Hoa Trung Học Phổ Thông 0910 đề

tuyển tập đề thi học sinh giỏi môn hóa trung học phổ thông

tuyển tập đề thi học sinh giỏi môn hóa trung học phổ thông
... HẾT - - - - - - - - - Thí sinh làm cách khác, cho điểm tối đa TRƯỜNG NỘI TRÚ THAN UN KÌ THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2008 – 2009 ĐỀ THI THỬ MƠN THI: HĨA HỌC Thời gian làm bài: ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 10 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM HỌC 2008-2009 MƠN THI: HĨA HỌC Thời gian làm : 150 phút (khơng k ể thời gian giao đề) ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề gồm có hai trang) ... TRÚ THAN UN KÌ THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2008 – 2009 ĐỀ THI THỬ HƯỚNG DẪN CHẤM MƠN HĨA HỌC ĐẠI CƯƠNG Câu Ý Nội dung Tính được: 437nm Sự hấp thụ ánh sáng nằm phổ nhìn thấy...
 • 99
 • 2,658
 • 19

Đề thi học sinh giỏi tỉnh Ninh Thuận môn hóa trung học phổ thông 2012 pdf

Đề thi học sinh giỏi tỉnh Ninh Thuận môn hóa trung học phổ thông 2012 pdf
... muối X Biết kim loại X c ó hóa trị II b) Viết phương trình hóa học phản ứng xảy Câu 4: (4,0 điểm) Ankin A có công thức phân tử C 6H10, có đồng phân quang học Hiđro hóa ho àn toàn A thu A’ a) ... thức phân tử A, B, C, D b) Hãy viết công thức Fisơ A, B, C, D c) Viết phương trình hóa học phản ứng xảy oxi hóa D -glucozơ HIO Bảng cho biết khối lượng riêng (g/ml) 20oC dung dịch etanol nước ... đồng phân cis hay trans? d) Tách nước chất D với xúc tác H 2SO4 đặc đun nóng Viết phương trình hóa học nêu sản phẩm Cho biết t ên chế phản ứng Hợp chất A (C 5H8O) anđehit không no quang hoạt Khi...
 • 2
 • 308
 • 2

Bộ đề thi thử môn Hóa Trung học phổ thông có đáp án

Bộ đề thi thử môn Hóa Trung học phổ thông có đáp án
... -S GD-ĐT B C NINH TRƯ NG THPT CHUYÊN BN (Đ thi 04 trang) Đ THI TH Đ I H C, NĂM 2008-2009 Môn thi: HOÁ H C 12 Th i gian làm bài: 90 phút Mã đ thi 601 H , tên thí sinh: S báo danh: ... -S GD-ĐT B C NINH TRƯ NG THPT CHUYÊN BN (Đ thi 04 trang) Đ THI TH Đ I H C, NĂM 2008-2009 Môn thi: HOÁ H C 12 Th i gian làm bài: 90 phút Mã đ thi 727 H , tên thí sinh: S báo danh: ... S GD-ĐT B C NINH TRƯ NG THPT CHUYÊN BN (Đ thi 04 trang) Đ THI TH Đ I H C, NĂM 2008-2009 Môn thi: HOÁ H C 12 Th i gian làm bài: 90 phút Mã đ thi 902 H , tên thí sinh: S báo danh:...
 • 18
 • 350
 • 3

Xây dựng nội dung bồi dưỡng giáo viên hóa trung học phổ thông

Xây dựng nội dung bồi dưỡng giáo viên hóa trung học phổ thông
... như: nội dung bồi dưỡng, phương pháp kế hoạch bồi dưỡng 1.4 Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học sở, giáo viên trung học phổ thông Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học sở, giáo viên trung ... GIÁO VIÊN HÓA THPT 3.1 Tổng quan nội dung bồi dưỡng 3.1.1 Các nguyên tắc xây dựng nội dung bồi dưỡng Để việc xây dựng nội dung bồi dưỡng cho giáo viên môn hóa học THPT có kết quả, mục đích, theo ... sức nội dung bồi dưỡng – Đảm bảo tính hiệu cao với chi phí thời gian, công sức đầu tư kinh phí cho phép 3.1.2 Quy trình xây dựng nội dung bồi dưỡng Việc xây dựng nội dung bồi dưỡng giáo viên...
 • 137
 • 362
 • 3

Xây dựng hệ thống lý thuyết, bài tập phần Hóa Lý dùng trong bồi dưỡng học sinh giỏi và chuyên hóa Trung học phổ thông (THPT)

Xây dựng hệ thống lý thuyết, bài tập phần Hóa Lý dùng trong bồi dưỡng học sinh giỏi và chuyên hóa Trung học phổ thông (THPT)
... tài “XÂY DỰNG HỆ THỐNG LÝ THUYẾT, BÀI TẬP PHẦN HĨA LÍ DÙNG TRONG BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI VÀ CHUN HĨA THPT” với mong muốn góp phần nâng cao hiệu q trình bồi dưỡng học sinh giỏi dạy chun hóa học ... sâu vào phần hóa lí  Xây dựng hệ thống thuyết phần nhiệt động hóa học, cân hóa học, động hóa học, điện hóa học Xây dựng hệ thống tập tự luận trắc nghiệm theo chun đề lí thuyết dùng bồi dưỡng ... trình dạy học hóa học trường THPT 5.2 Đối tượng nghiên cứu  Hệ thống thuyết – tập phần nhiệt động lực học, cân hóa học, động hóa học điện hóa học dùng bồi dưỡng học sinh giỏi chun hóa học  Các...
 • 158
 • 4,248
 • 22

