bai giang lam nghiep dai cuong

BÀI GIẢNG lâm NGHIỆP xã hội đại CƯƠNG

BÀI GIẢNG lâm NGHIỆP xã hội đại CƯƠNG
... Lâm nghiệp truyền thống Từ 1991 đến Lâm nghiệp hội Lâm nghiệp thuộc địa Lâm nghiệp nh nớc Lâm nghiệp hộ gia đình Lâm nghiệp cộng đồng Lâm nghiệp nh nớc Lâm nghiệp nh nớc Mầm mống lâm nghiệp ... Chơng 1: Tổng quan Lâm nghiệp hội Bi 1: Bối cảnh đời Lâm nghiệp hội Bi 2: Khái niệm vè Lâm nghiệp hội 19 Chơng 2: Hệ thống sách có liên quan đến phát triển Lâm nghiệp hội 30 Bi 3: Giới ... Learning Materials; Vật liệu giảng dạy Lâm nghiệp cộng đồng Lâm nghiệp truyền thống Lâm nghiệp hội Lâm nghiệp hội đại cơng Non Goverment Organization: Tổ chức phi phủ Nông lâm kết hợp D&D DM FAO...
 • 176
 • 751
 • 3

Tài liệu Bài giảng: Lâm nghiệp xã hội đại cương pdf

Tài liệu Bài giảng: Lâm nghiệp xã hội đại cương pdf
... Lâm nghiệp truyền thống Từ 1991 đến Lâm nghiệp hội Lâm nghiệp thuộc địa Lâm nghiệp nh nớc Lâm nghiệp hộ gia đình Lâm nghiệp cộng đồng Lâm nghiệp nh nớc Lâm nghiệp nh nớc Mầm mống lâm nghiệp ... Chơng 1: Tổng quan Lâm nghiệp hội Bi 1: Bối cảnh đời Lâm nghiệp hội Bi 2: Khái niệm vè Lâm nghiệp hội 19 Chơng 2: Hệ thống sách có liên quan đến phát triển Lâm nghiệp hội 30 Bi 3: Giới ... Learning Materials; Vật liệu giảng dạy Lâm nghiệp cộng đồng Lâm nghiệp truyền thống Lâm nghiệp hội Lâm nghiệp hội đại cơng Non Goverment Organization: Tổ chức phi phủ Nông lâm kết hợp D&D DM...
 • 176
 • 1,712
 • 19

Bài giảng lâm nghiệp xã hội đại cương part 10 ppsx

Bài giảng lâm nghiệp xã hội đại cương part 10 ppsx
... khoa học lâm nghiệp hội v phát triển lâm nghiệp hội Việt Nam Báo cáo chuyên đề Nghiên cứu sinh Trờng Đại học Kinh tế quốc dân, năm 2000 Farrington, J and Martin, A (1988) Farmer Participation ... quản lý khuyến nông khuyến lâm có trách nhiệm kiểm tra, giám sát v đôn đốc hoạt động khuyến nông khuyến lâm viên cấp Khuyến nông khuyến lâm viên cấp Mỗi cần tuyển chọn số ngời để ... cho hội, bảo vệ môi trờng v an ninh, trị Vai trò khuyến lâm phát triển Lâm nghiệp v LNXH đợc thể thông qua việc thúc đẩy áp dụng tiến kỹ thuật, lôi kéo tham gia ngời dân phát triển Lâm nghiệp, ...
 • 14
 • 222
 • 1

Bài giảng lâm nghiệp xã hội đại cương part 9 ppsx

Bài giảng lâm nghiệp xã hội đại cương part 9 ppsx
... Longman London, UK CHAMBERS,R 199 2 Participatory rural appraisal: Past, present and future Forest, Trees and People, Newsletter No15-16 p 4 -9 CHAMBERS, R., I GUIJT, 199 5 PRA - five years later Where ... October, p 20-22 10 HOBLEY,M 199 6 Participatory forestry: the process of change in India and Nepal Rural Development Forestry Guide ODI, London 11 MESSERSCHMIDT, D 199 2 Social science application ... nông khuyến lâm 4.1 Vai trò khuyến nông khuyến lâm 4.2 Các cách tiếp cận chủ yếu khuyến nông khuyến lâm 4.3 Hệ thống khuyến nông khuyến lâm từ ngời dân Phơng pháp Vật liệu Thời gian Giảng bi có...
 • 18
 • 176
 • 1

