SKKN Phương pháp sử dụng tranh mình họa trong dạy học môn Ngữ văn lớp 6

SKKN Phương pháp sử dụng tranh minh hoạ trong dạy học bộ môn ngữ văn 6

SKKN Phương pháp sử dụng tranh minh hoạ trong dạy học bộ môn ngữ văn 6
... dụng tranh minh hoạ dạy học Ngữ văn 6. ” IV PHẠM VI NGHIÊN CỨU Giáo viên: Lê Thị Thanh Hương Phương pháp sử dụng tranh minh hoạ dạy học môn ngữ văn Việc sử dụng tranh minh hoạ nhằm tác động vào dạy ... kiến "Phương pháp sử dụng tranh minh hoạ dạy học môn Ngữ văn 6" II MỤC ĐÍCH Để nâng cao chất lượng dạy học đòi hỏi người giáo viên phải sử dụng thành thạo phương tiện dạy học, phương tiện dạy học ... DỤNG CỦA VIỆC SỬ DỤNG TRANH ẢNH MINH HOẠ TRONG DẠY HỌC NGỮ VĂN - Là phương tiện góp phần thực mục tiêu, yêu cầu dạy học Ngữ văn Phương pháp dạy học lấy học sinh làm đối tượng trung tâm, dạy học...
 • 15
 • 1,171
 • 8

skkn phương pháp sử dụng tranh minh hoạ trong dạy học bộ môn ngữ văn 6

skkn phương pháp sử dụng tranh minh hoạ trong dạy học bộ môn ngữ văn 6
... cứu cách sử dụng tranh minh hoạ dạy học Ngữ văn IV Phạm vi nghiên cứu Việc sử dụng tranh minh hoạ nhằm tác động vào dạy học sinh lớp trường THCS An Ninh B Nội dung I Đặc Điểm Bộ môn Ngữ văn có ... vẽ thêm số tranh minh hoạ, ) Từ sở lý luận sở thực tiễn nêu khiến chọn viết sáng kiến "Phương pháp sử dụng tranh minh hoạ dạy học môn Ngữ văn 6" II Mục đích Để nâng cao chất lượng dạy học đòi hỏi ... sử dụng tranh minh hoạ muốn đạt hiệu tối ưu cần phải có linh hoạt trình sử dụng Tuỳ văn mà ta áp dụng cho lúc, chỗ Việc sử dụng tranh minh hoạ tạo tâm học tập hứng thú học sinh, tạo cho tiết dạy...
 • 7
 • 541
 • 2

PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG TRANH MINH HOẠ TRONG DẠY HỌC BỘ MÔN NGỮ VĂN 6

PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG TRANH MINH HOẠ TRONG DẠY HỌC BỘ MÔN NGỮ VĂN 6
... "Phơng pháp sử dụng tranh minh hoạ dạy học môn Ngữ văn 6" II Mục đích Để nâng cao chất lợng dạy học đòi hỏi ngời giáo viên phải sử dụng thành thạo phơng tiện dạy học, phơng tiện dạy học vừa nguồn ... dạy nhận thấy việc sử dụng tranh minh hoạ muốn đạt đợc hiệu tối u cần phải có linh hoạt trình sử dụng Tuỳ văn mà ta áp dụng cho lúc, chỗ Việc sử dụng tranh minh hoạ tạo tâm học tập hứng thú học ... ứng dụng rộng rãi Tranh minh hoạ không dừng lại mức -2- độ minh hoạ mà trở thành công cụ nhận thức Vì chọn nghiên cứu cách sử dụng tranh minh hoạ dạy học Ngữ văn IV Phạm vi nghiên cứu Việc sử dụng...
 • 7
 • 2,499
 • 27

skkn phương pháp sử dụng bảng kiến thức trong dạy học địa lí 10

skkn phương pháp sử dụng bảng kiến thức trong dạy học địa lí 10
... KHOA ĐỊA LÍ 10 .9 NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG BẢNG KIẾN THỨC TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 10 QUY TRÌNH SỬ DỤNG BẢNG KIẾN THỨC .10 PHƯƠNG PHÁP CỤ THỂ SỬ DỤNG BẢNG KIẾN THỨC TRONG DẠY ... kiến thức 2.2 Ý nghĩa việc sử dụng bảng kiến thức dạy học địa 10 III TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG BẢNG KIẾN THỨC TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 10 HỆ THỐNG BẢNG KIẾN THỨC TRONG ... SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG BẢNG KIẾN THỨC TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 10 LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI BẢNG KIẾN THỨC TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 10 .6 2.1 Khái niệm bảng kiến...
 • 36
 • 267
 • 0

