ngan hang cau hoi co dao dong 2015

Ngân Hàng Câu hỏi Điện Tử doc

Ngân Hàng Câu hỏi Cơ Điện Tử doc
... gia số đo tuyệt đối? Câu 11 Vi xử lý? Các thành phần vi xử lý? Chức CPU? Câu 12 Thông tin điều khiển toàn diện hệ thống điện tử khởi tạo từ đâu, xử lý gia công hệ, cho ví dụ Câu 13 Thế cấu chấp ... không gian trạng thái? Cho thí dụ minh họa Câu 23 Ý nghĩa mô hình toán học điều khiển? Câu 24 Biểu diễn sơ đồ nguyên lý hoạt động sản phẩm điện tử? Căn vào định nghĩa ổn định hệ thống mặt ... tương tự phần tử lò xo tuyến tính phần tử chịu kéo nén tâm Câu 16 Những thay mặt hình thức hệ chất thay hệ hệ khác chất thiết kế, sở để đảm bảo tương thích việc làm Cho ví dụ minh họa Câu 17 Trình...
 • 5
 • 366
 • 0

Ngân hàng câu hỏi ứng dụng doc

Ngân hàng câu hỏi Cơ ứng dụng doc
... Ngân hàng câu hỏi ứng dụng Chương 1: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VÀ HỆ TIÊN ĐỀ TĨNH HỌC, HỆ LỰC Câu hỏi lớp: Câu 1) Vật rắn tuyệt đối gì? Câu 2) Thế trạng thái cân bằng? Câu 3) Lực gì? Câu 4) ... Vũ 6/ 68 ứng dụng Ngân hàng câu hỏi Chương 2: Lý thuyết hệ lực Câu hỏi lớp: Câu 69) Hợp lực gì? Câu 70) Hãy biễu diễn hệ lực? Câu 71) Ngẫu lực gì? Câu 72) Hãy nêu đơn vị đo ngẫu lực? Câu 73) ... điểm? Câu 29) Nêu định nghĩa ngẫu lực? Phạm Xuân Vũ 2/ 68 Ngân hàng câu hỏi ứng dụng Câu 30) Nêu yếu tố đặc trưng ngẫu lực? Câu 31) Nêu tính chất ngẫu lực? Câu 32) Hãy nêu định lý dời lực? Câu...
 • 68
 • 116
 • 1

ngân hàng câu hỏi học chất lỏng

ngân hàng câu hỏi cơ học chất lỏng
... phần t cầu ngập chất lỏng có bán kính cầu R = 0,6m Biết chất lỏng có =8650 N/m3, độ cao cột chất lỏng a = 1,1m; H=0,3m; áp suất d mặt thoáng bình pod = 0,3at, cho tỷ trọng thủy ngân Hg=13,6 Tìm: ... trụ tròn luôn ngập chất lỏng Theo định luật Acsimét, áp lực tác dụng lên nửa trụ tròn theo phơng thẳng đứng từ dới lên, trụ tròn có quay đợc không? sao? Tính tổng áp lực chất lỏng tác động vào ... suất khí trời, trọng lợng riêng nớc n = 9810 N/m3 1/ Tìm áp lực d chất lỏng tác dụng vào mặt cong BC? 2/ Tìm áp lực d chất lỏng tác dụng lên mặt phẳng BO? pa D=2r H BT 2.5.38 Mt qu cu l mt ca...
 • 47
 • 408
 • 2

