Đáp án thi thử THPTQG môn sinh tỉnh Bắc Giang

Gián án Dap an thi thu DH mon Sinh lan 1 nam 2011

Gián án Dap an thi thu DH mon Sinh lan 1 nam 2011
... ®Ò : 385 CÂU Đáp án B A B D B A B C C 10 C Câu Đáp án 11 A 12 D 13 D 14 D 15 A 16 A 17 B 18 D 19 B 20 C Câu Đáp án 21 D 22 A 23 C 24 B 25 D 26 A 27 B 28 D 29 A 30 B Câu Đáp án 31 C 32 C 33 C 34 ... B Câu Đáp án 41 C 42 B 43 B 44 C 45 B 46 A 47 D 48 C 49 B 50 A M· ®Ò : 485 CÂU Đáp án D D A C C B B A B 10 A Câu Đáp án 11 B 12 A 13 C 14 C 15 B 16 B 17 B 18 B 19 A 20 D Câu Đáp án 21 A 22 D 23 ... Đáp án 21 A 22 D 23 A 24 A 25 C 26 C 27 B 28 B 29 D 30 C Câu Đáp án 31 A 32 D 33 C 34 B 35 A 36 C 37 D 38 B 39 C 40 B Câu Đáp án 41 B 42 C 43 A 44 C 45 C 46 C 47 D 48 C 49 B 50 C ...
 • 2
 • 181
 • 0

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN THI THỬ ĐH MÔN SINH - LÂN2 - NĂM 2010 - 2011

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN THI THỬ ĐH MÔN SINH - LÂN2 - NĂM 2010 - 2011
... NST : A 31 B 32 C 34 D 33 - - HẾT Trang 5/7 - đề thi 209 ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐH MÔN SINH LẦN - 2010 -2 011 Mã đề 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 ... - UUX - XXG) : A 3’ XGG - GAA - XTT 5’ B 3’ XGG - GTT - XTT 5’ ’ ’ C XGG - GAA - XTT D 5’ XGG - GTT - XTT 3’ Câu 42: Ở loài bướm màu sắc xác định : C ( cánh đen) > c 1( cánh xám) > c2( cánh trắng) ... người xuất vào A Đại Trung sinh B Đại cổ sinh C Đại nguyên sinh D Đại tân sinh Câu 33: Bệnh ĐB số lượng NST gây là: A Ung thư máu B Claiphentơ C Bạch tạng D Pheninkêtô Câu 34: Hóa chất - BU gây...
 • 7
 • 199
 • 0

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN THI THỬ ĐH MÔN SINH - LẦN II - 2010 -2011

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN THI THỬ ĐH MÔN SINH - LẦN II - 2010 -2011
... không bị bệnh tất họ bị bệnh - - HẾT Trang 5/7 - đề thi 132 ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐH MÔN SINH LẦN - 2010 -2 011 Mã đề 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 ... hóa chuỗi polypeptit: Lys - phe pro (tương ứng với codon mARN là: AAG - UUX - XXG) : A 3’ XGG - GAA - XTT 5’ B 3’ XGG - GTT - XTT 5’ ’ ’ C XGG - GAA - XTT D 5’ XGG - GTT - XTT 3’ Câu 46: Ở loài ... tiền phôi B - DÀNH CHO THÍ SINH THEO CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO( Từ câu 51 đến câu 60) Câu 51: Ở ruồi giấm 2n = Số loại thể kép ( 2n - -1 ) ối đa có loài : A 12 B C D 16 Trang 4/7 - đề thi 132 Câu...
 • 7
 • 197
 • 0

