Nghiên cứu sản xuất oligochitin bằng phương pháp chiếu xạ gamma coban 60 phạm thị phượng; vũ ngọc bội, lê hải GVHD pdf

nghiên cứu sản xuất pectinase bằng phương pháp nuôi cấy asp.niger trên môi trường bã thải cà rốt

nghiên cứu sản xuất pectinase bằng phương pháp nuôi cấy asp.niger trên môi trường bã thải cà rốt
... tài nghiên c u, s n xu t pectinase t th i tài “NGHIÊN C U S N XU T PECTINASE B NG PHƯƠNG PHÁP NUÔI C Y ASP.NIGER TRÊN MÔI TRƯ NG BÃ TH I CÀ R T” c n thi t nh m gi i quy t m t lư ng l n ... PH N MÔI TRƯ NG THÍCH H P CHO QUÁ TRÌNH NUÔI C Y, S N XU T PECTINASE T ASP.NIGER TRÊN MÔI TRƯ NG CƠ B N LÀ BÃ TH I CÀ R T 33 3.2.1 K t qu xác nh m môi trư ng ban u thích h p cho trình nuôi ... Phương pháp chu n b môi trư ng dinh dư ng Môi trư ng gi gi ng: môi trư ng khoai tây (ph l c 3) Môi trư ng nhân gi ng thu ch ph m pectinase: môi trư ng ch y u cám g o, tr u, r t (sau ép l y bã) ,...
 • 82
 • 222
 • 0

Nghiên cứu sản xuất Oligochitosan bằng phương pháp chiếu xạ gamma Coban 60

Nghiên cứu sản xuất Oligochitosan bằng phương pháp chiếu xạ gamma Coban 60
... Nghiên cứu sản xuất oligochitosan phương pháp chiếu xạ gamma coban 60 Mục tiêu đề tài là: xác định thông số thích hợp trình cắt chitosan tạo oligochitosan phương pháp chiếu xạ gamma Coban- 60 ... tiềm lớn Hiện nay, có nghiên cứu thành công sản xuất oligochitosan từ phương pháp hóa học, enzyme công nghệ xạ là: Nghiên cứu thành công quy trình sản xuất oligochitosan phương pháp thủy phân sử ... thủy sản nghiều ngành khác Hiện nay, có số nghiên cứu sản xuất oligochitosan phương pháp sinh học hóa học công bố nghiên cứu thủy phân chitosan thành oligochitosan Trần Thị Luyến, nghiên cứu cắt...
 • 103
 • 179
 • 0

Nghiên cứu sản xuất artemisinin bằng kỹ thuật nuôi cấy tế bào thanh hao (artemisinin bằng kỹ thuật nuôi cấy tế bào thanh hao (artemisinin annua l ) và phát triển trên quy mô pilot (giai đoạn 2007 2008)

Nghiên cứu sản xuất artemisinin bằng kỹ thuật nuôi cấy tế bào thanh hao (artemisinin bằng kỹ thuật nuôi cấy tế bào thanh hao (artemisinin annua l ) và phát triển trên quy mô pilot (giai đoạn 2007 2008)
... tế bào LV + BA (0,5mg /l) + NAA (0,5mg /l) + pepton (1g /l) Thời gian cấy truyền thích hợp sau tuần ni cấy có tốc độ tăng sinh tế bào cao (17, 2) Ni cấy dịch huyền phù tế bào hao bioreactor Kết nghiên ... (Sturchler, 198 9) Ni cấy tế bào ứng dụng để chọn nhân dòng Thanh hao sản xuất artemisinin (Francois cs, 199 0) Nhằm nâng cao hiệu sản xuất artemisinin, có nhiều nghiên cứu ni cấy dịch huyền phù tế ... ngày Ni cấy dịch huyền phù tế bào hao bioreactor - Ngun liệu: dòng Thanh hao TC1 - Dịch huyền phù tế bào mơ sẹo phơi hóa ni cấy với 1g/50ml mơi trường l ng LV + NAA (0,5mg /l) + BA (0,5mg /l) + pepton...
 • 145
 • 522
 • 1

Nghiên cứu chế tạo bạc nano gắn trên silica dùng làm chất kháng khuẩn bằng phương pháp chiếu xạ gamma Co-60

Nghiên cứu chế tạo bạc nano gắn trên silica dùng làm chất kháng khuẩn bằng phương pháp chiếu xạ gamma Co-60
... bạc nano gắn silica dùng làm chất kháng khuẩn phương pháp chiếu xạ gamma Co-60 3 MỤC TIÊU VÀ NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI Mục tiêu: Ứng dụng phương pháp chiếu xạ gamma Co-60 để chế tạo bạc nano gắn ... vấn đề nhiễm khuẩn bạc nano có hoạt tính kháng khuẩn, kháng nấm cao [30, 47] Trên giới có nhiều nghiên cứu chế tạo ứng dụng bạc nano thực Một số phương pháp áp dụng để chế tạo bạc nano khử hóa ... nghiên cứu cách hệ thống hạt nano vàng nghiên cứu phương pháp chế tạo, tính chất ứng dụng hạt nano kim loại thực bắt đầu Khi nghiên cứu, nhà khoa học thiết lập phương pháp chế tạo hiểu tính chất...
 • 81
 • 431
 • 0