Phương pháp sử dụng tranh minh họa dạy học môn ngữ văn 6

Phương pháp sử dụng tranh minh họa dạy học môn ngữ văn 6
... "Phơng pháp sử dụng tranh minh hoạ dạy học môn Ngữ văn 6" II Mục đích Để nâng cao chất lợng dạy học đòi hỏi ngời giáo viên phải sử dụng thành thạo phơng tiện dạy học, phơng tiện dạy học vừa nguồn ... dạy nhận thấy việc sử dụng tranh minh hoạ muốn đạt đợc hiệu tối u cần phải có linh hoạt trình sử dụng Tuỳ văn mà ta áp dụng cho lúc, chỗ Việc sử dụng tranh minh hoạ tạo tâm học tập hứng thú học ... ứng dụng rộng rãi Tranh minh hoạ không dừng lại mức -2- độ minh hoạ mà trở thành công cụ nhận thức Vì chọn nghiên cứu cách sử dụng tranh minh hoạ dạy học Ngữ văn IV Phạm vi nghiên cứu Việc sử dụng...
 • 7
 • 1,223
 • 11

SKKN Phương pháp sử dụng thí nghiệm theo hướng dạy học tích cực

SKKN Phương pháp sử dụng thí nghiệm theo hướng dạy học tích cực
... hợp sử dụng thí nghiệm theo hướng dạy học tích cực: Sử dụng thí nghiệm theo phương pháp nghiên cứu Thí nghiệm hoá học tiến hành theo phương pháp nghiên cứu đánh giá phương pháp dạy học tích cực ... với dạy theo phương pháp thụ động Trong dạy học hoá học, phương pháp thí nghiệm phương pháp dạy học mang tính đặc thù khoa học hoá học - khoa học thực nghiệm Thí nghiệm hoá học sử dụng theo ... dụng thí nghiệm theo hướng dạy học tích cực hiệu tiếp thu học sinh bị hạn chế, lớp sử dụng thí nghiệm theo hướng dạy học tích cực hiệu tiếp thu học sinh tích cực, học sinh tiếp thu tốt, dễ hiểu...
 • 19
 • 546
 • 0

Vận dụng phương pháp sử dụng sách giáo khoa trong dạy học phần sinh vật và môi trường sinh học 9 THCS

Vận dụng phương pháp sử dụng sách giáo khoa trong dạy học phần sinh vật và môi trường sinh học 9 THCS
... cứu: Vận dụng phương pháp sử dụng SGK dạy học Sinh học 9- THCS qua dạy học phần: SINH VẬT VÀ MƠI TRƯỜNG” MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Vận dụng biện pháp sử dụng SGK dạy học góp phần nâng cao chất lượng dạy ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH PHẠM THỊ THANH HIỀN VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG SÁCH GIÁO KHOA TRONG DẠY HỌC PHẦN SINH VẬT VÀ MƠI TRƯỜNG -SINH HỌC 9- THCS Chun ... vận dụng biện pháp sử dụng SGK dạy học - Xác định thực trạng sử dụng SGK HS lớp THCS nói chung - Xác định biện pháp vận dụng phương pháp sử dụng SGK dạy học phần: SINH VẬT VÀ MƠI TRƯỜNG” - Sinh...
 • 119
 • 647
 • 0

phương pháp tiếp cận cá thể hóa trong dạy học tiếng việt ở lớp ghép

phương pháp tiếp cận cá thể hóa trong dạy học tiếng việt ở lớp ghép
... tiễn dạy học miền núi theo phương pháp tiếp cận thể hóa học sinh Đề xuất số biện pháp để vận dụng phương pháp tiếp cận thể hóa dạy học lớp ghép Thiết kế thể nghiệm giáo án tiếng Việt cụ thể, ... GHÉP THEO PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN CÁ THỂ HÓA 2.1 Các yêu cầu phương pháp tiếp cận thể hóa 2.1.1 Yêu cầu tài liệu dạy học Hiện nay, vùng có lớp ghép, tuỳ theo tình hình cụ thể địa phương mà sở ... phương pháp tiếp cận thể hóa dạy học tiếng việt lớp ghép Hy vọng với đề tài có hội tìm hiểu sâu sắc nội dung hình thức tổ chức dạy học lớp ghép Đồng thời, sâu vào phương pháp tiếp cận cá...
 • 55
 • 540
 • 7