Đề + Đáp án thi thử ĐH môn Sinh CVA-TN lần 2

Đề + Đáp án thi thử ĐH môn Sinh CVA-TN lần 2
... Cau 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 125 A D C D C C D C B C A D C B B A D B C C B D B B A D D C B A D A A D D A B B A A 126 B A B A ... B 45 C 30 D 27 Trang2/6 Mó 130 Câu 20 : A Câu 21 : A Câu 22 : A Câu 23 : A Câu 24 : A C Câu 25 : A B C D Câu 26 : A C Câu 27 : A Câu 28 : A Câu 29 : A Câu 30 : A Câu 31 : A Câu 32 : AB D d AB ... 7%/năm, tỷ lệ xuất c 1%/năm, tỷ lệ nhập c 2% /năm Sau năm, số cá thể quần thể dự đoán A 20 800 B 20 200 C 21 6 32 D 21 800 Câu 48 : Mt gen gm cú alen A v a, ngi ta thy qun th cú kiu gen bỡnh thng khỏc...
 • 8
 • 78
 • 0

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN THI THỬ THPTQG môn sử lần 1 2015 thpt yên thành

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN THI THỬ THPTQG môn sử lần 1 2015 thpt yên thành
... NGHỆ AN TRƯỜNG THPT YÊN THÀNH Câu Câu ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM 2 015 MÔN THI: LỊCH SỬ Trong tiến trình cách mạng Việt Nam từ 19 19 đến năm 19 45, kiện đánh giá bước ... lịch sử Việt Nam? Nêu ý nghĩa lịch sử kiện - Trong tiến trình cách mạng Việt Nam từ năm 19 19 đến năm 19 45, kiện đánh giá bước ngoặt vĩ đại lịch sử VN: thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2 -19 30) ... dân Trung Hoa (1- 10 -19 49), nhiên số vùng đất thuộc địa Anh, Bồ Đào Nha, phải đến cuối nhữnng năm 19 90 trở Trung Quốc: Hồng Kông (19 97), Macao (19 99) + Bán đảo Triều Tiên bị chia cắt thành hai quốc...
 • 4
 • 184
 • 0

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN THI THỬ THPTQG môn tiếng anh NĂM 2014-2015 TRƯỜNG THPT NAM ĐÀN 2

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN THI THỬ THPTQG môn tiếng anh NĂM 2014-2015 TRƯỜNG THPT NAM ĐÀN 2
... Cau10 A Cau 11 C Cau 12 A Cau 13 C Cau 14 B Cau 15 D Cau 16 A Cau 17 Cau 18 Cau 19 Cau 20 Cau 21 Cau 22 Cau 23 Cau 24 Cau 25 Cau 26 Cau 27 Cau 28 Cau 29 Cau 30 Cau 31 Cau 32 B B B D D B C A C B ... ………………………………………… Good luck to you ! ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 20 15 MÔN TIẾNG ANH (Thời gian làm bài: 90 phút) I PHẦN TRẮC NGHIỆM : TỪ QUESTION ĐẾN QUESTION 64 (0, 125 x 64 câu = điểm ) Mã : 684 ... much it costs? Question 28 : He thinks you are _ your time looking for a job in this town There’s not much to here A wasting B missing C losing D spending Question29: Peter asked me A...
 • 10
 • 393
 • 1

Đề thi +đáp án thi thử THPTQG môn vật lý

Đề thi +đáp án thi thử THPTQG môn vật lý
... tượng tán sắc chứng tỏ ánh sáng trắng tập hợp vô số ánh sáng đơn sắc khác C Thí nghiệm Newton tán sắc ánh sáng chứng tỏ lăng kính nguyên nhân tượng tán sắc ánh sáng D Nguyên nhân tượng tán sắc ánh ... Bước sóng ánh sáng đơn sắc thí nghiệm A 550nm B 480nm C 750nm D 600nm Câu 33: Phát biểu tượng tán sắc ánh sáng sai? A Tán sắc tượng chùm ánh sáng trắng hẹp bị tách thành nhiều chùm sáng đơn sắc ... Câu 36: Nguyên tắc hoạt động máy quang phổ dựa tượng A phản xạ ánh sáng B tán sắc ánh sáng C giao thoa ánh sáng D khúc xạ ánh sáng Câu 37: Khi nói quang phổ vạch phát xạ, phát biểu sau sai? A...
 • 8
 • 206
 • 0