Ngân hàng câu hỏi đáp án môn luật hành chính

Ngân hàng câu hỏi có đáp án môn luật hành chính
... phạm hành Câu 32: Hết thời hiệu thi hành định xử phạt vi phạm hành chính, người chưa thi hành định xử phạt vi phạm hành khơng phải thi hành Câu 33: Mọi văn quản lý hành nhà nước nguồn luật hành ... cưỡng chế Câu 54: “ Phân biệt cưỡng chế hành trách nhiệm hành Câu 55: Phân biệt xử phạt hành biện pháp ngăn chặn hành Câu 56: “Phân biệt văn quản lý hành với văn nguồn luật hành chính Câu 57: ... phạm pháp luật hành hiệu lực bắt buộc thi hành đối tượng liên quan bảo đảm thực cưỡng chế nhà nước Như khơng phải văn pháp luật luật hành văn chứa đựng quy phạm pháp luật hành chínhmới...
 • 36
 • 549
 • 1

NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐIỆN XOAY CHIỀU 2015

NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐIỆN XOAY CHIỀU 2015
... 1 2 Câu 11: Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần, cuộn cảm tụ điện mắc nối tiếp Biết cảm kháng gấp lần dung kháng Dùng vôn kế xoay chiều ( điện trở lớn) đo điện áp hai đầu tụ điện ... = D 10 Câu 67: Một đoạn mạch xoay chiều gồm phần tử mắc nối tiếp: điện trở R, cuộn dây có độ tự cảm L điện trở r, tụ điện điện dung C Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều, điện áp ... f1.f2  C Câu 24:Cho đoạn mạch xoay chiều AB gồm tụ điện điện dung C thay đổi được, cuộn dây có điện trở r = 10Ω độ tự cảm L, điện trở R = 30Ω mắc nối thứ tự trên, mắc vào điện áp xoay chiều u...
 • 62
 • 148
 • 0

NGÂN HÀNG câu hỏi điện tử 1

NGÂN HÀNG câu hỏi cơ điện tử 1
... ) ? U 1( s ) R C R R1 U1 R2 U2 Câu1 9: Cho hệ thống mạch điện hình vẽ: R3 C1 R1 C2 R2 U1 U2 R Trong : - U1, U2 điện áp đầu vào đầu - R, R1, R2, R3 điện trở mạch điện - C1, C2 tụ điện mạch điện ... hàm truyền G(s) = U 2( s ) ? U 1( s ) R R1 C R2 U1 U2 C1 Câu1 7: Cho mạch khuyếch đại thuật toán hình vẽ Trong U1 điện áp vào, U2 điện áp ra; R, R1, C, C1 điện trở điện dung mạch khuyếch đại a) ... vào, U2 điện áp ra; R1, R2, C1, C2 điện trở điện dung mạch a) Bằng phương pháp toán học mô hình hóa mạch điện? b) Tính hàm truyền G(s) = U 2( s ) ? U 1( s ) R1 C2 C1 U2 U1 R2 Câu1 4: Cho mạch điện...
 • 18
 • 1,916
 • 0

Ngân hàng câu hỏi thi đại học - dao động 2014-2015

Ngân hàng câu hỏi thi đại học - cơ dao động 2014-2015
... trình dao động, chu kỳ dao động, lắc qua vị trí lò xo không biến dạng có lần Tỉ số lắc thứ lắc thứ hai bằng: A 0,25 B C D  HD: Vật Lý [3K] - LUYỆN THI ĐẠI HỌC 2015 Thầy Lâm Phong Trong chu kỳ dao ... mg(3cos - 2coso) = mg[3cos - 2coso] = mg3 (coso+ 2) - 2coso    T = mg(2 - coso)  D Câu 18: Cho hai lắc lò xo giống hệt Kích thích cho hai lắc dao động điều hòa với biên độ 2A A dao động ... vmax  4 (cm / s)  chọn C vmax Vật Lý [3K] - LUYỆN THI ĐẠI HỌC 2015 Thầy Lâm Phong Câu 24: Cho hai chất điểm dao động điều hòa phương, tần số, thực dao động với phương trình x1 = A1cos(t + 1)...
 • 10
 • 169
 • 0

