Văn bản Luật quản lý thuế

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN THUẾ GIA TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH CÁ THỂ

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ THUẾ GIA TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH CÁ THỂ
... quản thuế hộ kinh doanh thể; đòi hỏi phải có phân công bố trí cán thuế đến sở cách hợp để quản hết số hộ kinh doanh 1.2.3 Các tiêu chí đánh giá quản thu thuế giá trị gia tăng hộ kinh ... nội dung công tác quản thuế giá trị gia tăng hộ kinh doanh thể, từ tổ chức thực sách đến tra thuế Trong trình quản thuế GTGT hộ kinh doanh thể gặp khó khăn, nhiều vấn đề cần tháo gỡ ... công tác quản thu thuế GTGT hộ kinh doanh thể * Khái niệm quản thu thuế GTGT hộ kinh doanh thể + Theo nghĩa rộng: Quản thu thuế GTGT hộ kinh doanh thể tác động có chủ đích quan...
 • 8
 • 292
 • 2

[Luận văn]nghiên cứu giải pháp nâng cao tính tuân thủ pháp luật của người nộp thuế theo luật quản thuế hiện nay ở tỉnh hoà bình

[Luận văn]nghiên cứu giải pháp nâng cao tính tuân thủ pháp luật của người nộp thuế theo luật quản lý thuế hiện nay ở tỉnh hoà bình
... i pháp nâng cao tính tuân th pháp lu t c a ngư i n p thu theo Lu t qu n thu hi n hành c a C c thu Hoà Bình 95 4.2.1 Th c tr ng gi i pháp ñã th c hi n c a C c thu T nh Hòa Bình nh m nâng cao ... pháp lu t c a ngư i n p thu theo Lu t Qu n thu hi n t nh Hoà Bình 129 4.3.1 ð nh hư ng th c hi n vi c nâng cao tính tuân th pháp lu t c a ngư i n p thu theo Lu t Qu n thu hi n t nh Hoà ... hành pháp lu t thu hi n c a ngư i n p thu t nh Hoà Bình, ñ xu t gi i pháp nh m nâng cao tính tuân th pháp lu t c a ngư i n p thu theo lu t Qu n thu hi n 1.2.2 M c tiêu c th (1) H th ng hoá s lý...
 • 193
 • 1,094
 • 8

Pháp luật quản thuếvấn đề thực thi trong lĩnh vực hải quan Luận văn ThS. Luật

Pháp luật quản lý thuế và vấn đề thực thi trong lĩnh vực hải quan Luận văn ThS. Luật
... nhất, vấn đề luận pháp luật quản thuế, luận văn nghiên cứu khái niệm thuế, quản thuế, pháp luật quản thuế mối quan hệ pháp luật quản thuế với số văn pháp luật hệ thống pháp luật ... Những vấn đề luận Chƣơng 2: Thực trạng pháp luật quản thuế vấn đề thực thi lĩnh vực hải quan Việt Nam Chƣơng 3: Một số giải pháp để tiếp tục hoàn thi n pháp luật quản thuế lĩnh vực hải quan ... hai, vấn đề thực thi pháp luật quản thuế lĩnh vực hải quan, luận văn nghiên cứu quy định pháp luật quản thuế liên quan đến loại thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, thuế...
 • 97
 • 185
 • 0

Thực trạng pháp luật quản thuế ở nước ta hiện nay – những vấn đề cần hoàn thiện

Thực trạng pháp luật quản lý thuế ở nước ta hiện nay – những vấn đề cần hoàn thiện
... Các hành vi vi phạm pháp luật về thuế đều bị áp dụng chế ta i xử II Thực trạng pháp luật quản thuế nước ta Ưu điểm Thứ nhất, hệ thống pháp luật về quản thuế đã quy định ... thuế liên quan đến trách nhiệm quản thuế… Nội dung quy định pháp luật quản thuế Các văn pháp luật đã xây dựng nên hành lang pháp lĩnh vực quản thuế Cụ thể: a Phạm vi đối ... I Pháp luật quản thuế Hệ thống văn pháp luật quản thuế Quản thuế là hoạt động đặc biệt quan trọng gop phần thực hiện...
 • 17
 • 186
 • 0

Luat quan ly thue L78QH 29112006.DOC

Luat quan ly thue L78QH 29112006.DOC
... Điều Cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm cung cấp thông tin người nộp thuế cho quan sau đây: a) Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án; b) Cơ quan tra, quan kiểm toán nhà nước; c) Các quan quản ... thuế; c) Các tài liệu khác liên quan đến yêu cầu hoàn thuế Hồ sơ hoàn thuế nộp quan thuế quản lý trực tiếp quan hải quan có thẩm quyền hoàn thuế Điều 59 Trách nhiệm quan quản lý thuế, công chức ... liên quan việc cung cấp thông tin người nộp thuế Các quan sau có trách nhiệm cung cấp thông tin người nộp thuế cho quan quản lý thuế: a) Cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, quan cấp...
 • 56
 • 430
 • 1

