Từ vựng luyện thi nói IELTS theo chủ đề: Relationships

Từ vựng luyện thi nói IELTS theo chủ đề business

Từ vựng luyện thi nói IELTS theo chủ đề business
...    to go into business with: to join another person to start or expand a business niche business: a business that serves a small, particular market lifestyle business: a business that is set ... Part 2-style task Describe a business you know that you admire You should say    what this business is what the business sells how long you have known about the business and say why you like ... profile … but he’s the only person involved in running the business so he’s in complete control of where the business goes … that’s something that must make it really satisfying … as long as he’s...
 • 3
 • 111
 • 0

Từ vựng luyện thi nói IELTS theo chủ đề education

Từ vựng luyện thi nói IELTS theo chủ đề education
... biểu mẫu miễn phí Part 2-style task Describe a time during your education that you really enjoyed You should say:     when this period was where you were what you were studying at the time ... from education for years … plus I had to work my way through uni so I was very busy … and sitting exams at the end of each year was a new experience for me as well but I really enjoyed higher education ... don’t think I’ve ever had so many friends … I had my graduation ceremony last year in the local cathedral and I know my parents were really proud … so yes … that was a really happy time … I’m thinking...
 • 3
 • 127
 • 0

Từ vựng luyện thi nói IELTS theo chủ đề fashion and clothes

Từ vựng luyện thi nói IELTS theo chủ đề fashion and clothes
... be on trend: to be very fashionable to dress for the occasion: to wear clothes suitable for a particular event Examiner: What kind of things determine what is in fashion and what we should be wearing? ... suppose the big fashion houses and fashion shows must have an effect but the clothes you see on the catwalk don’t always reflect what normal people wear … so I suppose it will be things like what ... magazines … that kind of thing …    fashion house: a company that sells (usually expensive) new styles in clothes fashion show: an event where modals show off the latest in fashion designs on the...
 • 3
 • 626
 • 2

Từ vựng luyện thi nói IELTS theo chủ đề: Accommodation

Từ vựng luyện thi nói IELTS theo chủ đề: Accommodation
... what kind of accommodation it would be where it would be who would live there with you and say why you would enjoy living in this place Paolo: I think most people when answering this question ... it better to own your own home or to rent? Ana: I think both have their advantages … living in rented accommodation isn’t necessarily a bad thing … you don’t have a huge debt like you when you ... up to put down a deposit on a house or an apartment … I don’t think my family would want to live in a mobile home … but I like to think I’ll still keep that dream home in mind …       ...
 • 3
 • 130
 • 0

Từ vựng luyện thi nói IELTS theo chủ đề: Books and Films

Từ vựng luyện thi nói IELTS theo chủ đề: Books and Films
... of DVDs and online downloads Why you think this might be? Jamie: I think it’s the whole experience that the cinema offers … going out to see a film when it goes on general release … and seeing ... especially if I’m reading a classic which I don’t think feels right as an e-book … but I can see it can be good for others … my grandmother has an e-reader and she loves the way you can enlarge the text ... device for reading e -books  paperback: a book with a flexible cover (see ‘hardback’ above)  hardback: a book with a rigid cover (see ‘paperback’ below) Examiner: Do you think bookshops will survive...
 • 3
 • 69
 • 0

Từ vựng luyện thi nói IELTS theo chủ đề: Holiday

Từ vựng luyện thi nói IELTS theo chủ đề: Holiday
... packages holiday destination: where you go for a holiday holiday of a lifetime: a special holiday that you are unlikely to repeat holiday resort: a place where lots of people go for a holiday ... take a holiday to escape a busy or stressful lifestyle guided tour: an organised group shown around a place of interest by an expert holiday brochure: a glossy publication with details of holiday ... interest to tourists wildlife safari: a holiday, often in Africa, to observe wild animals self-catering: a holiday where you supply your own food short break: a short holiday to go sightseeing: to look...
 • 4
 • 236
 • 1

từ vựng luyện thi cho IELTs

từ vựng luyện thi cho IELTs
... tra từ (có câu ví dụ, lại xuất hiên từ không biết), hiểu 6/ Ghi chú: Có nhiều bạn, muốn điểm cao, lại làm biếng học từ vựng, vòng lẩn quẩn thoát Lời khuyên chân thành Bear là: ráng học từ vựng ... bạn thấy thích hợp với áp dụng: 1/ Mỗi ngày học từ: giống ăn cơm vậy: sáng từ, trưa từ, tối từ Vui lòng đừng thấy sách hay mà học ngày vài ba chục từ ngày mai nhìn lại thấy ngán bỏ sách hay 2/ ... pháp, sai từ loại ! 3/ Có bạn hỏi Bear, học hôm nhớ, ngày mai quên từ học Câu trả lời là: việc quên thoải mái! Bộ não làm việc phải cho nghỉ ngơi, có có vô Miễn sao, cuối ngày, bạn nhớ từ ngày...
 • 356
 • 278
 • 0

