đề thi (6) dai hoc cao dang chon loc

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG MÔN TIẾNG PHÁP ĐỀ SỐ 6

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG MÔN TIẾNG PHÁP ĐỀ SỐ 6
... votre bureau Trang 3/4 - Mã đề thi PV_295 C Pensez quitter votre bureau avant de la lumière éteindre D Pensez éteindre la lumière avant quitter de votre bureau Câu 46: « On allait traduire ce ... l’environnement B Ils me demandent ce que nous devons faire pour protéger l’environnement Trang 2/4 - Mã đề thi PV_295 C Ils me demandent de faire pour protéger l’environnement D Ils me demandent qu’ils ... cette plante de botanique s’appelait - - HẾT Trang 4/4 - Mã đề thi PV_295 ...
 • 4
 • 259
 • 19

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG MÔN SINH HỌC NĂM 2012 – 2013 SỐ 6

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG MÔN SINH HỌC NĂM 2012 – 2013 SỐ 6
... ĐH 2013 Đề thi tốt nghiệp THPT, ĐH 2013 cập nhật nhanh nhất, xác Nguồn: diemthi.24h.com.vn Câu 20 Giả sử khác ngô cao 10 cm ngô cao 26 cm cặp gen tương tác cộng gộp quy định Các cá thể thân cao ... kiệt dần Điểm thi 24H Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT, ĐH 2013 Đề thi tốt nghiệp THPT, ĐH 2013 cập nhật nhanh nhất, xác Nguồn: diemthi.24h.com.vn Câu 28 Một tác nhân hoá học chất đồng đẳng Timin ... độ cao C có dấu chuẩn gen đánh dấu gen kháng loại thuốc kháng sinh D khả kháng thuốc kháng sinh Câu 48 Chọn lọc tự nhiên làm thay đổi tần số alen số … sống sót sinh sản thành công so với số số...
 • 9
 • 413
 • 1

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG MÔN TIẾNG ANH 6

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG MÔN TIẾNG ANH 6
... 45 A 55 C 65 C 75 B 16 B 26 A 36 C 46 D 56 D 66 B 76 D 17 B 27 A 37 A 47 A 57 D 67 B 77 B 18 B 28 C 38 A 48 B 58 A 68 D 78 B 19 C 29 D 39 B 49 A 59 B 69 D 79 10 C 20 A 30 B 40 C 50 C 60 D 70 C ... Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Nguồn: Diemthi.24h.com.vn Question 68 : ... industry Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Nguồn: Diemthi.24h.com.vn...
 • 9
 • 247
 • 1

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG MÔN VẬT LÝ ĐỀ 6

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG MÔN VẬT LÝ ĐỀ 6
... HOC MƠN Ly Mã đề: 139 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 53 54 55 56 57 58 59 60 44 45 46 47 48 49 50 A B C D A B C D Mã đề: Chuan 51 ... dài điểm vật không đổi theo thời gian Câu 42: Vật khối lượng 3kg treo vào lò xo thẳng đứng Ban đầu giữ vật cho lò xo khơng biến dạng thả nhẹ, vật xuống đoạn 10cm dừng lại tạm thời Tốc độ vật cách ... lớn 12Nm Sau 6s kể từ lúc chòu tác dụng lực, tốc độ bánh xe A 50rad/s B 120rad/s C 36rad/s D 24rad/s Câu 46: Một vật rắn quay nhanh dần quanh trục cố đònh Nếu hợp lực tác dụng vào vật rắn có momen...
 • 5
 • 206
 • 1

