đề thi (4) dai hoc cao dang chon loc moi nhat

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG LẦN I NĂM 2012- 2013 Môn SINH HỌC khối B TRƯỜNG THPT THỌ XUÂN 4

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG LẦN I NĂM 2012- 2013 Môn SINH HỌC khối B TRƯỜNG THPT THỌ XUÂN 4
... tế b o nhận IV N i < /b> đoạn ADN tế b o cho vào ADN plasmit Tổ hợp trả l i < /b> là: A I,< /b> III, IV, II B I,< /b> II, III, IV C II, I,< /b> III, IV D II, I,< /b> IV, III Câu 53: Vây cá mập, vây cá ngư long vây cá voi ví ... 1 4B 15A 16D 1 7B 18C 19D 21C 22C 23A 24A 25C 26C 27A 28C 29D 3 1B 3 2B 3 3B 3 4B 35A 36C 37D 38A 3 9B 4 1B 42 D 43 A 4 4B 45 C 4 6B 47 A 4 8B 49 A 51D 52D 5 3B 54A 55C 5 6B 57D 58C 59C 10C 2 0B 30A 4 0B 50C 60A ... Câu 32: Lo i < /b> đột biến xuất đ i < /b> cá thể A đột biến giao tử đột biến xôma B đột biến tiền ph i < /b> đột biến xôma C đột biến xôma thường biến D đột biến tiền ph i,< /b> đột biến xôma thường biến Câu 33: Quá...
 • 10
 • 385
 • 7

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG MÔN SINH 4

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG MÔN SINH 4
... 31A 41 B 51A 2C 12C 22B 32C 42 C 52A 3A 13B 23B 33C 43 C 53A 4A 14B 24B 34D 44 B 54A 5B 15D 25D 35C 45 D 55D 6D 16B 26A 36C 46 D 56A 7C 17D 27B 37D 47 B 57C 8D 18D 28A 38A 48 C 58A 9C 19C 29C 39B 49 A ... lệ kiểu gen đồng hợp hệ thứ A 0 ,48 4375 B 0,9 843 75 C 0,96875 D 0 ,49 21875 Câu 30: Sự kiện bật địa chất, khí hậu sinh vật điển hình đại Trung sinh A khí hậu khô, đại lục chiếm ưu thế, hạt trần bò ... cho mối quan hệ A cộng sinh, hợp tác hội sinh B kí sinh ức chế cảm nhiễm C cạnh tranh vật ăn thịt – mồi D kí sinh sinh vật ăn sinh vật khác Câu 37: Nội dung nói chế phát sinh đột biến NST đúng?...
 • 9
 • 204
 • 3

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG MÔN SINH HỌC NĂM 2012 – 2013 SỐ 4

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG MÔN SINH HỌC NĂM 2012 – 2013 SỐ 4
... Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Nguồn: diemthi.24h.com.vn Câu 24: Nếu ... TRINH THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG LẦN I Môn: SINH HỌC, khối B Thời gian làm bài: 90 phút _ ĐÁP ÁN Câu Câu Câu Câu B 16 D 31 C 46 D C 17 D 32 C 47 C A 18 C 33 A 48 B A 19 D 34 C 49 C ... TAA, TXX Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Nguồn: diemthi.24h.com.vn Câu...
 • 8
 • 209
 • 2

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG MÔN TIẾNG ANH 4

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG MÔN TIẾNG ANH 4
... future Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Nguồn: Diemthi.24h.com.vn 74 Why does ... meaningless Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Nguồn: Diemthi.24h.com.vn VII ... country Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Nguồn: Diemthi.24h.com.vn If...
 • 17
 • 296
 • 3

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG MÔN VẬT LÝ ĐỀ 4

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG MÔN VẬT LÝ ĐỀ 4
... Môn : vat 12(2009) Đề số : 01 02 03 04 05 06 07 28 29 30 31 32 33 34 55 56 57 58 59 60 C B A D C A 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... gam heli l A 4, 24. 1011 J B 6,20.1010 J C 4, 24. 1010 J D 4, 24. 1010 J Cõu 58: Khi chiu bc x cú ` = ` vo katụt ca t bo quang in thỡ Uh = - 1,8V Cụng thoỏt ca kim loi lm katụt l A 1,8eV B 4, 5eV C 2,7eV ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 D C A B A D B D C A A B D D ...
 • 6
 • 227
 • 1

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG MÔN VẬT LÝ ĐỀ SỐ 4 2010

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG MÔN VẬT LÝ ĐỀ SỐ 4 2010
... Câu 45 : Dòng điện xoay chiều qua đoạn mạch có biểu thức i = I cos(120π t − ) A Thời điểm thứ 2009 cường độ dòng điện tức thời cường độ hiệu dụng là: A 12 049 s 144 0 B 240 97 s 144 0 C 241 13 s 144 0 ... nói, dao động cao tần, biến điệu, khuyếch đại cao tần, ăngten phát D Ống nói, dao động cao tần, tách sóng, khuyếch đại âm tần, ăngten phát Câu 20: Đặt điện áp xoay chiều có tần số f thay đổi ... gian C có tần số biên độ D có tần số độ lệch pha không đổi theo thời gian Câu 16: Một vật dao động điều hoà, khoảng thời gian hai lần liên tiếp vật qua vị trí cân 0,5s; quãng đường vật 2s 32cm...
 • 5
 • 222
 • 0