Bài giảng lâm nghiệp xã hội đại cương part 8 ppt

Bài giảng lâm nghiệp xã hội đại cương part 8 ppt
... độ lâm nghiệp hoặc/v nông học nh nh khoa học hội nhân văn Nhân tố nỗi bậc l nhân dân địa phơng m với tham gia họ lm cho lâm nghiệp vốn có tính chất hội trở thnh lâm nghiệp hội, lâm nghiệp ... riêng tuý chuyên lâm nghiệp Do hon ton khác với LNTT, LNXH không nh lâm nghiệp chuyên nghiệp tiến hnh m đợc thực với hợp tác nh nông học, chăn nuôi, nh khoa học hội v nhân văn (xã hội học, kinh ... thời vụ trồng cây, chăm sóc hầu nh có nh lâm nghiệp chuyên nghiệp thực Trong đó, LNXH l khoa học v nghệ thuật liên quan với hoạt động nhằm tới mục tiêu hội, đơng nhiên phải quan tâm đến loi đáp...
 • 18
 • 239
 • 3

Bài giảng lâm nghiệp xã hội đại cương part 7 ppsx

Bài giảng lâm nghiệp xã hội đại cương part 7 ppsx
... 4.2 Phân tích giới Lâm nghiệp hội 4.2.1 Tại cần phân tích giới Lâm nghiệp hội Khác với Lâm nghiệp truyền thống tập trung vo rừng, trọng đến sản phẩm gỗ Lâm nghiệp hội tập trung vo giải ... trị hội Nhu cầu giới l thực tế hay chiến lợc phụ thuộc vo điều kiện sống cụ thể nên nhu cầu thực tế phụ nữ hay nam giới dân tộc cụ thể hội ny l nhu cầu chiến lợc phụ nữ hay nam giới hội ... v sản phẩm ngoi gỗ) hay nói cách khác: Lâm nghiệp hớng ngời, ngời Con ngời phải nói đến nam hay nữ, gi hay trẻ Chính 115 tiến hnh hoạt động Lâm nghiệp hội phải hiểu cộng đồng, cụ thể l lng...
 • 18
 • 179
 • 1

Bài giảng lâm nghiệp xã hội đại cương part 6 doc

Bài giảng lâm nghiệp xã hội đại cương part 6 doc
... trò quan trọng phát triển hội Hệ hội hệ sinh thái nhân văn đợc coi nh phần quan trọng phép phân tích hệ thống Kiến thức địa l hệ thống thông tin lm sở hệ thống hội, đợc lm thuận tiện truyền ... trì nghề nghiệp v bí mật nghề nghiệp Các dạng tri thức có quan hệ đến tuổi tác, giới tính, trình độ văn hóa, phân bố lao động gia đình hay cộng đồng, nghề nghiệp, môi trờng, địa vị hội, kinh ... định đợc khác vai trò, nhu cầu nam v nữ Thực đợc bớc phân tích giới số hoạt động lâm nghiệp hội Kế hoạch bi giảng: Nội dung Khái niệm giới v giới tính Phơng pháp Thời gian Bảng đen, Giấy Ao...
 • 18
 • 222
 • 1

Bài giảng lâm nghiệp xã hội đại cương part 5 potx

Bài giảng lâm nghiệp xã hội đại cương part 5 potx
... v khoa học hội (lâm nghiệp, nông nghiệp, kinh tế học, hội học, nhân chủng học ) với ý nghĩa sinh thái nhân văn trở thnh điểm hội tụ t tởng nh khoa học thuộc lãnh vực khác Sự hội tụ thể ... phát từ hệ sinh thái nông lâm đợc xây dựng) 74 Hình 5: Sự tơng tác hệ hội ngời vùng cao v hệ sinh thái vùng cao (Lê Trọng Cúc, 1990) 75 Hình 6: Sự thích ứng hệ hội ngời kinh v hệ sinh thái ... tiênc cho quy hoạch phát triển Lâm nông nghiệp vùng Trung tâm miền núi phía Bắc Việt Nam Luận án tiến sĩ nông nghiệp - 2002 77 Bi 6: Phát triển bền vững Lâm nghiệp hội Mục tiêu: Sau học xong bi...
 • 18
 • 180
 • 1

Bài giảng lâm nghiệp xã hội đại cương part 4 docx

Bài giảng lâm nghiệp xã hội đại cương part 4 docx
... policy on Forestry Bộ Lâm nghiệp/ Cục kiểm lâm (19 94) : Văn pháp quy quản lý rừng, bảo vệ rừng, quản lý lâm sản Nxb Nông nghiệp Bộ Lâm nghiệp (19 94) : Các văn pháp luật lâm nghiệp Nxb CT quốc gia, ... hai) Bộ Lâm nghiệp (1995); Hỏi đáp sách v luật pháp lâm nghiệp Nxb Nông nghiệp, H Nội Bộ NN & PTNT- Cục kiểm lâm (1996): Giao đất lâm nghiệp (Ti liệu hớng dẫn thực nghị định 02-CP) Nxb Nông nghiệp, ... 13 Hội KHKT lâm nghiệp Việt Nam (1997): Giao đất lâm nghiệp - Kinh tế hộ gia đình miền núi Nxb Nông nghiệp, H nội 14 Nguyễn Quang H (1993): Báo cáo thực trạng v phớng hớng phát triển lâm nghiệp...
 • 18
 • 167
 • 1