Đề thi thử THPTQG môn Sinh 2016 ( có đáp án)

Đề thi thử THPTQG môn Sinh 2016 ( có đáp án)
... A (1 ) (2 ) (4 ) (3 ) (5 ) (6 ) (7 ) (8 ) B (1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (6 ) (5 ) (7 ) (8 ) C (1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6 ) (7 ) (8 ) D (1 ) (2 ) (4 ) (5 ) (3 ) (6 ) (7 ) (8 ) Cõu 16: Mt ging lỳa cú alen ... khỏng bnh lai vi hoc t th phn to dũng thun Th t ỳng l A (1 ) (2 ) (3 ) (4 ) C (2 ) (3 ) (4 ) (1 ) B (2 ) (3 ) (1 ) (4 ) D (1 ) (3 ) (2 ) (4 ) Cõu 17: Trong vic iu hũa hot ng theo mụ hỡnh cu trỳc ... qua cỏc th h theo xu hng ging nhau? A (1 ) v (4 ) B (3 ), (4 ) v (6 ) C (3 ) v (6 ) D (1 ) v (5 ) FB.com/ThiThuDaiHoc www.DeThiThuDaiHoc.com Thi Th Toỏn, Lý, Húa, Sinh, Vn, S, a, Ting Anh Cõu 19: mt...
 • 113
 • 477
 • 2

Đề thi thử THPTQG môn Sinh THPT Trần Phú - Hà Tĩnh 2015

Đề thi thử THPTQG môn Sinh THPT Trần Phú - Hà Tĩnh 2015
... trình hình thành loài mới? Các cá thể đa bội chẵn cách li sinh sản với cá thể lưỡng bội loài nên xem loài Quá trình hình thành loài đường địa lí sinh thái luôn diễn độc lập Quá trình hình thành loài ... Câu 40: Một nhóm cá thể sinh vật loài sống khoảng không gian xác định xem quần thể sinh vật khi: A cá thể quần thể giao phối với sinh hữu thụ B hình thành mối quan hệ sinh thái cá thể với môi ... diễn sinh thái sự: A thay đổi quần xã sinh vật môi trường thay đổi B thay quần thể ưu quần thể ưu khác thích nghi quần xã C biến đổi số lượng cá thể sinh vật quần xã D thay hoàn toàn quần xã sinh...
 • 10
 • 213
 • 0

De- Dap an thi thu Dai hoc Sinh B

De- Dap an thi thu Dai hoc Sinh B
... là: A B 24 C 180 D 90 Hết (Cán coi thi < /b> không giải thích thêm) Đáp án đề 142 1B 11D 21A 31D 41C 51D 2C 3D 12A 1 3B 22C 23D 3 2B 33A 42A 43D 5 2B 53C 4B 14C 2Đ 3 4B 4 4B 54A 5B 15D 2 5B 3 5B 4 5B 55C ... nghiên cứu trẻ đồng sinh < /b> D nghiên cứu di truyền phân tử Câu 58: Sinh < /b> vật biến đổi gen ? A Sinh < /b> vật mang gen b đột biến B Sinh < /b> vật đợc tạo lai hữu tính để tạo biến dị tổ hợp C Là sinh < /b> vật đợc tạo ... thờng biến A Thờng biến phát sinh < /b> đời cá thể không liên quan đến biến đổi kiểu gen B Thờng biến phát sinh < /b> đời cá thể dới ảnh hởng môi trờng C Thờng biến di truyền đợc cho hệ sau D Thờng biến biến...
 • 5
 • 291
 • 1

