đề thi thử (5) 2017

Đề thi thử 5

Đề thi thử 5
... kính hiễn vi 15, 5cm Vật kính có tiêu cự 0,5cm Khoảng nhìn rõ ngắn mắt 25cm, độ bội giác ngắm chừng vô cực 200 tiêu cự thò kính băng A 3cm B 4cm C 2cm D 3,5cm Câu 27 : Vật kính kính thi n văn có ... có tiêu cự 8cm Câu 25: Dùng kính lúp có tiêu cự 10cm để quan sát vật nhỏ Khoảng nhìn rõ ngắn mắt 25cm Mắt đặt sát kính Độ bội giác kính ngắm chừng cực cận A B 1 ,5 C 3 ,5 D 2 ,5 Câu 26: Khoảng cách ... bán rã 15giờ, phóng tia phóng xạ β- Ban đầu có 1mg 2411Na Số hạt β- giải phóng sau ngày A 19,8.1018 B 21 ,5. 1018 C 24,9.1018 D 11,2.1018 2 35 95 139 Câu 38: Xét phản ứng : 92U+ n→ 42Mo+ 50 La+2n...
 • 3
 • 150
 • 0

Tuyển sinh vào 10 (đề thi thử 5)

Tuyển sinh vào 10 (đề thi thử 5)
... Bộ đề thi tuyển sinh vào 10 Môn Hóa Học Đề số Thi Tuyển sinh vào 10 Môn: Hóa học Thời gian: 60 phút (không kể phát đề) Đề Thi Thử Phần Đáp án: Bài 1: a Phản ứng cộng ... + H2O H2O (1) (2) (3) Website: http://www.Violet.vn/thethao0481 Bộ đề thi tuyển sinh vào 10 Môn Hóa Học Đề số 50.20 100 100 - Số mol Ca(OH)2: nCa(OH) = = 0,1mol Theo phương trình (1): nNa CO ... Thaonguyenh81@yahoo.com HCl -> MCl2 + H2 (2) Website: http://www.Violet.vn/thethao0481 Bộ đề thi tuyển sinh vào 10 Môn Hóa Học Đề số - Số mol Mg: nMg = 6,48 : 24 = 0,27 mol ,16 - Số mol M: nM = 6M mol...
 • 4
 • 154
 • 0

key for de thi thu 5

key for de thi thu 5
... awareness 53 a inability b difficulty 54 a misuse b doubt 55 a local b district 56 a breakdown b failure 57 a type b design 58 a received b formed 59 a unfamiliar b unlikely 60 a unrecognized b unknown ... could it in four of five decades.” The idea of “terra-forming” Mars, as enthusiasts call it, has its roots in science fiction But as researchers develop a more profound understanding of how Earth’s ... correction b 50 a worsening b unusual c sudden d adverse Multiple Choice Test – Author – Phan Hång T 51 a restraints b assurances 52 a knowledge b awareness 53 a inability b difficulty 54 a misuse...
 • 4
 • 2,693
 • 31

ĐỀ THI THỬ 5 VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

ĐỀ THI THỬ 5 VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI
... lai với F thu 1000 gồm loại kiểu hình có 450 ruồi thân đen, cánh cụt, đốt thân ngắn số lượng ruồi thân xám, cánh dài, đốt thân dài A 250 B 50 0 C 7 25 D 750 Câu 21 Xét gen nằm cặp NST khác nhau, ... tẻ),3(Mận),4(Dương xỉ) Câu 52 : Đột biến chuyển đoạn NST xảy tế bào nào? A Tế bào sinh dưỡng B Tế bào sinh dục C Tùy vào loài D Tất sai Câu 53 : Trường hợp đảo đoạn NST dẫn đến hợp tử khả sống? ... cho khoảng triệu bệnh nhân rối loạn thi u vitamin A? A Giống cà chua B Giống táo má hồng C Giống lúa chim D Gống lúa vàng Câu 59 : Chọn câ trả lời A Cứ 7 ,5 lít dịch nuôi E.coli có ADN tái tổ...
 • 6
 • 402
 • 0

ĐỀ THI THỬ 5 VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

ĐỀ THI THỬ 5 VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
... lai A: 50 % màu đỏ 50 % màu vàng; phép lai B: 100% màu vàng B Phép lai A: 100% màu đỏ; phép lai B: 50 % màu đỏ 50 % màu vàng C Phép lai A: 100% màu đỏ; phép lai B: 100% màu vàng D Phép lai A: 50 % màu ... đỏ 50 % màu vàng; phép lai B: 100% màu đỏ Câu 28: Menden cho đậu Hà Lan F1 hạt vàng dị hợp kiểu gen Aa tự thụ phấn F2 phân ly vàng: xanh cho F2 tự thụ phấn kết thu A 0,375AA + 0,625aa B 0,375AA ... vàng: xanh cho F2 tự thụ phấn kết thu A 0,375AA + 0,625aa B 0,375AA + 0,25Aa + 0,375aa C 0,75AA + 0,25aa D 0,25AA + 0,5Aa + 0,25aa Câu 29: Sơ đồ sau minh họa cho dạng dột biến cấu trúc NST nào? (1):...
 • 6
 • 459
 • 8