Bài giảng lâm nghiệp xã hội đại cương part 3 ppt

Bài giảng lâm nghiệp xã hội đại cương part 3 ppt
... Bộ Lâm nghiệp (1994): Các văn pháp luật lâm nghiệp Nxb CT quốc gia, H Nội (Tập hai) Bộ lâm nghiệp (1995); Hỏi đáp sách v luật pháp lâm nghiệp Nxb Nông nghiệp, H Nội Bộ lâm nghiệp/ Cục kiểm lâm ... kinh tễ hội miền núi Trong năm 1990, nghiên cứu "Định hớng phát triển ngnh lâm nghiệp" đề xuất hệ thống sách lâm nghiệp Từ có nhiều nghiên cứu để đề xuất sách v mục tiêu ngnh lâm nghiệp Việt ... hớng sách lâm nghiệp Định hớng sách lâm nghiệp l cung cấp hớng dẫn cho ngnh lâm nghiệp thời gian di quản lý v sử dụng ti nguyên rừng quốc gia v hớng dẫn luật pháp phát triển kinh tế, hội v bảo...
 • 18
 • 215
 • 1

Bài giảng lâm nghiệp xã hội đại cương part 2 potx

Bài giảng lâm nghiệp xã hội đại cương part 2 potx
... LNXH v Lâm nghiệp truyền thống Mersserschmidt D.A (19 92) nhận xét, tất loại lâm nghiệp LNXH v LNTT có tính chất hội Nh nh lâm nghiệp chuyên nghiệp nỗi tiếng J Westoby (1987) rõ, lâm nghiệp ... liên hiệp xí nghiệp lâm nghiệp, lâm trờng quốc doanh Hệ thống ny có 700 lâm trờng quốc doanh với 10 vạn lao động l công nhân lâm nghiệp có nhiệm vụ tổ chức sản xuất kinh doanh lâm nghiệp Bên cạnh ... bảo vệ rừng với nh nớc Trung Quốc: Lâm nghiệp cộng đồng Trung quốc đợc tổ chức theo hình thức l trang trại lâm nghiệp lng bản, tổ hợp liên kết lâm nghiệp v lâm nghiệp hộ gia đình Nh tất nớc hình...
 • 18
 • 216
 • 1

Bài giảng lâm nghiệp xã hội đại cương part 1 potx

Bài giảng lâm nghiệp xã hội đại cương part 1 potx
... Lâm nghiệp truyền thống Từ 19 91 đến Lâm nghiệp hội Lâm nghiệp thuộc địa Lâm nghiệp nh nớc Lâm nghiệp hộ gia đình Lâm nghiệp cộng đồng Lâm nghiệp nh nớc Lâm nghiệp nh nớc Mầm mống lâm nghiệp ... đầu Chơng 1: Tổng quan Lâm nghiệp hội Bi 1: Bối cảnh đời Lâm nghiệp hội Bi 2: Khái niệm vè Lâm nghiệp hội 19 Chơng 2: Hệ thống sách có liên quan đến phát triển Lâm nghiệp hội 30 Bi ... vững Lâm nghiệp hội 78 Bi 7: Kiến thức địa quản lý ti nguyên thiên nhiên 87 Bi 8: Giới Lâm nghiệp hội 10 0 Chơng 4: Tiếp cận có tham gia Lâm nghiệp hội 12 3 Bi 9: Sự tham gia Lâm nghiệp xã...
 • 18
 • 209
 • 1

Bài giảng -Lâm nghiệp xã hội đại cương-chương 4-p2 pps

Bài giảng -Lâm nghiệp xã hội đại cương-chương 4-p2 pps
... pp: 31-55 Đinh Đức Thuận (2000) Cơ sở khoa học lâm nghiệp hội v phát triển lâm nghiệp hội Việt Nam Báo cáo chuyên đề Nghiên cứu sinh Trờng Đại học Kinh tế quốc dân, năm 2000 Farrington, J ... hạn chế lâm nghiệp hội v lập kế hoạch sử dụng đất đai, nh sau: Đòi hỏi có phối hợp đa ngnh để giải vấn đề, đặc biệt l cần có mối quan hệ gữa nh khoa học tự nhiên v khoa học hội 157 quan ... nhân lực v.v Vai trò chuyển đổi hội khuyến lâm đợc thể thông qua việc nâng cao nhận thức, trình độ cho nông dân, từ góp phần tăng sản xuất lơng thực cho hội, bảo vệ môi trờng v an ninh,...
 • 26
 • 170
 • 0