Luật quản thuế

Luật quản lý thuế
... tra thuế, tra thuế 25 Dec 2010 B02005 - Chương 7: Luật quản thuế - Xử kết kiểm tra thuế, tra thuế CHƯƠNG 7: LUẬT QUẢN LÝ THUẾ 5.2 Kiểm tra thuế - Kiểm tra thuế trụ sở quan quản thuế ... Miễn xử phạt vi phạm pháp luật thuế - vi phạm pháp luật thuế quan quản thuế - Xử vi phạm pháp l ật th ế công i h há luật thuế ới ô chức quản thuế - Xử vi phạm ngân hà th i h ... trốn thuế, gian lận thuế p g - Thẩm quyền xử phạt vi phạm pháp luật thuế - Thời hiệu xử phạt vi phạm pháp luật thuế 25 Dec 2010 B02005 - Chương 7: Luật quản thuế 12 CHƯƠNG 7: LUẬT QUẢN LÝ THUẾ...
 • 14
 • 435
 • 0

Bảng so sánh luật quản thuế và dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quản thuế

Bảng so sánh luật quản lý thuế và dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quản lý thuế
... xây dựng, thu thập, xử quản hệ thống thông tin người nộp thuế 20 Khoản Điều 70 sửa đổi, bổ sung sau: Điều 77 Kiểm tra thuế trụ sở quan quản thuế Kiểm tra thuế trụ sở quan quản thuế ... quan quản thuế mà người nộp thuế không giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu không khai bổ sung hồ sơ thuế giải trình, khai bổ sung hồ sơ thuế không thủ trưởng quan quản thuế quản trực ... phạm hành chính.” Điều 47 Xử số tiền thuế nộp thừa Người nộp thuế số tiền thuế nộp lớn số tiền thuế phải nộp loại thuế trừ vào tiền thuế phải nộp lần nộp thuế trả lại số tiền thuế nộp thừa...
 • 27
 • 1,086
 • 0

Thủ tục khai nộp bổ sung tiền thuế thiếu trong trường hợp không đủ điều kiện khai bổ sung hồ sơ khai thuế theo Điều 34 Luật Quản thuế

Thủ tục khai nộp bổ sung tiền thuế thiếu trong trường hợp không đủ điều kiện khai bổ sung hồ sơ khai thuế theo Điều 34 Luật Quản lý thuế
... nhận hồ khai bổ sung: Cán tiếp nhận : 2- Kết kiểm tra nội dung khai bổ sung: …, ngày…tháng…năm… Số:… (Ghi rõ nội dung khai bổ sung hay không sở pháp lý/ lý Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu) Trường hợp ... tính thuế: 5.9 Tỷ giá tính thuế: 5.10 Thuế suất (%): - Thuế xuất khẩu: - Thuế nhập khẩu: - Thuế tiêu thụ đặc biệt: - Thuế giá trị gia tăng: 5.11 Số tiền thuế phải nộp: - Thuế xuất khẩu: - Thuế ... tính thuế: 4.9 Tỷ giá tính thuế: 4.10 Thuế suất (%): - Thuế xuất khẩu: - Thuế nhập khẩu: - Thuế tiêu thụ đặc biệt: - Thuế giá trị gia tăng: 4.11 Tiền thuế: - Thuế xuất khẩu: - Thuế nhập khẩu: - Thuế...
 • 3
 • 316
 • 0

Một số nội dung sửa đổi luật quản thuế, thuế TNDN

Một số nội dung sửa đổi luật quản lý thuế, thuế TNDN
... thuế TNDN; Luật thuế TNCN; Luật thuế tài nguyên; Luật thuế TTĐB; Luật tra 3/ Sửa đổi cho phù hợp với thực tế bổ sung nội dung thiếu trình thực Luật quản thuế Nội dung hướng dẫn TT 28 Khai thuế, ... 130 thuế TNDN Hệ thống sách Thuế VN Chính sách thuế - Thuế Thuế Thuế Thuế GTGT TNDN TNCN nhà đất - Thuế Môn - THUẾ TTĐB - Thuế XK, NK Luật quản thuế TT 28/2011/TT-BTC - Khai,tính thuế - Nộp thuế ... QT thuế - Hoàn thuế - Miễn thuế - Giảm thuế …… Thông tư 28 thay TT 60 Tại phải sửa đổi 1/ Giảm bớt, đơn giản hóa thủ tục hành 2/ Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định Luật thuế GTGT; Luật thuế...
 • 48
 • 186
 • 0

Chứng minh pháp luật quản thuế tạo cơ sở pháp cần thiết cho việc thực thi cơ chế tự khai, tự tính, tự nộp thuế ở nước ta hiện nay