Nghiên cứu chế tạo vàng nano chitosan bằng phương pháp chiếu xạ gamma co 60

Nghiên cứu chế tạo vàng nano chitosan bằng phương pháp chiếu xạ gamma co 60
... kết nghiên cứu vật liệu vàng nano 1.1.1 Chế tạo vàng nano phương pháp hóa học 1.1.2 Chế tạo vàng nano phương pháp sinh học 1.1.3 Chế tạo vàng nano phương pháp bay vật lý 1.1.4 Chế ... 1.1.4 Chế tạo vàng nano phương pháp nghiền 1.1.5 Chế tạo vàng nano phương pháp ăn mòn laser 1.1.6 Chế tạo vàng nano phương pháp phân hủy nhiệt 1.1.7 Chế tạo vàng nano phương pháp điện ... nano phương pháp xạ vi sóng điện từ 13 1.1.12 Chế tạo vàng nano phương pháp polyol 13 1.1.13 Chế tạo vàng nano phương pháp chiếu xạ gamma Co- 60 14 1.2 Những vấn đề tồn việc nghiên cứu chế...
 • 174
 • 194
 • 1

Nghiên cứu tổng hợp tấm nano graphene từ oxít graphene bằng phương pháp chiếu xạ gamma co 60

Nghiên cứu tổng hợp tấm nano graphene từ oxít graphene bằng phương pháp chiếu xạ gamma co 60
... nhóm nghiên cứu tiếp cận đề tài nghiên cứu tổng hợp nano graphene từ oxít graphene phương pháp chiếu xạ gamma Co- 60 Đây hướng nghiên cứu Việt Nam sản phẩm sản xuất qui mô lớn với máy chiếu xạ gamma ... CÔNG NGHỆ NANO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ PHẠM THỊ THU HỒNG NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP TẤM NANO GRAPHENE TỪ OXÍT GRAPHENE BẰNG PHƢƠNG PHÁP CHIẾU XẠ GAMMA Co- 60 Chuyên ngành: VẬT LIỆU VÀ LINH KIỆN NANO Mã ... chế tạo vật liệu graphene Nội dung nghiên cứu  Chế tạo GO từ graphite phương pháp Hummers [40]  Tổng hợp graphene phương pháp chiếu xạ gamma Co- 60 - Khảo sát khả khử Oxít graphene nước cất...
 • 75
 • 465
 • 0

Bước đầu nghiên cứu sản xuất bột ca cao bằng phương pháp lên men có bổ sung vi sinh vật

Bước đầu nghiên cứu sản xuất bột ca cao bằng phương pháp lên men có bổ sung vi sinh vật
... màu bột ca cao từ phương pháp lên men truyền thống bột ca cao từ phương pháp lên men bổ sung vi sinh vật Ứng dụng kết đạt thí nghiệm vi c lên men Mẫu ca cao lên men không bổ sung vi sinh vật ... cường độ màu bột ca cao từ phương pháp lên men truyền thống bột ca cao từ phương pháp lên men bổ sung vi sinh vật 32 3.5.2 Phương pháp vi sinh vật 32 3.5.2.1 Phương pháp cấy truyền ... BỘT CA CAO BẰNG PHƯƠNG PHÁP LÊN MEN CÓ BỔ SUNG VI SINH VẬT tiến hành Trong phạm vi đề tài này, bước đầu quan tâm đến ảnh hưởng vi c bổ sung vi sinh vật trình lên men đến khả chiết chất hòa tan bột...
 • 68
 • 535
 • 7

Nghiên cứu sản xuất bột cacao bằng phương pháp lên men

Nghiên cứu sản xuất bột cacao bằng phương pháp lên men
... cường độ màu bột ca cao từ phương pháp lên men truyền thống bột ca cao từ phương pháp lên men có bổ sung vi sinh vật 32 3.5.2 Phương pháp vi sinh vật 32 3.5.2.1 Phương pháp cấy truyền ... trình lên men Nghiên cứu tạo chế phẩm sinh học cho trình lên men Nghiên cứu điều kiện tối ưu cho trình lên men hạt ca cao So sánh lượng chiết chất hòa tan thu hai phương pháp truyền thống phương pháp ... cao, giai đoạn lên men giai đoạn bắt buộc quan trọng Giai đoạn định lớn chất lượng sau sản phẩm từ ca cao Do đó, đề tài BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT BỘT CA CAO BẰNG PHƯƠNG PHÁP LÊN MEN CÓ BỔ SUNG...
 • 68
 • 450
 • 10