Đề thi thử 5 hocmai.vn

Đề thi thử 5 hocmai.vn
... 11? A 50 B 100 C 200 D 50 0 Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58 -58 -12 - Trang| 4- Khóa học Luyện đề thi đại học môn Hóa học www.VNMATH.com Đề thi tự luyện số 05 Câu ... trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58 -58 -12 - Trang| 5- Khóa học Luyện đề thi đại học môn Hóa học www.VNMATH.com Đề thi tự luyện số 05 Câu 56 Cho phương trình ion thu gọn: 2Cr + 3Sn2+ ... 40 C 200 D 10 Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58 -58 -12 - Trang| 2- Khóa học Luyện đề thi đại học môn Hóa học www.VNMATH.com Đề thi tự luyện số 05 Câu 22 Đốt cháy...
 • 6
 • 68
 • 0

Đề thi thử đại học môn toán lần 5 năm 2010

Đề thi thử đại học môn toán lần 5 năm 2010
... đáp án đề thi thử đại học lần năm học 2009 - 2010 Môn thi: toán Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề Câu Nội dung Điểm 2x có : x2 - TXĐ: D = R \ {2} - Sự biến thi n: + ) ... 0, 25 0, 25 0, 25 0, 25 0, 25 0, 25 ( x + 1) = C + C x + C x + L + C x 2 ( x + 1) = C0 + C17 x + C7 x + L + C7 x = C0 + C17 x + C7 x + L + C5 x + L 7 7 5 5 5 1ủ H s c a x5 khai tri n c a (x + 1 )5. (x ... gúc c a AB t o v i BC nờn: 2a 5b 2.12 + 5. 1 = 2 2 2 +5 a +b + 52 12 + 12 2a 5b 29 = ( 2a 5b ) = 29 ( a + b ) 2 a +b LUY N THI I H C 0, 25 0, 25 0, 25 LOPLUYENTHI.COM a = 12b 9a + 100ab ...
 • 7
 • 1,504
 • 34

Đề thi thử đại học 5

Đề thi thử đại học 5
... - 55 A ờB = -2 A - B 47 Ta cú: d (O, d ) = = 47B + 48 AB - 17 A2 = 2 -24 + 55 A2 + B2 A ờB = 47 -24 - 55 A : chn A = 47 ị B = -24 - 55 ị d: 47( x - 2) - ( 24 + 55 ) ( y - 6) = 47 -24 + 55 ... x - 2) - ( 24 + 55 ) ( y - 6) = 47 -24 + 55 ã Vi B = A : chn A = 47 ị B = -24 + 55 ị d: 47( x - 2) + ( -24 + 55 ) ( y - 6) = 47 ổ x y +1 z + r 2) (P) cú VTPT n = (1;1;1) Gi s AÂ(x; y; z) Gi ... = x p - , ộ t ộ t = (2 m + 1)p cos = p t 5t PT tr thnh: cos t + cos 2t + cos3t + cos 4t = cos cos t cos = cos t = t = + lp 2 ờ cos 5t = t = p + kp ở 5 p ã Vi t = (2m + 1)p ị x = + (4 m + 2)p...
 • 4
 • 327
 • 0

Đề thi thử đại học vật lý 5

Đề thi thử đại học vật lý 5
... - - HẾT Trang 2/2 - Mã đề thi 483 ...
 • 2
 • 301
 • 1

Đề thi thử đại học môn tiếng anh - đề 5

Đề thi thử đại học môn tiếng anh - đề 5
... 30 B 50 A 70 B 11 D 31 B 51 B 71 B 12 D 32 A 52 C 72 C 13 B 33 A 53 D 73 A 14 A 34 D 54 B 74 C 15 B 35 B 55 A 75 A 16 C 36 C 56 B 76 B 17 A 37 D 57 A 77 C 18 C 38 D 58 C 78 D 19 D 39 A 59 D 79 ... as it is ingenious ……………HẾT ……… Đáp án Đề 1: CAU DA CAU DA CAU DA CAU DA D 21 A 41 D 61 B A 22 C 42 C 62 A D 23 D 43 D 63 C D 24 B 44 C 64 C B 25 D 45 B 65 D C 26 C 46 B 66 B C 27 B 47 D 67 D ... _and successfully organized A good preparation B good job C well-done D well-prepared Question 26: - "Make yourself at home." - _” A Not at all Don't mention it B Thanks Same to you C That's...
 • 7
 • 949
 • 76

