Quy định thể lệ bài viết và hình thức trình bày bài báo khoa học gửi đăng tạp chí

HƯỚNG DẪN VỀ HÌNH THỨC TRÌNH BÀY CUỐN BÁO CÁO LUẬN VĂN/TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP

HƯỚNG DẪN VỀ HÌNH THỨC TRÌNH BÀY CUỐN BÁO CÁO LUẬN VĂN/TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP
... Luận văn/Tiểu luận tốt nghiệp hướng dẫn cần thiết sử dụng đĩa CD Thư mục Word : chứa file định dạng doc Luận văn/Tiểu luận tốt nghiệp Thư mục Pdf: chứa file định dạng pdf Luận văn/Tiểu luận tốt ... … 3.2 … • Luận văn/Tiểu luận phải đóng bìa (bìa cứng màu xanh chữ nhũ vàng) sau chỉnh sửa theo ý kiến góp ý hội đồng bảo vệ Luận văn/Tiểu luận tốt nghiệp Gáy Luận văn/Tiểu luận tốt nghiệp ghi ... văn/Tiểu luận tốt nghiệp Thư mục Resource: tài liệu tham khảo, phần mềm sử dụng cho Luận văn/Tiểu luận tốt nghiệp Thư mục Source: kết chương trình, vẽ thực Luận văn/Tiểu luận tốt nghiệp (Mẫu trang...
 • 7
 • 2,597
 • 6

quy định hình thức trình bày đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học

quy định hình thức trình bày đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học và báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học
... BỘ MÔN ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP _ TÊN ĐỀ TÀI TÊN CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI BẠC LIÊU, THÁNG / NĂM TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU TÊN KHOA TỔ BỘ MÔN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP ... Phụ lục 1, Phụ lục … B ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học gồm phần chính: Phần Giới thiệu, phần Thuyết minh, phần Tài liệu tham khảo phần ... THIỆU Tên đề tài Loại đề tài (nghiên cứu bản, nghiên cứu ứng dụng hay nghiên cứu triển khai) Lĩnh vực khoa học (Khoa học tự nhiên kỹ thuật, Khoa học xã hội nhân văn, Khoa học công nghệ, Khoa học giáo...
 • 10
 • 1,856
 • 0

Bradshaw 2012 how to write a scientific paper - Làm thế nào để viết một bài báo khoa học

Bradshaw 2012 how to write a scientific paper - Làm thế nào để viết một bài báo khoa học
... this: write out each paragraph’s main message in 15 words or less (similar to the concept of the paper s main message – remembering that each paragraph should be about only one thing) Then, play around ... indicates that you’ve planned well Write the paragraphs! You can this in any order you like because you know your structure and flow are already established This is a great advantage, because ... to work on discrete units of your paper to avoid mental burn-out (don’t try to spend all day writing – take a break with email, a walk, some analysis or coding, etc) DO try to set goals for a...
 • 4
 • 362
 • 2

một số lưu ý trong ây dựng đề tài nc khoa học viết bài báo khoa học - trần thanh hải

một số lưu ý trong ây dựng đề tài nc khoa học và viết bài báo khoa học - trần thanh hải
... dạng đề tài khoa học:       Chương rình khoa học cấp nhà nước (KC) Đề tài khoa học/ công nghệ cấp nhà nước • • • Đề tài NCCB Đề tài NCCB định hướng ứng dụng Đề tài ứng dụng/độc lập… Đề tài ... khác - Bảo đảm tính khả thi thực Xây dựng báo khoa học cách khoa học! PGS TS Trần Thanh Hải Bộ môn Địa chất Xây dựng báo khoa học cách khoa học?   Rất nhiều người làm việc lĩnh vực khoa học ... không viết báo khoa học nhiều lý Cần lưu ý: Một báo khoa học công trình khoa học thể trí tuệ tư tác giả Nó khác xa luận án, luận văn báo cáo kết nghiên cứu, Nó đòi hỏi chuẩn bị công phu lý luận,...
 • 11
 • 328
 • 1