NGÂN HÀNG câu hỏi DAO ĐỘNG môn vật lý năm 2015 2016 PHẦN 2

NGÂN HÀNG câu hỏi DAO ĐỘNG cơ môn vật lý năm 2015  2016  PHẦN 2
... 57: Hai vật khối lượng gắn vào hai lò xo dao động tần số ngược pha Có biên độ A1 A2 biết A1 =2A2, dao động động Wđ1 = 0,56J dao động W t2 = 0,08 J Hỏi dao động động W’đ1 = 0,08J dao động bao ... = s, động vật dao động điều hòa tăng từ 0,096 J đến giá trị cực đại sau giảm 0,064 J Biết thời điểm t dao động vật 0,064 J Cho khối lượng vật 100g Biên độ dao động vật bằng: A 32 cm B 3 ,2 cm ... gian lúc vật bắt đầu dao động Phương trình dao động vật là: A x = 2cos(10t + π) (cm) C x = 3cos(10t + ) (cm) B x = 2cos(10t) (cm) D x = 3cos(10t + π) (cm) 21 Vật [3K] - LUYỆN THI ĐẠI HỌC 20 15...
 • 28
 • 268
 • 0

Ngân hàng câu hỏi luyên thi đại học vật lý chuyên đề dao dộng

Ngân hàng câu hỏi luyên thi đại học vật lý chuyên đề cơ dao dộng
... chọn A Câu 14: Một vật có khối lượng 100 g dao động điều hòa Khi hợp lực tác dụng lên vật có độ lớn 0,8 N thi 2 đạt tốc độ 0,6 m/s Khi hợp lực tác dụng lên vật có độ lớn N tốc độ vật m/s vật ... dao động vật bằng: A 32 cm B 3,2 cm C 16 cm D cm Câu 39: Trong khoảng thời gian t = đến t1 =  HD: (Đây câu hỏi trùng với câu hỏi đề thi đại học 2014) x =  A  Tại thời điểm t = s ta có Wđ ... lần  B  s, động vật dao động điều hòa tăng từ 0,096 J 48 đến giá trị cực đại sau giảm 0,064 J Biết thời điểm t dao động vật 0,064 J Cho khối lượng vật 100g Biên độ dao động vật bằng: A 32 cm...
 • 20
 • 290
 • 0

Ngân hàng câu hỏi kiểm tra đánh giá bộ môn động

Ngân hàng câu hỏi kiểm tra đánh giá bộ môn động cơ
... kiểm tra đánh giá hư hỏng Cách kiểm tra IC cảm biến đánh lửa Ngân hàng câu hỏi đáp án chi tiết chương Trang: 18 Ngân hàng câu hỏi TT Loại Nội dung Điểm Trang: 19 Ngân hàng câu hỏi Câu hỏi Vẽ sơ đồ ... toán chọn giá trị điện trở Các mục tiêu kiểm tra đánh giá dạng câu hỏi kiểm tra đánh giá gợi ý chương Stt Mục tiêu kiểm tra đánh giá Nhớ Nội dung - Các sơ đồ mạch tiết chế Dạng câu hỏi gợi ý ... hỏng thường gặp phải accu Các mục tiêu kiểm tra đánh giá dạng câu hỏi kiểm tra đánh giá gợi ý chương Stt Mục tiêu kiểm tra đánh giá Nhớ Nội dung Dạng câu hỏi gợi ý - Quá trình điện hóa xảy accu...
 • 36
 • 750
 • 17

Ngân hàng câu hỏi kiểm tra đánh giá bộ môn động

Ngân hàng câu hỏi kiểm tra đánh giá bộ môn động cơ
... logic Các mục tiêu kiểm tra đánh giá dạng câu hỏi kiểm tra đánh giá gợi ý chương Mục tiêu kiểm tra đánh giá Nội dung Mức độ Nhớ Các kiến thức cần nhớ : Phƣơng trình diode Trang Ngƣỡng dẫn diode ... VE, VC Bài tốn 2: Thiết kế mạch phân cực Các mục tiêu kiểm tra đánh giá dạng câu hỏi kiểm tra đánh giá gợi ý chương Mục tiêu kiểm tra đánh giá Nội dung Mức độ Nhớ Các kiến thức cần nhớ : BJT  ... Mạch khuếch đại ghép Opamp , xác định vo 2Các mục tiêu kiểm tra đánh giá dạng câu hỏi kiểm tra đánh giá gợi ý chương Mục tiêu kiểm tra đánh giá Nội dung Mức độ Nhớ kiến thức cần nhớ : Khuếch đại...
 • 55
 • 274
 • 1

