đề thi đại học cao đẳng

Đề thi đại học cao đẳng lần II môn Vật Lý

Đề thi đại học cao đẳng lần II môn Vật Lý
... dòng điện qua tụ I1 = 0,2A Để dòng điện qua tụ I2 = 0,5 A cần tăng hay giảm tần số lần? A lần B 3,5 lần C lần D 2,5 lần Câu 29 Một bếp điện hoạt động lưới điện có tần số f = 50Hz Người ta mắc nối ... 17 Một vật tham gia vào hai dao động điều hòa có tần số A chuyển động tổng hợp vật dao động tuần hoàn tần số B chuyển động tổng hợp vật dao động điều hòa tần số C chuyển động tổng hợp vật dao ... 0, 75µ m Câu 22 Một vật nhỏ khối lượng m = 400 g treo vào lò xo khối lượng không đáng kể, độ cứng k = 40 N / m Đưa vật lên đến vị trí lò xo không biến dạng thả nhẹ nhàng để vật dao động Cho g...
 • 5
 • 508
 • 2

đề thi đại học cao đẳng môn hóa

đề thi đại học cao đẳng môn hóa
... - hết -Học sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm Mã đề 177 Mã đề 177 PHIẾU SOI – ĐÁP ÁN (dành cho giám khảo) Môn thi : HÓA HỌC – Khối A ĐỀ SỐ 177 01 02 03 ... tử C9H10O Khi oxi hóa A dung dịch KMnO4 đun nóng tạo axit benzoic A chứa nhóm chức cacbonyl Số công thức cấu tạo có A A B C D Mã đề 177 Mã đề 177 PHẦN B Theo chương trình nâng cao (10 câu, từ câu ... điều chế từ protein (5) Cao su thi n nhiên thuộc loại dầu thực vật A Có (3), (4), (5) B Có (1), (4) C Chỉ có (5) D Chỉ có (4) Câu 30 : Có sơ đồ chuyển hoá sau: Mã đề 177 Mã đề 177 X1 X3 CH3CHO A...
 • 8
 • 711
 • 4

SÓNG CƠ HỌCĐỀ THI ĐAI HỌC + CAO ĐẲNG CÁC NĂM

SÓNG CƠ HỌC – ĐỀ THI ĐAI HỌC + CAO ĐẲNG CÁC NĂM
... v sóng âm, phát bi u sau ñây sai? A m t nhi t ñ , t c ñ truy n sóng âm không khí nh t c ñ truy n sóng âm nư c B Sóng âm truy n ñư c môi trư ng r n, l ng khí C Sóng âm không khí sóng d c D Sóng ... Câu 11.(ð thi ðH _2007)Trên m t ñư ng ray th ng n i gi a thi t b phát âm P thi t b thu âm T, ngư i ta cho thi t b P chuy n ñ ng v i v n t c 20 m/s l i g n thi t b T ñ ng yên Bi t âm thi t b P ... Câu 15:.(ð thi Cð _2008)T i hai ñi m M N m t môi trư ng truy n sóng có hai ngu n sóng k t h p phương pha dao ñ ng Bi t biên ñ , v n t c c a sóng không ñ i trình truy n, t n s c a sóng b ng 40...
 • 6
 • 719
 • 32

Cấu trúc và đáp án đề thi đại học cao đẳng môn hóa học khối a năm 2013

Cấu trúc và đáp án đề thi đại học cao đẳng môn hóa học khối a năm 2013
... 1 Nhôm, sắt [2 câu] Dãy điện hoá kim loại [1 câu] Hiđrocacbon dẫn xuất hiđrocacbon [3 câu] (Đáp án đề thi đại học cao đẳng môn h a cập nhật) ...
 • 2
 • 553
 • 3