CÁC QUI ĐỊNH CHUNG VỀ NỘI DUNG HÌNH THỨC ĐỒ ÁN MÔN HỌC KỸ THUẬT MẠCH ĐIỆN TỬ pot

CÁC QUI ĐỊNH CHUNG VỀ NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC ĐỒ ÁN MÔN HỌC KỸ THUẬT MẠCH ĐIỆN TỬ pot
... Do đó, nội dung chương lại phải phục vụ, làm rõ nội dung chương trọng tâm Nếu nội dung chương không dính dáng đến chương trọng tâm nội dung đồ án không đưa vào đồ án Ví dụ: Đề đồ án môn học yêu ... hội đồng cho nợ lại + Điều kiện chưa áp dụng sinh viên chức (vừa làm vừa học) năm học 6 Quy chuẩn trang bìa đồ án: TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA ĐIỆN TỬ-VIỄN THÔNG ĐỒ ÁN MÔN HỌC KỸ THUẬT MẠCH ĐIỆN ... Quy chuẩn trang bìa đồ án qui định trang sau Phần đồ án + Đồ án phải viết tay, không viết máy tính (đây đồ án môn học nên yêu cầu viết tay, để tránh trường hợp chép viết đồ án phần word máy tính)...
 • 6
 • 293
 • 2

báo cáo thực tập tại đến công ty outsourceit vietnam đối tượng rút trích metadata của đề tài là những bài báo khoa học định dạngtập tin PDF

báo cáo thực tập tại đến công ty outsourceit vietnam đối tượng rút trích metadata của đề tài là những bài báo khoa học và có định dạng là tập tin PDF
... nghiên cứu Đối tượng rút trích metadata đề tài báo khoa học định dạng tập tin PDF Đề tài thực tập tập trung nghiên cứu cách rút trích thông tin metadata, việc tổ chức liệu thư viện số làm giàu ... thông tin như: thực tập công ty nào, thời gian thực tập sao, tham gia dự án …Ngoài Chương giới thiệu khái quát công ty thực tập, đề tài thực tập, mục tiêu kế hoạch đợt thực tập Trong Chương đề cập ... System Vị trí thực tập Developer Bảng 1: Tóm tắt trình thực tập tốt nghiệp Trang 11 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Võ Đinh Duy – 06520112 1.2 Công ty Outsourceit Vietnam Công ty Outsourceit Vietnam chi...
 • 44
 • 435
 • 0

QUY ĐỊNH về HÌNH THỨC TRÌNH bày LUẬN văn tốt NGHIỆP

QUY ĐỊNH về HÌNH THỨC TRÌNH bày LUẬN văn tốt NGHIỆP
... thực luận văn tốt nghiệp & tiểu luận báo cáo thực tập, NXB Đồng Nai, 2003 Đề nghị sinh viên trình bày theo quy cách, trình tự Văn phòng khoa không chấp nhận luận văn không thực theo quy định ... of Contents phần mềm MS-Word để tạo bảng mục lục (9) Phần nội dung luận văn tốt nghiệp a) Nội dung: theo đề cương luận văn tốt nghiệp, tối thiểu 24 trang, tối đa 54 trang (chỉ kể chương chương ... Cách trình bày Hình vẽ, Bảng biểu: Các loại hình, sơ đồ mạch điện, đồ thị… phải đánh số thứ tự, ghi tên hình vẽ ghi nguồn cung cấp dự liệu ) Ví dụ: Hình 1.1: Sơ đồ khối mạch điện {ghi hình...
 • 5
 • 292
 • 0

Nghiên cứu xác định tỷ lệ thích hợp phương thức trồng cây cỏ họ đậu trong cơ cấu sản xuất cây thức ăn xanh cho chăn nuôi bò sữa ở một số vùng sinh thái khác nhau