Đề thi thử đại học môn hóa học - đề 5

Đề thi thử đại học môn hóa học - đề 5
... đng cho hợp chất sau? A buten-3 (but-3-en) CH = CH − CH − CH − CH3 B penten-3 (pent-3-en) | CH3 C 4-metylpenten-1 (4-metylpent-1-en) D 2-metylpenten-3 (2-metylpent-3-en) 14 Tính lượng kết tủa đồng(I) ... no đy KHƠNG đng với hợp chất (CH3)2CHCH2CH2OH ? A 3-metylbutanol-1 (hay 3-metylbutan-1-ol) B 2-metylbutanol-4 ( hay 2-metylbutan-4-ol) C ancol i-pentylic 23 Cĩ cc hợp chất hữu : (X) CH3CH(OH)CH2CH3 ... H2N[CH 2]5COOH axit ω-aminocaproic B C D n H2N[CH2]5COOH axit ω-aminoenantoic CH2 CH2 C O n CH2 CH2 CH2 NH caprolactam n H2N[CH2]6COOH HN[CH 2]5CO T¬ nilon-7 HN[CH2]6CO T¬ enan HN[CH2]5CO T¬ capron...
 • 7
 • 290
 • 10

Đề thi thử đại học môn sinh học - đề 5

Đề thi thử đại học môn sinh học - đề 5
... 2,4 ,5, 6 C 2,3 ,5, 6 D 1,2 ,5, 6 -Hết - 1C 2C 3C 4A 5C 6C Đáp án đề thi thử đại học lần năm 2012 trường Trần Phú Môn Sinh học 7B 13C 19B 25C 31D 37B 43A 49D 8B 14C 20C 26D 32D 38D 44C 50 C ... 20C 26D 32D 38D 44C 50 C 9B 15C 21B 27B 33B 39B 45A 51 A 10C 16A 22B 28D 34A 40C 46C 52 B 11C 17C 23C 29C 35A 41B 47C 53 B 12B 18D 24A 30A 36B 42C 48B 54 C 55 B 56 C 57 C 58 A 59 B 60B ... Câu 21: Dương xỉ phát triển mạnh vào đại nào, kỉ sau đây? A Kỉ tam điệp, đại trung sinh B Kỉ than đá, đại cổ sinh C Kỉ silua, đại cổ sinh D Kỉ pecmi, đại cổ sinh Câu 22: Ưu lai đạt mức cao lai...
 • 6
 • 576
 • 41

Đề thi thử đại học môn toán - đề 5

Đề thi thử đại học môn toán - đề 5
... tuyến cần tìm là: y – = -5 (x – 3) hay y + = -5 (x – 1) ⇔ y = -5 x + 22 hay y = -5 x + x x x Câu 2: 1) 25 – 6.5x + = ⇔ (5 ) − 6 .5 + = ⇔ 5x = hay 5x = ⇔ x = hay x = π π π π π2 + x cos xdx 2) I = ∫ x (1 ... (ĐỀ 21) Câu 1: 2) Tiếp tuyến điểm có hoành độ x0, có hệ số góc 5 5 = 5 ⇔ x0 = hay x0 = ; y0 (3) = 7, y0 (1) = -3 ⇔ ( x0 − 2) Phương trình tiếp tuyến cần tìm là: y – = -5 (x – 3) hay y + = -5 (x ... 2t (t ∈ R)  z = + 2t  Thế vào phương trình mặt phẳng (P) : 9t + 27 = ⇔ t = -3 ⇒ (d) ∩ (P) = A (-2 ; -4 ; -4 ) Câu 5. a.: 8z − 4z + = ; ∆ / = −4 = 4i ; Căn bậc hai ∆ / ±2i 1 1 Phương trình có hai...
 • 3
 • 555
 • 20

Đề thi thử đại học môn vật lý - đề 5

Đề thi thử đại học môn vật lý - đề 5
... sát vật nhỏ qua kính lúp (mắt đặt cách kính 5cm) có phạm vi ngắm chừng từ 2,4cm đến 3,75cm Mắt người quan sát có giới hạn nhìn rõ khoảng A 11cm đến 60cm B 11cm đến 65cm C 12,5cm đến 50 cm D 12,5cm ... điện có giới hạn quang điện λ o = -3 4 -1 9 0,262mm Cho h = 6,6 25. 10 J.s; c= 3.10 m/s; e =- 1,6.10 C Chiếu vào cầu 15 xạ có tần số f =1 ,5. 10 Hz Khi ổn định, điện cực đại cầu A U max = 3,47 V B U max ... ống tạo tia X 50 000km/s Biết khối lượng điện tích electron me = 9,1.1 0-3 1kg e = 1,6.1 0-1 9C Để giảm vận tốc 8000km/s phải giảm hiệu điện đặt vào ống A 100V B 50 0V C 5kV D 100V Câu 25: Quang phổ...
 • 8
 • 270
 • 7

Xem thêm