Ứng dụng các kỹ thuật công nghệ sinh học để phát hiện nhanh virut gây bệnh đốm trắng ở tôm đinh thương văn

ứng dụng các sản phẩm công nghệ sinh học bảo vệ thực vật để xây dựng vùng sản xuất rau an toàn

ứng dụng các sản phẩm công nghệ sinh học bảo vệ thực vật để xây dựng vùng sản xuất rau an toàn
... ngh sinh hc v cỏc tin b khoa hc k thut, quy trỡnh cụng ngh sn xut rau an ton D ỏn s trung xõy dng mụ hỡnh sn xut cú quy mụ l 60ha din tớch canh tỏc nm sn xut 11 loi rau an ton l nhng loi rau ang ... sn xut - La chn nhng sn phm cụng ngh sinh hc phự hp cho sn xut; - Ban hnh quy trỡnh ng dng cỏc sn phm sinh hc sn xut rau an ton Xõy dng mụ hỡnh sn xut rau an ton trờn c s qui hoch vựng sn xut, ... Phũng, Ngh An v Thnh ph Hu ó biờn son quy trỡnh theo ỳng k hoch, ú quy trỡnh s dng cỏc thuc BVTV sinh hc sn xut rau n lỏ an ton v quy trỡnh sn xut rau n qu an ton Cỏc quy trỡnh ng dng thuc sinh hc...
 • 215
 • 509
 • 1

báo cáo 'plasmid vi khuẩn và ứng dụng của plasmid trong công nghệ sinh học'

báo cáo 'plasmid vi khuẩn và ứng dụng của plasmid trong công nghệ sinh học'
... Dùng …………………… làm thể truyền gen Thái Vinh + Thanh Trân 22 II.2 ỨNG DỤNG CỦA PLASMID TRONG CÔNG NGHỆ SINH HỌC Trong công nghệ sinh học, người ta sử dụng plasmid làm vectơ để chuyển ghép gen từ ... Khai thác đặc tính sinh học plasmid, ngày plasmid ứng dụng cách rộng rãi công nghệ sinh học di truyền Các plasmid vi khuẩn: pSC101 (trái), plasmid siêu xoắn June 29, 2014 Thái Vinh + Thanh Trân ... DUNG Plasmid vi khuẩn II Ứng dụng plasmid công nghệ sinh học III KẾT LUẬN IV TÀI LiỆU THAM KHẢO II.1 June 29, 2014 Thái Vinh + Thanh Trân I MỞ ĐẦU Plasmid có nhiều loại chứa gen sản xuất kháng sinh...
 • 52
 • 734
 • 1

Dòng chảy ứng dụng các sản phẩm công nghệ mới trong thanh toán hiện đại và thực tiễn tại các tổ chức tài chính Việt Nam - 1 ppt

Dòng chảy ứng dụng các sản phẩm công nghệ mới trong thanh toán hiện đại và thực tiễn tại các tổ chức tài chính Việt Nam - 1 ppt
... khoản bố trí: - Tài khoản chuyển tiền đơn vị chuyển tiền: +TK 511 1-chuyển tiền năm +TK 512 1-chuyển tiền năm trước +TK 511 2-chuyển tiền đến năm +TK 512 2-chuyển tiền đến năm trước TK 511 3-chuyển tiền ... gửi dân cư 435 449 11 21 14 10 3 672 31. 0 Tiền gửi TCKT 14 7 272 10 26 12 5 18 5 754 243.9 Tổng nguồn vốn 582 7 21 214 7 13 9 12 3 14 26 297 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com ... quy định mở tài khoản, thực dịch vụ toán, tổ chức tham gia hệ thống toán tổ chức cung ứng dịch vụ toán: mở tài khoản, sử dụng dịch vụ toán người sử dụng dịch vụ toán QĐ số 44/2002/QĐ-TTG thủ tướng...
 • 42
 • 131
 • 0

Dòng chảy ứng dụng các sản phẩm công nghệ mới trong thanh toán hiện đại và thực tiễn tại các tổ chức tài chính Việt Nam - 2 doc