SKKN ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn ngữ văn lớp 9

SKKN ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn ngữ văn lớp 9
... biến dạy học, mặt phương pháp SKKN: Ứng dụng công nghệ thông tin dạy học môn ngữ văn lớp Song, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy môn Ngữ văn chậm môn khác Do đó, nói TS Đỗ Ngọc ... 20 SKKN: Ứng dụng công nghệ thông tin dạy học môn ngữ văn lớp lên lớp đổi phần, chương đổi nhằm bảo đảm tiêu chí học: dân chủ, tự hoạt động Ứng dụng công nghệ thông tin đổi phương pháp dạy học ... nghệ thông tin dạy học môn Ngữ văn Đây biện pháp có hiệu thiết thực, đáp ứng phần yêu cầu đổi phương pháp dạy học trường THCS Tuân Đạo nói chung SKKN: Ứng dụng công nghệ thông tin dạy học môn ngữ...
 • 24
 • 1,661
 • 2

skkn một số cách lồng ghép trò chơi trong dạy học môn ngữ văn

skkn một số cách lồng ghép trò chơi trong dạy học môn ngữ văn
... pháp dạy học Ngữ văn truyền thống Qua phân tích ý nghĩa, mối quan hệ việc học chơi, để giới thiệu cách có hệ thống hình thức lồng ghép trò chơi, minh hoạ số trò chơi khả lồng ghép trò chơi ... tích cực C - Một số hình thức lồng ghép trò chơi dạy học Ngữ văn THPT: * Một số hình thức lồng ghép trò chơi: + Xem trò chơi hình thức tổ chức cho đơn vị kiến thức nhỏ học để triển khai bước khác ... tạo trò chơi phù hợp với tiết học (trò chơi phát động, trò chơi hoạt động, trò chơi luỵên trí, trò chơi ý quan sát, trò chơi huy động kiến thức, trò chơi vận dụng kiến thức…), tự đặt tên trò chơi...
 • 13
 • 352
 • 1

SKKN- Phương pháp sử dụng hệ thống câu hỏi cho học sinh trong giờ dạy học Lịch sử

SKKN- Phương pháp sử dụng hệ thống câu hỏi cho học sinh trong giờ dạy học Lịch sử
... Phơng pháp sử dụng hệ thống câu hỏi để phát huy tính tích cực học sinh tiết dạy học lịch sử Phơng pháp sử dụng hệ thống câu hỏi để phát huy tính tích cực học sinh tiết dạy học lịch sử A Phần ... Phơng pháp sử dụng hệ thống câu hỏi để phát huy tính tích cực học sinh tiết dạy học lịch sử * Loại câu hỏi phát sinh kiện, tợng lịch sử mà thờng hỏi nguyên nhân , bối cảnh hay hoàn cảnh lịch sử ... Phơng pháp sử dụng hệ thống câu hỏi để phát huy tính tích cực học sinh tiết dạy học lịch sử - Một số tiết học giáo viên nêu vài ba câu hỏi huy động số học sinh khá, giỏi trả lời, cha có câu hỏi...
 • 22
 • 1,357
 • 9

skkn sử dụng phương pháp hướng dẫn học sinh đọc sách và phương pháp kịch trong dạy học môn ngữ văn

skkn sử dụng phương pháp hướng dẫn học sinh đọc sách và phương pháp kịch trong dạy học môn ngữ văn
... ứng dụng số biện pháp tổ chức hoạt động hng dn hc sinh c sỏch v hot ng sm vai dạy học môn Ngữ văn I TNG NGHIấN CU: Hoạt động tổ chức hng dn hc sinh c sỏch v hot ng sm vai dạy học môn Ngữ văn ... hc sinh c sỏch dạy, coi biểu cụ thể đổi phơng pháp Một số sử dụng phơng pháp kch cho học sinh thụng qua sm vai - Một số giáo viên sử dụng tơng đối có hiệu hoạt đng hng dn c sỏch cho học sinh dạy, ... phần nâng cao hiệu dạy Ngữ văn Khả áp dụng: Tổ chức hoạt động hng dn hc sinh c sỏch sm vai không phơng pháp áp dụng đợc hiệu Ngữ văn môn học xó hi khác Hoạt động hng dn hc sinh c sỏch mụn hc...
 • 25
 • 418
 • 0

Các biện pháp sử dụng tranh để tổ chức dạy học phần sinh thái học sinh học 12 THPT luận văn thạc sỹ sinh học

Các biện pháp sử dụng tranh để tổ chức dạy học phần sinh thái học sinh học 12 THPT luận văn thạc sỹ sinh học
... cho học sinh Với lý trên, định chọn đề tài: Các biện pháp sử dụng tranh để tổ chức dạy học phần Sinh thái học sinh học 12 THPT Mục đích nghiên cứu Vận dụng biện pháp sử dụng tranh để tổ chức ... kế hệ thống tranh ảnh phần Sinh thái học 4.3 Đề xuất biện pháp sử dụng tranh dạy học phần Sinh thái học 4.4 Sử dụng biện pháp đề xuất để tổ chức HS học tập phần Sinh thái học trường THPT 4.5 Thực ... CÁC BIỆN PHÁP SỬ DỤNG TRANH ĐỂ TỔ CHỨC HỌC SINH HỌC TẬP PHẦN SINH THÁI HỌC BẬC THPT 2.1 Hệ thống tranh ảnh phục vụ dạy học phần Sinh thái học Sinh học 12 2.1.1 Cơ sở khoa học việc xác định tranh...
 • 62
 • 474
 • 0

Phương pháp sử dụng thí nghiệm theo hướng dạy học tích cực.