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG MÔN VẬT LÝ ĐỀ SỐ 6 2010

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG MÔN VẬT LÝ ĐỀ SỐ 6 2010
... dài vật chân mặt phẳng nghiêng A 9,2 m/s B 7,1 m/s C 10,8 m/s D 6, 2 m/s Câu 42 : Đối với vật rắn quay quanh trục cố định, tính chất sau sai ? A thời điểm điểm vật rắn B thời điểm điểm vật rắn ... thẳng đứng vào điểm cố định Ngời ta tạo sóng dừng dây với tần số bé f1 Để lại có sóng dừng, phải tăng tần số tối thi u đến giá trị f2 Tỉ số f2 f1 A B C D Khi nguyên tử hiđrô trạng thái dừng N xạ ... công suất cực đại B 25 C D 2,5 50 Một mạch dao động gồm tụ điện có diện dung C = 10pF cuộn cảm có độ tự cảm 1mH Tần số dao động điện từ riêng mạch 1 ,6 MHz B 19,8 Hz C 6, 3.107 Hz D 0,05...
 • 5
 • 163
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG MÔN VẬT LÝ ĐỀ SỐ 6 2011

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG MÔN VẬT LÝ ĐỀ SỐ 6 2011
... Trời Câu 34 Tần số lớn chùm xạ phát từ ống Rơnghen 4.10 18 (Hz) Xác định hiệu điện hai cực ống Cho số bản: h = 6, 625.10 -34 (Js), e = -1 ,6. 10-19 (C) A 16, 4 kV B 16, 5 kV C 16, 6 kV D 16, 7 V Câu 35 ... so với quan sát viên mặt đất? A v = 0,816c B v = 0,818c C v = 0,826c D v = 0, 866 c -Hết Câu B Câu B Câu C Câu D Câu C Câu D Câu A Câu C ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ Câu B Câu 10 Câu 12 C Câu 13 Câu 15 ... trạng thái kích thích Gọi x số phôtôn thu sau đó, theo phương phôton tới Hãy đáp số SAI ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ A x = B x = C x = D x = Câu 32 Chọn phương án SAI nói tiên đề Bo A Nguyên tử tồn trạng...
 • 5
 • 221
 • 0

đề thi thử đại học cao đẳng môn hóa học số 6

đề thi thử đại học cao đẳng môn hóa học số 6
... nóng anđehit B Cho B thực phản ứng tráng bạc thấy có 16, 2 gam Ag sinh Giá trị m a 6, 6750 gam b 5 ,62 50 gam c 7,7250 gam d 3,3375 gam 2 16/ Tổng số proton hai ion XA3 XA4 40 48 Nguyên tố X A a Se,O ... nóng dư Khối lượng muối khan thu cô cạn dung dịch a 40 b 20 c 30 d 60 đề 121 32/ Một muối A có công thức C3H10O3N2 Lấy 14 ,64 gam A cho phản ứng hết với 150 ml dung dịch KOH 1M.Cô cạn dung dịch ... Tăng nhiệt độ, tăng áp xuất 36/ Đem hỗn hợp đồng phân mạch hở C4H8 cộng hợp với nước (H+, t0) thu tối đa số sản phẩm cộng a b c d 37/ Dung dịch phenol phản ứng với chất số chất sau đây:Na, dd Brom,...
 • 5
 • 280
 • 2

Đề thi thử đại học cao đẳng môn tiếng Anh năm 2003-Đề 6 pot

Đề thi thử đại học cao đẳng môn tiếng Anh năm 2003-Đề 6 pot
... 39A 41A 42C 43D 44B 45C 46B 47A 48C 49B 51C 52B 53C 54A 55B 56C 57C 58D 59B 61 A 62 C 63 A 64 B 65 A 66 C 67 D 68 C 69 C 71D 72B 73C 74D 75B 76D 77C 78B 79C 10A 20B 30C 40D 50D 60 A 70A 80A ... employment ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG – NĂM 20 06 1B 2D 3B 4D 5D 6B 7C 8C 9C 11D 12D 13A 14A 15D 16A 17B 18B 19B 21A 22D 23C 24B 25B 26B 27D 28D 29D 31C 32B 33C 34C 35B 36B 37A 38D 39A ... hopeless 60 Daisy has (A) such many things (B) to that she (C) has no time (D) to go out PHẦN TỰ CHỌN: Thí sinh chọn câu 61 -70 71-80 Lưu ý: Nếu chọn làm câu 71-80 thí sinh bỏ trống âu từ 61 -70 phiếu...
 • 11
 • 174
 • 1