Nghiên cứu vận dụng thang bậc nhận thức của bloom để đánh giá mức độ đạt mục tiêu dạy học môn toán bậc trung học phổ thông chủ đề phương trình

Nghiên cứu vận dụng thang bậc nhận thức của bloom để đánh giá mức độ đạt mục tiêu dạy học môn toán bậc trung học phổ thông  chủ đề phương trình
... chon đề tài: Nghiên cứu vận dụng thang bậc nhận thức Bloom để đánh giá mức độ đạt mục tiêu dạy học môn Toán Trung học phổ thông Chủ đề phương trình Mục đích nghiên cứu Đề tài nghiên cứu nhằm giúp ... VẬN DỤNG THANG BẬC NHẬN THỨC CỦA BLOOM ĐỂ XÂY DỰNG MỤC TIÊU VÀ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐẠT MỤC TIÊU DẠY HỌC MÔN TOÁN BẬC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG – CHỦ ĐỀ PHƢƠNG TRÌNH 3.1 Vận dụng thang bậc nhận thức Bloom ... THPT để đánh giá tính hiệu việc vận dụng thang bậc nhận thức Bloom để xây dựng MT đánh giá mức độ đạt MT dạy học chủ đề PT Đóng góp luận văn Góp phần nghiên cứu vận dụng thang bậc nhận thức Bloom...
 • 14
 • 1,454
 • 3

Sử dụng câu hỏi trắc nghiệm hóa hữu cơ nhằm nâng cao kĩ năng giải toán hóa trung học phổ thông

Sử dụng câu hỏi trắc nghiệm hóa hữu cơ nhằm nâng cao kĩ năng giải toán hóa trung học phổ thông
... lượng dạy học hóa học phổ thông, phù hợp với việc đổi phương pháp dạy học, chọn đề tài “ Sử dụng câu hỏi trắc nghiệm hóa hữu nhằm nâng cao giải toán hóa trung học phổ thông Lịch sử nghiên ... tác dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan việc nâng cao giải toán hóa cho học sinh trung học phổ thông - Về mặt thực tiễn: Hướng dẫn sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn nhằm ... trắc nghiệm hóa hữu nhằm khai thác giải toán hóa cho học sinh trung học phổ thông Mục đích nghiên cứu luận văn - Xây dựng hệ thống câu hỏi tập trắc nghiệm cho dạy học hóa học phần hóa hữu chương...
 • 18
 • 490
 • 0

Xây dựng hệ thống lí thuyết, bài tập phần hóa hữu cơ dùng trong bồi dưỡng học sinh giỏi hóa trung học phổ thông không chuyên

Xây dựng hệ thống lí thuyết, bài tập phần hóa hữu cơ dùng trong bồi dưỡng học sinh giỏi hóa trung học phổ thông không chuyên
... nghiên cứu: hệ thống thuyết, tập hóa học biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi phần hóa học hữu THPT Phạm vi nghiên cứu - Nội dung: chun đề trọng tâm phần hóa học hữu dùng bồi dưỡng học sinh giỏi - ... giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học 1.2.4 Thực trạng cơng tác bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học trường THPT 1.2.5 Phát học sinh trở thành học sinh giỏi hóa học TIỂU KẾT CHƢƠNG Trong chương ... mặt luận: xây dựng hệ thống kiến thức lý thuyết – tập (trắc nghiệm tự luận trắc nghiệm khách quan) phần hóa học hữu dùng cho bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học - Về mặt thực tiễn: xây dựng hệ thống...
 • 25
 • 643
 • 1

Tài liệu Kiểm tra sinh học trung học phổ thôngđề 135 docx

Tài liệu Kiểm tra sinh học trung học phổ thông mã đề 135 docx
... Nếu mẹ bình thường, bố bị mù màu trai mù màu họ nhận Xm từ A ông nội B bà nội C mẹ D bố Trang 3/4 - đề thi 135 Câu 39: Hiện tượng thoái hoá giống số loài sinh sản hữu tính A lai khác giống, ... mù màu, bạch tạng C mù màu, bạch tạng, hồng cầu hình liềm D tay ngón, ngón tay ngắn Trang 2/4 - đề thi 135 Câu 26: Những dạng đột biến gen sau không làm thay đổi tổng số nuclêotít số liên ... huy tổng hợp A đảo vị trí cặp nuclêôtit ba hoá cuối B thay cặp nuclêôtit ba hoá cuối C cặp nuclêôtit ba hoá thứ 10 D thêm cặp nuclêôtit ba hoá thứ 10 Câu 38: Ở người, bệnh mù màu...
 • 4
 • 274
 • 0