Phương pháp sử dụng thí nghiệm theo hướng dạy học tích cực.
... trường hợp sử dụng thí nghiệm theo hướng dạy học tích cực: Sử dụng thí nghiệm theo phương pháp nghiên cứu Thí nghiệm hoá học tiến hành theo phương pháp nghiên cứu đánh giá phương pháp dạy học tích ... để dạy học theo phương pháp tích cực giáo viên phải nỗ lực nhiều so với dạy theo phương pháp thụ động Trong dạy học hoá học, phương pháp thí nghiệm phương pháp dạy học mang tính đặc thù khoa học ... phương pháp thí nghiệm khác Những thí nghiệm thực theo hướng chứng minh cho lời giảng giáo viên tích cực thí thí nghiệm sử dụng theo hướng nghiên cứu - Mức (ít tích cực): Giáo viên thực thí nghiệm...
 • 15
 • 1,360
 • 9

Đề tài sử dụng sơ đồ hoá trong dạy học phần sinh vật và môi trường SKKN sinh học 9

Đề tài sử dụng sơ đồ hoá trong dạy học phần sinh vật và môi trường SKKN sinh học 9
... Đề tài: Sử dụng đồ hoá dạy học phần Sinh vật môi trường lớp Thực trạng Sinh học chia làm phần: Phần I “ Di truyền biến dị” Phần II “ Sinh vật môi trường Phần II nghiên cứu mối quan hệ sinh ... đồ câm để yêu cầu học sinh hoàn thành Ví dụ học “ Hệ sinh thái” giáo viên yêu cầu học sinh làm tập sau: 1)Điền vào dấu ? để hoàn thiện đồ Hệ sinh thái 10 Đề tài: Sử dụng đồ hoá dạy học ... đồ Kiến nghị đề xuất Phương pháp thực giảng dạy, qua trình giảng dạy thấy học sinh lĩnh hội kiến thức tốt hơn, rèn cho học sinh khả độc lập 12 Đề tài: Sử dụng đồ hoá dạy học phần Sinh vật...
 • 13
 • 1,364
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: vận dụng phương pháp sử dụng sách giáo khoa trong dạy học phần sinh vật và môi trườngsinh học 9thcsskkn phương pháp sử dụng hệ thống câu hỏi cho học sinh trong giờ dạy học lịch sửđề tài sử dụng sơ đồ hoá trong dạy học phần sinh vật và môi trường skkn sinh học 9sử dụng sơ đồ hoá trong dạy học phần sinh vật và môi trường skknphương pháp sử dụng thí nghiệm theo hướng dạy học tích cựcthực trạng và giải pháp đổi mới nâng cao chất lượng dạy học môn ngữ văn lịch sử lớp 8 9 trường thcs tại tỉnh khánh hòaskkn phương pháp đặt câu trong dạy học môn tiếng việt lớp 6phương pháp vấn đáp trong dạy học môn ngữ vănsử dụng bản đồ tư duy trong dạy học môn ngữ vănứng dụng cntt trong dạy học môn ngữ văn thcsđồ dùng dạy học môn ngữ văn lớp 10sáng kiến kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn ngữ vănphương pháp sử dụng tranh ảnh trong dạy học lịch sửskkn phương pháp sử dụng đồ dùng trong dạy học ngữ văn thptuu diem ccua phuong phap su dung tranh anhthực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩmHướng dẫn sử dụng virtualbox để tạo máy ảo chạy windows 7Show and tell 1 student book fullSuper minds 1 students bookTiny talk 2b workbookTiny talk 3a student bookTiny talk 3a workbookTiny talk 3b workbookjava tutorialBáo cáo TN đề tài an sinh giáo dục thực trạng và một số biện pháp phát triển nghiệp vụ này ở công ty bảo hiểm nhân thọUnit 4. Our pastHD su dung windows movie makerQuê hương bão lụt nữa rồiNghệ thuật quân sự của Nguyễn Huệtài “Sử dụng tài liệu thành văn trong dạy học lịch sử chương V: Quan hệ quốc tế (19452000) và chương VI: Cách mạng khoa họccông nghệ và xu thế toàn cầu hóa, phần lịch sử thế giới sách giáo khoa lịch sử 12 THPT (chương trình chuẩn)”Zhang et al 2015 journal of food sciencebài thuyết trình phụ gia carotenoidBảo quản sau thu hoạch camtieu luan quan tri tai chinh doanh nghiepso sanh tin nguong ton giao me tin