ĐÊ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG THÁNG 4/2009 MÔN HÓA HỌC KHỐI A

ĐÊ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG THÁNG 4/2009 MÔN HÓA HỌC KHỐI A
... dòch NaOH 1M Vâïy công thức axit hỗn hợp là: A Axit focmic axit axetic B Axit focmic v axit propionic C Axit focmic axit oxalic D Axit focmic axit acrylic* 40 Th c hi n ph n ng nhi t nhơm m gam ... 1,24 g A chØ thu ®−ỵc 1,568 lit CO2(®kc) v 0,72 gam H2O Cho a mol A t¸c dơng víi Na d− thu đư c sè mol khÝ b»ng a mol MỈt kh¸c a mol A t¸c dơng v a ®đ víi a mol NaOH S CTCT có th có c a A là: A B ... Đem oxi h a 2,76 gam ancol etylic b ng CuO đun nóng, thu đư c dung d ch A có ch a anđehit, axit, ancol nư c M t n a lư ng dung d ch A cho tác d ng hồn tồn v i lư ng dư dung d ch AgNO3 amoniac, thu...
 • 4
 • 115
 • 0

ÐÊ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG THÁNG 4 NĂM 2009 MÔN HÓA HỌC KHỐI A

ÐÊ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG THÁNG 4 NĂM 2009 MÔN HÓA HỌC KHỐI A
... H2SO4, dd Al2(SO4)3, dd NH4NO3 , dd Na2CO3 C dd H2SO4, dd Al2(SO4)3, dd NH4NO3 , Ba(OH)2 D.dd H2SO4, dd Al2(SO4)3, dd NH4NO3 ,dd Cu(NO3)2, dd KHSO4 * 17 Xem ch t: (I): CH3COONa; (II): ClCH2COONa; ... H2SO4, dd Al2(SO4)3, dd Na2CO3, dd Ba(OH)2, dd NaNO3, dd NH4NO3, dd Cu(NO3)2, dd KHSO4, dd NaCl Dãy g m dung d ch làm quỳ tím đ i sang màu đ là: B dd H2SO4, dd Al2(SO4)3, dd NH4NO3 , dd NaCl A ... sè axit b»ng cÇn a gam dd NaOH 25%, thu ®−ỵc 9 ,43 g glyxeryl v b gam mi natri Gi¸ trÞ c a a v b l : A 49 ,2g v 103,37g B 49 ,2g v 103, 145 g C 51,2g v 103, 145 g * D 51,2g v 103,37g 35 Hai ngun t A B...
 • 4
 • 164
 • 0

đề thi thử đại học - cao đẳng năm 2013 lần 4 môn hóa khối a, b - trường thpt chuyên trần phú (mã đề 116)

đề thi thử đại học - cao đẳng năm 2013 lần 4 môn hóa khối a, b - trường thpt chuyên trần phú (mã đề 116)
... 33A 116 3 4B 116 35A 116 36D 116 3 7B 116 38A 116 39A 116 40< /b> D 116 41< /b> C 116 42< /b> C 116 43< /b> B 116 44< /b> B 116 45< /b> A 116 46< /b> B 116 47< /b> D 116 48< /b> B 116 49< /b> C 116 50C Trang 5/5 - < /b> đề < /b> thi < /b> 169 ... ((h(( - < /b> - < /b> HẾT - < /b> (Học < /b> sinh sử dụng máy tính cầm tay theo qui định B Giáo dục_ Đào tạo, không sử dụng b ng tuần hoàn) http://dehoa.net – Thư viện đề < /b> thi < /b> hóa < /b> học < /b> Trang 4/< /b> 5 - < /b> đề < /b> thi < /b> 169 ... 21C 116 2 2B 116 23A 116 2 4B 116 25C 116 2 6B http://dehoa.net – Thư viện đề < /b> thi < /b> hóa < /b> học < /b> made cauhoi dapan 116 25C 116 2 6B 116 27A 116 28C 116 29A 116 3 0B 116 31D 116 32D 116 33A 116 3 4B 116 35A...
 • 5
 • 385
 • 8

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG LẦN I NĂM 2012 Môn SInh trường THPT Thọ Xuân 4 pot

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG LẦN I NĂM 2012 Môn SInh trường THPT Thọ Xuân 4 pot
... là: A I, III, IV, II B I, II, III, IV C II, I, III, IV D II, I, IV, III Câu 53: Vây cá mập, vây cá ngư long vây cá voi ví dụ chứng A quan tho i hóa B quan tương tự C quan tương đồng D ph i sinh ... xa g i chứng ph i sinh học M i sinh vật có mã di truyền thành phần prôtêin giống chứng minh nguồn gốc chung sinh gi i thuộc chứng sinh học phân tử Chọn: A 1,2,3 ,4 B.1,2 ,4, 5 D.1 ,4, 5 C.2 ,4, 5 Câu ... di truyền D vùng kết thúc gen Câu 56: Nhận xét sau đúng: 1.Bằng chứng ph i sinh học so sánh lo i giai đọan phát triển ph i thai Bằng chứng sinh học phân tử so sánh lòai cấu tạo pôlipeptit pôlinuclêôtit...
 • 9
 • 327
 • 5