Luyện thi đại học theo chủ đề

Luyện thi đại học theo chủ đề
... Vân bậc K cực đại hay cực tiểu Một sóng học truyền từ o theo phương y với ptdđ có dạng u=2sin( TRUNG TÂM LTĐH ALPHA 141 Trần Cao Vân – Quy Nhơn ĐT: 056.812.286 Tài liệu luyện thi Đại học – Môn Vật ... liệu luyện thi Đại học – Môn Vật lý Thạc só Nguyễn Ngọc Minh a- Tính số nguyên tử bò phân rã năm 1(g) U238 b- Hiện quăïng urani thi n nhiên có lẫn U238 U235 theo tỉ lệ nguyên tử 140 , giả thi t ... UV3 (số vôn kế V3 ) đạt cực đại tính giá trò cực đại TRUNG TÂM LTĐH ALPHA 141 Trần Cao Vân – Quy Nhơn ĐT: 056.812.286 V2 C R V4 ∞ r, L V3 15 Tài liệu luyện thi Đại học – Môn Vật lý Thạc só Nguyễn...
 • 35
 • 335
 • 1

bo de luyen thi TN THPT theo chu de

bo de luyen thi TN THPT theo chu de
... boxit (Al2O3.2H2O) cũn ln cht l Fe2O3 v SiO2 B T tn boxit (cha 60% Al2O3) cú th iu ch c gn 0,318 tn Al vi hiu sut 100% C Sn xut 2,7 tn Al tiờu hao 18 tn C lm anot, nu cỏc quỏ trỡnh l hon ton v sn ... phõn qung boxit l: A Tng hm lng nhụm thu c sau in phõn; h nhit núng chy ca Al2O3 tit kim nng lng B H nhit núng chy ca Al2O3 tit kim nng lng; to cht lng cú dn in tt hn Al2O3 núng chy C Tng hm ... theo phng phỏp thu luyn ? A Zn + CuSO4 Cu + ZnSO4 B H2 + CuO Cu + H2O C CuCl2 Cu + Cl2 D 2CuSO4 + 2H2O 2Cu + 2H2SO4 + O2 Cõu 23: Phng trỡnh húa hc no sau õy biu din cỏch iu ch Ag t AgNO theo...
 • 14
 • 214
 • 0

Bí quyết ôn luyện thi đại học theo chủ đề môn vật lý điện xoay chiều

Bí quyết ôn luyện thi đại học theo chủ đề môn vật lý điện xoay chiều
... Một đoạn mạch xoay chiều nối tiếp AB gồm điện trở R, cuộn cảm L tụ điện điện Ví dụ 7: Một đoạn mạch xoay chiều nối tiếp AB gồm điện trở R, cuộn cảm L tụ điện điện dung C Điện áp hai đầu ... tụ điện điện dung C Điện áp hai đầu đoạn AB u = U0cosωt (V) điện áp C uC = U0cos(ωt - 2π/3) (V) Muốn mạch xảy cộng hưởng điện dung tụ Bài 9: Một mạch điện xoay chiều gồm tụ điện C nối điện ... hưởng điện dung tụ Bài 9: Một mạch điện xoay chiều gồm tụ điện C nối tiếp với cuộn dây Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp u = U cosωt (V) điện áp hai đầu tụ điện C 203 điện áp u = U cosωt (V) điện...
 • 5
 • 431
 • 8