Nghiên cứu sản xuất maltodextrin có DE thấp hơn 10 bằng phương pháp axit ở nhiệt độ thấp

Nghiên cứu sản xuất maltodextrin có DE thấp hơn 10 bằng phương pháp axit ở nhiệt độ thấp
... trình biến hình nhiệt độ 25oC (nhiệt độ phòng) 3.3 Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến trình thuỷ phân tinh bột axit nhiệt độ 25oC (nhiệt độ phòng): DE (%) DE (%) DE (%) 4 3 2 1 10 Nồng độ HCl (%) Hình ... phƣơng pháp biến hình nhiệt độ 250C để nghiên cứu 3.4 Nghiên cứu ảnh hưởng hàm lượng tinh bột, nồng độ axit thời gian đến trình biến hình axit HCl nhiệt độ 250C (nhiệt độ phòng) phương pháp QHTN ... phƣơng pháp biến hình nhiệt độ 500C nhiệt độ phòng (25 C), thấy phƣơng pháp biến hình axit nhiệt độ phòng (250C) ƣu điểm so với phƣơng pháp biến hình tinh bột 500C nhƣ: số DE cao hơn, nhiệt độ...
 • 8
 • 415
 • 2

bước đầu nghiên cứu sản xuất bột cacao băng phương pháp lên men có bổ sung vi sinh vật

bước đầu nghiên cứu sản xuất bột cacao băng phương pháp lên men có bổ sung vi sinh vật
... màu bột ca cao từ phương pháp lên men truyền thống bột ca cao từ phương pháp lên men bổ sung vi sinh vật Ứng dụng kết đạt thí nghiệm vi c lên men Mẫu ca cao lên men không bổ sung vi sinh vật ... cường độ màu bột ca cao từ phương pháp lên men truyền thống bột ca cao từ phương pháp lên men bổ sung vi sinh vật 32 3.5.2 Phương pháp vi sinh vật 32 3.5.2.1 Phương pháp cấy truyền ... CAO BẰNG PHƯƠNG PHÁP LÊN MEN CÓ BỔ SUNG VI SINH VẬT tiến hành Trong phạm vi đề tài này, bước đầu quan tâm đến ảnh hưởng vi c bổ sung vi sinh vật trình lên men đến khả chiết chất hòa tan bột ca...
 • 68
 • 551
 • 3

Nghiên cứu sản xuất acid acetic theo phương pháp lên men nhanh bằng nguồn nguyên liệu tự nhiên

Nghiên cứu sản xuất acid acetic theo phương pháp lên men nhanh bằng nguồn nguyên liệu tự nhiên
... mang lên men acid acetic theo phương pháp nhanh Kết quả: Chọn phương pháp lên men nhanh thực nghiệm khẳng định phương pháp thích hợp phương pháp chậm để nghiên cứu triển khai công nghệ sản xuất acid ... luận văn chọn phương pháp sinh hóa để nghiên cứu công nghệ sản xuất acid acetic 1.3 Sản xuất acid actic phương pháp len men 1.3.1 Bản chất trình lên men acid acetic Lên men acid acetic trình oxy ... Các phương pháp sản xuất acid acetic Acid acetic loại acid hữu ứng dụng rộng rãi từ lâu Do đó, loài người phát minh nhiều phương pháp khác để sản xuất acid acetic, phương pháp sản xuất acid acetic...
 • 76
 • 1,187
 • 2

Nghiên cứu sản xuất maltodextrin có DE<10 bằng phương pháp axit ở nhiệt độ thấp

Nghiên cứu sản xuất maltodextrin có DE<10 bằng phương pháp axit ở nhiệt độ thấp
... trình biến hình nhiệt độ 25oC (nhiệt độ phòng) 3.3 Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến trình thuỷ phân tinh bột axit nhiệt độ 25oC (nhiệt độ phòng): DE (%) DE (%) DE (%) 4 3 2 1 10 Nồng độ HCl (%) Hình ... chỉnh nhiệt độ 250C, trình sản xuất đơn giản nên sản xuất theo qui mô lớn dễ dàng Đó mục đích đề tài Chính chọn phƣơng pháp biến hình nhiệt độ 250C để nghiên cứu 3.4 Nghiên cứu ảnh hưởng hàm lượng ... thuật biến hình nhiệt độ 50oC dựa phƣơng pháp Wurzburg [10], nhiệt độ 25oC (nhiệt độ phòng) dựa sở phƣơng pháp biến hình N Atichocudomchai, S Vararinit [7] 3.2 Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến trình...
 • 8
 • 474
 • 2