Đề và đáp án thi thử ĐH môn Sử khối C năm 2010_Đề 09

Đề và đáp án thi thử ĐH môn Sử khối C năm 2010_Đề 09
... giới:1đ Sự đời Tổ ch c NATO Tổ ch c Hiệp ư c Vácsava đánh dấu x c lập c c diện c c (Xô – Mĩ), hai phe ( tư chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa), tình trạng đối đầu c ng thẳng hai tổ ch c quân sự, chiến tranh ... xuất t c phẩm Đường c ch mệnh để ph c vụ c ng t c huấn luyện, tuyên truyền T c phẩm Đường c ch mệnh vạch vấn đề đường lối c ch mạng giải phóng dân t c Việt Nam Vi c truyền bá chủ nghĩa M c - Lênin ... đứng “chi c ô” bảo trợ hạt nhân Mĩ, Mĩ xây dựng quân lãnh thổ C u IV.b Theo chương trình nâng cao (3,0 điểm) Tổ ch c Hiệp ư c B c Đại Tây Dương tổ ch c Hiệp ư c Vácsava hình thành t c động đến...
 • 6
 • 183
 • 0

Đề và đáp án thi thử ĐH môn Sử khối C năm 2010_Đề 10

Đề và đáp án thi thử ĐH môn Sử khối C năm 2010_Đề 10
... sau chiến tắng Heron, CuBa tiến hành mạng XHCN Kết ý nghĩa: - C ch mạng dân t c dân chủ Cuba thắng lợi chấm dứt ách thống trị chủ nghĩa th c dân, giành đ c lập cho đất nư c - Cu c cách mạng Cuba ... Lahabana, chế độ đ c tài bị lật đổ, c ch mạng thành c ng, nư c CH Cuba đời Phiđen Catxtrơrô đứng đầu - 1959-1961: hoàn thành c i c ch dân chủ (c i c ch dân chủ, qu c hữu hoá xí nghiệp…) - Tháng 4/1961 ... mạng Cuba vào lịch sử c đầu phong trào giải phóng dân t c Mĩ la tinh… b/ C ng xây dựng đất nư c: 1đ Sau c ch mạng thành c ng, nhân dân Cuba lãnh đạo Chính phủ c ch mạng đứng đầu Phiđen Castro hoàn...
 • 8
 • 196
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đáp án thi đại học môn sinh khối b 2012đáp án thi đại học môn sinh khối b 2013đề và đáp án thi đại học môn sinh 2009đề và đáp án thi đại học môn sinh 2010đáp án thi tốt nghiệp môn sinh năm 2013đáp án thi tốt nghiệp môn sinh 2013đề và đáp án thi đại học môn sinh 2013đề và đáp án thi đại học môn sinh 2011đáp án thi đại học môn sinh 2013đáp án thi cao đẳng môn sinh năm 2013đáp án thi đại học môn sinh năm 2013de thi va dap an thi thu toan tuyen sinh dai hoc 2015đề và đáp án thi tốt nghiệp môn sinh 2009đề thi thử thptqg môn sinhđáp án thi lên lớp môn sinh lớp 7Ngày 15 tháng 09 lễ đức mẹ sầu bibtvn logic va dk ung dungbản hợp đồng bốc mộĐề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT Nhân Chính – Hà NộiĐề kiểm tra định kỳ lần 1 môn Toán lớp 12 trường THPT Lê Lợi – Hà NộiĐề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT Việt Nam – Ba Lan – Hà NộiĐề kiểm tra giữa học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 môn Toán 12 trường THPT Trần Hưng Đạo – Hà NộiĐề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình) trường THPT Đức Hòa – Long AnĐề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình)Đề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình)tổng hợp đề thi tiếng anh lớp 1,2TKKT Đề tài lấn át đầu tư của ngành CN so với các ngành khác ở VNTÌM GTLN, GTNN của hàm sốchẩn đoán hình ảnh hệ tiết niệu một số dị tật bẩm sinh hệ tiết niệuTai lieu cau hinh co ban sophos UTM v9 20150121Đề kiểm tra giữa HKI năm học 2017 – 2018 môn Toán 10 trường THPT chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai.báo cáo tuần 1hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh93 nguyen nhat minh phuong 310 316KSCL sinh 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018Ứng dụng Mũ Logarit vào giải bài toán Bài toán lãi kép