Luyện thi đại học theo chủ đề-Vật lý 12

Luyện thi đại học theo chủ đề-Vật lý 12
... động cưỡng chu kì lực cưỡng 37 TÀI LIỆU ƠN THI ĐẠI HỌC – HỆ VỪA HỌC VỪA LÀM Chương II Chủ đề 1: SĨNG CƠ HỌC ÂM HỌC ĐẠI CƯƠNG VỀ SĨNG CƠ HỌC 66 Một sóng học có tần số f lan truyền mơi trường vật ... 13,5m/s TÀI LIỆU ƠN THI ĐẠI HỌC – HỆ VỪA HỌC VỪA LÀM Chủ đề 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HỊA Trong phương trình dao động điều hòa x = A.sin(ωt + ϕ) , radian (rad) thứ ngun đại lượng A Biên độ ... độ cực đại B Vận tốc vật đạt cực tiểu C Vật vị trí có li độ khơng D Vật vị trí có pha dao động cực đại 11 TÀI LIỆU ƠN THI ĐẠI HỌC – HỆ VỪA HỌC VỪA LÀM 2.70 Một vật dao động điều hòa theo phương...
 • 81
 • 290
 • 0

luyện thi vào 10 theo chủ đề

luyện thi vào 10 theo chủ đề
... x2 GV Trn Khỏnh Long THPT Lờ Hng Phong Ôn thi vào lớp 10 theo chủ đề Bài 6: Cho phơng trình 2x2 4x 10 = có hai nghiệm x1 ; x2 Không giải phơng trình thi t lập phơng trình ẩn y có hai nghiệm ... Chứng minh hệ thức: GV Trn Khỏnh Long 20 THPT Lờ Hng Phong Ôn thi vào lớp 10 theo chủ đề 1 + = 2 AB AC a b) AB2 + AC2 = 4R2 a) Chủ đề 6: Các toán tính số đo góc số đo diện tích Bài 1: Cho hai ... Trn Khỏnh Long THPT Lờ Hng Phong Ôn thi vào lớp 10 theo chủ đề Xét hai phơng trình: ax2 + bx + c = (1) ax2 + bx + c = (2) hệ số a, b, c, a, b, c phụ thuộc vào tham số m Định m để cho phơng trình...
 • 22
 • 50
 • 0

IELTS vocabulary (từ vựng luyện thi IELTS)

IELTS vocabulary (từ vựng luyện thi IELTS)
... expressions which you might find useful include: I believe that / despite this / in spite of this / also / thirdly /I think / finally / in conclusion / nonetheless / admittedly / on the contrary ... want the recipient to something and are thanking them in advance of their action What you say? A Thank you for your attention in this matter B Thanks for doing something about it C I am gratified ... expressions which you might find useful include: For things going up: rocket/jump/edge up/soar/creep up/peak (especially for numbers, prices, etc.) For things going down: slump / plunge / slip back...
 • 13
 • 312
 • 8

tu vung luyen thi TOEFL (cuc hot)

tu vung luyen thi TOEFL (cuc hot)
... cả m thấy rõ ; sợ, e sợ Arbitrary (a) chuyên quyền, độc đoá n; tu y tiện; tu y hứng;(toá n họ c) bất kỳ ; tuỳ ý Arrogantly ( phó từ ) kiêu căng, ngạ o mạ n Artillery (n) ... với Convey (v) chở, chuyên chở, vận chuyển Convict (n) người bi ̣ kết á n tu , người tu ;(v) kết á n, tuyên bố có tội Core (n) lõ i, điểm trung tâm, nò ng cốt, hạ t nhân; (v) ... chim di trú Milieu (n) môi trường, hoà n cả nh Minimum (n) số lượng tối thi ̉u; mức tối thi ̉u;(a) tối thi ̉u Misconception (n) sự quan niệm sai, sự nhận thức sai, sự hiểu sai...
 • 12
 • 275
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: từ vựng tiếng anh cơ bản theo chủ đềtừ vựng tiếng anh trẻ em theo chủ đềtừ vựng tiếng anh thông dụng theo chủ đềcác từ vựng tiếng anh thông dụng theo chủ đề3000 từ vựng tiếng anh thông dụng theo chủ đềtừ vựng tiếng anh chuyên ngành theo chủ đề1000 từ vựng tiếng anh thông dụng theo chủ đềhọc từ vựng tiếng anh căn bản theo chủ đềhọc từ vựng tiếng anh giao tiếp theo chủ đềtài liệu luyện thi đại học theo chu đề môn litừ vựng tiếng trung thông dụng theo chủ đề thời gianhọc từ vựng ielts theo chủ đềflashcard từ vựng ielts theo chủ đềhọc từ vựng luyện thi ieltstừ vựng luyện thi satchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVICọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcTuần 5. Người lính dũng cảmBài 43. Rễ cây