Nghiên cứu xác định tỷ lệ thích hợp và phương thức trồng cây cỏ họ đậu trong cơ cấu sản xuất cây thức ăn xanh cho chăn nuôi bò sữa ở một số vùng sinh thái khác nhau
... sản xuất thức ăn xanh cho chăn nuôi sữa số vùng sinh thái khác đợc thực giai đoạn 2005-2006 với mục tiêu sau Xác định đợc phơng thức trồng tỷ lệ diện tích cỏ họ đậu cấu diện tích trồng cỏ để ... triển mở rộng họ đậu sản xuất cha đợc nghiên cứu tất khu vực chăn nuôi sữa thịt cha đa giống cỏ, họ đậu vào cấu thức ăn (TA) xanh mà chủ đạo giống cỏ Voi Ghinê với chất lợng thức ăn xanh ... dậu K636 vào cấu thức ăn xanh đạt đợc tỷ lệ khoảng 20% cỏ đậu cho sữa hàng ngày mà trớc hộ hoàn toàn trồng cỏ Voi, Ngời chăn nuôi có ý định giành 5000 m2 đất để trồng cỏ cho sữa họ, biết...
 • 11
 • 140
 • 0

BÀI báo KHOA học xác ĐỊNH tỷ lệ BỆNH RĂNG MIỆNG của học SINH TIỂU học THÀNH PHỐ hà nội

BÀI báo KHOA học  xác ĐỊNH tỷ lệ BỆNH RĂNG MIỆNG của học SINH TIỂU học THÀNH PHỐ hà nội
... 1.32 S SMT HS Tng s rng sõu 2550 2229 4779 Khu vực Nội thành Ngoại thành Biu 10 So sỏnh ch s rng sõu ca hc sinh theo khu vc 106 Chuyờn iu Dng Nhi Khoa Y Hc TP H Chớ Minh * Tp 16 * Ph bn ca S * ... Tng Tỷ lệ sâu sữa 70 Sõu rng vnh vin Tn s T l % 92 4,77 102 8,92 194 6,31 48.45 40 30 8.92 Nội thành * Nhn xột: T l HS sõu rng sa ngoi thnh cao hn so vi ni thnh T l sõu rng vnh vin hc sinh ... % 1027 53,21 903 46,79 Tng hc sinh 1930 810 70,87 333 29,13 1143 1837 59,78 1236 40,22 3073 (100%) 70.87 % 80 Khụng sõu rng 53.21 60 40 20 Khu vc Nội thành Ngoại thành Biu So sỏnh t l mc bnh...
 • 14
 • 159
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: quy định viết bài báo khoa họcquy định hình thức trình bàyquy định về hình thức trình bày luận vănviết một bài báo khoa học như thế nàoquy định về hình thức trình bày văn bảnquy định hình thức trình bày văn bảnbai bao khoa hoc va phan tich vung trinh tu dloop trong ty the gavề hình thức trình bày thành bài văn nghị luận ngắn có bố cục ba phần rõ ràng mở bài thân bài và kết luận khoảng một trang giấy thi ii về nội dung 1 mở bàiviết bài báo khoa họclàm thế nào để đọc kỹ một bài báo khoa họccách viết một bài báo khoa học phần 2cách viết một bài báo khoa họccách viết một bài báo khoa học nguyễn văn tuấnphương pháp viết bài báo khoa họcbài báo khoa học việt namBài 5. Phan Bội Châu và phong trào Đông duKịch bản lễ mit-tinh chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11Kịch bản chương trình kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minhbáo cáo thực tập tại CÔNG TY IN BAO bì hà nộiCông nghệ PLC được ứng dụng trong điều khiển thang máybài thuyết trình về các quy trình tính toàn trong du lịchBáo cái bài tập lớn cảm biến đo nước liên tục dùng cảm biến siêu âm hiển thị ra LCDLợi thế so sánh trong sản xuất lúa ở đồng bằng sông Cửu Long (Luận án tiến sĩ)tin học chuyên ngành điện cơ MATLAB ỨNG DỤNGPCR (polymerase chain reaction)tổng quan về nhà máy lọc dầu dung quấtCách cài đặt, lỗi, hư hỏng thường gặp của máy in laserĐỀ KIỂM TRA TOÁN 9 HKIViệt nam và TPP những cơ hội và thách thứccông tác “định vị thị trường” qua hoạt động marketing của th truemilkQuy trình công nghệ sản xuất sản phẩm collar l26 5x d26 x d12thị trường ngoại hối londonTìm hiểu quy trình xét ngiệm viêm gan b bằng phương pháp ELISAbộ chứng từ trong thanh toán quốc tếquy trình bảo dưỡng hyundai