đề thi thử đại học cao đẳng môn hóa học số 4

đề thi thử đại học cao đẳng môn hóa học số 4
... Fe(NO3)2 FeSO4 B) Fe(NO3)3 FeSO4 C) FeSO4 H2SO4 D) FeSO4 HNO3 44 ) Cho chất: Ca(HCO3)2, (NH4)2CO3, NH4Cl, Zn(OH)2, Al, Al2O3, AlCl3, NaAlO2 Số chất dãy có tính chất lưỡng tính là: A) B) C) D) 45 ) Nhận ... THPT Đặng Thúc Hứa ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II (Thời gian 90' không kể giao nhận đề) Nội dung đề số : 003 1) Cho hỗn hợp hai kim loại Mg Zn vào dung dịch chứa hai muối Fe2(SO4)3 CuSO4 Đến phản ứng ... C5H10 C) C2H4 C3H6 D) C3H6 C4H8 42 ) Cho 36 gam hỗn hợp Fe3O4 Cu vào dung dịch HCl dư, sau phản ứng thu dung dịch A 6 ,4 gam kim loại khơng tan % khối lượng Fe3O4 hỗn hợp ban đầu là: A) 64, 44 % B) 52,98%...
 • 18
 • 290
 • 2

Trường THPT Quỳnh lưu 4 Mã đề thi:241 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC-CAO ĐẲNG lầnI Môn sinh học doc

Trường THPT Quỳnh lưu 4 Mã đề thi:241 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC-CAO ĐẲNG lầnI Môn sinh học doc
... l bng chng phụi sinh hc Mi sinh vt cú mó di truyn v thnh phn prụtờin ging l chng minh ngun gc chung ca sinh gii thuc bng chng sinh hc phõn t A 1,2,3 ,4 B.1,2 ,4, 5 D 1,3 ,4, 5 C.2,3 ,4, 5 Cõu 12: Nhõn ... cõy ht trũn ca qun th ny l A 48 ,0% B 25,5% C 57,1% D 42 ,0% Cõu 14: Một cặp bố mẹ sinh ba ng-ời có nhóm máu AB, có nhóm máu B, có nhóm máu O Xác suất để cặp bố mẹ sinh ng-ời nhóm máu O A 3,125% ... sợi ADN nhân có cấu trúc kép dạng vòng A 1,2,3 B 2,3 ,4 C 1,2 ,4 D 1,3 ,4 n v h c2 o ih u V Cõu 37: Dng sinh vt c xem nh nh mỏy sn xut cỏc sn phm sinh hc t cụng ngh gen l A th thc khun B vi khun C...
 • 7
 • 342
 • 4

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2012 -2013.Môn thi : TOÁN (ĐỀ 4) potx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2012 -2013.Môn thi : TOÁN (ĐỀ 4) potx
... Câu IV Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 1,0 Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Nguồn: diemthi.24h.com.vn ... Câu Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 0.5 0.25 0,25 Nguồn: diemthi.24h.com.vn ... IA :  , I ' ∈ IA => I’( 3t ; 2t + ),  y = 2t +  Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi...
 • 7
 • 66
 • 0

Đề thi thử đại học cao đẳng môn tiếng Anh-Đề 4 pot

Đề thi thử đại học cao đẳng môn tiếng Anh-Đề 4 pot
... beautiful forests / destroy if / we / / nothing / preserve them -……………………………………………………………………………… ………………………………………………… ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG – NĂM 20 04 Câu 1: (5 điểm – câu điểm) A advance ... 42 “ Shall I carry the suitcase for you , Pauline?’ said John - John offered 43 I’m sorry now that I didn’t tell you the truth - I wish 44 I feel uncomfortable ... Pauline’s suitcase 43 I wish (that) I had told you the truth 44 I can’t Stand being in a room where everybody is shouting Hoặc: I can’t stand people/ everybody shouting in a room 45 Minerals continue...
 • 6
 • 141
 • 0

Đề thi thử đại học cao đẳng môn tiếng Anh-Đề 4 pptx

Đề thi thử đại học cao đẳng môn tiếng Anh-Đề 4 pptx
... http://www.foxitsoftware.com For evaluation only 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 ... C D B 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 2 2 1 2 3 5 5 4 4 1 1 1 1 1 1 1 Copyright â quatamthat2@yahoo.com ... http://www.foxitsoftware.com For evaluation only 43 A answers B reacts C replies D looks 44 A battling B struggling C defeating D fighting 45 A exhaling B inhaling C perspiring D breathing Đọc kỹ đoạn văn sau chọn...
 • 8
 • 171
 • 0

Xem thêm