Cấu trúc đề thi Đại học- cao đẳng môn Văn- sử-địa lí

Cấu trúc đề thi Đại học- cao đẳng môn Văn- sử-địa lí
... núi - Thi n nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc biển - Thi n nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa - Thi n nhiên phân hoá đa dạng - Sử dụng bảo vệ tài nguyên thi n nhiên - Bảo vệ môi trường phòng chống thi n tai ... nghiệp, vấn đề phát triển nông nghiệp, vấn đề phát triển ngành thuỷ sản lâm nghiệp, tổ chức lãnh thổ nông nghiệp) - Một số vấn đề phát triển phân bố công nghiệp (cơ cấu ngành công nghiệp, vấn đề phát ... Bắc Bộ - Vấn đề chuyển dịch cấu kinh tế theo ngành Đồng sông Hồng - Vấn đề phát triển kinh tế- xã hội Bắc Trung Bộ - Vấn đề phát triển kinh tế- xã hội Duyên hải Nam Trung Bộ - Vấn đề khai thác...
 • 10
 • 587
 • 3

Hướng dẫn giải đề thi Đại học, Cao đẳng 08

Hướng dẫn giải đề thi Đại học, Cao đẳng 08
... GỢI Ý GIẢI ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC MÔN VĂN KHỐI C NĂM 2 008 (Những gợi ý có tính chất tham khảo) PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ TH Í SINH ... cao Bởi vậy, biết Huấn Cao – người viết chữ nhanh đẹp tiếng tỉnh Sơn bị giải đến nơi này, ông không giấu ý nguyện từ lâu Đó ngày treo nhà đôi câu đối Huấn Cao viết - Hành động biệt đãi Huấn Cao, ... bà Hiền Một người Hà Nội, Nguyễn Khải thể khả phát hiện, tìm tòi trước vấn đề phức tạp sống đương đại Người giải đề thi : ThS Triệu Th ị Huệ Tổ trưởng tổ văn - trường THPT chuyên Lê Hồng Phong...
 • 4
 • 601
 • 2

BỘ ĐỀ THI ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG MÔN TOÁN TẬP 2 - TRẦN SĨ TÙNG

BỘ ĐỀ THI ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG MÔN TOÁN TẬP 2 - TRẦN SĨ TÙNG
... có a2 ³ a2 - (b - c )2 = (a + b - c)(a - b + c) = (1 - 2c)(1 - 2b) (1) Tương tự: b2 ³ (1 - 2a)(1 - 2c) (2) , c2 ³ (1 - 2a)(1 - 2b) (3) Từ (1), (2) , (3) Þ abc ³ (1 - 2a)(1 - 2b)(1 - 2c) = - 2( a ... 3ø è 20 09 Câu VII.b: Ta có: (1 + i )20 09 = C2009 + iC2009 + + i 20 09C2009 20 06 20 08 = C2009 - C2009 + C2009 - C2009 + - C2009 + C2009 + 20 07 20 09 (C2009 - C2009 + C2009 - C2009 + - C2009 + C2009 ... + t2 ; t2 ;1 - 2t2 ) uuu r Þ AB = (t2 - 2t1 + 1; t2 - t1 + 1; -2 t2 - 2t1 + 1) uuu r r t - 2t1 + t2 - t1 + -2 t2 - 2t1 + ìt = -1 d ^ (P) Û AB, n phương Û = = Û í1 ỵt2 = -1 Þ A(–1; 2; 2) Þ Phương...
 • 156
 • 1,102
 • 15