Tài liệu Ngân hàng câu hỏi về nguyên lý hoạt động của động đốt trong doc

Tài liệu Ngân hàng câu hỏi về nguyên lý hoạt động của động cơ đốt trong doc
... khác nguyên hoạt động động diesel kỳ động diesel kỳ ? 3) Phân tích đặc điểm khác nguyên hoạt động động xăng kỳ động xăng kỳ ? 4) Phân tích đặc điểm khác nguyên hoạt động động xăng kỳ động ... tăng áp truyền động khí ? Ngân hàng câu hỏi học phần Nguyên Động đốt - 2007 -4- Câu hỏi mức - Vận dụng thông tin 1) Phân tích đặc điểm khác nguyên hoạt động động diesel kỳ động xăng kỳ ? ... mô tả nguyên hoạt động động xăng kỳ ? 3) Vẽ sơ đồ cấu tạo , đồ thị công thị mô tả nguyên hoạt động động xăng kỳ ? 4) Vẽ sơ đồ cấu tạo , đồ thị công thị mô tả nguyên hoạt động động diesel...
 • 6
 • 1,448
 • 14

NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI (Theo chương trình đào tạo 150 TC) học ứng dụng pptx

NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI (Theo chương trình đào tạo 150 TC) Cơ học ứng dụng pptx
... gian lm bi thi) - Thi vit - Thi gian lm bi thi: 90 phỳt - T trng im thnh phn thi l 50% Nguyờn tc t hp thi - Cỏc cõu hi thi phi c t hp t ngõn hng cõu hi ca hc phn - S cõu hi mt thi khụng di ... 3.3.4 Trình bày khái niệm ứng suất điểm? Mối liên hệ ứng suất nội lực? BT Bi tp: (khụng cú) CHNG LT Cõu hi lý thuyt: LT 4.3.1 Trình bày đặc trng học vật liệu kéo, nén vật liệu dẻo? LT 4.3.2 Trình ... giỏ thi kt thỳc hc phn Kim tra ỏnh giỏ nhng kin thc SV ó thu nhn c thụng qua vic tr li mt s cõu hi c bn thuc ni dung ca hc phn ó hc Phng phỏp ỏnh giỏ (Thi ỏp, thi vit hay thi trc nghim, thi gian...
 • 18
 • 345
 • 6

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm chương Động điện

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm chương Động cơ điện
... hiệu suất động 19/ Chọn phát biểu sai? a/ Động làm việc với dòng điện xoay chiều gọi động điện xoay chiều b/ Động điện làm việc với dòng điện chiều gọi động điện chiều c/ Động đồng động điện có ... dòng điện dây quấn c/ Đảo chiều dòng điện dây quấn dây quấn phụ d/ Đảo chiều phích cắm điện (dùng cấp điện cho động cơ) 21/ Trong động điện pha có dây quấn phụ nối tiếp với tụ điện học, thì: a/ Điện ... dụng là: a/ Động điện xoay chiều b/ Động điện chiều c/ Cả a, b d/ Cả a, b sai 23/ Vòng chập động điện pha dùng để: a/ Làm cho động tự khởi động b/ Làm cho dòng điện cuộn dây dòng điện cảm ứng...
 • 3
 • 1,659
 • 16