Chứng minh pháp luật quản lý thuế tạo cơ sở pháp lý cần thiết cho việc thực thi cơ chế tự khai, tự tính, tự nộp thuế ở nước ta hiện nay
... xử lý, răn đe hành vi vi phạm Nhóm KT33H2-1 II, Pháp luật quản thuế tạo sở pháp cho việc thực thi chế tự khai, tự tính, tự nộp thuế chế tự khai, tự tính, tự nộp thuế phương thức quản ... quyền lợi cho người nộp thuế việc lựa chọn hình thức xử lí khoản thuế nộp thừa Nhóm KT33H2-1 Các quy định pháp luật quản thuế tạo sở pháp cho việc thực chế tự khai, tự tính, tự nộp thuế Bên ... phủ việc thí điểm thực chế sở sản xuất, kinh doanh tự khai, tự nộp thuế; Luật quản thuể 2006 – áp dụng chế tự khai, tự tính, tự nộp thuế vào thực tiễn đưa quy định cụ thể nhằm thực tốt chế...
 • 12
 • 278
 • 0

Về nội dung, phù hợp với Luật Quản thuế mẫu của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF)

Về nội dung, phù hợp với Luật Quản lý thuế mẫu của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF)
... nội dung, phù hợp với Luật Quản thuế mẫu Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) tương thích với Luật Quản thuế nước thông lệ quốc tế việc quản thuế Cụ thể: Về phạm vi điều chỉnh: Luật Quản thuế ... vào Luật Quản thuế để phù hợp với thực tiễn quản thuế Thứ tư, Luật Quản thuế nội dung “lấn sân” phạm vi điều chỉnh luật sách thuế, chẳng hạn khoản 3, khoản 4, Điều 42 Luật Quản thuế ... quản điều hành sách thuế hay nói cách trực diện hơn, luật quản thuế luật tổ chức thực luật thuế Vì vậy, vấn đề hiệu luật sách thuế phụ thuộc lớn vào luật quản thuế Cho dù luật sách thuế...
 • 9
 • 303
 • 0

Tài liệu Luat quan ly thue docx

Tài liệu Luat quan ly thue docx
... tin, tài liệu, báo cáo văn bản, giải trình vấn đề liên quan đến nội dung tra thuế; yêu cầu quan, tổ chức, cá nhân có thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung tra thuế cung cấp thông tin, tài liệu ... luật tài liệu, tang vật bị mất, bán, đánh tráo hư hỏng Trong trường hợp tài liệu, tang vật cần niêm phong việc niêm phong phải tiến hành trước mặt người có tài liệu, tang vật; người có tài liệu, ... có tài liệu, tang vật bị tạm giữ Điều 91 Khám nơi cất giấu tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế Thủ trưởng quan quản lý thuế có quyền định khám nơi cất giấu tài liệu, ...
 • 46
 • 196
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: văn bản mới nhất về luật quản lý thuếnội dung cơ bản của luật quản lý thuếnội dung cơ bản của pháp luật quản lý thuếluật quản lý thuếluận văn thực trạng quản lý thuếvăn bản luật tổng cục thuếluật quản lý thuế số 782006qh11điều 32 luật quản lý thuế số 78 2006 qh11điều 42 luật quản lý thuế số 78 2006 qh11căn cứ luật quản lý thuế số 782006qh11điều 47 luật quản lý thuế số 78 2006 qh11luật quản lý thuế số 782006qh11 thuvienphapluatdown luật quản lý thuế số 782006qh11download luật quản lý thuế số 78 2006 qh11luật quản lý thuế số 782006qh11 ngàyQuyết định 603 QĐ-UBND điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Tân Yên, tỉnh Bắc GiangQuyết định 1320 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy hoạch tỷ lệ 1 500 điều chỉnh, mở rộng Khu công nghiệp Khánh Cư do tỉnh Ninh Bình ban hànhQuyết định 2429 QĐ-UBND năm 2016 về đổi tên Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng thành Trung tâm Quy hoạch và Tư vấn xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Phú YênQuyết định 1731 QĐ-KTNN năm 2016 Quy chế thi ngạch Kiểm toán viên nhà nước do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hànhQuyết định 42 2016 QĐ-UBND phê duyệt Đề án phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2017-2020Quyết định 3987 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1 500 Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh HóaQuyết định 43 2016 QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình ThuậnQuyết định 8896 QĐ-UBND năm 2016 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh ban hànhQuyết định 23 2016 QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Quảng NamQuyết định 3979 QĐ-UBND năm 2016 về thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực công, viên chức thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh HóaQuyết định 56 2016 QĐ-UBND Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Long AnQuyết định 1335 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở, tại xã Khánh Hội, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh BìnhQuyết định 1165 QĐ-UBND.HC phê duyệt danh mục Đề án khuyến công địa phương được hỗ trợ năm 2016 do tỉnh Đồng Tháp ban hànhQuyết định 74 2016 QĐ-UBND Quy chế về quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến công do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hànhQuyết định 1336 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Khánh Cư, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh BìnhQuyết định 01 2016 QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 08 2009 QĐ-UBND do huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh ban hànhQuyết định 41 2016 QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình ThuậnQuyết định 42 2016 QĐ-UBND về đặt tên, số hiệu đường Huyện lộ, thuộc tỉnh Hà NamQuyết định 2948 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Dự toán kinh phí thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Hà TĩnhQuyết định 3131 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình do tỉnh Đắk Lắk ban hành