vị trí cân Khi lắc có động li độ vật nhỏ có độ lớn A A A A B A C D 2 Câu 18: Một vật nhỏ dao động điều hòa ... HẾT -Thí sinh không sử dụng tài liệu Giám thị coi thi không giải thích thêm Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Trang 5/5 - Mã đề thi 896 ... không truyền chân không B Tốc độ truyền âm phụ thuộc vào chất môi trường truyên âm Trang 2/5 - Mã đề thi 896 C Biên độ dao động sóng âm lớn âm cao D Sóng âm sóng Câu 22: Một chất điểm dao động điều...
 • 5
 • 302
 • 0

Đề thi thử đại học vật 6

Đề thi thử đại học vật lý 6
... 9 ,6 s B ,69 s C 0, 96 s D 0,5 s Câu 35: Mạch dao động tưởng LC Có C = 0.5 F, hiệu điện cực đại tụ (v) lượng điện từ mạch dao động : A 9.10 -6( J) B 9.10 -7(J) C 9.10-3(J) D Kết khác Câu 36: ... nhỏ bao nhiêu? Cho h = 6, 625.10-34Js; c = 3.108m/s; |q e| = 1 ,6. 10 -19C Trang 3/5 - Mã đề thi 123 A 0,8V B 1,05V C 1 ,62 V D 2,45V Câu 39:Cho lắc đơn.Biết tỷ số lực căng cực đại lực căng cực tiểu ... A  = 0, 365  m B  = 0,5 76  m C  = 0 ,67 5  m D  = 0,213  m Câu 10: Một vật rắn quay quanh trục cố định có phương trình tốc độ góc :   100  2t ( rad / s ) Tại thời điểm t = s vật có toạ...
 • 5
 • 403
 • 1

Bộ đề thi thử ĐH môn Vật lý-hay

Bộ đề thi thử ĐH môn Vật lý-hay
... ******************************************************************* Ghi chú: - Đề thi có trang - Giám thị không giải thích thêm 1C 11B 21B 31B 41C 2A 12D 22D 32C 42D Đáp án đề thi thử đại học lần năm 2006-2007 Môn Vật lí 3B 4B 5D 6D 7A 8D 9B ... Khoảng cách vật ảnh ảo đến gơng nhận giá trị sau đây: A Vật cách gơng 24 cm, ảnh cách gơng 12 cm B Vật cách gơng 12 cm, ảnh cách gơng 48 cm C Vật cách gơng 12 cm, ảnh cách gơng 24 cm D Vật cách ... gơng Vật kính máy ảnh có tiêu cự f = 9,0 cm Tính khoảng cách từ phim đến vật kính A cm B 9,6 cm C 10 cm D 10,6 cm Câu 32: Một ngời có điểm cực cận cách mắt 25 cm điểm cực viễn vô cực, quan sát vật...
 • 7
 • 332
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: đề thi thử đh môn vật lý 2012đề thi thử đh môn vật lý năm 2012đề thi thử đh môn vật lý 2014đề thi thử đh môn vật lý 2013đề thi thử đh môn vật lý năm 2014thi thử đh môn vật lýde thi thu dh mon vat ly 2011 truong chuyende thi thu dh mon vat ly 2011đề thi vào 10 môn vật lý tỉnh hải dươngđề thi thử đh môn vật lý năm 2013de thi thu dh mon vat ly 2012 co dap ande thi thu dh mon vat ly 2011 co dap anthủ thuật làm bài thi trắc nghiệm môn vật lýđề thi thptqg môn vật lýđề thi thử thptqg môn lýmô hình đào tạo kiến thức hôn nhân và gia đìnhBC KẾT QUẢ ATGTQĐ BAN ĐẠI DIỆN CMHSquan điểm về hoàn thiện bộ máy nhà nước trong xây dựng nhà nước pháp quyềnbáo cáo thực tập nhà máy bia hà nội – nghệ anTìm hiểu công nghệ sản xuất PVC và tính toán một số thông số kỹ thuật cho thiết bị phản ứng với năng suất 150 000 tấn nămE 10ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt trên cây cà phê, hồ tiêu và cây ăn quả tại vùng trọng điểm tỉnh đak lakbáo cáo thực tập trạm biến áp 220KV krông buk, truyền tải điện đăklăkquy trình kỹ thuật trồng nấm lim xanh (ganoderma lucidum(leyss exfr )karst )BÀI TẬP SACCAROZƠ, TINH BỘT, XENLULOZƠđề kiểm tra hóa 45'''' chương 2 lớp 11 (03 đề)Chương II. §2. Tính chất cơ bản của phân thứcquản lý thương hiệu trong quá trình kinh doanhChương I. §10. Làm tròn sốChương I. §9. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoànBài 19. Đường giao thôngTuần 1. Có công mài sắt, có ngày nên kimTuần 1. Có công mài sắt, có ngày nên kimSố 0 trong phép cộng