Đề thi thử đại học cao đẳng môn tiếng Anh-Đề 6 pptx

Đề thi thử đại học cao đẳng môn tiếng Anh-Đề 6 pptx
... 12 C 13 D 14 B 15 D 16 A 17 D 18 B 19 C 20 D 21 D 22 D 23 A 24 B 25 A 26 A 27 A 28 C 29 B 30 D 31 D 32 C 33 D 34 B 35 A 36 B 37 A 38 D 39 B 40 A 41 D 42 C 43 C 44 D 45 A 46 A 47 C 48 A 49 B 50 ... sing songs Monkeys use their faces to show anger and love But this is nothing (33) to what people can We have language – about 6, 000 languages, in fact We can write poetry, tell jokes, make ... study which is on American speech habits This study has shown that different words are frequently used in different parts of the country to denote the same thing For example, in the east, Americans...
 • 4
 • 39
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC -CAO ĐẲNG (2009-2010 ĐỀ SỐ 6)

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC -CAO ĐẲNG (2009-2010 ĐỀ SỐ 6)
... động ngược pha D biến thi n tuần hoàn theo không gian Câu 17: Khi từ trường cuộn dây động không đồng ba pha có giá trị cực đại B hướng từ cuộn dây từ trường quay động có trị số A B1 B B1 C B1 D ... sân ga nghe âm hồi còi với tần số 1250(Hz) Sau nghỉ, tàu chuyển động để tiếp lúc đạt vận tốc cũ, tàu lại kéo còi với tần số cũ Người lại nghe tiếng còi tàu với tần số bao nhiêu? (vận tốc truyền ... 50(Hz) thi t lập hai đầu đoạn mạch điện gồm R, L, C 10 −4 với L = (H), C = (F) Người ta muốn ghép tụ điện có điện dung C' vào mạch điện nói π 2π cường độ hiệu dụng mạch đạt giá trị cực đại C'...
 • 7
 • 55
 • 0

Đề thi thử đại học - cao đẳng môn Toán năm 2011 - đề số 6 pdf

Đề thi thử đại học - cao đẳng môn Toán năm 2011 - đề số 6 pdf
... vô cực…… x - y' + +∞ 0 - 0,25 + j y +∞ - o c ; Đồ thị : + Lấy thêm điểm + Vẽ hướng lõm vẽ mực màu mực với phần trình bầy 0,25 -1 5 -1 0 -5 10 15 0,25 -2 -4 -6 -8 Tìm m để đồ thị hàm số (C m) ... với d2 có pt 2x – y - z + = 0,25 + Tìm giao d2 với mp(Q) H (-1 ;0 ;1) 0,25 … ⇒ Điểm đối xứng M’ M qua d2 M’ (-3 ;-2 ;-1 ) 2.Tìm A ∈ d1 ; B ∈ d cho AB ngắn Gọi A(t;t;2t) B (-1 -2 t1 ;-t1 ;1+t1) AB ngắn ... − x  2x + mx = + x − 6x ⇔ hệ  có nghiệm x ≤ ⇒ x2 + 6x – = -mx (1) +; Ta thấy x = nghiệm 0,25 0,25 1,00 0,25 0,25 x + 6x − = − m Xét hàm số : + ; Với x ≠ (1) ⇔ x x + 6x − ( −∞;3] \ { 0} có...
 • 8
 • 120
 • 0