Ngân hàng câu hỏi và đáp án môn học động đốt trong - đại học spkt TPHCM

Ngân hàng câu hỏi và đáp án môn học động cơ đốt trong - đại học spkt TPHCM
... Điểm 2,5 Đáp án Câu hỏi Đáp án 0,5 0,5 0,75 0.75 2,5 1,0 Câu hỏi Đáp án Câu hỏi Câu hỏi Đáp án Câu hỏi Đáp án Câu hỏi Đáp án Câu hỏi Đáp án Câu hỏi Đáp án 10 Câu hỏi Đáp án Câu hỏi Đáp án Áp suất ... thống cung cấp nhiên liệu động Diesel STT Loại Câu hỏi Đáp án Câu hỏi Đáp án Câu hỏi Đáp án Câu hỏi Đáp án Câu hỏi Đáp án Câu hỏi Câu hỏi Đáp án Câu hỏi Đáp án Câu hỏi Đáp án Nội dung Nêu công dụng ... cấp nhiên liệu động xăng Ngân hàng câu hỏi đáp án chi tiết chương 11 STT Loại Câu hỏi Đáp án Câu hỏi Đáp án Câu hỏi Đáp án Câu hỏi Đáp án Nội dung Nêu phương pháp hình thành hỗn hợp động xăng Sử...
 • 14
 • 1,589
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: ngan hang cau hoi mon truyen dong dienngan hang cau hoi kiem trra danh gia bo mon dong congan hang cau hoi mon gdcd 7 co lien puan den phap luat bien dao moi truong luat giao thongngân hàng câu hỏi kết cấu động cơ đốt trongngân hang câu hỏi thi cơ sở truyền động điệnngan hang cau hoi dong co dot trongngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn kinh tế quốc tế có đáp ánngân hàng câu hỏi trắc nghiệm hóa hữu cơbài tập hóa lý có lời giải và ngân hàng câu hỏi trắc nghiệmngan hang cau hoi mon co khi dai cuongngân hàng câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vĩ mô có đáp ánngân hàng câu hỏi động vật không xương sốngngân hàng câu hỏi trắc nghiệm vật lý đại cương a1 có đáp ánngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tin học đại cương có đáp ánngân hàng câu hỏi trắc nghiệm cơ sở dữ liệuCV ve viec chuyen doi VPCCDanh sách bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chứng viên đợt 2 tháng 10 năm 2016.doc58 c u tr c nghi m HAI NG TH NG VU NG G C File word c h ng d n gi iK to n b n h ng v x c nh k t qu ho t ng kinh doanh C ng ty B o v Th c v tTh c tr ng ho t ng k ch th ch ti u th cho nh m s n ph m m ph m c a c ng ty unileverBài 4. Gia đình emL m ph t nguy n nh n v gi i ph pbáo cáo tốt nghiệp ngành du lịchTi n tr nh m ph n gia nh p WTO c a Vi t Nam th c tr ng v tri n v ngQĐ 626 QĐ-BTC Sửa đổi thủ tục QT thuế TNDN và thông báo PP trích khấu hao (1781.76KB)Tổng hợp lý thuyết hóa học 11M t s gi i ph p nh m n ng cao ho t ng ti u th s n ph m t i c ng ty tr ch nhi m h u h n t Vi tTuần 2. MRVT: Từ ngữ về học tập. Dấu chấm hỏiVan ban sao luc 683 (QD 1810)Tuần 7. MRVT: Từ ngữ về các môn học. Từ chỉ hoạt độngTuần 23. MRVT: Từ ngữ về muông thú. Đặt và trả lời câu hỏi: Như thế nào?Bi n ph p nh m y m nh gia c ng xu t kh u gi y C ng ty gi y Ng c HDe kiem tra 1 tiet 11TNTh c tr ng c ng t c k to n nghi p v b n h ng t i c ng ty Th ng m i D ch v Th i trang H n iT ch c k to n b n h ng v x c nh k t qu kinh doanh t i C ng ty v n chuy n kh ch du l ch