Nghiên cứu sản xuất bột cacao bằng phương pháp lên men có bổ sung vi sinh vật

Nghiên cứu sản xuất bột cacao bằng phương pháp lên men có bổ sung vi sinh vật
... màu bột ca cao từ phương pháp lên men truyền thống bột ca cao từ phương pháp lên men bổ sung vi sinh vật Ứng dụng kết đạt thí nghiệm vi c lên men Mẫu ca cao lên men không bổ sung vi sinh vật ... cường độ màu bột ca cao từ phương pháp lên men truyền thống bột ca cao từ phương pháp lên men bổ sung vi sinh vật 32 3.5.2 Phương pháp vi sinh vật 32 3.5.2.1 Phương pháp cấy truyền ... TP.HỒ CHÍ MINH BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC ************* BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT BỘT CACAO BẰNG PHƯƠNG PHÁP LÊN MEN CÓ BỔ SUNG VI SINH VẬT Giáo vi n hướng dẫn: Sinh vi n thực hiện: PGS TS NGUYỄN...
 • 68
 • 593
 • 1

nghiên cứu xử lý nước thải của quá trình sản xuất sữa bằng phương pháp hoá học.

nghiên cứu xử lý nước thải của quá trình sản xuất sữa bằng phương pháp hoá học.
... Các phương pháp xử nước thải công nghiệp II.1 – Phương pháp xử học II.2 – Phương pháp xữ hoá học hoá học II.2.1 – Phương pháp oxy hoá nhiệt 10 II.2.2 – Phương ... lượng nước thải lớn nước thải chứa nhiều hợp chất hữu phải sữ dụng nhiều phương pháp để x nước thải Nói chung tất phương pháp xử nước thải phân thành nhóm: nhóm phương pháp thu hồi nhóm phương ... vệ môi trường,trong khoá luận nghiên cứu xử nước thải trình sản xuất sữa phương pháp hoá học Cao Minh Đức Khoá LuậnTốt nghiệp Phần1: TỔNG QUAN I-VÀI NÉT VỀ VAI TRÒ CỦA NƯỚC SẠCH TÌNH TRẠNG...
 • 35
 • 621
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu sản xuất thử nghiệm và ứng dụng thuốc trừ sâu vi sinh dạng bột diệt một số sâu hại cây trồng nông nghiệpnghiên cứu sản xuất nước sắn dây đóng lon bằng phương pháp chiết xuất nguội trong môi trường alcolnghiên cứu sản xuất acid acetic theo phương pháp lên men nhanh bằng nguồn nguyên liệu tự nhiênbước đầu nghiên cứu sản xuất axit axetic bằng phương pháp lên men vi sinh vật trên tinh bột khoaiứng dụng mới nhất nghiên cứu về các chất bằng phương pháp sắc kí lỏngsản xuất rau bằng phương pháp thủy canhnghiên cứu sản xuất sản phẩm thủy phân từ đầu tôm bằng enzyme flavourzyme và ứng dụng trong sản xuất nước chấmquy trình sản xuất collagen bằng phương pháp hóa họcnghiên cứu sản xuất phân hữu cơ từ bùn thải nhà máy chế biến và đóng hộp thủy sản hương giang tỉnh kiên giang bằng mô hình hiếú khí thụ động kết hợp xáo trộnnghiên cứu sản xuất thử nghiệm sản phẩm xoài chiên chân không bằng shorteningde tai san xuat xilyton bang phuong phap len mensản xuất nhôm bằng phương pháp điện phânsản xuất penicillin bằng phương pháp enzymcông nghệ sản xuất pvc bằng phương pháp trùng hợp huyền phùnghiên cứu sản xuấtĐề thi HSG cấp trườngDE HSG HUYEN MO CAY-BTĐề Cương Hóa 11bài tập ôn kiêm tra sinh học lơp 10ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HK 1 HOÁ 11 (TL)dan xuat halogen-ancol-phenolĐề Cương Hóa 871 ĐỀ THI HỌC KỲ 1 TIẾNG ANH 8 TPHCM CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾTLISTENING 15P, 45 PHUT CHO HS 6,7,8,9NKH nhờ thầy cô và các bạn giúpkiêm tra đại số chương 1 có ma trậnĐề toán HKI 8 PGD Tam Kỳ Quảng Nam năm 2004-2005Ôn tập Chương IV. Bất đẳng thức. Bất phương trìnhPhép cộng trong phạm vi 3Số 0 trong phép cộngPhép cộng trong phạm vi 4Trọn bộ tài liệu tiến sĩ Hà Văn TiếnTẬP ĐỀ KT CHƯƠNG I ĐẠI 7Kiểm tra 15 phút Ngữ văn 8- phần Tiếng ViệtUnit 4