Đề thi thử đại học , cao đẳng môn Toán - Đề số 6 ppt

Đề thi thử đại học , cao đẳng môn Toán - Đề số 6 ppt
... dx 6  I = 16 ∫  π  + 16 ∫  π  = cos cos x− ÷ x− ÷ 6 6   2) Điều kiện: Câu IV: Trên SB, SC lấy điểm B , C′ cho SB′ = SC′ = a Ta có AB′ http://ductam_tp.violet.vn/ = a, B′C′ = a , AC′ ... định, viết phương trình đường tròn 2) Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz, cho ba điểm A(1;0;0 ), B(0;2;0 ), C(0;0;3) Tìm toạ độ trưc tâm tam giác ABC Câu VII.b: (1 điểm) Chứng minh với ∀k,n ... AC , ∆SHB′ vuông H Vậy SH đường cao hình chop S.AB′C′ Vậy: VS.AB’C’ = a3 12 VS ABC abc bc = = VS AB ' C ' a a Câu V: Áp dụng BĐT Cô-si ta có: abc 12 8a a3 6a − 2b − 2c + (b + c) + (b + c) ≥ 6a...
 • 3
 • 47
 • 0

Đề thi thử đại học, cao đẳng năm 2010 môn toán đề 6 potx

Đề thi thử đại học, cao đẳng năm 2010 môn toán đề 6 potx
... 2t ) + ( −2 − t ) + ( 6 + 2t ) = 9t − 36t + 56 = AM + BM = ( 3t ) 2 2 ( + ) ( 3t ) ( AM = + ( 3t − ) ( + ) ( + r u = 3t ; ( ) ( ) ( ) Như AM + BM ≥ 29 r r u , v hướng Đẳng thức xảy 3t ⇔ = ⇔ ... x | −2 x ) dx Tính ∀x ∈ [ 2; 4] , x − x ≤ ∀x ∈ [ 4 ;6] , x − x ≥ Vì nên 4 K = ∫ ( x − x − x ) dx + ∫ ( x − x − x ) dx = − 16 Vậy S= 1,0 52 + 16 = 3 IV Gọi H, H’ tâm tam giác ABC, A’B’C’ Gọi I, ... tính bởi: Trong đó: B= V= ( h B + B '+ B.B ' ) 4x x 3r = x = 6r 3; B ' = = ; h = 2r 4 V= Từ đó, ta có: 2r  3r 3r  21r  6r + ÷= + 6r 3 2 ÷   V Ta có: 4sin3xsinx = ( cos2x - cos4x ) +/ ; π...
 • 8
 • 125
 • 0

Đề thi - ĐA Đại Học Cao Đăng lần 6

Đề thi - ĐA Đại Học Cao Đăng lần 6
... khí dần lợng 60 Câu 38: Sau mối giờ, số nguyên tử đồng vị phóng xạ côban 27 Co giảm 3,8% Hằng số phóng xạ côban là: A 1,0 76. 1 0-5 s-1 B 2,442.1 0-5 s-1 C 7 ,68 1 0-5 s-1 D 2,442 1 0-4 s-1 Câu 39: Lực ... , lợng từ trờng mạch có giá trị cực đại Thời gian ngắn kể từ thời điểm ban đầu để lợng từ trờng nửa giá trị cực đại A 2.1 0 -6 s B 1 0 -6 s C 0,5.1 0 -6 s D 0,125.1 0 -6 s Câu 20: mạch dao động gồm tụ điện ... khoảng cách hai nguyên tử O2 1,21.1 0-1 0m khối lợng nguyên tử ôxi 2 ,66 .1 0-2 6kg Động quay phân tử ôxi có giá trị là: A 1,8.1 0-2 2J B 3,9 1 0-2 2J C 3,2 1 0-2 2J D 4,8 1 0-2 2J Câu 58: Chọn câu đúng: A Vật...
 • 4
 • 90
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG NĂM 2011 - ĐỀ SỐ 6 potx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG NĂM 2011 - ĐỀ SỐ 6 potx
... weekends I -4 2 - different parts of Britain Although my parents are happy that I am studying a foreign language 43 enjoy this chance to see more of the world, they keep -4 4 - me what ... pocket money I -4 0 - with this family for five months now My main job is to meet the three children from school, give them their supper and help them with their homework -4 1 their parents ... seekers suffered nothing 48 Gold A has not been found yet B is some thing that nobody wants C was discovered in the Klondike in 19 86 D helped all people become rich in 18 96 49 Gold seekers...
 • 3
 • 151
 • 0

Xem thêm