TUYỂN TẬP TOÁN HỮU CƠ TRONG CÁC ĐỀ THI ĐẠI HỌC-CAO ĐẲNG

TUYỂN TẬP TOÁN HỮU CƠ TRONG CÁC ĐỀ THI ĐẠI HỌC-CAO ĐẲNG
... tiếp, khối lượng phân tử Z lần khối lượng phân tử X Các chất X, Y, Z thuộc dãy đồng đẳng A ankan B ankađien C anken D ankin Câu 80: Ba chất hữu mạch hở X, Y, Z có công thức phân tử C3H6O có tính ... C6H5CH=CH2 C CH2=CH-CH=CH2, CH3-CH=CH2 D CH2=CH-CH=CH2, lưu huỳnh Câu 23: Các đồng phân ứng với công thức phân tử C8H10O (đều dẫn xuất benzen) có tính chất: tách nước thu sản phẩm trùng hợp tạo ... Công thức X (cho C = 12, O = 16) A C3H5(OH)3 B C3H6(OH)2 C C2H4(OH)2 D C3H7OH Câu 26: Trong bình kín chứa chất hữu X (có dạng CnH2nO2) mạch hở O2 (số mol O2 o gấp đôi số mol cần cho phản ứng cháy)...
 • 7
 • 967
 • 61

đề thi đại học cao đẳng

đề thi đại học cao đẳng
... ?" Tom: "He's tall and thin with blue eyes." A How is John doing B What does John like C What does John look like D Who does John look like Question 43: Could you fill out this form? A applying ... number of participants D The age of the children Question 20: What conclusion can be drawn from this passage? A Children's language skills increase when they are required to respond actively B ... the correct answer to each of the following questions Question 21: They are not to take part in this program of the World Health Organization A so old B old enough C enough old D as old Question...
 • 4
 • 160
 • 0

tuyen tap de thi dai hoc cao dang

tuyen tap de thi dai hoc cao dang
... = 2NC Xác đònh thi t diện mặt phẳng ( α ) cắt hình chóp Tính diện tích thi t diện theo a Tính theo a khoảng cách hai đường thẳng BD SC 20 Page 20 of 251 http://tuhoctoan.net CAO ĐẲNG NÔNG LÂM ... S.ABC đỉnh S, chiều cao h, đáy tam giác cạnh a Qua cạnh AB dựng mặt phẳng vuông góc với SC Tính diện tích thi t diện tạo thành theo a h 50 Page 50 of 251 http://tuhoctoan.net CAO ĐẲNG (KHỐI A, ... ⎦ ⎣ n CMR: n = C0 + 21 C1 + + n Cn n n 10 22 Page 22 of 251 http://tuhoctoan.net CAO ĐẲNG Y TẾ NAM ĐỊNH - 2000 Hệ Cao Đẳng Điều Dưỡng Chính Quy Câu I: Cho hàm số y = x - 3x + 3mx + 3m + có...
 • 251
 • 405
 • 0

Đề thi đại học cao đẳng năm 2009

Đề thi đại học cao đẳng năm 2009
... học, học ,nữa đi>Thân ái! Hết BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2009 Mơn thi: TỐN; Khối: A ĐỀ CHÍNH THÚC Thời gian làm bài: 180 phút, khơng kể thời gian phát đề ...  m2 +  = ⇔ m = 24 ⇔ m = ±2 ⇔ (xB – xA) = ⇔  ÷   Bộ GD&ĐT Đề Chính Thức Hết ÐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI D NĂM 2009 Mơn thi : TỐN PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH Câu I (2,0 điểm) Cho hàm ... 0977467739 Trường THPT Ngọc Hồi KonTum ÐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG KHỐI A, B, D NĂM 2009 Mơn thi : TỐN Thời gian làm : 180 phút, khơng kể thời gian phát đề PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)...
 • 22
 • 175
 • 0

Bài soạn ĐỀ THI ĐẠI HỌC-CAO ĐẲNG 2003-1010

Bài soạn ĐỀ THI ĐẠI HỌC-CAO ĐẲNG 2003-1010
... Ninh Các đề thi Đại học Vật Lý Từ năm 2003-2010 Trường THPT Ngô Gia Tự - Gò Dầu – Tây Ninh Các đề thi Đại học Vật Lý Từ năm 2003-2010 Trường THPT Ngô Gia Tự - Gò Dầu – Tây Ninh Các đề thi Đại học ... lần Câu 11. (Đề thi ĐH _2007)Trên đường ray thẳng nối thi t bị phát âm P thi t bị thu âm T, người ta cho thi t bị P chuyển động với vận tốc 20 m/s lại gần thi t bị T đứng yên Biết âm thi t bị P ... cảm biến thi n điều hòa theo thời gian Các đề thi Đại học Vật Lý Từ năm 2003-2010 25 Trường THPT Ngô Gia Tự - Gò Dầu – Tây Ninh A ngược pha B với biên độ C pha D với tần số Câu 33 (Đề thi đại học...
 • 44
 • 113
 • 0