Dòng chảy ứng dụng các sản phẩm công nghệ mới trong thanh toán hiện đại và thực tiễn tại các tổ chức tài chính Việt Nam - 2 doc
... Năm 20 04 Tăng, Giảm Số tiền (%) + /- % Chuyển tiền 921 9 65,14 27 268 47,79 18049 195,8 Chuyển tiền đến 4 927 34,81 29 789 52, 21 24 62 504,6 Sai lầm 0,05 7,6 Thanh toán CT 0,1 14153,6 0,0 02 -7 ,5 100 -9 8,7 ... hoạt động toán chung kinh tế, TMĐT phát triển toán điện tử đảm bảo an toàn Ngày 21 /03 /20 02 thủ tướng Chính phủ định 44 /20 02/ - TTG cho phép tổ chức cung ứng dịch vụ toán sử dụng chứng từ điện ... đồng Năm 20 02 Tỷ trọng(%) Năm 20 03 Tỷ trọng(%) Năm 20 04 Tỷ trọng(%) TT TM 1.789 .21 3 TTKDTM 1,4 1 .21 4.670 0.78 1. 026 .143 0.51 127 .345.746 98,6 153. 626 . 127 99 .2 198.684.1 32 99.41 Tổng PTTT 129 .134.959...
 • 41
 • 150
 • 0

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH học để PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP bền VỮNG VIỆT NAM

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH học để PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP bền VỮNG ở VIỆT NAM
... điều kiện cần thiết để vững bước vào thời kỳ hoàng kim Thế kỷ vàng công nghệ sinh học, Khoa học phổ thông Nguyễn Ngọc Hải (2005), Công nghệ sinh học nông nghiệp - Nxb Khoa học- Kỹ thuật ... trường sinh thái rộng lớn sản xuất nông nghiệp, nhà nông học sinh học cần tập trung giải yêu cầu nhằm giữ gìn bảo vệ môi trường, bảo đảm cho phát triển bền vững: + Lựa chọn hệ thống canh tác ... vi ứng dụng rộng rãi, cho phép vi viết đề cập đến phát độc hại trình ứng dụng CNSH lĩnh vực sản xuất, thức ăn hay hệ sinh nông nghiệp thái (trong đất, nôi vi sinh ) Kỹ thuật Kỹ thuật cấy mô sinh...
 • 6
 • 184
 • 1

Tiểu luận môn Hệ hỗ trợ quyết định ÁP DỤNG CÁC KỸ THUẬT KHAI THÁC DỮ LIỆU NHẰM PHÁT HIỆN GIAN LẬN CHO KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

Tiểu luận môn Hệ hỗ trợ quyết định ÁP DỤNG CÁC KỸ THUẬT KHAI THÁC DỮ LIỆU NHẰM PHÁT HIỆN GIAN LẬN CHO KẾ TOÁN TÀI CHÍNH
... CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BÀI TIỂU LUẬN MÔN: HỆ HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG CÁC KỸ THUẬT KHAI THÁC DỮ LIỆU NHẰM PHÁT HIỆN GIAN LẬN CHO KẾ TOÁN TÀI CHÍNH GVHD : PGS TS Đỗ Phúc HVTH ... thích hợp Các nghiên cứu phát gian lận kế toán tài phân loại theo ứng dụng khai thác liệu kỹ thuật khai thác liệu Một số nhà nghiên cứu cố gắng áp dụng kết hợp nhiều kỹ thuật khai thác liệu định, ... tiêu để áp dụng hệ thống hỗ trợ định kết hợp sử dụng phương pháp xếp chồng biến để phát gian lận báo cáo tài HVTH: Võ Thị Thúy Lan – CH1301096 24 Áp dụng kỹ thuật khai thác liệu cho kế toán tài GVHD:...
 • 29
 • 233
 • 0

phát hiệnđịnh lượng virut gây bệnh đốm trắng trên tôm sú bằng kỹ thuật Real - time PCR

phát hiện và định lượng virut gây bệnh đốm trắng trên tôm sú bằng kỹ thuật Real - time PCR
... dịch bệnh 1.2 Mục đích u cầu 1.2.1 Mục đích - Thử nghiệm kỹ thuật Real - time PCR để phát định lượng virus gây bệnh đốm trắng (WSSV) tơm ni - So sánh kỹ thuật mới: Real - time PCR kỹ thuật ... hệ thống PCR Real - time PCR - Bố trí thí nghiệm, xây dựng thành cơng quy trình phát định lượng WSSV tơm ni kỹ thuật Real - time PCR - Phát định lượng virus gây bệnh đốm trắng tơm giai đoạn ... Nested PCR phát WSSV tơm ni - Ứng dụng kỹ thuật Real - time PCR để phát định lượng WSSV giai đoạn tơm ni từ thực tiễn 1.2.2 u cầu - Nắm vững hiểu rõ kỹ thuật PCR Real - time PCR - Sử dụng...
 • 91
 • 319
 • 0