Kiểm tra trắc nghiệm môn sinh trung học phổ thôngđề 104 docx

Kiểm tra trắc nghiệm môn sinh trung học phổ thông mã đề 104 docx
... qui định khởi đầu dịch qui định hóa axit amin mêtiônin A AUX B AUA C AUG D AUU - - HẾT Trang 4/4 - đề thi 104 ... nghiên cứu di truyền người? A Nghiên cứu trẻ đồng sinh B Gây đột biến lai tạo C Nghiên cứu tế bào D Nghiên cứu phả hệ Trang 2/4 - đề thi 104 Câu 24: Cây có kiểu gen AaBbCCDd tự thụ phấn tạo ... gây hậu A tăng cường độ biểu tính trạng B khả sinh sản sinh vật C giảm sức sống làm chết sinh vật D giảm cường độ biểu tính trạng Câu 36: Cơ chế phát sinh đột biến số lượng nhiễm sắc thể A phân...
 • 4
 • 477
 • 12

lý thuyết hóa trung học phổ thông

lý thuyết hóa trung học phổ thông
... hoá học xảy dạng phân tử ion thu gọn Khối Chuyên hoá -Trờng Đại Học S Phạm Hà Nội 28 Hệ thống câu hỏi ôn tập lí thuyết theo cấu trúc đề thi Đại Học 2009 Bộ Giáo Dục -Đào tạo (Đại học Giao thông ... trình phản ứng hóa học (Đại học s phạm Kĩ thuật TPHCM năm 1993) 355 Trình bày phơng pháp hoá học tách riêng chất khỏi hỗ hợp: BaO, MgO, CuO (lợng chất không đổi) (Đại học Giao thông vận tải Hà ... tính axit, tính bazơ hay trung tính (Đại học Y Thái Bình năm 1995) Khối Chuyên hoá -Trờng Đại Học S Phạm Hà Nội 12 Hệ thống câu hỏi ôn tập lí thuyết theo cấu trúc đề thi Đại Học 2009 Bộ Giáo Dục...
 • 40
 • 204
 • 0

Đáp án và đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2011 môn Sinh học - Hệ giáo dục trung học phổ thông - Mã đề 918 ppsx

Đáp án và đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2011 môn Sinh học - Hệ giáo dục trung học phổ thông - Mã đề 918 ppsx
... THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2011 ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN Môn thi: SINH HỌC – Giáo dục trung học phổ thông Câu số 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 đề ... tố sinh thái sau chi phối trực tiếp gián tiếp đến hầu hết nhân tố khác? A Độ ẩm B Nhiệt độ C Ánh sáng D Không khí HẾT Trang 4/4 - đề thi 918 BỘ GIÁO DỤC VÀ ... 2/4 - đề thi 918 Câu 24: Trong lịch sử phát sinh phát triển sống Trái Đất, loài người xuất A đại Tân sinh B đại Cổ sinh C đại Trung sinh D đại Nguyên sinh Câu 25: Một quần thể thực vật hệ xuất...
 • 6
 • 181
 • 0

Đáp án và đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2011 môn Sinh học - Hệ giáo dục trung học phổ thông - Mã đề 735 doc

Đáp án và đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2011 môn Sinh học - Hệ giáo dục trung học phổ thông - Mã đề 735 doc
... THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2011 ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN Môn thi: SINH HỌC – Giáo dục trung học phổ thông Câu số 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 đề ... tố sinh thái sau chi phối trực tiếp gián tiếp đến hầu hết nhân tố khác? A Độ ẩm B Không khí C Ánh sáng D Nhiệt độ HẾT -Trang 4/4 - đề thi 735 BỘ GIÁO DỤC VÀ ... bào sinh dưỡng người mắc hội chứng Đao có số lượng nhiễm sắc thể A 46 B 47 C 44 D 45 Trang 2/4 - đề thi 735 Câu 23: Trong kĩ thuật chuyển gen, nhà khoa học thường chọn thể truyền có gen đánh...
 • 6
 • 203
 • 0

Đáp án và đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2011 môn Sinh học - Hệ giáo dục trung học phổ thông - Mã đề 624 doc

Đáp án và đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2011 môn Sinh học - Hệ giáo dục trung học phổ thông - Mã đề 624 doc
... HẾT -Trang 4/4 - đề thi 624 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2011 ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN Môn thi: SINH HỌC – Giáo dục trung học phổ thông Câu số 10 11 12 ... quần xã sinh vật, người ta vào A mối quan hệ nơi loài sinh vật quần xã B vai trò loài sinh vật quần xã Trang 2/4 - đề thi 624 C mối quan hệ dinh dưỡng loài sinh vật quần xã D mối quan hệ sinh ... A phôi sinh học B giải phẫu so sánh C sinh học phân tử D địa lí sinh vật học Câu 38: Ở sinh vật nhân thực, trình sau không xảy nhân tế bào? A Phiên B Tái ADN (nhân đôi ADN) C Dịch D Nhân...
 • 6
 • 184
 • 0

Xem thêm