Bài giảng ĐỀ THI ĐẠI HỌC-CAO ĐẲNG 2003-1010

Bài giảng ĐỀ THI ĐẠI HỌC-CAO ĐẲNG 2003-1010
... Ninh Các đề thi Đại học Vật Lý Từ năm 2003-2010 Trường THPT Ngô Gia Tự - Gò Dầu – Tây Ninh Các đề thi Đại học Vật Lý Từ năm 2003-2010 Trường THPT Ngô Gia Tự - Gò Dầu – Tây Ninh Các đề thi Đại học ... lần Câu 11. (Đề thi ĐH _2007)Trên đường ray thẳng nối thi t bị phát âm P thi t bị thu âm T, người ta cho thi t bị P chuyển động với vận tốc 20 m/s lại gần thi t bị T đứng yên Biết âm thi t bị P ... độ lớn cực đại A π 10−6 s B 2,5 π 10−6 s C.10 π 10−6 s D 10−6 s Câu 34 (Đề thi đại học năm 2009): Khi nói dao động điện từ mạch dao động LC lí tưởng, phát biểu sau sai? Các đề thi Đại học Vật...
 • 44
 • 174
 • 0

Tài liệu Tuyển tập đề thi đại học cao đẳng 2009 ppt

Tài liệu Tuyển tập đề thi đại học cao đẳng 2009 ppt
... 0,25 Đề thi thử đại học năm 2009 Trờng T.H.P.T Nguyễn Trung Ngạn c c c c án Khối A Thời gian 180 phút ( không kể giao đề ) Phần A : D"nh cho tất thi sinh Câu I (2,0 điểm) 1) Khảo sát biến thi n ... Trung Ngạn Tổ án Tin Đề thi thử đại học năm 2009 Môn toán Khối A Thời gian 180 phút ( không kể giao đề ) Phần A : D"nh cho tất thi sinh Câu I (2,0 điểm) 1) Khảo sát biến thi n v vẽ đồ thị (c) ... f(t) Đ K m l : m Trờng THPT Đông Sơn kì thi KSCL trớc tuyển sinh năm 2009 (lần 2) Môn Thi: Toán Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề) (Đề thi gồm 02 trang) Phần chung cho tất thí...
 • 75
 • 303
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi đại học cao đẳng khối a năm 2009đề thi đại học cao đẳng năm 2009đề thi đại học cao đẳng môn hóa năm 2012đề thi đại học cao đẳng môn lịch sửđề thi đại học cao đẳng năm 2005đề thi đại học cao đẳng 2009đáp án đề thi đại học cao đẳng năm 2009đề thi đại học cao đẳng môn toán năm 2009đề thi đại học cao đẳng môn hóa năm 2009đề thi đại học cao đẳng môn sinh 2012đề thi đại học cao đẳng khối d năm 2013tong hop de thi dai hoc cao dang mon hoa tu nam 2000 den 2014hướng dẫn giải đề thi đại học cao đẳng 08 môn hóa khối ađề thi đại học cao đẳng môn sinh năm 2010đề thi đại học cao đẳng môn toánbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBảng chia 6Bảng nhân 6Bảng nhân 6Bài 22. p-ph, nhBài 17. u, ưBài 17. u, ưBài 12. i, aLần đầu tiên trừ quỷBài 9. o, cBài 8. Ăn, uống hàng ngàytrắc nghiệm full chương 1- hàm số- có đáp án