Sử dụngthuật Das-Elisa và RT-PCR để phát hiện vi rút gây bệnh đốm vòng

Sử dụng kĩ thuật Das-Elisa và RT-PCR để phát hiện vi rút gây bệnh đốm vòng
... Minh, tháng năm 2005 “SỬ DỤNG KỸ THUẬT DAS-ELISA RT-PCR ĐỂ PHÁT HIỆN VIRUS GÂY BỆNH ĐỐM VÒNG TRÊN CÂY ĐU ĐỦ (Papaya ringspot virus) TẠI HAI TỈNH ĐỒNG NAI VÀ ĐỒNG THÁP” Giáo vi n hƣớng dẫn: PGS.TS ... thực hiện: - Tiến hành lấy mẫu bệnh đốm vòng đu đủ hai tỉnh điều tra - Sử dụng thuật DAS ELISA để chẩn đoán đánh giá mức độ nhiễm bệnh đốm vòng hai tỉnh - Thiết lập quy trình RT-PCR để phát ... ii BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC ***000*** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP SỬ DỤNG KỸ THUẬT DAS-ELISA RT-PCR ĐỂ PHÁT HIỆN VIRUS GÂY BỆNH ĐỐM VÕNG TRÊN...
 • 99
 • 1,111
 • 4

Nghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật sinh học phân tử trong phát hiện sớm và dự báo tiên lượng của ung thư thế bào gan nguyên phát trên bệnh nhân nhiễm virut viêm gan b (HBV)

Nghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật sinh học phân tử trong phát hiện sớm và dự báo tiên lượng của ung thư thế bào gan nguyên phát trên bệnh nhân nhiễm virut viêm gan b (HBV)
... phương pháp phát < /b> sớm < /b> ung < /b> thư < /b> tế b o < /b> gan < /b> nguyên < /b> phát < /b> b nh < /b> nhân < /b> nhiễm < /b> HBV Chương I TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Tình hình dịch tễ b nh < /b> ung < /b> thư < /b> gan < /b> giới Ung < /b> thư < /b> gan < /b> nguyên < /b> phát < /b> ung < /b> thư < /b> phổ biến, ứng < /b> hàng ... trình tế b o < /b> khối u không b ức chế [35] Ung < /b> thư < /b> gan < /b> nhiễm < /b> HBV thư< /b> ng gặp b nh < /b> nhân < /b> nam b nh < /b> nhân < /b> nữ B nh < /b> nhân < /b> nam thư< /b> ng có nồng độ HBV DNA tăng cao b nh < /b> nhân < /b> nữ, mà HBV DNA yếu tố nguy phát < /b> triển ... mang HBV không triệu chứng so với nhóm b nh < /b> nhân < /b> b gan < /b> ung < /b> thư < /b> biểu mô tế b o < /b> gan < /b> liên quan nhiễm < /b> HBV 1.4.5.4 Vai trò đột biến gene HBV nồng độ HBV DNA ung < /b> thư < /b> gan < /b> Trong < /b> trình phát < /b> triển nhân...
 • 254
 • 488
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: cty tnhh kỹ thuật công nghệ sinh học hòa phátcông ty tnhh kỹ thuật công nghệ sinh học hòa phátquot nc san xuat su dung thuoc tru sau sinh hoc da chuc nang cho mot so loai cay trong bang ky thuat cong nghe sinh hoc quotáp dụng các kỹ thuật công nghệtrung tâm kỹ thuật công nghệ sinh học tiền giangnghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật sinh học phân tử trong phát hiện sớm và dự báo tiên lượng của ung thưkỹ thuật tách pha trong thu hồi các sản phẩm công nghệ sinh họccac ky thuat cong nghe chu yeu su dung trong danh gia tai nguyen nuoc matnghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật di truyền hiện đại trong chẩn đoánứng dụng công nghệ sinh học để sản xuất vác xintuyển dụng kỹ sư công nghệ sinh học 2014tuyển dụng kỹ sư công nghệ sinh học 2012ứng dụng các kỹ thuật array trong lĩnh vực môi trườngđặng quốc tuấn phạm duệ 2012 quot nghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật lọc máu ngoài cơ thể trong điều trị ngộ độc nặng có biến chứng quot đề tài cấp bộ y tếchƣơng 3 các biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên trƣờng cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ trong giai đoạn phát triển mớiPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhhop dong xnk hang hoaBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 43. Rễ cây