Bài giảng -Lâm nghiệp xã hội đại cương-chương 4-p1 potx

Bài giảng -Lâm nghiệp xã hội đại cương-chương 4-p1 potx
... lâm nghiệp hoặc/v nông học nh nh khoa học hội nhân văn Nhân tố nỗi bậc l nhân dân địa phơng m với tham gia họ lm cho lâm nghiệp vốn có tính chất hội trở thnh lâm nghiệp hội, lâm nghiệp ... tuý chuyên lâm nghiệp Do hon ton khác với LNTT, LNXH không nh lâm nghiệp chuyên nghiệp tiến hnh m đợc thực với hợp tác nh nông học, chăn nuôi, nh khoa học hội v nhân văn (xã hội học, kinh tế ... chung, dự án lng bản, l ngời lng v v ngời ngoi lng v - Những ngời lng v bao gồm cá nhân, HGĐ, nhóm HGĐ, tổ chức quyền xã, lãng đạo lng bản, tổ chức đon thể v lng Khả năng, hình thức v...
 • 20
 • 140
 • 0

Bài giảng -Lâm nghiệp xã hội đại cương-chương 3-p2 pot

Bài giảng -Lâm nghiệp xã hội đại cương-chương 3-p2 pot
... 4.2 Phân tích giới Lâm nghiệp hội 4.2.1 Tại cần phân tích giới Lâm nghiệp hội Khác với Lâm nghiệp truyền thống tập trung vo rừng, trọng đến sản phẩm gỗ Lâm nghiệp hội tập trung vo giải ... mối quan hệ v tơng quan địa vị hội phụ nữ v nam giới bối cảnh hội cụ thể Nói cách khác, nói đến giới l nói đến khác biệt phụ nữ v nam giới từ giác độ hội Giới tính: khác biệt phụ nữ ... trị hội Nhu cầu giới l thực tế hay chiến lợc phụ thuộc vo điều kiện sống cụ thể nên nhu cầu thực tế phụ nữ hay nam giới dân tộc cụ thể hội ny l nhu cầu chiến lợc phụ nữ hay nam giới hội...
 • 37
 • 149
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng nông nghiệp đại cươngbài giảng lâm nghiệp xã hội đại cươngbài giảng lâm nghiệp xã hội đại cương part 7 ppsxbài giảng tin học đại cương đại học nông nghiệp hà nộibài giảng thuỷ lực đại cươngbài giảng pháp luật đại cươngbài giảng tin học đại cươngbài giảng vi sinh đại cươngbài giảng thủy lực đại cươngbài giảng nông học đại cươngbài giảng trắc địa đại cươnggiáo trình tin học đại cương¸bài giảng tin học đại cươngbài giảng mỹ học đại cươngbài giảng cơ khí đại cươngbài giảng hóa học đại cươngNâng cao chất lượng cán bộ công chức tại Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội (LV thạc sĩ)DS Trung tuyen NV1 nganh KT Khoi AĐẩy mạnh hoạt động truyền thông marketing tại nhà xuất bản công an nhân dân (tt)DS Trung tuyen NV1 nganh BH Khoi ATạo động lực làm việc cho người lao động tại công ty cổ phần phát triển kỹ thuật công nghệ EDH (tt)Giải pháp hoàn thiện tạo động lực làm việc cho người lao động tại tổng công ty viễn thông Mobifone (LV thạc sĩ)Hoạt động chẩm điểm tín dụng khách hàng thể nhân tại trung tâm thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam (LV thạc sĩ)Công tác quản lý cung ứng nguyên vật liệu tại công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng phát triển đông đô – BQP (tt)Nhân tố tạo động lực làm việc cho người lao động tại tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng (LV thạc sĩ)Hoạt động động huy động vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Hà Tây (tt)Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ ở tổng công ty bưu điện Việt Nam (LA tiến sĩ)Thẩm định dự án đầu tư trong hoạt động cho vay tại quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam (tt)Diem DH LD XH TT2014TS2014 DiemTT SonTay 1401TB doi ngay nhap hoc CS SonTay TS 2014 CV đi số 1414Hoạt động trả lương tại trung tâm CNTT – BIDV (LV thạc sĩ)Nghiên cứu hệ thống tên miền DNS và các kiểu tấn công hệ thống tên miền (LV thạc sĩ)Tuần 7. Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái. So sánhHĐNK chào mừng ngày 20/10Hoạt động trả lương tại trung tâm cntt – BIDV (tt)